NemID og Datatilsynet

NemID og Datatilsynet er i dialog om 27.611 certifikater udstedt af NemID, som ikke har overholdt sikkerhedsproceduren i forbindelse med udsendelsen af disse certifikater.

Koderne skal sendes med tidsforskydning og som seperat forsendelse, det har NemID ikke overholdt.

Men er det hele problemstillingen?

En af mine venner skriver:
NemID IKKE er en legal kvalificeret signatur som overholder Lov Om Digital Signatur. Det har DanID selv bekræftet. Der er ganske enkelt INTET lovgrundlag for NemID og de mange tvangstiltag i form af bankernes kartelvirksomhed og diverse offentlige monopoltiltag. Både myndighederne og NemID… alligevel markedsfører NemID som Digital Signatur 2.0.

Han tror faktisk at NemID bliver det næste “katastrofe” projekt i DK ligesom digital tinglysning er lige nu.
 
Han skriver videre:
DanID kan omgå sikkerheden i NemID og åbne for adgangen til din computer uden at du ved det. Læs dette svar vedr. omgåelse af sikkerheden som Brian Mikkelsen har sendt til Folketinget, 22. oktober 2008.

http://www.ft.dk/samling/20072/almdel/…uvt/spm/219/svar/574868/601811.pdf

Jeg tror der vil komme retsager mht. de nye digitale signatures juridiske gyldighed eftersom borgerne ikke er alene om adgang til deres private nøgler. DanID har også adgang.

Hvis NemID nøgle basen bliver kompromiteret, er der adgang til alle oplysninger om en person, plus den som har adgangen kan udgive sig for at være dig. Sælge dit hus, søge om skilsmisse, tilmelde til organdonation, tømme bank konto.

Jeg håber ikke, at han får ret i sine dystre påstande, men det sætter bestemt tanker i gang hos mig som bruger af NemID. Det er forøvrigt ikke så nemt at bruge, for der skal tastes en brugerID og 2 forskellige koder, hvor man skal huske at have papkortet med den ene kode med i lommen.
Jeg deler min vens bekymring om, at bankerne ejer NemID via PBS. Det åbner for kontrolmuligheder af usolide kunder i banken. Det er godt nok misbrug fra bankens side, men allerede nu kort tid efter NemID er startet op, ser man sløseri med udsendelsen af koder til brugerne.
NemID burde være en selvejende instution uden tilknytning til det offentlige system eller bankerne. Politikkerne skal se på den ordning en gang til.
Se artiklen på Computerworld.
Share This Post

Pay back time?

Det nationalistiske svenske parti Sverigesdemokraterne er udsat for grov censur i den svenske valgkamp mener Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

De tre partier vurderer derfor, at Europarådet bør sende valgobservatører til Danmark naboland, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Europarådet har tjekket det svenske valg tidligere på året og kommet til den beslutning, at rådet ikke vil sende valgobservatører til det svenske valg.

Lene Espersen vil ikke kommentere valget og den danske opposition vil heller ikke deltage. Så regeringspartierne kører Dansk Folkepartis sag med de svenske nationalister ikke må få deres valgfilm i Svensk TV4, som er en privat kommerciel  TV Station og derfor ikke underlagt et alsidighedskriterium som DR og TV2 i Danmark.

Filmen passer ikke ind TV4’s sendeflade og kan koste tv-stationen seere og reklamekroner, så derfor vælger en privat kommercial tv-station de svenske nationalisters valgfilm fra i den første udgave. TV4 vil sende en valgfilm fra nationalisterne med et moderet indhold, hvilket det svenske parti har accepteret.

Jeg mener også det er spøjst, at vælgerne skal vælge stemmeseddel efter det parti de ønsker at stemme på, men det kan omgås af den enkelte vælger ved at forlange alle stemme sedler udleveret, før de går i stemmeboksen 🙂

Den borgerlige svenske statsminister Fredrik Reinfeldt

Regeringen er borgerlig i Sverige, så det er nordiske partikammerater VKO partierne angriber på Dansk Folkepartis vegne! Det ligner Pay Back Time fra Dansk Folkeparti på den hetz svenske politikkere kørte mod det borgelige flertal i Danmark om VKO’s indvandrer politik tidligere på året.

I Danmark er der også et “demokratisk underskud”, da store firmaer kan støtte VKO flertallet med valgkroner, som disse firmaer kan trække fra i deres regnskaber og dermed i deres skat. Her har VKO magt til at ændre på reglerne for det, men det sker ikke. 

Partiet Venstre hykler på deres webside med at fortælle de besøgende, at partiet er mod partistøtte, men partiet er “tvunget” til at tage mod parti støtte, fordi de partier andre gør det.

Hykleri af første grad fra det regeringsbærende parti.

Når man kikker på de partiregnskaber, der tilgængelige, så er Venstre og Det Konservative Folkeparti topscorere med partistøtte fra Lego, Mærsk og andre store velpolstrede firmaer i Danmark, der yder valgstøtte i en størrelsorden VK, der langt overstiger partistøtten og LO’s valgbidrag til oppositionen tilsammen.

Her har Danmark et demokratisk underskud, som VKO partierne hellere skulle interessere sig for.

Share This Post

DR fyrer 104 medarbejdere

Danmarks Radio fyrer 104 medarbejdere, heraf er der 37 der forlader virksomheden med en fratrædelsesordning. De mest kendte er Kurt Strand, Helle Bygum, Eva Jørgensen og Lene Johansson i skrivende stund.

Deadline 17 og “Forsvundne danskere” lukkes. 

Det må gå udover nyhedsdækningen i DR, når der fjernes 104 medarbejdere. Jeg er ked af den udvikling som skyldes et medieforlig som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har gennemført.

Jeg håber man ved et kommende regeringskifte igen tilfører DR den økonomi,  man fra den borgerlige regering har fjernet ved dette medieforlig. Danmark og danskerne fortjener et DR, der er stærkt på mediefronten for at sikre alsidige programmer i Dansk TV.

Den opgave dækker TV3, TV2, Kanal 4 og de andre private TV virksomheder ikke. De sender populær programmer med en programflade, der der kun dækker programmer med et stort seertal! Med en stor andel af engelsk sprogede TV-serier, og ikke mange dansksprogede programmer udover nyheder.

Share This Post

Grønland, olie og sorte Søren!

Dansk Folkepartis sorte lakaj (Søren Espersen) farer frem med en bandbulle mod Folketinget og dets partier:

Med de sikre tegn på enorme olie-ressourcer ved Grønlands kyst, som i disse dage kundgøres af britiske olieselskaber, kan Grønlands Selvstyre berede sig på ubeskrivelig rigdom, mens danske skatteydere må belave sig på at føle sig uhjælpeligt til grin. Alt sammen takket været den danske regering og Folketingets flertal, som forærede Rigets undergrund til grønlænderne, og som nu af den grund må skamme sig.

Det der bekymrer mig mest er, kan det olieselskab, der får konsessionen af det grønlandske hjemmestyre også klare opgaven?

For selvfølgelig har grønlænderne ret til deres egen undergrund og de ressouurcer der findes i og omkring Grønland, derom hersker der ingen tvivl for mig.

Jeg håber hjemmestyret forvalter opgaven fornuftigt og ikke begår den samme fejl, som den borgerlige regering i Danmark, der sammen med støttepartiet Dansk Folkeparti, har brugt de danske oliepenge til skattelettelser og øget forbrug for de mest rige danskere.

Kan man udvinde olie i Grønland uden at skade den grønlandske natur?

Specielt håber jeg hjemmestyret forvalter opgaven med olieudvinding fornuftigt med at opstille miljøkrav til olieselskaberne, så den sårbare grønlandske natur bevares intakt. Og ikke mindst hjkemmestyret fører et effektivt miljøtilsyn med olieudvindingen.

Når den tid kommer, hvor de grønlandske olie indtægter strømmer ned i den grønlandske hjemmestyrekasse, så er det måske på tide at diskutere en fjernelse af bloktilskuddet til Grønland.

Det kommer måske helt af sig selv, hvis grønlænderne til den tid vil have totalt selvstyre?

Share This Post

Finanslov

Kassen skal stemme, kriseregningen betales, og alle må bidrage hertil. Finanslovforslaget med GenopretningsPakken bringer dansk økonomi på rette spor og sikrer, at vi lever op til EU’s økonomiske spilleregler. Dermed er vejen banet for, at vi nu koncentrere indsatsen om at sikre vækst, som er forudsætningen for varig velfærd.

Disse flotte ord kommer fra Partiet Venstres chef ideolog. Han er er Danmarks finansminister og han sidder hårdt på statskassen, men han glemmer at fortælle om de nedskæringer, der sker ved budgetlægningen ude i Danmarks 98 kommuner på børne- , skole-, og ældreområdet, som er er del af hans såkaldte genopretningsplan.

Jeg vil hellere sætte de rigtige ord på hans plan, det er en nedskæringsplan, der bremser for den danske økonomiske udvikling i de kommende år.

Haderslev Kommune skal spare 163 millioner kroner, heraf de 68 millioner på børne- og ældreområdet og der skal fjernes over 130 stillinger. Hvordan kan Claus Hjort Frederiksen kalde det for udvikling? Den udvikling ses landet over i kommunerne og det vil påvirke den danske økonomi og det kan regeringen og finansministeren ikke løbe fra, om de sætter nok så mange spindoktorer på!

De unge familier vil mærke på det på en forringet dagpleje, en forringet skole og en økonomisk presset hverdag for de danske familier, for taksterne vil stige i daginstitutionerne i år 2011. Det er værd at bemærke, at Dansk Folkeparti er spændt for den vogn, selvom deres finanslovordfører Kristian Truelsen-Dahl sætter et nok så drenget et smil op i TVs bedste sendetid. Dansk Folkeparti er med til nedskæringerne, husk det både unge og ældre!

Er der slet ikke noget godt?

Joe, der bliver brugt 3 milliarder mere på kræftsyge, men hvordan kommer Hjort frem til det? Og har regeringens kræftplaner holdt indtil nu? Og hvad med de pladser, der er tomme til genoptræning for de handicappede? Hvad med skoletoiletterne, som Fogh lovede ville blive bedre. Hvad med psykiatrien og satspuljemidlerne, som er planlagt nedskåret med 7-800 millioner kroner? Og hvad med de medarbejdere der fyres i de danske kommuner via budgetlægningen i denne tid, har de overhovedet udsigt til et nyt job?

Og sådan kunne jeg fortælle om snesevis af andre nedskæringer for de socialt svagt stillede danske medborgere.

Men som oppositionen siger i dag, så er der det tydeligt i dag, der er to veje i Danmark – udvikling eller nedskæring, hvor VKO (Regeringen og Dansk Folkeparti står for det sidste), så det bliver ikke svært at stemme ved det kommende valg.

Share This Post