Så kom dagen :-)

I dag skete det…….
mit afskedsbrev kom ind af døren.

Afskedsbrevet fra Post Danmark
 

Jeg har ventet på det og glædet mig til det siden jeg sagde op den 31. maj 2009, så i modsætning til mange andre danskere i denne tid, så er det en glæde for mig at gå fra posten. De snart 100.000 danskere, der har fået afskedsbrevet uansøgt, ser ikke med samme glæde på det, som jeg.

Jeg kom på arbejdsmarkedet, som 15 årig, i lære som kok på Gundestrup Færgekro den 1. april 2009.

Blev soldat i 1969 i Søværnet, sejlede med Inspektionskibet Hvidbjørnen i indre danske farvande, Nordsøen og til Bergen. Desværre kom jeg ikke med til Grønland, da tjenestetiden blev nedsat fra 14 til 12 måneder! I stedet kom jeg til Langelands Fortet, hvilket jeg opfattede som en “røvtur”.

Ansættelse fulgte i Post&Telegrafvæsenet hos postmester K.A. Jespersen i Roskilde den 2. november 1970, med en ansættelsesprøve der indeholdt et diktat – tavshedsløftet – og skriftlig regning, så der var der rene linier 🙂

I de godt 39 år jeg har været i posten – det er lang tid………………..
har jeg været omkring på tjenestederne og deltaget i fagligt arbejde, møder og adskillige projekter.

Jeg har været på Roskilde Postkontor, Gevninge Brevsamlingssted, Lejre Postekspedition, Roskilde Øst Posthus, Varde Postkontor, Esbjerg Nord og Esbjerg V. Postkontor. Alle steder har jeg været glad for at være og husker med glæde tilbage på arbejdet og kollegerne.

Det er blevet til fagligt arbejde i Dansk Postforbund, hvor jeg har deltaget i mange projekter rundt om i Damnmark – Post Danmark er en stor arbejdsplads – og mit tillidsmandsarbejde dækkede Roskilde Postområde. Det medførte deltagelse i mange møder internt i postområdet og deltagelse delegeretmøder og kongresser i fagforeningen.

Omdelingsudvalget og resultatlønsudvalget, samt “Projekt Distribution 98”, hvor jeg deltog i arbejdet på rigtig mange postkontorer rundt om i Danmark, som faglig repræsentant for Dansk Postforbund. Det blev også til et underviserjob på Post&Telegrafskolen i Samarbejd Kursus!

LO arbejde i Roskilde og Roskilde Amt, samt politisk arbejde i Lejre Kredsen og Bramsnæs Kommune for Socialdemokratiet er der også blevet tid til.

Det har været et rigtigt spændende arbejdsliv, som ikke er de fleste forundt i posten.

Det er derfor med god samvittig jeg nu går på efterløn, men det bliver som tidligere antydet i grafikken ikke som “FED OG FÆRDIG”, men derimod har jeg en hel del private projekter på bedding.  Følg med på bloggen i den kommende tid, så åbenbares de!

Der bliver tid til konditionstræning i Ansager-Skovlund Hallen med opstart primo september 2009 og mine cykelture starter op efter ferien   –   ja jeg har ferie nu  –   Ivar Pjevs skal luftes mange gange om dagen og de fleste gange i 20 minutter  ellers er han ikke tilfreds:-)  Jeg kan nu afsløre den er opkaldt efter min tidligere områdedirektør i Postområde Syd- og Sønderjylland 😉

Så det bliver et spændende liv, der nu begynder den 31. august 2009, hvor jeg går på efterløn.


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Agurketid og tørklæder

De Radikale og ekstremisterne i Dansk Folkeparti vil fyre Hjemmeværnets politiske chef, kommitteret Ulrik Kragh, fordi han tillod en muslim at bære tørklæde. Hvad er det for en indstilling? Er man bange for kvinder med tørklæder er terorister?

Og hvad så med denne fyr???

Har han ikke fetz på - Er han terrorist? Nej han er dansk statsborger der har aftjent sin værnepligt i 1968

På trods af huen, en tyrkisk fetz, så er han dansk statsborger og langt fra terrorismen! Ifølge den doktrin som Dansk Folkeparti anlægger, så kan han ikke blive hjemmeværnsmand…..
Det er helt ude i hampen.

Den tidligere chef udtaler da også han ikke ser noget problem i det……….
og hvad så kære Morten Østergaard………
er det så ikke på tide at fremlægge den radikale politik, så du kan få dit partis Gallup-tal lidt i vejret?

Og så Hans Kristian Skibby, hvad andet kan man forvente af dig og DF, et tørklæde er der god pressedækning i her i agurketiden, så jeg er ikke forbavset over Jeres markedsføring af Dansk Folkeparti i den sag, Hvad andet kan man forvente? Jeg er meget skuffet over De Radikale er medløbere til Jeres mediestunt……….

Der er plads til tørklæder og for dem der vil gøre noget i Danmark.

Forøvrigt mener jeg, hvis man vil ændre i Hjemmeværnets ledelse, så for mig gerne, men det skal ske ud fra saglige grunde og bestemt ikke med baggrund i agurketiden med tørklædesagen……
Jeg ser gerne en modernisering af Hjemmeværnet.
Det er bare min mening!


[adrotate group=”1″]


Share This Post

En ordentlig salut! – Dansk Folkepati er topstyret!

Information.dk skriver: (21. Juli 2009 – Skrevet af: Tim Knudsen)
Dansk Folkeparti har en topledelse, der består af fire personer, som har skarpt definerede roller. Partiet styres strammere end noget andet parti, og eksklusion sker uden pardon. Medierne bruges meget bevidst til kampagner bygget på følelser fremfor fakta. Dansk Folkeparti er mester i at give de uartikulerede og tryghedssøgende en stemme.

Dansk Folkeparti (DF) er den hurtigste succes i dansk politisk historie:
DF har flyttet udlændingepolitik og retspolitik. DF har styrket borgerlig skepsis mod EU. DF har opslugt arbejder-stemmer, så de gamle arbejderpartier ikke er arbejderpartier af gavn. Partiet gør sig til den lille mands fortidsvendte og nationale værn mod eliten og globaliseringen. Og dog er partiet det mest moderne markedsparti.

Information skriver videre:
Thulesen Dahl er forhandler med klæbehjerne. Peter Skaarup er både hele tiden i medierne og indpisker på de indre linjer. Espersen kom med som den smarte kampagnemager. Førstesælger og formand Pia Kjærsgaard er den unikke kommunikator.

Folketingsgruppen styres stramt. Der holdes ikke afstemninger. Afstemninger fører ifølge Pia Kjærsgaard bare til »konflikter og studehandler«. Gruppeformanden konkluderer på drøftelserne. Gruppen diskuterer som helhed kun partiets kampagner og overordnede strategier på et årligt møde for folketingsgruppen og hovedbestyrelsen.

Jeg er enig i Informations analyse om forholdene i Dansk Folkeparti. Jeg kunne ikke skrive det bedre, så derfor vil jeg anbefale dig at læse hele indlægget….. http://www.information.dk/198123.


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Mogenmad og markedsreklame?

I dag ved opstart på min morgenmad, læste jeg beskrivelsen på mælkekartonen om Lærkegården.

Arla Foods skriver om morgenmaden:
Vi har alle et forhold til morgenen. Mange hader den og få elsker den. Med lidt planlægning og positive tanker kan morgenstunden forvandles fra et dagligt mareridt og give energi til resten af dagen. Det er jeg enig i 🙂

Der stod, jeg citerer fra mælkekartonen:

Bjerregaard er en Lærkevang®Gård
Der er noget ved at være landmand, når man kan sælge mælk, fra køer, der har gået i det fri og græsset. Vores Bjerregaard ligger på en bakketop med den flotteste udsigt over langstrakte kornmarker og grønne enge. Sådan kan vi li det. Naturen, og græssende køer og det at være leverandør af kvalitetsmælk – det er med til at gøre os glade for livet på landet.

Fra maj til oktober går vores 90 sortbrogede på græsmarkerne ved Hjarbæk Fjord. I vinterhalvåret fodrer vi dem bl.a. med græsinsilage. Køernes madpakker kalder vi de store, hvide halæmballer af græs, der bliver høstet om sommeren, citat slut.

Der er så angivet et link til til http://www.arla.dk/lærkevang, som skal øge troværdigheden af teksten på mælkekartonen.

Således opstemt af udsigten til spise morgenmad, der er i pagt med naturen, nød jeg så min morgenmad med ekstra glæde denne morgen! Jeg huskede så senere på dagen med glæde denne beskrivelse af “Lærkevang Gården Bjerregaard” og besluttede mig til at besøge websitet på Arla Foods.

Det gjorde mig dog en anelse bekymret med beskrivelsen af Bjerregaards beliggenhed ved Hjarbæk Fjord, hvilket vel også havde vakt en spirende mistro hos mig, som måske var den egentlige årsag til besøget på websitet, hvem ved?

Hjarbæk Fjord havde for en del år siden et miljøproblem med for meget udledning af gødning fra landmændene i området, hvordan det er i dag ved jeg ikke.

 

Jeg fandt følgende om Lærkevang:

Mere græs

 Mindre end 12% græs græs spises i det fri.  Tryk på koen og læs hele artiklen.(Foto:Arla.dk)

Mælken til Lærkevang® produkterne kommer fra cirka 260 særligt udvalgte gårde, der opfylder kravene om, at køerne skal gå på græs i sommerhalvåret, og at græs skal udgøre mindst 25% af foderet.

Det der kom nærmest min forestilling og gode forhold for vores køer,var:
 10 procent af vores mælk er økologisk
Satsning på økologisk produktion er en del af vores Strategi 2013. Derfor arbejder vi som mejeri for, at flere af vores landmænd lægger deres produktion om til økologisk produktion.

Men det der står mest om på websitet er:

Malkerobotten har mange fordele
En af fordelene med malkerobotten er, at fodermesteren og landmanden ikke er afhængig af at skulle passe malketiderne. Det øvrige arbejde med at tilse dyrene, sørge for foder og rengøring i stalden skal selvfølgelig stadig passes.

”Eftersom flere af de belastende arbejdsstillinger under malkningen er borte, er arbejdsmiljøet for landmændene blevet væsentligt forbedret i takt med teknikudviklingen.” (Hvad med køernes trivsel?)

Besøget på Arla Foods hjemmeside giver mig følgende indtryk:

  • Man skal ikke bare lægge en mælkekarton i indkøbskurven, kun 10% af mælken produceres økologisk!
  • Mindre end 12 % af græsset spises i det fri.
  • Flere og flere køer ser aldrig en græsmark.
  • Det meste græs eller hø spises indendørs.
  • Teknikken vinder mere og mere indpas i landbruget.
  • Køerne overvåges mindre og mindre af landmanden, teknikken overtager omgangen med koen.
  • Mælkeproduktion er en industri, hvor koen er et inventar eller bestandel.
  • Koens trivsel viger i forhold til teknikken.

Jeg ved godt det kan virke hårdt på nogle at se det på skrift og du må gerne mene jeg tager fejl, men læs selv om mælkeproduktion på

Læs mere om Lærkevang her, tryk på mig.........


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Sommer i Ansager

Det er sommer i Ansager, selvom der kommer en regnbyge indimellem!

Webmaster i sommertøjet Her ser du webmaster i sommertøjet klar til at skrive om store og små ting i Ansager og den store verden.

Naboen har slået hæk og det larmede det meste af dagen fordi han har en motoriseret hækklipper.

Jeg så Tour de France hele dagen med dårlig samvittighed over det havearbejde jeg skulkede fra, hvilket konen gjorde mig opmærksom på flere gange 🙂

Statsminsteren er styrtet i Team Rynkeby på vej mod Paris. Havde det bare været ministertaburetten der var væltet under ham!!!

Nu skal Solrun ( Lars Løkkes kone) være politiker, dog kun byrådsmedlem i Gribskov Kommune og for Venstre, så det bliver i familien, om man så må sige 😉

Med hendes tilgang til politik kan det være lars for et bedre indblik i hvordan den borgerlige regering mishandler Danmarks kommune????

Det store emne i dagens politik er det udviste irakkere, som Dansk Folkeparti vil uddrive fra Brorson Kirken i København. Ordføreren for Dansk Folkepartisvinger sig endda op til at folkekirken bliver misbrugt i denne sag!
Han har helt overset Brorson Kirken har sagt velkommen til de aktionerende irakere!!! (Har han sovet i timen)

Heldigvis har politiet en mere pragmatisk holdning til det, da der ikke plads i flyene til Bagdad, da de andre Irakere skal på ferie i Irak??

Men sådan er der så meget!
Vi lever kun en gang og kvikgræsset gror alligevel…….

[adrotate group=”1″]

Share This Post