Personaleflugt i posten?

På arbejdet har 5 kolleger ud af 18 i alt forladt vores omdelingsteam i denne uge, den ene går på orlov i 9 uger, mens de øvrige er søgt i uddannelse og på andre jobs.

Ønsket om uddannelse er fair nok, da der kun er idiotarbejde tilbage i posten. Det er kun de få der får et spændende job i virksomheden og disse jobs der går i større og større omfang til specialister, der hentes uden for virksomheden.

Tilbage står der to kolleger der har søgt et bedre betalt job med mindre fysisk belastning, som er et problem, der  bliver mere og mere udtalt i Post Danmark. Nu bliver det spændende at høre den lokale ledelse beskrive deres exit fra posten?

I dag havde jeg overarbejde, da en af de tilbageværende kolleger ikke dukkede op ved arbejdstidens begyndelse.

Share This Post

Fravær i en periode fra bloggen

Det er længe siden jeg har skrevet sidst på bloggen, men mit liv har ikke ligget stille i den periode!

Mit barnebarn er døbt i Himmelev Kirke, jeg har været i sommerhus på Sjælland og ikke mindst er min græsplæne begyndt at gro igen.

Vi har været på Læsø i sidste uge, hvor vi besøgte min bror og hans familie i et sommerhus direkte ned til stranden med en rigtig flot udsigt. Desværre var det overskyet med regnbyger det meste af tiden.

Vi spiste en masse jomfruhummere.

Share This Post

Besøg hos lægen i dag

Jeg var til læge i dag. Det var en særpræget oplevelse. Ved modtagelsen blev patienterne skældt ud af en synligt stresset sekretær, som sjonlerede rundt med telefon, computer, patientlåge og en “nymodens” patientterminal, som de tilstedeværende patienter fik en megen vrissen ordre om at bruge!

Efter en ung kone med 2 små børn således var blevet anvist at bruge denne terminal, så dristede jeg mig til at forsøge mig med den. Det faldt ikke heldigt ud. De første 4 gange kom beskeden “kortet er ikke læst” selvom jeg fulgte anvisningen på terminalen fuldt korrekt, den 5. gang kom læsningen i stand med beskeden “Henvend dem til sekretæren”, hvilket jeg så gjorde.

Hun var vrissen og spurgte mig:”Hvad drejer det sig om?” og ærlig som jeg er sagde jeg “jeg har et modermærker, der er i forandring”.  Sekretæren:”Det er ikke akut, så du skal have en tid”.

Efter en ordveksling frem og tilbage, så fik jeg allernådigst lov at få et lægetjek af mit modermærke.

Moralen er – at man ikke kan komme til læge uden tidsbestilling – akuttiden klokken 10:00 er forbeholdt halsbetændelse og febertilfælde og ABSOLUT IKKE ÆLDRE MÆND, der er bekymret over et ændret udseende af deres modermærke.

Det er sket meget i sundhedssektoren siden min barndoms læge, som altid havde tid til at se patienten og oven i købet kørte han på lægebesøg hos den enkelte patient! Det krævede blot et telefonopkald. Sådan er det ikke i dag, man må bevæge sig hen til lægen ……….. ja – jeg ved ikke hvad der skal til for at få et lægebesøg i dag og jeg tør heller ikke spørge hans sekretær efter denne oplevelse en tidlig mandag morgen?

Og resultatet af lægetjekket ………………………

Det var positivt, jeg havde ikke modermærkekræft! 🙂

 

Share This Post

Fortsat sommer og weekend camping

Det er fortsat sommer i Danmark, i weekenden skinnede solen fra en absolut skyfri himmel og vi var på camping i hele weekenden i Vejers. Alt var åbent i campingvognen og forteltet og alligevel svedte tran ved abre at sidde stille!

Vores lille puddelhund lå stille i skyggen indtil klokken 18:30, hvor den så vågnede op til dåd igen og ville lege. Søndag eftermiddag badede vi i Vesterhavet og hunden fik så meget bad at den begyndte at fryse, så den måtte tørres og ligge i solen i et stykke tid.

Share This Post

Tvungen fridag

Min arbejdsgiver har påtvunget mig en fridag i dag. Det har Post Danmark gjort for at spare en omdelingsdag og dermed 1 dags omkostninger til distribution, hvor påskuddet har værtet grundlovsdag. Det giver en besparelse på 0,33% af postens udgifter til distribution i Danmark. Godt for aktionærerne.

De fleste har arbejdsgiver betalt fridag fra klokken 12:00, men det gælder ikke for postens medarbejdere, for de er pålagt at holde tvunget fri på denne grundlovsdag for egen regning!

Grundloven er hellig for de fleste demokratiske danskere. 

Hovedprincippet: »Regeringsformen er indskrænket-monarkisk« (§ 2) kopierede Monrad efter den norske grundlov af 1814. Men han fandt også inspiration i den belgiske forfatning fra 1830, og til afsnittet om frihedsrettighederne kiggede han også på den amerikanske forfatning fra 1787 med dens tillæg om menneskerettighederne (Bill of Rights). Grundloven er baseret på idéen om magtens tredeling i den udøvende magt, den lovgivende magt og den dømmende magt.

Det var den 5. juni 1849 vor folkekære Frederik den 7. de efter kraftig inspiration fra Moltke, Grundtvig, Lehmann, Monrad og andre fritænkere gav en del af magten fra sig i form af parlamentarisk demokrati stadfæstet i Danmarks Riges Grundlov, der blev revideret i 1915, hvor der blev løst op for de stramme valgregler til Landstinget og kvinderne fik valgret og i 1953 sammen med en ny arvefølgelov der giver kvindelig arvefølge (Drenge har fortrinsret).  Læs Grundloven her….

Grundlovsforsamilingen i 1849 malet af

Med grundlovens indførelse i 1849 indførtes et konstitutionelt monarki. På dansk betyder det, at Danmark er et kongedømme, hvor kongen (monarken) har begrænset magt. Derudover bestod den danske Rigsdag af to kamre, et landsting og et folketing. Der var direkte valg til folketinget. MEN IKKE som i dag. Der var faktisk ikke ret mange, der kunne stemme. For at have valgret skulle man, og hold nu fast: ��?være en uberygtet mand over 30 år, der havde egen husstand og rådighed over eget bo, dvs. også husmænd og arbejdere blev vælgere; men ikke kvinder, tyende og fattighjælpsmodtagere.

For at blive valgt ind i folketinget skulle man kun være 25 år og selvfølgelig være mand. For at stemme til Landstinget var der lidt andre regler. Man strammede simpelthen kravene til landstinget (overhuset), for at almindelige mennesker ikke skulle få for meget magt!! Det skete på den måde, at vælgerne valgte et antal valgmænd, som derpå udpegede landstingsmedlemmerne. For at opstille til landstinget skulle man være 40 år og have en årsindtægt på 1200 rigsdaler eller betale skat på mindst 200 rigsdaler!! Dermed havde man sikret, at landstinget var forbeholdt samfundets top. Læs om grundlovens historie her…. eller Folketingets udgave her…

Grundloven havde bestået sin prøve under påskekrisen. Påskekrisen er den parlamentariske krise, der opstod i Danmark mellem  29. marts 1920 og 4.april 1920, da Kong Christian X imod Folketingets flertal afskedigede Ministeriet Zahle II i håb om at udløse et folketingsvalg, der kunne give flertal for at indlemme Flensborg i Danmark mod regringens vilje. Læs om påskekrisen her….

Men den største private krise er fars dag på denne fridag, der er intet fejret I DEN FORBINDELSE I MIT HJEM  🙁

Share This Post