Det undrer mig?

Hvad er op og ned om sygehusenes økonomi?

Venstres ordfører  Birgitte Josefsen var i DR2 nyhedsmagasin Deadline i går aftes og det fremgik af udsendelse at udover hun er MF’er, så er hun medlem af Region Nordjylland og tidligere sygeplejerske.

Deadlines studievært Kurt Strand interwievede hende. Det var mit indtryk de ikke talte samme sprog! Han spurgte i øst og hun svarde i vest!

Et eksempel:
Kurt Strand spørger, vil det ikke få konsekvenser for patienter, når der fyres medarbejdere på sygehusene

Birgitte Josefsen  svarer, at der er flere afdelinger på Herlev syghus, der har for lav produktivitet med for lidt patientflow, så derfor er der kun tale justeringer!

Et andet eksempel:
Kurt Strand spørger om det ikke er relevant at indføre differentieret ventelistegaranti, som foreslået tidigere i Deadlines udsendelse af lægeforeningens formand. (Ventelistegaranti efter lidelsens alvor og karakter, de sværeste sygdomme behandles først)

Birgitte Josefsen  svarer vedholdende, at det er lægerne, der skal behandle og prioritere. Det er mit indtryk hun IKKE ville svare på spørgsmålet om differentieret ventelistegaranti, selv Kurt Strand gentog spørgsmålet flere gange!

Der er noget galt med styringen af Danmarks sygehuse, der er der ingen tvivl om!

Regeringen og Folketinget fastsætter sygehusenes økonomi via rammestyring og samtidig lovgiver man om ventelistegaranti, uden at sende økonomien med ud til sygehusene for Folketingets politiske beslutninger!

Når lægeforeningens foreslår en diffirentieret venteliste garanti, så er der grund til at lytte til det og overveje det grundigt.

Men er sandheden ikke bare, at Folketingets og regeringens ventelistegaranti primært gælder for at sikre en fødekæde af patienter fra offentlige sygehuse til de private sygehuse, der tager mod patienterne til overpris? Pengene tages fra de offentlige sygehuse. Ser man på sygehusenes underskud, så ligner det beløbet, de betaler for patienternes behandling på de private sygehuse og klinikker.

En anden ting, der skal ændres efter min mening, er den tilstand der lige nu råder mellem regionerne og regeringen, nemlig financieringen af sygehusdriften. Enten skal sygehusdriften overtages af staten (regeringen) eller også skal regionerne selv opkræve skat til driften af deres sygehuse. Med det undgår vi regeringen kan holde regionerne som gidsel for dens forfejlede sygehus politik, som det sker i dag!

Share This Post

Jeg er flov over at være dansker!

Information skriver:
Netop som Langballe-sagen er ved at klinge ud, er der ballade igen hos DF.

Informations Marchen Neel Gjertsen er kommet i besidelse af en mail fra Kim Christiansen til en mor, som henvendte sig til ham omkring forældreansvarsloven. 

“Der er da ikke nogen, der ved deres fulde fem får et barn med en muslimsk mand”,  “taberen er det barn du har bragt til verden”, “hvor dum har man lov at være” skriver Kim Christiansen bl.a. til kvinden. Kim Christiansen mener ikke at der er noget problem.

Læs historien her: MF’er sviner kvinde til.

Har man overhovedet nogen moral i Dansk Folkeparti? Og er der ikke grænser hvordan man opfører sig overfor den del af den danske befolkning med en anden tro og mennesker med en anden etnisk oprindelse end danskere?

Desværre tror jeg det parti i sin inderste ståsted tegnes af Kim Christiansen, Jesper Langballe, Søren Krarup med deres baggrund i fremmedhad og had til islam, som Pia Kjærsgaaard flere gange har givet udtryk for på DR og Tv2’s nyhedsudsendelser.

Det er derfor Jesper Langballe ikke forlængst er ekskluderet af Dansk Folkeparti for sin artikel i Berlingske Tidende lørdag!

Jeg kan ikke stærkt nok lægge afstand fra den moral og det parti!

Hvornår får statsministeren nok af den sorte reaktion fra regeringens støtteparti?

Share This Post

En dejlig frostklar morgen!

Solen stod op – ikke overraskende – i øst her til morgen i en flot orange himmel klokken 7:55! Landskabet er dækket af en fin hvid sne, der knirker voldsomt, når man går på den. Et kik på termometeret viser 16,7 graders frost og solsorten ses ikke endnu. Den plejer at kaste sig over mine æbler, som jeg lige har kastet ud til den i baghaven, gad vide om vingerne er frosset fast til kroppen på den 😉

Jeg var tidligt opppe for at tage til fitness i Skovlund-Ansager Hallen sammen med en god ven, der skulle have instruktion af hallens instruktør, der desværre glimrede ved sit fravær.

Men vi fik da en god motion alligevel. Det giver en dejlig dag bagefter, når man har gennemgået sit program med lige dele vægttræning og konditionstræning. Jeg føler det er som opium for hele kroppen og ikke mindst sindet, det giver velvære resten af dagen.

Nu er klokken 10:53 og hunden er luftet, den kan gøre sig hurtigt færdig, når temperaturen er godt under de 10 graders frost!

Vi var ude ved spærredæmningen i går middags for at gå tur. Jeg skulle tage billeder af dæmningen inden anlægget er fjernet på grund af genopretningsprojektet for Snæblen. Vi nød det flotte solskin begge to, men det var koldt!

Du kan læse om snæbel projektet på www.snaebel.dk.  Nu ligger der en flot solskindag foran mig, jeg må ud at nyde den, når jeg har drukket en kop kaffe.

Share This Post

Brødnid på BT og DR?

www.bt.dk  og www.dr.dk skriver om biskoppers fester og nævner flere eksempler på det de mener er overforbrug:
Kontorchefer og medarbejdere blev inviteret med, så i alt 27 deltog i frokost og gourmetmiddag. Der blev på dette ene møde alene drukket 22 flasker vin, 38 øl og enkelte drinks.

Et andet eksempel:
En anden gang i oktober 2007 drak 11 biskopper, otte ægtefæller og en kontorchef 25 flasker vin, 21 drinks, syv cognac og én øl på restaurant Philip i Århus og sendte den samlede regning på 22.900 kroner videre til kirkeskatteyderne. (Statens vejledning foreskriver 1.000 kroner med baggrund i en dom fra Brixtofte sagen)

 

Det er også galt med overnatninger for biskopperne, der eksempelvis beskrives til at koste skatteyderne 1.750 kroner, hvor statens vejledning foreskriver 805 kroner.

Biskop i Århus Stift, Kjeld Holm, forsvarer de dyre middage og hotelophold, selv om de er i strid med reglerne.
– Det er muligt, men vi vil også gerne have, at det er lidt festligt, og det synes jeg, er helt rimeligt. Man kan altid appellere til den lille misundelse.

Jeg er meget enig med biskop Keld Holm, at det skal være lidt festligt! Hvad andet kan forvente, når man bliver inviteret ud af skatteyderne i Danmark? Og der er nu festligere når der er kvinder med til festen, det er ligesom de kan sætte stemningen lidt i vejret især når der er lidt kavalergang man kan se på!

Disse biskopper og deres hustruer yder et værdigfuldt tilskud til det dabnske samfund. De delatger for det meste om søndagen i kirken, når de ikke er til fest på statens regning, og derres hustruer sørger for ægtefællen trods alt står op om morgenen 😉

Til deres forsvar kan jeg erindre om statsministerens ikke så smålige skelen til hvad der er hans og statens midler, når der skal deles “fadbamser” ud i festligt lag, så her er måske kimen til biskoppernes overforbrug ?

Share This Post

Integrationsdebat kørt af sporet

Jesper Langballe, MF fra Dansk Folkeparti og præst i den danske folkekirke, har nu leveret det endelige bevis for den danske integrationsdebat er kørt af sporet.

Han skriver i Berlingske Tidende:”Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt“.

Han skriver videre:”Det sidste vil man kunne læse om i Kristina Aamands gribende bog Mødom på mode. Hvis man da overhovedet læser. Problemet er jo, at læsning om emnet islam nyder ringe fremme i de kommenterende kredse“.

Med de to citater må jeg spørge mig selv om, er der slet ingen grænse for hvor meget Dansk Folkeparti vil tillade deres folketingsmedlemmer at skrive og argumentere med i den offentlige debat om Islam og muslimer?

Kristina Aamand sagde i radioavisen klokken 9:00 i dag, at der intet belæg er i hendes bog for Jesper Langballes citat og hun føler sig krænket over hans misbrug af hendes bog.

Kan man ikke forlange en præst i den danske folkekirke trods alt fortæller sandheden og ikke fordrejer kildemateriale til brug for egne synspunkter?

Jeg tager stærkt afstand fra Jesper Langballes og Dansk Folkepati generelle betragtninger om Islam og danske muslimer! Her mener jeg Pia Kjærsgaard burde gå ind direkte og fordømme hans artikler istedet for den delvise afvisning af hans artikel fra http://www.berlingske.dk/kommentarer/islams-formoerkede-kvindesyn, som vi i dag overværede i TV2 News middagsudsendelse.

Hvis man kan huske Tønder-sagen, hvor en far udlejede sine døtre til sexslave for danske mænd, så skal man i forlængelse af Jesper Langballe, Lars Hedegård og Dansk Folkepartis syn på danske muslimer så generelt sige, at danske mænd er alfonser og begår incest mod deres børn?

NEJ DEN HOLDER IKKE!

Jeg er enig med Villy Søvndal, der udtaler: “Det er jo rendyrket racisme og stigmatisering af en meget stor gruppe mennesker. Vi ved jo alle godt, at der findes såkaldt ærerelateret vold sted i visse muslimske miljøer. Men incest og jalousidrab er jo desværre kun alt for ofte forekommende også i den etnisk danske kultur“.

Stigmatisering anvendes mere og mere i det danske sprog, hvad betyder ordet?

Faktaboks:         
Stigmatisering er en negativ identifikation eller omtale af uønskede personer i det sociale liv. Omtalelsen omfatter typisk noget som skamfuldt eller mindreværdigt. I psykiatrien optræder stigmatisering som en falsk og uretmæssig identificering af mennesker med en psykisk lidelse, som også kan blive overført til familie, venner, behandlere og personale i socialpsykiatrien.. Man kan tillige tale om strukturel stigmatisering, som er tilfældet når eksempelvis behandlings- og sociale tilbud placeres geografisk afsides eller i socialt belastede områder.

Kilde: Danske Regioner.

Share This Post