Forbuds Danmark!

Danmark og danske politikere har overtaget svensk politiks førerposition, når det gælder om at indføre forbud med foreninger, lovovertrædelser og lovgivning generelt.

Knivloven:
Ingen kan give mig et svar på om jeg må medbringe en kniv i min picnickurv, når jeg kører tur i min bil på en søndag eftermiddag, uden at blive straffet for ulovlig våbenbesiddelse? Jeg har spurgt hos Rigspolitichefen, men institutuionen fremsendte en masse lovtekster uden en vurdering eller besvarelse af mit spørgsmål, men der var en besked om at kontakte det lokale politi, såfremt jeg ikke var tilfreds med svaret 🙁

Jeg har videresendt spørgsmålet til det lokale politi, den 31. maj 2010, uden at modtage et svar.

Rockerbander/indvandrerbander:
Dansk Folkeparti, den største synder af forbudslovgivning, har for 3 måneder siden fremsat krav om forbud mod Rocker klubber. Partiet råber om forbud og skærpelse af straffe på snart sagt alt, det giver gode meningsmålinger!

Nu er oppositionen i medierne i dag med et krav om forbud mod Rocker klubber og specielt forbud mod Hells Angels, som i følge Berlingske Tidendes Søndagsudgave står for import og salg af betydelige mængder narkotike i samarbejde med en udlandsdansker i Spanien.

Straks ser vi populismen løbe af med Karen Hækkerup (S) og i nogen grad Karina Lorentzen(SF), der ømnnsker et rockerforbud indført i Danmark, tydeligvis uden de tænker nærmere over grundlovens bestemmelse om foreningsfrihed eller konsekvenserbne ved yderligere lovgivning og forbud!

Peter Skaarup (DF) er ikke sen til at scoere medieopmærksomhed, så han støtter de to vildfarne kvinder.

Jeg citerer ham fra Berlingske Tidende:
Det vil jo gøre, at man fra den ene dag til den anden vil rive tæppet væk under den status som forbilleder og autoriteter, som HA og indvandrerbanderne, har i dag.

Jeg tror, det er naivt at tro man løser det med et forbud, hvilket i følge Vagn Greve  tilmed er ulovligt!
(Vagn Greve er professor i kriminalret på Copenhagen Business School i København)

Et forbud mod Rockerklubberne skal være betinget af klubberne beviseligt har kriminelle handlinger som baggrund for klubvirksomheden og det ikke er enkelt individer af rockere, der står bag kriminaliteten!

En svær opgave at løfte, hvilket statsadvokaten og justitsminister Lars Barfoed da heller ikke kunne for 3 måneder siden, da det sidst blev undersøgt af statsadvokaten på baggrund af krav om stramning af rocker- og indvandrerbandernes klubvilkår.

Lad os få lovgivning der afspejler populisme i Danmark stopppet.

Share This Post

Ytringsfrihed – et digt eller et privilegie?

Djorn Juni skriver i dag et digt om ytringsfrihed:
 
Ytringsfrihed
Ytringsfrihed,
kort fortalt,
er retten til
at sige alt,
også det som
med lidt takt
aldrig burde
være sagt.

Det fik mig til at tænke lidt over begrebet ytringsfrihed i Danmark.

Vores ytringsfrihed er lovfæstet i grundlovens § 77:
“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar fordomstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Den bekræftes af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 10:
Stk. 1
Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser.
Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun mådrives i henhold til bevilling
.”

Stk. 2.Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.”

Vores danske ytringsfrihed kan bedst beskrives som retten til at udtrykke vores meninger i tale og på tryk, uden godkendelse af andre personer, kongemagten eller staten.

Der er ingen tvivl om, at vores ytringsfrihed har dannet baggrund for ændringen af det danske samfund, siden begrebet indførtes i grundloven af 5. juni 1849.

Vores ytringsfrihed sker under ansvar for injurielovgivning, racismeparagrafferne og senest terrorlovgivningen, hvor der sker en domstolsvurdering  og eventuel domfældelse og straf for ytringer, hvis der sker overtædelse af lovgivningen i forbindelse med den enkelte persons udtalelser eller udgivelser på tryk.

Men vores ytringsfrihed kan ikke begrænses af staten, det er vigtigt for demokratiet i Danmark.

Personer, der arbejder i forsvaret, politiet og på andre offentlige arbejdspladser kan have en betinget ytringfriheds begrænsning, der alene er betinget af arbejdets art og karakter, men de kan ikke pålægges tavshed om generelle samfundsforhold.

Vores ytringsfrihed er under konstant pres, hvilket den seneste terrorlovgivning kan bruges som et eksempel på. Vi skal ligesom for vores forfædre i 1849, der gennemtvang en grundlov med ytringsfrihed, kæmpe for vores ytringsfrihed i Danmark.

De seneste eksempler jeg husker på et forsøg på begrænsning af ytringsfriheden, det er udgivelsen af Thomas-Rathsack bog “Jaeger i krig med eliten”, hvor forsvaret forsøgte at underkendt udgivelse af bogen. Sagen er optaget til doms og domstole dømmer nu i sagen, uafhængigt af stat og forsvar, om ytrinsgfrihedens grænser er overskredet af Thomas Rethsack.

Endelig er der et folkemedlem Jesper Langballe, Dansk Folkeparti, der er anklaget efter racismeloven om ytringer, der angår danskere af anden etnisk oprindelse.

Det var mine personlige tanker om vores ytringsfrihed startet af et digt fra Djorn Juni, www.junivers.dk.

Grundloven

Grundloven, bemærk §77 -garantien for vores ytringsfrihed i Danmark.

Grundloven, bemærk §77 - garantien for vores ytringsfrihed i Danmark.

Historisk har ytringsfriheden haft fire former i den danske grundlov:

Grundloven af 5. juni 1849, § 91:
Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ingensinde paa ny indføres.”

Grundloven af 28. juni 1866, § 87:
Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne Ingensinde paa ny Indføres.”

Grundloven af 10. september 1920, § 84:
Enhver er berettiget til paa Tryk at offentliggøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kan ingen Sinde paa ny indføres.”

Grundloven af 5. juni 1953, § 77:
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.”

Kilde: Wikipedia
Share This Post

Musik i baghaven….

I dag er der meget høj musik i min baghave. Min nabo Helge Engelbrecht har inviteret 1.200 publikummer til at høre hans og kollegernes musik i Marie Haven.

Musik i Marie Haven

Der er følgende musikere:
Neighbours, Peter Belli, Anne Dorte Michelsen, Per Nielsen, Trine Gadeberg, Chanée & n’evergreen, Helene Blum og Harald Haugaard, Silje Holtan Band, De Spilleknejte, Jordan’s Drive, Palle Krabbe med band, Kristina Holgersen & Menageriet, Martin Schacks Jazztrio, Revl & Krat.

Kender du nogen af disse musikere?

Jeg ønsker min nabo held og lykke med koncerten i dag.

Jeg håber vejret holder hele dagen og der bliver en god fortjeneste på arrangementet, så min nabo kan betale regningerne i “Andelskassen Ansager” (Banken)  i morgen 🙂

Jeg nyder den gratis koncert og whiskyen, som jeg fik af Meow den 22. juni 2010.

Jeg nyder whiskyen, som jeg fik den 22. juni 2010 af Meow fra England, som gæstede os, da hun var i Danmark,  for at se en hundeudstilling i Herning.

Share This Post

Lige til højrebenet!

Helle Thorning-Schmidt og hendes mand Stephen Kinnock har begået et gigantisk selvmål i skattesagen, mere præcist kan det vist ikke siges.

Hvad havde været nemmere at undgå denne sag? Og hvor er hendes rådgivere henne i denne sag, de burde have fortalt hende, at parret skulle lave en aftale med Skat?

Med en enkelt henvendelse til Skat, så havde der været rent bord med en skriftlig bekræftelse derfra, om det lovlige i at betale skat i Schweiz,  så havde BT, medierne og de borgerlige partier ikke haft en sag!

Ved mit eget huskøb, så var det en kamp at få delt ejerskabet på vores hus hos skat og kommune og dermed få delt skattefradraget ud på os begge.

 Men medierne gør det til en sag Helle har det fulde skattefradrag på deres hus, hvilket jeg anser for at være i orden eftersom hendes mand Stephen Kinnock ikke betaler skat i Danmark og derfor intet skattefradrag kan opnå.

Og det mest vigtige i den sag er, at Helle Thornings mand er udlænding og bor i udlandet. Derfor må han ikke eje fast ejendom i Danmark, og derfor er det kun Helle, der ejer boligen i Danmark.
Min kilde: En udtalelse fra boligadvokat Henrik Høpner til Jyllandsposten i dag den 26. juni.

BT triumferer på forsiden af deres internetavis i dag med følgende overskrift: “Skattesag svækker Helle Thorning-Schmidt“.

Men Helle, du må ikke servere flere sager af den slags for BT, det er ikke en kommende statsminister værdigt.

Share This Post

Flagermus på afveje

På vej til studenterfest hos naboen opdagede jeg en flagermus, der havde taget ophold under have trappen.

Flagermusen under vores havetrappe.

Jeg havde en mistanke om den var syg, for der er normalt ikke flagermus der. Det viste sig dagen efter, at den var død og derfor blev den bisat i vores skraldespand, hvilket måske ikke er helt lovligt?

Share This Post