194 nye ord i det danske sprog

De ti år der er gået siden vi kastede os ind i år 2000 har budt på en lang række nye ord. Her et udpluk af de 194 som Dansk Sprognævn har registeret med forklaring. Nævnet oplyser, at der kan være ord som florerer i en gruppe eller et område, som endnu ikke er blevet samlet op.

A: aquaspinning (2005) spinning i vand

B: babykrak (2002) det at der fødes for få børn

C: cyberaktivist (2000) person der spreder politiske budskaber vha. internettet

D: drukkort (2004) legitimationskort som unge skal bruge til at dokumentere at de er over 16 år hvis de vil købe tobak eller spiritus i butikker

Sådan fortsætter listen og der er mange ord som måske lever i mange år frem, men der er en del som efter min mening dør inden for det næste årti!

Jeg tror ikke de følgende ord overlever:

K: kiggekø (2001) kø af nysgerrige bilister ved (motorvejs)ulykker

M: menneskechef (2007) chef med et menneskeligt ansigt, især om cheftype i DR

S: storbytosse (2007) (ny betydning) person som stiller op for Ny Alliance, og som er kendt fra medierne el. erhvervslivet men ikke har nogen politisk erfaring’; udbredt i forbindelse med valgkampen 2007

Se hele listen over nye danske ord og begreber på www.dr.dk

Share This Post

Regeringen overhører advarsler………

Folketinget lovgiver i højere grad efter øjeblikkelige samfundstemninger på trods af “ekperters” advarsler.

Den seneste fejlslagne lovgivning er bandepakken, siger rigsadvokaten. Tidligere var det knivloven, der mig bekendt endnu ikke er ændret.

Rigsadvokaten siger i en rapport, at denne bandelov ingen effekt har haft.  Der er ikke idømt strengere straffe i forlængelse af denne lov. Domstolspraksis er ændret i perioden, uden justitsminister Brian Mikkelsen, Pia Kjærsgaard og ikke mindst Peter Skaarup i spidsen, har bemærket det, eller er det bare så simpelt de har kendt til denne praksis, men de  har ønsket at få en mediemæssig gevinst ud af det overfor de danske vælgere?

Der har fra den borgerlige regerings side udviklet sig en praksis om ikke at lytte til de indsigelser der kommer fra ekspertudvalg og organisationer, men i højere grad at lovgive ud fra en lynchstemning i befolkningen stærkt inspireret af Dansk Folkeparti og deres vælgere.

Det mener jeg er den største trussel mod det danske demokrati.

Den populistiske lovgivning har udmøntet sig en knivlov, der rammer lystfiskere, håndværkere og butiksansatte, der har glemt, at de har en kniv fra deres arbejde liggende i bilen. De kommer i fængsel i 7 dage eller mere og dermed får en straffeattest, der øderlægger deres fremtid.

Bandeloven der ikke hjælper, fordi politiet ikke kan bruge den, for bandemedlemmerne går ikke rundt med et medlemskort, der kan bevise de er medlem af en bande og de er tilmed ikke samarbejdsvillige over for politiet! Et rygmærke er ikke nok til at bevise de er medlem af en bande. Heldigvis!

Multimedieloven der er vanskelig at administrere og rammer socialt forskelligt. En skovarbejder eller SOSU medarbejder med en mobil telefon skal betale det samme i skat, som en jurist eller økonom, der har mobiltelefon, bredbånd og bærbar computer. Det er himmelråbende uretfærdigt over for skovarbejderen og SOSU medarbejderen de skal betale 3.000 kroner i skat på den baggrund!

Skatteministeren – der fremstår mere og mere højtråbende og uligevægtig i den offentlige debat – fremfører man bare kan læse ligningsvejledningen og tilføjer den højtlønnede betaler topskat! Det virker som om han mangler argumenter for denne skat og han har tillige svært ved at forsvare lovgivningen om multimedie skatten.

Det er bare tre eksempler på regeringen overhører indsigelser mod den påtænkte lovgivning. Jeg vil her tilføje at udvalg og kommisioners anbefalinger og råd til regeringen bliver kasseret eller i bedste fald overhørt.

Her kan som eksempel nævnes arbejdsmarkedskommisionens råd til en ny arbejdsmarkedsreform blev kasseret straks den overrakt til daværende arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen.

Jeg tror det vil gavne den kommende lovgivning man bruger de indkomne indsigelser og indarbejder dem i lovgivningen fremfor at lovgive ud fra kortvarige folkestemninger…………..

Share This Post

Nedlæg klimaministeriet…..

DF-formand Pia Kjærsgaard opfordrer nu regeringen til at nedlægge Klimaministeriet, når klimatopmødet i København er overstået.

Det kan ikke undre hun har den mening, når hun gennemtrumfer en ekstrabevilling på Finansloven om øget støtte til Bjørn Lomborg og hans institut, der er meget fjendsk over for klimaændringerne.

Hvad foregår der i hendes hovede om vores globale klima? Er hun og Dansk Folkeparti ligeglad med øget forurening, øget afsmeltning af polernes og Grønlands ismasser, forhøjet vandstand, globalopvarmning, tørke i andre dele af verden og så videre.

Men objektivitet og samfundsansvar er ikke Pia Kjærsgaards største force, hvis hun kan komme med populistiske forslag, der kun er beregnet på at samle stemmer fra de ældre naive koner og mænd i den danske vælgerskare!

Dette forslag er et af dem!

lykke

Jeg ønsker Lykke Friis god arbejdslyst, for Helle Thorning Schmidts spådom om, at hun (Lykke Friis) får det svært i sit embede er ikke engang 24 timer gammelt før Pia Kjærsgaard er ude med riven mod Lykke Friis og Klima-ministeriet.

Der er store dele af Venstres medlemmer, der har samme mål som Pia og DF, så Lars Løkke Rasmussens personlige indstilling og mål har stor betydning i den kommende tid.

Kan han styre sine egne medlemmer og især Pia og hendes medlemmer i Dansk Folkeparti og bevare en grøn profil for hans regering?

Venstres klima- og miljøprofil er skrøbelig i forvejen og var nærmest ikke eksistrende før et landsmøde i Venstre, hvor den daværende formand Anders Fogh Rasmussen foretog en kovendning af partiets miljøpolitik, fordi han så der var stemmer i det til det kommende folketingsvalg!

Eller får Helle Thorning Schmidt også ret i hendes spådom om, at det er Dansk Folkeparti der bestemmer over den borgerlige regering og fastlægger dens politik?

Det viser fremtiden, måske inden for få timer, hvis Pia og hendes løjtnanter kan se en stemmegevinst i det !!!

Share This Post

Bonus fest i landets banker

DR.dk skriver:
På trods af store tab og kriselån fra staten betaler mange banker i Danmark snart ekstraordinært store bonusser til et udvalg af ansatte.

Handelsbanken bruger 200 millioner, Danske Bank opgiver ikke sum på bonus udbetalingen og Nordea bruger 1,8 milliarder kroner!

Men antager man Danske Bank ligger på niveau med Nordea, så bruger de 3 banker 3,8 milliarder kroner på at belønne en relativt lille medarbejder gruppe med det astronomiske beløb, samtidigt med de modtager støtte fra samfundet i form af bankpakker, der betyder hver enkelt dansker skal betale 20.000 kroner til dem via skattebilletten.

Det er uanstændigt og vidner om bankverdenen intet har lært af finanskrisen og endvidere mangler man situtionsfornemmelse og moral i den givne sitution.

Share This Post

Tandlægebesøg!

Dagen i dag er ikke en god dag. Jeg skal til tandlæge og have lavet tre tænder!

Jeg bliver aldrig gode venner med en tandlæge, det er for dyrt, der er for mange smerter forbundet med det, så nej – der går jeg kun af nød, for at holde mine tænder i god stand, så jeg ikke får tandpine!

Det eneste oplivende er “smalltalk’en” med tandlægen, som er en flink fyr,  inden han okuperer min mund med slanger, bor og vattamponer, så enhver samtale er umulig!

Og jo………        klinik

…..der er jo lige klinikassistenterne, de fleste nogle lækre små sager, som liver lidt op på besøget 🙂

Share This Post