Varde Kommune og plejehjem

Jeg var til borgermøde i dag på Ansager-Skovlund Hallen i dag om nedlæggelse af 10 plejehjemspladser på plejehjemmet i Ansager.
Mødelokalet slog ikke til og man måtte improvisere og inddrage cafeteriet til mødelokale.
Der var mødt cirka 100 deltagere op i følge JyskeVestkysten, hvilket overraskede politikkerne.

Der var mødt 3 politikkere op fra Lokallisten i Varde Kommune, de lokalt valgte Niels Haahr og Kaj Dam Rasmussen, og formanden for Sundhed og Ældre udvalget Gunnar Moesgaard, samt forvaltningschefen, der var ny i jobbet og derfor havde han intet ansvar for denne udvikling!
(Sådan kan man også vaske hænder som embedsmand?)

Efter en historisk gennemgang af forløbet kom pointen fra udvalgsformanden Gunnar Moesgaard, man nedlagde 10 plejehjemspladser på Ansager Plejehjem for at opretholde Tistrup og Agerbæk Plejehjem, hvor der havde været et ganske betydeligt pres på politikkerne for at bevare dem.
Udvalgsformanden kommer fra Tistrup, så det er måske forståeligt man fastholder et plejehjem der?

Man fastholder samtlige pladser på Starup-Tofterup Plejehjem, selvom der er en ganske betydelig overdækning af plejehjemspladser i den gamle Helle Kommune, fordi de var nyindrettede og dermed gældsbelagte, så derfor kunne man ikke politisk nedlægge pladser der!
Men er det ikke derfra borgmesteren Gylling Haahr kommer fra?

Til spørgsmålet om hvor Ansager borgere skulle hen, når der var optaget på Ansager Plejehjem, svarede Gunnar Moesgaard, at de kunne placeres på Starup-Tofterup Plejehjem og de pårørende kunne tage bussen derhen! (Men der går faktisk ingen bus fra Ansager til Starup og hver 5. buslinie nedlægges i den kommende tid!)

Han gav videre løfte om at Ansager Plejehjem eksisterede i de næste 20 år, hvilket er noget af en påstand, da han ikke søger genvalg til næste kommunalbestyrelsesvalg om 1 år.
(Det løfte holder kun til den nye kommunalbestyrelse træder til!)

Samtidig kædede han det sammen med en masterplan for udbygningen af Varde Kommunes plejehjemspladser i årene fremover.

Der er en tidshorisont på 2½  år for færdigbygning af plejehjemmet i Ølgod, hvilket betyder at plejehjemmet i Ansager fortsætter uændret i den periode, mente Gunnar Moesgaard, men derefter skal det ombygges til de nævnte 25 pladser, der fortrinsvis skal bebos af lokale fra Ansager.

Kaj Dam Rasmussen fastslog,  at han stemte for de 25 pladser på Ansager Plejehjem, for at bevare det!

Niels Haahr havde uld i mund og havde ikke gjort sin stilling op.
(Jeg troede han var valgt for lokallisten og ikke for de radikale?)

Min personlige opfattelse er, at Ansager Plejehjem går mod nedlukning inden for en kort årrække, hvilket jeg vil begrunde med følgende påstande:

1. Plejehjemmet nednormeres i personale.
2. Der vil kun være en nattevagt på plejehjemmet
3. Kommunens økonomi skranter i de kommende år og derfor vil den gå efter urentable plejehjem.
4. Udvalgsformanden var inde på det gik mod større plejehjem, med 70 til 80 pladser.
5. Det vil blive sværere at fastholde kvalificeret personale på et lille plejehjem med få pladser.
    (Her tænker jeg specielt på større problemer med afvikling af ferie, fridage og afløsning ved sygdom.)

Tilbage står der nogle moralske grunde, eller skal vi kalde dem etiske?
Borgerne i Ansager har troet på det høringsmateriale der var udsendt til borgerne. Her stod det ganske klart, at Ansager Plejehjem fortsatte uændret med 35 pladser!

Det står også at læse i samtlige offentlige udvalgsreferater til og med referat fra den 20. august 2008. Høringsfristen udløb den 8. august 2008.

Men i referatet fra den 10. september 2008 – som forvaltningschefen ikke har noget ansvar for – fremgår det, at det indstilles af forvaltningen til udvalgsbeslutning, at der kun skal være 25 pladser i Ansager!

Det er moralsk og etisk forkert, at borgerne i Ansager fratages muligheden for at fremkomme med høringsvar til den beslutning, som først falder på plads efter en politisk konsultering af kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 9. september 2008 gennemført af udvalgsformand Gunnar Moesgaard. (Forløbet er bekræftet overfor mig af flere kilder i Varde Kommune.) Det nye forslag fremlægges for udvalget den 10. september 2008 og godkendes der.

Der er en meget besynderlig måde at gøre tingene på. De politiske sonderinger, der var om nedlæggelse at plejehjemspladser i Ansager, skulle naturligvis fremgå af det udsendte høringsmateriale til borgere og organisationer.

Det er vel ikke sådan noget der kommer som en pludselig indskydelse mellem udvalgsformanden og den nye forvaltningschef?

Lad os så få den høring af borgerne i Ansager, da forudsætningerne er totalt ændret for Ansager Plejehjem!

Share This Post

Koldt, rigtigt koldt!

I morges klokken 5:35, da jeg stod op og gik ned i køkkenet var det koldt. Jeg fandt vores dejlige lille hund i sin kurv, det må have været for koldt i soveværelset?

Jeg kikkede på termometret, det viste 1,6 grader (Varme), så det er efterår nu…………

Det er mørkt nu ved 5:30 tiden og bladene på træerne bliver gule i kanten. Farverne blive brune, men græsset gror stadig helt vildt. Flagermusene kommer stadig i haven og fuglene er begyndt at kikke på foderbrættet, så jeg skal huske at lægge foder ud til dem.

Således lettere deprimeret smurte jeg min madpakke, der i dag bestod af et stykke medisterpølse og smøreost fra Arla foods, det tidligere Tolstrup, der nu er opkøbt af monopolet Arla!

Så er det tid til Hans Otto Bisgaards citat på P4 Danmarks Radio klokken 5:59. Jeg husker ikke dagens citat, men nyder hver morgen at høre et nyt citat fra ham.

Så var det kaffen der skulle brygges og kommes på termokande, så den er klar når jeg farer ud af døren klokken 6:25 beriget med den sidste vejrudsigt fra Radio Syd Esbjerg, der i dag lovede ret vindstille og sol med temperatur omkring 12-15 grader. (Den passsede idag)

Share This Post

Campingsæson er forbi!

Vores campingsæson sluttede i dag. Jeg hentede vores Hobby Prestige 465 her klokken 16:35 på Stjerne Camping i Vejers.

Jeg kunne ikke komme ind på vores kort, da jeg kom til campingpladsen! Der var ikke åbent i informationen, men derimod sad der et kort i døren hvor der stod at i vintersæsonnen var der åbent mellem 10 og 12!

Nu var gode råd dyre! Jeg skulle have campingvognen med hjem, men jeg kunne ikke komme ind! Min mobiltelefon lå der hjemme ……………

Jeg gik lidt rundt på pladsen og så en af pladsens ejeres bil stod der. Jeg bankede på døren…..

Jeg bankede på døren flere gange……

Og endelig lukkede Marie op og jeg kunne forklare hende om mit problem. Jeg blev lukket ind og fik pakket campingvognen sammen, samtidig fik jeg beskeden at fastliggerpladsen ophørte i dag klokken 12! Det var årsagen til jegh ikke kunne komme ind klokken 16:35!

Share This Post

Ny bog og besøg på mit arbejdsted i uge 37!

Jørn Beckmann har udgivet en ny bog “Kunsten at elske sig selv«, Politikens Forlag, pris 179 kroner.

Her citerer han Oscar Wilde, en kendt engelsk forfatter, for at sige: “At elske sig selv er begyndelsen på en livslang romance” og videre: “Grundlaget for at kunne elske andre mennesker er, at man holder af og værdsætter sig selv og dermed har et højt selvværd”.

Du vil nu spørge dig selv om, hvorfor skriver jeg nu det?

Det har baggrund i endnu en oplevelse på min arbejdsplads, der omhandler min chef postmesteren i Esbjerg, der var på besøg tirsdag i denne uge på Esbjerg V. Postkontor.

Hun farer rundt og “tisker” i krogene med udvalgte medarbejdere, dem hun kan lide! Men vores team og mig især kan hun ikke lide, så der kommer hun ikke!

Men hun har et mellemspil med mig. Hun skylder mig lokalløn, men det kan jeg ikke få fordi hun ikke kan lide mig!

Og hvorfor kan hun ikke det?

Det er fordi jeg ikke står med hatten i hånden og ligger næsegrus i støvet for hende, men derimod siger jeg mening højt og bramfrit, selvom det kolliderer med hendes synspunkter. Og ikke mindst tiltaler jeg hende i samme sprog og jagon, som hun tiltaler mig, hvilket har medført en del “personlige samtaler” ønsket af hende, hvor jeg skulle trynes! Det har sågar medført en fyringsag mod mig, som hun tabte med et brag.

Jeg har derfor fundet et andet citat fra den kendte engelske forfatter Oscar Wilde i forbindelse med hans noget kyniske syn på Homo Sapiens: “Jeg synes undertiden, at Gud, da han skabte mennesket, i nogen grad overvurderede sine evner”.

Det citat bruger jeg fordi hun ikke kan se ud over sit personlige nag til mig og tildele mig den lokalløn, som jeg rettelig fortjener. Hun nægter tillige at udarbejde et “uenighedsreferat” sammen min tillidsrepræsentant, som hun i følge reglerne om lokalløn i Post Danmark er forpligtet til!

Lokalløn i Post Danmark kan efter min opfattelse herefter med rette kaldes “FEDTERØVSTILLÆG”.

Share This Post