Naser Khader og personlige ambitioner?

Jyllands Posten skriver i dag:
Med dannelsen af det nye parti i Danmark i flere end 10 står det politiske danmarkskort over for store forandringer, hvis det lykkes trekløveret Naser Khader, Gitte Seeberg og Anders Samuelsen at få Ny Alliance godt fra start. Citat slut

Det har ligget i luften længe, at enten gik Naser eller Marianne Jelved fra de radikale! Der var ikke plads til dem begge i partiet, da Naser Khaders ambitioner rakte længeree end at blive irettesat af Jelved!

Der er nu fortid og kan Naser Khader holde gejsten oppe i sit nye parti? Han var godt et år om at miste pusten i sit forrige projekt “Moderate muslimer”.

Jeg ved ikke om det er nok med to unge, der bruger tre uger til at strikke hjemmesiden http://www.nyalliance.dk?sammen. Er det nok med to EU parlamentsmedlemmer, samt den tidligere direktør Lars Kolind fra OPTICON og Mette Bock,der er tidligere chefredaktør Vestjyske Medier – til at fastholde kampen for et nyt parti i to år til Fogh er tvunget til at udskrive valg?

Det virker på mig, som de er taget med bukserne nede af Dagbladet BT og derfor har kastet sig hovedkuls ud i projektet. Der mangler en plan og en politik! Hidtil har jeg oplevet en tågesnak og meget brede formuleringer fra de tre politikere. Men jeg hilser partiet velkommen, hvis det f岠en st?se, som betyder et farvel til primert Pia K. og dernæst til fald af regeringen Fogh! Det tyder dog på det nye parti ensidigt går efter en borgerlig regering?

Et eksempel på min påstand om løse formuleringer og tågesnak:
“Ny Alliance” skriver på deres hjemmeside om deres nye skattepolitk, jeg citerer: “Skattereform: Skattestoppet har været nødvendigt, men nu skal vi videre. Vi ønsker at flytte flere fra overførselsindkomst til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi have skatten ned til omkring 40 % for alle. Det kræver en skattereform. Citat slut!

Det er jeg helt enig! Danmarks Statistik opgiver den personlige slutskat til 309.088.000.000 gode danske kroner. Skal indkomstskatten lettes med 40% for den enkelte borger, hvor kommer der så 23.635.200.000 gode danske kroner fra?

Ja – det står der af gode grunde ikke noget om, men det vil betyde store omvæltninger i det danske samfund!?Skal pengene hentes via brugerbetaling eller nye afgifter? Eller er sandheden, at det danske samfund skal neddrosles med 123 milliarder? Svaret flyver i vinden, men for mig er det et alvorligt problem!

Ak ja Marianne Jelved.
– Hvor er det trist du ikke holdt som formand i tide! Jeg havde holdt i dit sted før eksperimentet med mig ( Marianne) som statsministerkandidat! Nu venter jeg bare på du indser slaget er tabt og trækker dig – inden de andre smider dig på porten?

Share This Post

Morten Messerschmidt ofret af Pia!

Henrik Qvortrup i BT den 30. april 2007: Morten Messerschmidt er et offerlam, der skal signalere, at Pia Kjærsgaard har styr på sit parti.

Morten Messerschmidt traf måske teknisk set selv beslutningen om at forlade Dansk Folkeparti for at blive løsgænger i Folketinget. Men reelt er han blevet tvunget til at gøre det eller har i al fald fået at vide, at hvis han ikke gjorde det selv, ville beslutningen blive truffet for ham? Citat slut.

Min kommentar:
Fru Pia Kjærsgaard har nu fået modstand i sit parti. Er hun ved at miste magten i sit parti?

Spørgsmålet kan besvares med et ja – jeg tror denne uges krasserier i Dansk Folkeparti kun er toppen af Dansk Folkepartis interne problemer. Jeg tror, det betyder Dansk Folkeparti er vej mod faldende vælgertilslutning og regeringen Fogh vil miste sit parlamentariske flertal. Den højre radikale præst har jo klart sagt han ikke vil rette ind.

Den tidligere socialdemokrat Mogens Camre (Ham med pistolen) sidder uden for Pias rækkevidde i EU Parlamentet og vil ikke tage i mod mundkurven. Han er erklærede sit venskab med Messerschmidt i TV-Avisen i går aftes.

Tiden for Pias partiejerskab nærmer sig afslutningen. Der er to ting som fortsat kan holde hende ved magten. Det første er regeringssamarbejdet med Fogh, det andet er, at der ikke på nuværende tidspunkt er en der tør stille op mod Pia og hendes hendes håndgangne mænd! Det sker når Dansk Folkeparti og Fogh mister regeringsmagten.

Er du uenig, så skriv en kommentar…………….

 

Share This Post

Statslig islamisme?

Religiøs muslimsk vækkelse er vejen til demokratiet, derfor skal muslimerne ind i varmen og statsstøtten op af lommen, skriver Erik Meier Carlsen i ny bog. Det var en overskrift i Information tirsdag den 24. april 2007.

I bogen slåes der til lyd for den “Fjerde Alliance” – Det danske samfund har indgået 3 store alliancer med store samfundsgrupper. Den første med bønderne, som blev fri, den anden med arbejderne, som fik rettigheder, og den tredie med kvinderne, som kom ud på arbejdsmarkedet. Alle tre alliancer har været store kulturelle og økonomiske succeser for Danmark, mener Carlsen.

I baggrundsartiklen er der meninger for og i mod Carlsens holdning. Yderpunkterne tegnes af Flemming Rose (Jyllands Posten – ham med muhammedtegningerne), der mener Carlsen gået for vidt med sine tilbud til islamisterne og den islamiske imam Abdul Wahid Pedersen, der gør opmærksom på at islamisterne ikke er en homogen gruppe, men udgøres af flere grupperinger. Abdul Wahid er enig i, at religiøsitet ikke skal ses som en hindring for integration i det danske samfund.

Jeg mener, det er vigtigt, at der sættes spørgsmål ved Dansk Folkepartis syn på muslimer også den danske regerings integrationspolitik, med nedskæringer i indvandrernes rettigheder og deres økonomiske muligheder for at blive integreret i det samfund – vi holder af – som danskere.

Jeg vil derfor anbefale dig at læse bogen, det vil jeg selv – min anbefaling gælder også for dig, som sympatiserer med Dansk Folkeparti og Søren Krarup på udlændingepolitiken.

Personligt tror jeg på de 10-12% af den danske befolkning, som udgøres af muslimer, kan bidrage til fortsat fremgang for det danske samfund. Jeg tror også en integration med respekt over for deres religion er mulig og nødvendig.

Denne forståelse vil gøre at grobunden for ekstremisme i denne befolkningsgruppe vil dø – for helt at forsvinde efter en længere periode. Der vil ved en succesfuld integration ikke være grobund for islamistisk fundamentalisme i det danske samfund – ja det er min påstand – er du uenig så kommenter dette indlæg……………….

Share This Post

Et selvmål til Post Danmark

TV2 viste Operation X torsdag aften og de skriver på deres hjemmesside:
Morten Spiegelhauer er tilbage i det undersøgende magasin “Operation X” på TV 2, og han gået på fitnessbutikkerne på internettet……………………………………………………..De danske myndigheder er klar over problemet, men da hjemmesiderne gemmer sig bag et slør af falske udenlandske adresser, er det næsten umuligt at komme til bunds i lovovertrædelserne……………………….

I jagten på bagmændene finder “Operation X” også frem til et par højst overraskende afsløringer angående de ulovlige pillers vej ind til de danske forbrugere…………………………….

……………………………………….Blandt andet dokumenteres det, at det delvist statsejede Post Danmark deltager særdeles aktivt i at levere en skudsikker smuglerrute ind i Danmark til de illegale pillers bagmænd. Citat slut.

På Post Danmark hjemmeside kan du læse brevvekslingen mellem TV2’s produktionsselskab og Post Danmark.

Denne brevveksling opfatter jeg som to kamphaner, der ikke forstår hinanden og de strides om nogle meget små nyancer, men er begge parter fastholder egne synspunkter uden egentlig at se på substansen i sagen. Prøv at læse de enkelte breve i denne sag om Post Danmarks rolle i “pillesmugling”.

Post Danmark fastholder:
Helt grundlæggende skal pakker fra et andet EU-land som udgangspunkt ikke toldbehandles. Det følger af EU’s Indre marked. Det udelukker dog ikke, at pakker fra et andet EU-land kan udtages til toldkontrol. Det er tolderne, der alene afgør og hvordan en pakke skal kontrolleres.

Men det betyder da ikke at man ikke kan ændre praksis, hvis der er mulighed for omgåelse af regler og k?isse til udlandscenteret? Det var jo kun det Operation X plæderede for? Jeg mener også repræsentanterne for min arbejdsplads Post Danmmark optrådte meget lidt professionelt – ja – jeg giver dem dumpe karrakter.

Post Danmark fastholder videre:
Derimod har medarbejderen dokumenteret, at han efter møde med folkene fra Operation X klart har gjort dem opmærksom på at Post Danmark ikke vil medvirke til omgåelse af lovgivningen ved at transportere pakker med ulovligt indhold.

Det var ikke det han sagde foran det skjulte camera, som jeg opfattede, med al respekt for klipningens muligheder for at give folk de rigtige synspunkter i forhold til udsendelsens formål. Jeg oplevede i udsendelsen at han fik klar besked om det var ulovlige varer og han trak på skuldrene af det og accepterede det! Brevvekslingen tjener kun til formål, at redde et selvmål. Post Damarks udenlandschef burde have taget “tyren ved hornene” i udsendelsen og have ændret praksis for denne forsendelsesform og lade være med at dække over en medarbejder, som faktisk handlede mod det etiske i sagen – nemlig at post Danmark ikke vil medvirke til ulovlig import af varer til det danse marked.Det gjorde han ikke! Han fastholdt stædigt en brevhemmelig! Ikke et ord om etik og moral?

Det er flere års image og position på markedet, der ødelagt for Post Danmark med disse to ledere og deres uduelige ageren på Operation X.

Nu venter jeg spændt på om direktionen i Post Danmark vil placere nye og mere kompetente ledere på disse poster?

Share This Post

Påsken – hvad siger den os i dag?

Jesus nedtages fra korset

Den italienske maler Duccio di Buoninsegnas billede “Nedtagelse fra korset” fra 1308-1311, hvor jomfru Maria tager sin søn i sine arme. (Kilde: Kristeligt Dagblad)

Kristeligt Dagblad har i dag, den 7. april 2007 en artikel om påsken, hvorfra jeg citerer:
DET HAR AF GODE grunde vakt opsigt, at en dansk teologiprofessor har sat spørgsmålstegn ved kristendommens forestilling om opstandelsen.

Han tror ikke på Jesus opstandelse. Det er en central forestilling for den kristne kirke, at dens magt over livet er brudt med Jesu opstandelse, hermed udfordrer teologiprofessoren kernen i den klassiske kristendom…………………

Min kommentar:
I information sætter Orla Christiansen i en kronik den 4. april 2007 spørgsmål ved Jesus lidelseshistorie og opfordrer til en stor udlugning i bibelens tekster omkring påsken. Folkekirken kan heller ikke trække de store menneskemængder til påskegudstjenesterne, selvom det er kirkens og troens største højtid – ja større end julen som i de fleste kirker betyder fuldt hus.

Videre skriver KDF:
MEN KRISTENDOMMEN STÅR og falder med opstandelsen. Den største fortaler for kristentroen i kirkens historie, apostlen Paulus, siger, at hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde er Kristus heller ikke opstået, og derfor er både prædiken og tro tom. Står to tusinde påske gudstjenestefejringer, kirkebyggerier og klokkernes kimen ikke bare forgæves, men helt og aldeles meningsløs…………..

Min kommentar:
Folkekirkens præster – nogle af dem? – mener, at menigheden er dum, så derfor kommer menigheden ikke i kirken!

At jeg skulle være atteist er ikke sandt. Jeg er troende, men skeptisk!

Jeg tror f.eks. ikke på et liv efter døden men jeg håber alligevel et eller andet sted på, at der netop er et liv der. Hvorfor skulle jeg ellers turde dø? Er det ikke tvivlen om lige det – livet efter døden er der?

Det er også der, at vores fornuft kommer til kort. Der gives ikke nogen rationel forklaring på hvad opstandelsen egentlig er, og hvordan den helt præsis skal foregå.Det er underligt goldt at forstå at tale jordisk om det himmelske. Der kan kun tales i billeder om kristus opstandelse, om det vi ikke være, men kun kan tro…….. citat slut.

Min kommentar:
Jeg har hidtil forstået baggrunden for påsken, at det er opstandelsen og det evige liv, der er årsagen til vi fejrer påsken? Fejrer vi påsken kun påsken tro? Eller har de præster ret, som påstulerer vi er dumme – os i menigheden?

For er vi blevet så alt vidende,?så vi ikke tror mere påsken og opstandelsen?- og så materialitiske, at vi kun holder påsken for at få en god frokost?

Nej jeg tror på vi har behov for at modernisere vores kirke og tro. Vi skal have en Folkekirke, som har et grundlag, som vi mennesker kan tro på. Derfor tror jeg på Orla Christensen kan have ret i, at vi skal luge ud i Bibelens tekster om påsken og Jesus lidelseshistorie, så påskens tekster stå bedre til den viden og det samfund vi har i dag!

God påske til alle!

Share This Post