De fremmede?

De fremmede:

I Sandholm Lejren sidder Irakkere på tiden med en udvisningsdom fra Danmark. Børnene sidder på et hummer og går ikke i skole og har ikke udsigt til forbedringer i den nærmeste fremtid.

Skal de smides ud?

Amerikanerne fraråder, at de rejser til Irak, da de vil skabe problemer i landet, hvor der i forvejen er massive voldsproblemer og stridigheder mellem de forskellige trosretninger og militser.

De må sige meget, når amerikanerne siger fra, de er trods alt vant til lidt af hvert overalt i verden!

Med det anfægter ikke Søren Krarup – den sorte præst i folketinget – han taler kun om eftergivenhed ødelægger det danske retssamfund – udtalt dags dato i morgen-TV!

Hvad er det dog for et menneskesyn han og Dansk Folkeparti er talsmand for!

Folkekirkens N?lp kan ikke det hele!

Støt ulandshjælpen:

Flodbølger og oversvømmelser vil også blive en del af det kommende år, medens der andre steder på kloden er ekstrem tørke og hungersnød. Somalia, Ethiopien og andre steder i Afrika er der borgerkrig og dermed fører det hungersnød med sig. 

Disse opgaver kan ikke løses alene af frivilige bidrag til nødhjælpsorganisationerne i Danmark. Den Danske Regering og Folketing må bidrage med en større ulandshjælp i det kommende år.

Share This Post

Ind under nytår og efter jul!

Godt nyt岠til alle der l泥r min blog!

Saddam Hussien:
Saddam Hussien er overgivet i Irakernes hænder og måske er han allerede død i skrivende stund? Man kan sige et liv for tusinder af liv – måske er for lidt – ja enda meget for lidt? Er der sket en retfærdig rettergang og er straf nok for de ugerninger han har udført som diktator i Irak. Jeg mener der skal gennemføres en normal rettergang for alle anklager der rejst mod ham og hans gerninger. Jeg mener videre han skal afsone sine gerninger med en almindelig fængselsdom, da der ikke er tvivl om han er skyldig i mange drab gennem hans regimes regeringstid i Irak.

Jordskælv:
Der bliver talt meget om jordskælv og tsunami i det kommende år- eller at større jordforkastninger forskellige steder på jorden menes at udløse større jordskælv i de kommende år, men ingen ved hvornår og hvor?

Nye kommuner og regioner:
Året 2007 er året, hvor den nye kommunalreform skal bestå lakmusprøven Men indenrigsminister og min mailven Lars Løkke Rasmussen var i morgen TV og fortalte om arbejdet og intensionerne med kommunalreformen. Han var inde på det store arbejde med køre IT systemer sammen med de rigtige oplysninger! Når man på job har arbejdet med databasesystemer, så ved man lidt om der kan opstå af komplikationer ved datasamkørsel. Jeg håber for min egen skyld han får ret i sin optimisme om starten på kommunalreformen. Han beskæftigede sig med med de forskellige kulturer og mennesker på nye arbejdspladser, som betyder vi skal en del ind i det nye år før vi kan forvente reformen er fuldt indført. Der er jeg enig med ham – ja du hørte rigtigt, jeg er enig med ham i, at det tager tid ude i de nye kommuner og regioner, før det virker helt som det var tiltænkt! For min og din skyld, så håber jeg det går hurtigt!

Folketinget:
Det bliver spændende at se hvordan Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti vil arbejde i det kommende år i Folketinget. Ikke mindst bliver det spændende at se udviklingen i Venstre – du ved “Partiet du ved hvor du har” – kan Fogh holde sammen på den mere og mere frustrerede folketingsgruppe? Ny liberalisterne kunne ikke danne deres nye parti i år 2006, fordi indenrigsminsiteriet smølede med registreringen og godkendelsen af partiets underskrifter, men det er måske ikke så mærkeligt eftersom indensrigsministeren er venstremand? Det havde måske gået hurtigere, hvis det havde været et “rødt parti” der kunne konkurrere med Helle Thorning-Schmidt?

Eksperterne mener at at Fogh og Helle har en fælles udfordring i at gennemføre velfærdsreformen, så derfor mener de det bliver et roligt politisk år.

Share This Post

Arbejd til du bliver 65 eller 67 år.

A-4 ugebrevet skriver i uge 51 – 2006, blandt andet f?de:

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats
Hverken den aktuelle mangel på arbejdskraft eller debatten om behovet for at arbejde i flere år i nævneværdig  grad seniorerne til at udskyde deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Efterlønnen lokker, og kun hver fjerde har planer om at arbejde, til de bliver 65, viser ny undersøgelse. Beskæftigelsesministeren efterlyser en holdningsændring.

TILBAGETOG. Selv om mange seniorer oplever, at deres muligheder for at blive i flere på arbejdsmarkedet er blevet bedre under det nuværende økonomiske opsving, lader de sig kun i meget begrænset omfang påvirke af arbejdskraftmanglen til at tage en ekstra tørn. Citat slut!

Jeg har ikke besluttet mig for hvornår jeg går på pension eller efterløn i skrivende stund. Men der skal ske noget drastisk, hvis tendensen skal vendes for 55-59 årige, som citatet omhandler.

Det er ikke forringelser af efterløn og pension der skal ske for at ændrer tendensen for tidlig pensionering for de 55-59 årige, men derimod en ændring af arbejdsvilkårene på den enkelte arbejdsplads. Her har både arbejdsgiver og fagforening en opgave til at ændre arbejdsvilkårene for de ældre medarbejdere.

For mit vedkommende – jeg er ansat i Post Danmark A/S – skal der ske en tilpasning af min arbejdsbyrde til min alder. Det er en arbejdsplads med et hårdt fysisk arbejde, der skal bringes 40-80 kilo post og ligeså mange kilo reklamer og aviser ud på en arbejdsdag. Det er nødvendigt med en tilpasning af arbejdet og arbejdstiden for at beholde de ældre medarbejdere i disse 5-7 år længere!

Jeg tror det gælder for mange medarbejdere i brancher med et et hårdt fysisk eller psykisk arbejde.

Share This Post

Lars Løkke endnu engang.

TV2 Nyhederne klokken 19:05:
Lars Løkke interviewes af Michael Kamper om betydningen af “behandlingsgaranti” for strålebehandling af kræft.

Lars Løkke siger: “At behandlingsgarantien er et begreb, som han har overtaget fra sin forgænger Arne Rolighed”. (Det er 5 år siden.)

Der udspandt sig en længere debat om ordet garanti, som i for Lars Løkke ikke er en garanti, men derimod en hensigtserklæring!

Ja i sandhed, det danske sprog udvikler sig stadig, men det er direkte usmageligt at Lars Løkke bruger “juridiske” spidsfindigheder og direkte omskrivninger af ordet garanti, for at undgå at tage sit ansvar i denne kedelige sag!

Det er usmageligt at når det går dårligt politisk for ham og regeringen, så optræder han som et forurettet barn, der skyder skylden på alle andre, mens han soler sig i den forrige regerings grundlag for den gode økonomi.

Pia Kjersgaard har desværre set de dårlige meningsmålinger og støtter indenrigsministeren, da hun vil miste sin politiske indflydelse efter valget, når der kommer en anden farve på regeringen.

Min konklusion:
Vi har en indenrigsminister, som skyder skylden for sine egne fejl på andre, det er ynkeligt Lars Løkke Rasmussen.

Share This Post

Tørrer Lars Løkke behandlingsgarantien af på Sundhedsstyrelsen?

Vi har en indenrigsminister, der varetager hospitalsområdet. Han ved dog ikke hvad der sker på de danske hospitaler! Derfor holder hans ministerium Dagbladet Politiken.

Her læser han – Lars Løkke – om manglende behandling af kræftpatienter – den lovede behandlingsgaranti på 4 uger overholdes ikke, står der i avisen.

Nu er Lars Løkke “ikke tabt bag en vogn”.

Han mener, det må være Sundhedsstyrelsen, der ikke lever op til sit ansvar. Det er bestemt ikke Lars Løkke der har smølet med behandlingsgarantien, selvom han har kendt til problemet i flere år – ja den har aldrig virket efter hensigten – viser det sig efter nogen granskning i sagen, her støtter jeg mig til Dagbladet Politiken og andre danske dagblade.

Han bestiller straks en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen og den skal ligge på ministerens bord allerede onsdag eftermiddag! Man kommer til at tænke på, at der er et “Wild West samfund” og nu skal ministeren have en syndebuk han kan aflede den politiske sag på. Sidst på eftermiddagen torsdag forlyder det i pressen, at der kan falde hoveder i Sundhedsstyrelsen og rapporten fra denne først vil foreligge mandag! (Det tyder på at den har gode kort på hånden og aben ligger hos Lars Løkke og dermed i regeringen?)

Medens jeg spændt venter på at Lars Løkke skal få jordforbindelse igen, så er der tre ting der falder mig i erindringen:

  • Der mangler uddannede folk til hospitalerne.
  • Effektivisering af arbejdsgange på hospitalerne, herunder bedre udnyttelse af “isenkrammet”.
  • Der mangler en afklaring om økonomien ved behandling i udlandet, hvem betaler ophold og hvad må det koste i forhold til behandlingen på et dansk sygehus?

Her er det ubetinget Lars Løkke der har det politiske ansvar, som han burde have løst da han udstedte behandlingsgarantien.
Det kan han ikke tørre af på Sundhedsstyrelsen eller Arne Rolighed (Tidligere indenrigsminister.)

Jeg mener derfor Lars Løkke skal erkende det, inden der dør flere patienter i Danmark!

Share This Post