Bareck Obama indsat som præsident

Demokraten Barack Hussein Obama er blevet taget i ed som USA’s 44. præsident. Han afløser George W. Bush. Han lover at føre sit land og verden i en ny retning.

 Tillykke......En enorm opgave venter forude!

Herfra skal lyde en stor lykønskning til Bareck Obama med håbet om han kan løse den enorme udfordring, som det amerikanske safund står over for! det vil have stor indflydelse på voress liv her i Danmark, hvis det lykkes at få USA på fode igen.

 

Jeg håber han får flere år på posten end J. F. Kennedy fik i 1960’erne. Jeg er alvorligt bange for USA’s første sorte præsident skal falde for højre radikals kugle, da ikke alle på højrefløjen i ASA er rede endnu til en farvet præsident. Desværre!

Held og lykke med projektet Bareck Obama, der er meget at rydde op efter Kamarat Bush og Fogh! Der første os ud i flere unødvendige krige og samtidigt trådte menneskerettighederne under fode i et hidtil uset omfang!!

Share This Post

Bankers samfundsansvar?

Er de danske bankers samfundsansvar begrænset til deres bankdirektørers løn?

Det skulle man tro, når man hører Asger Aamund og vores rejsende statsministers udtalelser til den danske presse! Hvad er det for en tankegang?

Jeg mener det er meget relevant at stille krav til bankdrift, hvis skatteborgerne skal lægge 70 – 100 milliarder til bankernes udlån i Danmark. Disse penge skal ikke gå i nogle få bankdirektørers lommer, det er jo ikke i en afrikansk bananplantage vi lever, men et Danmark hvor der skal ske en rationel og velfunderet bankforretning.

Hvem er 100-120 millioner værd i løn i en mindre provinsbank eller storbank, for den sags skyld?

Er det ikke bedre at bruge penge på at få en professionel bankbestyrelse indsat i de danske banker, der kan tumle en stærk bankdirektør, der rager til sig af bankens midler?

Tilbage til bankdirektørens løn. Hvad er en rimelig løn? Er det 2,5 millioner eller 12,5 millioner + et ikke opgjort antal frynsegoder i form af aktieoptioner og lignende?  Jeg skal ikke tage stilling til beløbet, men jeg tror Danske Bank overlever, hvis den nuværende direktion forlader sæderne!

Der er mange mennesker i Danmark, der er parat til at overtage deres job – også veluddannede og velkvalificerede – lad os ikke falde i den grøft, at det kun er nogle få danskere, der kan bestride topjobs.

Jeg mener fortsat det ville være en god ide at placere pengene i en statsbank, der kan låne ud på markedsvilkår til danske borgere og virksomheder, som har sunde projekter, som de vil realisere.

Det kan være med til at høje seriøsiteten i den danske bankverden, der i al for lang tid har kørt med opkøb af udenlandske banker og store spekulations projekter, som ikke har indeholdt andet en luftballonner, det er både inden for ejendomsmarkedet og IT-verdenen.

Share This Post

Et opråb

Kæft syge Susanne Styles.

Susanne er 49 år, og syg. Hun er så syg at de danske læger har opgivet hende, så nu vil kinesiske specialister hjælpe hende. Susanne lider af en yderst sjælden kræftform, Gramulose Residiv, som danner knuder rundt om i hele kroppen og senest er knuderne kontateret i lungerne.

Hun er blevet opereret femten gange og har fårt 2 store kemo-behandlinger. Behandlingen i Kina koster 300.000 kr. men Susanne har ikke de penge.

Så derfor har Danske Bank oprettet en konto, hvortil folk der vil være med til at hjælpe Susanne, kan indbetale et beløb.

Told og skat har bekræftet, at det indsamlede beløb ikke trækkes i Susannes pension og at der ikke skal betales skat af det indsamlede beløb, som udelukkende skal gå til behandling og ophold i Kina. Et eventuelt restbeløb videregives til en person i samme situation.

Kontoen i Danske Bank har  regnr.: 3203  kontonummer 4476516919.

Du kan læse mere om projektet her http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=38324537810

Du kan læse hendes blog http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=38324537810

Den 19. december 2008 var der indsamlet 234.328 kr, så dit bidrag kan fortsat gøre en forskel.

Hjemmeside http://www.sannes-sidstechance.dk

Share This Post

Bankkrise

Berlingske Tidende skriver:
Socialdemokraternes leder Helle Thorning-Schmidt søsætter torsdag en hård kritik af de banker, der kommer til at nyde godt at statens milliarder. Det sker efter, at flere banker har udtalt, at de ikke har brug for pengene i en ny bankpakke.

Hendes forslag om at lave en “statslig bank” er slet ikke så tosset endda. Regeringens forslag om kun at støtte “sunde banker” er dødfødt på forhånd, for hvem afgør hvad der er en sund bank?

 Skal spørgsmålet om sunde banker afgøres på torsdagsmødet mellem “Hr. Møller” og “Kammerat Fogh”, så er det vel ikke utænkeligt Danske Bank bliver erklæret sund?

I bedste fald kan man kalde den borgerlige ide om kun at støtte sunde banker for konkurrence forvridende og i værste fald for hjælp til vennerne, forstået på den måde, at de banker der spøtter i partikasserne hos Venstre og Det Konservative Folkeparti er de “sunde banker”, for der er ingen seriøse metoder til at skille fårene fra bukkene i bankverdenen.

Man kan ikke tage udgangspunkt i revisionsrapporterne, hvilket IT-Factory sagen tydeligt har bevist! Revisionsrapporterne er ikke det papir værd, som de er trykt på! Det er en hård påstand, men rigtigt, desværre. En revison er betalt af firmaet og sker i meget stor grad på firmaets vilkår. 
Retter revisonsfirmaet ikke ind efter kundens ønske, så mister de kunden, hvilket er de almindelige markedsvilkår.

Så alt i alt er der ikke helt skævt skatteydernes 100 milliarder kroner placeres i et statsligt selskab (Bank) og lånes ud på almindelige markedsvilkår til gode sunde virksomheder, som de nuværende banker afviser.

Share This Post

Kort hukommelse

DR.dk skriver i dag:
De betjente, der ikke kan huske hvem, der var ved at kvæle en ung mand under en anholdelse, kan godt straffes. For selvom ingen af betjentene kan få en dom for vold, så længe de dækker over hinanden, så kan de godt fyres. Citat slut.

Det gode politi er inde i en forandringproces. En del af denne proces skyldes den meget omtalte politireform, andet skyldes den forandring, som er betinget af rekrutering af en ny generation medarbejdere til den gamle etat.

Det er helt og aldeles uacceptabelt at der ikke skrides ind over for rambotyperne i politiet, som den omtalte anholdelse giver indtryk af, hvor man bruger halsgreb for at pasificere en uskyldig person.

Det er aldeles uacceptabelt en indsatsleder ikke griber ind og det er aldeles uacceptabelt at kollegerne ikke griber ind over for en kollega, der bruger et kvælende halsgreb.

Den “anholdte person” siger flere gange, at han er ved at blive kvalt. En betjent bekræfter, at han hører det, ved at han svarer den anholdte:”Så længe du kan tale, så kan du trække vejret“.

Jeg kan ikke som borger acceptere at politiet optræder på denne måde og jeg forventer rigspolitiadvokaten kan trænge gennem de berørte politibetjentes tavshed om, hvem der udførte halsgrebet på den anholdte.

Vestegnens Politi skal allerede nu tage de fornødne skridt til varsling af en kollektiv straf, som skal udmunde i en kollektiv bortvisning af samtlige betjente og indsatsleder, såfremt deres hukommelse ikke bedres væsentligt. Men lur mig, om der ikke sidder en politiledelse på Vestegnens Politigård, der har “glemt” at varsle disse fagretslige krav overfor de berørte politibetjente.

Samfundet kan ikke acceptere den slags politiarbejde i fremtiden, det skal stå lysende klart for samtlige medarbejdere i politi-etaten.

Jeg glæder mig til DR1 følger op på sagen, når der foreligger en afgørelse fra Rigspolitiadvokaten.

Share This Post