Ytringsfriheden under pres i Post Danmark A/S….

“Vi er en arbejdsplads og ikke en et forsamlingshus. Vi er her for at arbejde. Det skal ikke forstyrres af folks personlige holdninger via plakater, løbesedler eller trøjer, der kan skabe konflikter på arbejdspladsen. Derfor vil vi heller ikke have politiske valgmøder på arbejdspladsen”, siger Hans Erik Nielsen, personalechef i Post Danmark A/S, til Avisen.dk.
 
 Post Danmark A/S er ikke mere en etatsvirksomhed, men et aktieselskab under Dansk Industris faner med en statslig ejerandel på 40 %. Men at Post Danmark A/S går fra en åben arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for bruge arbejdspladsens kantine til oplysningsformål, til at være en arbejdsplads, hvor kun den borgerlige regerings og Dansk Industris synspunkter må fremmes, det mener jeg ikke Post Danmark A/S skal være eksponent for.

Et af de møder, der ikke måtte holdes, det var om efterlønnens afvikling, hvor alle politiske partier var indbudt. Det er så mere end tragisk, da Post Danmark A/S betaler medarbejdere over 60 år for deres fratrædelse, fordi der er ikke plads til dem i produktionen.

Det kan man da kalde for dobbeltmoral, både etisk og politisk!

Derfor Post Danmark A/S og Hans Erik Nielsen, så må der også i pauser samt i fritiden kunne holdes oplysningsmøder, som det har været kutyme i virksomheden tidligere.  I forhold til offentligheden, så er uniformen jo fastlagt og vil ikke udgøre et problem om politisk agitation overfor publikum.

Note:
Jeg er tidligere medarbejder i Post Danmark, fratrådt den 1. september 2009 fra Esbjerg V. Postkontor

Share This Post

Tilfældet Birthe Rønn Hornbech…………

Det er trist at se en tidligere respekteret politiker i den grad er i færd med at ødelægge sin politiske karriere, som tilfældet er med Birthe Rønn Hornbech.

En stor politisk karriere ligger i grus..........

En stor politisk karriere ligger i grus..........

Thomas Larsen, skriver på Berlingske.dk: “De fleste har glemt det i dag, men Birthe Rønn Hornbech var for få år siden en af de mest populære og respekterede politikere i kongeriget. Set i tilbageblikket skulle hun have lyttet til sig selv og sagt nej, da Anders Fogh Rasmussen overtalte hende til at blive minister. Han havde forsøgt at gøre hende til minister tidligere, og da sagde hun nej – måske fordi hun inderst inde var klar over, at hun ikke var god i den rolle“.

Jeg kender hende fra Køgekredsen, som en dygtig politiker, så jeg har haft det særdeles svært med at se hendes facon i hendes ministerembede, som hun har forvaltet det i den seneste tid.

Gå dog af som minister Birthe inden du bliver smidt ud af din regeringschef, det kan snart blive forsent at redde din politiske karriere!

Men underholdsningsværdien er stor og det belaster en i forvejen hårdt trængt statsminister, men det moralske og etiske i sin ministergerrning, det har Birthe Rønn Hornbech forlængst ovverskredet med lukningen af sin mikrofon i udvalget, hvor hun som ansvarlig minister var indkaldt til samråd.

Det er en hån mod folkestyret, som du – Birthe Rønn Hornbech – har værdsat – før du blev minister!

Share This Post

Der er en anden vej……….

Regeringen skriver:  Både i 2010 og 2011 forventes et årligt underskud på ca. 80 mia. kr. på statens husholdningsregnskab.

Genopretningspakken indebærer bl.a., at det offentlige forbrug i de kommende år skal holdes i ro på det nuværende historisk høje niveau. Det betyder, at hvis der er et merforbrug ét sted, så skal pengene findes et andet sted.

Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og 26 mia. kr. i 2015. Arbejdsudbuddet styrkes med ca. 11.000. Dermed er dansk økonomi styrket efter den voldsomme krise, som har fejet hen over det meste af verden. Aftalen er et solidt fundament, der sikrer velfærd og vækst i årene fremover.

Fastholdelse af den kommunale velfærd
Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 oplevet en betydelig vækst på ca.
11½ mia. kr. opgjort i faste priser i de økonomiske rammer for den kommunale service.

Fakta om regeringens politik:
De offentlige udgifter var i 2007 ca. 864 mia., i 2008 steg de til 905 mia. og i 2009 var udgifterne oppe på 966 mia. Der har således været en udgiftsstigning på mere end 100 mia. kr., efter Kommunalreformen blev gennemført.

Skattestoppet ophører, da § 20-regulering suspenderes (6.6 mia.kr.), topskattelettelse udskydes til primo år 2014 (1,7 mia.kr), reducering af fradrag for faglige kontingenter og arbejdsgiverfradrag (1,5 mia.kr.) og halvering af dagpengeperiode fra 4 år til 2 år (1,5 mia.kr.).  Sammen med fastfrysning af offentlige udgifter (13,5 mia.kr.) opnår finansministeren en budgetforbudring på samlet 24 mia. kroner.

Regeringen forudsætter, der hentes 26 mia.kr. på øget beskæftigelse frem til år 2015, primært fordi dagpengeperioden halveres på 11.000 merbeskæftigede.

Socialdemokraterne vil sikre velfærden ved at skabe ny vækst. Det er hårdt for den enkelte at være arbejdsløs, og det er dyrt for samfundet. Så vi har ikke råd til at se passivt til.

Derfor vil Socialdemokraterne investere i nye job og sætte gang i byggeriet. Det skaber nye arbejdspladser. Når væksten er tilbage, kommer vi til at mangle arbejdskraft i Danmark.

Derfor foreslår Socialdemokraterne, at vi alle sammen skal arbejde en time mere om ugen – med fuld løn naturligvis.
Vi kommer bedst igennem krisen ved at løfte i flok i stedet for at lade nogle få betale hele regningen.

Socialdemokraterne vil skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark – i stedet for at se på, at flere og flere bliver arbejdsløse. Helt konkret vil vi sætte gang i byggeriet ved at renovere skoler, sygehuse og veje.

Socialdemokraterne vil investere i det, vi skal leve af i fremtiden, nemlig mere og bedre uddannelse – i stedet for at forringe vores folkeskoler og uddannelser. Helt konkret vil vi have flere lærere i folkeskolen og sikre alle unge en praktikplads.

Socialdemokraterne vil bruge pengene i sundhedsvæsnet med omhu, så de først og fremmest kommer de syge til gode – i stedet for at dele folk ind i et A-hold og et B-hold.

Helt konkret vil vi fjerne fradraget på private sundhedsforsikringer og lave diagnosecentre, så lægerne hurtigt kan finde ud af, hvad man fejler.

Socialdemokraterne mener, at Lars Løkke Rasmussen og den borgerlige regering har ført en uansvarlig økonomisk politik. De har givet skattelettelser, der slet ikke har været råd til, og de har set passivt til, mens der er forsvundet 200.000 job i den private sektor. Nu vil de betale regningen ved at afskaffe efterlønnen og lade børnefamilierne holde for. Men der er en anden vej.

Min mening.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er skinger i sin retorik om oppositionens økonomiske politik, men som jeg har beskrevet ovenfor, så hviler de 26. mia. kroner af regeringens budgetforbedringer på de 11.000, der mister deres dagpenge på grund af af halveringen af dagperioden fra 4 år til 2 år reelt kommer i arbejde!

Dertil kommer en fastholdelse af det offentlige udgiftsniveau i årene 2011 til 2013 på 13,5 mia. kroner, hertil skal lægges en topskattelettelse på 1,7 mia. kroner fra indkomståret 2014.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Derfor er der usikkerhed om provenuet på  41,2 mia. kroner ud af regeringsplanens samlede budgetforbedringer på 50 mia. kroner holder i regeringens økonomiske planlægning.  Med finansministerens egen retorik overfor oppositionen, kan beløbet betragtes som duer på taget.

Der er grund til vælgerne for alvor overvejer om den borgerlige regering har styr på den økonomiske politik i Danmark.

Share This Post

Regeringen er belastet af en ny sag!

BT.dk: skriver i dag:
“Lars Løkke Rasmussen har i hemmelighed blæst på de faste arbejdsgange i sundhedsvæsenet ved at gå imod sine embedsmænd og selv personligt afgøre en sag – for at hjælpe en Venstre-borgmester og dermed pleje sine partiinteresser”.

Lars Løkke har tilsidesat sundhedsministeriets indstilling for at tilgodese en Venstre borgmester favorit til Apotekerstillingen i Lemvig, som tilfældigvis er far til Ellen Trane Nørby (V)MF, en af Lars Løkkes mest trofaste støtter i Venstres folketingsgruppe.

Er der ingen grænser for regeringsmedlemmernes magtarrogance over for folkestyret?

Lars Løkke har flere sager i sundhedsministeriet, hvor han administreret mod normal praksis, for at sige det forsigtigt, den seneste afsløring i BT er dybt kritisabelt og burde koste ham ministerposten. Men sålænge Dansk Folkeparti – og senest Liberal Alliance – sidder på de afgørende stemmer i Folketinget er det ikke muligt at fjerne en minister, der administrer forkert eller tildeler vennerne lukrative poster i modstrid med den almindelige forvaltnings praksis.  

Regeringschefen er ikke alene, han har følgeskab af kulturminister Per Stig Møller, der blander sig i DR’s drama arbejde, tidligere videnskabsminister Helge Sander der er fedtet ind i en sag med Københavns Universitet og en kontroversiel forsker, Birthe Rønn Hornbech der har flere sager i integrationsministeriet, senest med manglende statsborgerskab til statsløse palistinænsere, som de har krav på. Miljøminister Karen Ellemann, der bøjer af for en gruppe store landmænd og halverer miljøkravet til landbruget, skatteminister Troels Lund Poulsen, der ikke vil aflevere sit Rolex ur og så alligevel gør det erkendelse af det er uden for praksis at modtage gaver i den størrelses orden.

Og så er der ikke nævnt noget om de konservative ministre og folketingsmedlemmer.

Jeg venter spændt på den næste afsløring af magtmisbrug fra regeringen og ikke mindst hvor længe Dansk Folkeparti kan holde til betingelsesløst at støtte op om regeringen, selvom de tjener partiets magt og indflydelse? Der må dog være en grænse.

Liberal Alliance, der ikke deltager særligt meget i det politiske arbejde i Folketinget,  har en klar interesse i et efterårsvalg, så de kan få et stort stemmetal til den tid, så de er interesseret i at holde regeringen til magten så længe.

Se artiklen på BT

Share This Post

Er fibernet, en forældet teknik?

Normalt skriver jeg om det mere om det landspolitiske, men i dag gør jeg en undtagelse, for Varde Kommune vil lave superhurtigt fibernet til borgere og primært virksomhederne i Varde Kommune.

Taber fibernettet kampen til mobilt datanet i fremtiden?

Taber fibernettet kampen til mobilt datanet i fremtiden?

Det er en sag, der måske kan inspirere andre kommuner, elskaber og leverandører af fibernet og dermed udbygge en “måske forældet teknik” for levering af internet til danskerne. 

*****************

Jeg har i dag skrevet følgende indlæg på http://www.jv.dk/modules/fsArticle/index.php?articleid=1068533:

Lyn hurtigt fibernet i Varde Kommune contra mobilnet????.

Jeg skriver ikke dette indlæg for for at være sur, eller negativ mod lynhurtigt fibernet i Varde Kommune, men fordi jeg mener, det er et andet sted man skal lægge guldæggene. Computer.dk skriver i dag: “El-selskaberne har travlt med at udbygge fiber-nettet, men det er slet ikke på fiber, at kampen vil stå“.

Kampen kommer til at stå på det mobile net. Ikke i hjemmet,” siger Kenneth Fiil, Tech Lead i Innovation Lab, og fortsætter:

Analyseinstitutter er enige i, at vi omkring år 2013 eller 2014 vil se, at der er flere mobile internetbrugere, end der er desktop-internetbrugere. Vi bevæger os hen mod en virkelighed, hvor det vil være mere interessant med vores mobile datadækning, og de hastigheder vi har på den, end om vi har fiber i huset på én gigabit.”

Så, derfor borgmester Gylling Haahr, Sydbank, Sydenergi og andre, som jeg skulle have overset, tøv en kende med at bruge penge på fibernet! Jeg kan godt se Sydenergi har et problem, for forbrugerne og dermed selskabet har puttet mange penge i fibernettet til dato.

Det er måske bedre at bruge pengene på mobilmaster, så der her kan komme fart på i Varde Kommune, så vi afskaffer flaskehalsen på det mobile datanet, før de andre kommuner og landsdele. Det har den fordel, at det kan nå de yderste solokunder på landet straks.

Med venlig hilsen
Flemming Bjerggaard

**************

Jeg kan godt se, det er alvorligt for elskaberne, at der nu er bundet så mange penge i fibernet i landets kommuner. Flere elselskaber har da også tabt på det og lukket projektet ned igen, eller solgt deres fibernet til andre entreprenører.

Det må være nu elselskaberne sadler om på deres investeringer og satser på mobilt datanet, gerne i samarbejde med mobilselskaberne, så der ikke sker “dobbelt investering” og dermed dyrere internetpriser. Dermed kan elskaberne nå at redde deres forretning på dataområdet, modsat vil elselskaberne stå tilbage med store driftsomkostninger og følgende tab på deres fibernet, som der ikke er nok kunder til.

Share This Post