Hjortens blålys……

Finansminister Claus Hjort Frederiksen skriver i Venstres Nyhedsbrev:
Reformpakken 2020” forbedrer de offentlige finanser med 47 milliarder kroner i 2020. Alligevel bliver der i hvert af årene 2014-2020 plads til at udbygge velfærden med fire milliarder kr. ekstra. Og med sundhedsaftalen søsætter vi nye initiativer og styrker en række behandlinger – herunder kræftbehandlingen af børn.

Det kan vi være stolte af!

Med reformerne undgår vi at gå til valg med uløste problemer. Vi har gjort en dyd ud af at betale for velfærden frem til 2020, så befolkningen hverken skal bebyrdes med ekstra skatter eller flere besparelser“.

Finansminsteren kaldes tilbage...............

Finansminsteren kaldes tilbage...............

Vi “kalder” finansministeren til jorden, for han må være på en anden planet!

Jeg er bange for at kede læseren med finansministerens og regeringens økonomiske resultater……. 

Underskud på finanslov 2010 –  51 mia. kroner
Forventet underskud i 2011    –  74 mia. kroner (Opjusteret i maj 2011)
Forventet underskud i 2012     – 80 mia. kroner 

Måske mere, for dette års finanslovunderskud er opskrevet med over 40 mia. kroner. Sidste års underskud blev reddet af ekstraordinære indkomster på 43 mia. kroner, som kom helt uventet for finansministeren ind i statskassen 🙂

Dermed er vi igen i konflikt med euro-reglerne. Skal det gå ud over kontanthjælps modtagerne, de hjemløse, dagpengene, de enlige mødre, boligejerne eller skolerne?

170.000 private jobs er nedlagt de sidste 3 år og det sidste år 14.000 jobs i kommunerne. Omregnet til fuldtidsstillinger 111.111.

Med 7 procent færre fuldtidsstillinger tegner det tekniske servicepersonale (rengøring med videre) sig for det største procentuelle fald i perioden. Men det er de tre store velfærdsområder – dagtilbud-, folkeskole- og ældreområdet – der i absolutte tal har oplevet det største beskæftigelsesfald.

Samlet er det 9.000 færre fuldtidsstillinger på de tre områder. På dagtilbuds- og folkeskoleområdet er beskæftigelsesfaldet på hhv. 4,3 procent og 3,4 procent. Områderne er præget af svagt faldende børne-/elevtal. Men faldet i beskæftigelsen er relativt højere end det demografisk betingede fald i udgiftsbehovene, så faldet skyldes i højere grad ændrede åbningstider og normeringer i daginstitutioner, bedre arbejdstidsaftaler og skolesammenlægninger med videre. Kilde: KL.DK.

Danmarks Statistik fastslår i dag, der er reccession i Danmark ( 4. kvt 2010 minus 0,4% + 1. kvt. 2011 minus 0,5%.)
Sammenlignet med første kvartal sidste år voksede økonomien med 1,1 procent – men også det er en skuffelse, idet økonomerne havde forventet en stigning på 2,4 procent.

Share This Post

Regeringens luftkasteller brister!!!

Efterlønsordningen koster 16 milliarder. Det siger regeringen. Men staten sparer kun 6-6½ milliard kroner ved at afskaffe den. Og måske slet ingenting. Det siger professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet til Avisen.dk.

Han har forsket i efterlønsordningen:
En besparelse på 16 milliarder er et rent luftkastel. De siger, at det er hvad efterlønsordningen koster, men det forudsætter jo, at alle kommer i arbejde.

For fire år siden kunne økonomerne ikke engang se, at der kom en finanskrise. Nu siger de, at de kan se ti år ud i fremtiden, at der vil være fuld beskæftigelse. Det er tankevækkende!

Bent Greve, professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, siger til Avisen:
Først skal man se på, at de 16 milliarder er en bruttoudgift. Det er, hvad staten betaler i efterløn til borgerne. Så betaler borgerne 5, 5 milliarder kroner i skat af beløbet, og dem får staten tilbage. Så er den mulige besparelse allerede nede på 10-11 milliarder.

Præmien er på op til 141.000 skattefri kroner per person (der ikke går på efterløn), og der er ingen dokumentation for, at det virker. De mennesker, der får præmien, ville sandsynligt været blevet ved med at arbejde til folkepensionsalderen alligevel. Præmierne koster to-tre milliarder om året.

Et andet problem er, at der ikke er nogen dokumentation for, hvor mange, der skal på førtidspension, dagpenge, kontanthjælp eller andre ydelser, når man fjerner efterlønnen!

Der er mistet 170.000 private arbejdspladser og den seneste opgørelse jeg har haft adgang til fra KL viser der er fjernet 14.000 arbejdspladser i kommunerne. Det tal vil stige i årene fremover, når VK-regeringens besparelser i form af nul-vækst i kommunerne slår igennem på de kommunale budgetter 2012-2015. Dertil skal lægges faldende beskæftigelse på sundhedsområdet i regionerne.

Der er en stor ungdomsarbejdsløshed, manglende praktikpladser for unge i erhvervsuddannelserne og det store frafald af unge på uddannelserne generalt, så vi er meget langt fra målsætningen på 95% af de unge skal have en uddannelse. 

Behøver jeg at skrive, at Finansminister Claus Hjort Fredriksen er uenig med de nævnte økonomer?

Share This Post

Margrethe Vestager ny statsminister!

 
 
 

Lars Løkke og Venstre har en plan!

Lars Løkke og Venstre har en plan!

 

Helle Thorning-Schmidt bliver aldrig statsminister i Danmark. Vi vil pege på Margrethe Vestager for at undgå det.

“Det dramatiske budskab fra en garvet Venstre-politiker med mangeårig minister-erfaring bekræfter analysen fra en række kilder i og uden for regeringen:

Venstres top overvejer at pege på De Radikales leder, Margrethe Vestager, som statsminister efter næste valg, hvis det kan forhindre Helle Thorning-Schmidt i at blive statsminister.

Formelt vil både Venstre og De Konservative gå til valg på at fortsætte det nuværende samarbejde. Altså en ny VK-regering med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som parlamentarisk grundlag.

Men skulle blå blok miste flertallet, overvejes det at bringe Margrethe Vestager i spil som ny statsminister i en VKR-regering.

– Der er ingen tvivl om, at det bliver særdeles vanskeligt at skrive regeringsgrundlag med De Radikale. Men vi vil hellere flække en arm på langs end se Helle Thorning- Schmidt rykke ind i Statsministeriet”, siger en centralt placeret Venstre-kilde til BT.

 Artiklen i BT er skrevet af politisk kommentator Helle Ib, den fremmeste markedsføringskonsulent for VK-regeringen og statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Min kommentar:

Det vil ikke overraske mig, hvis De Radikale og Margrethe Vestager tager mod tilbudet fra V+K, men det afhænger af mandat tallene efter valget. Det afhænger ikke mindst om Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti vil ændre udlændinge politik og retspolitik efter valget. For De Radikale, Venstre og Konservative vil forment ikke kunne danne regering uden om Dansk Folkeparti. Liberal Alliance bliver formentlig ikke store nok til at levere de sidste stemmer.

Der bliver ingen problemer med De Konservative, for de ser gerne Dansk Folkepartis indflydelse på dansk politik stækket.

Men det er ikke tilfældigt Margrethe siger det hun gør i øjeblikket……..

Det er et forsøg på at stå frit efter valget i forhold til “Blå og Rød Stue”.

Men det kan blive farligt for De Radikale, for med deres dobbelt spil her før valget kan partiet risikere de falder ned mellem de to stole, som de balancerer på, og ender uden for indflydelse på dansk politik!

Dansk Folkeparti vil blive rigtigt fornærmede og vil formentligt ikke gå på kompromis med de resultater partiet har opnået i de seneste uger sammen med regeringen.

Det mest positive, der kan siges om denne “regeringsplan”, det er Venstre statsministeren  – Lars Løkke Rasmussen –  forlods har erkendt et valgnederlag og ikke ser den store mulighed for VK-regeringen fortsætter efter valget!

Share This Post

Statsstøtte til borgerlige aviser………

På baggrund af Henrik Sass Larsens udmelding om den borgerlige presses skævvridning af debatten i dansk politik farer Jyllands Postens lederskribet i blækhuset, og skriver:
Man siger, at et folk har de politikere, det fortjener. Hvis det er tilfældet, må det efter Socialdemokraternes topfigur og finansordfører Henrik Sass Larsens seneste udmelding stå ualmindeligt sløjt til med det danske folks fortjenester“.

Så er den ligesom sat på plads af den kloge lederskribent! Ikke et ord om distributionsstøtte eller momsfritagelse af aviserne i Danmark.

Lederskribenten  forsvarer sin avis og andre borgerlige aviser med ordene: “Men at der skulle være en skævvridning til fordel for det borgerlige Danmark i den øvrige debat i et flertal af aviser, er skudt helt ved siden af. En gennemgang af bloguniverser og avisernes debatsider vil slå fast, at her råder mangfoldigheden og den åbne og brede debats principper“.

Lederen fortsætter med: “Morgenavisen Jyllands-Posten er baseret på et liberalt grundlag, og vi forbeholder os derfor ret til at tro på noget andet end Henrik Sass Larsen. Derfor forbeholder vi os også ret til at stille berettigede kritiske spørgsmål til den røde bloks økonomiske plan, når der er åbenlyse mangler i dens økonomiske argumenter. Ligesom vi på lederplads i øvrigt ved hver given lejlighed har kritiseret VK-regeringen for ikke at føre borgerlig politik. Sådan er det”.

Her bevæger Jyllands Posten sig ud på dybt vand og der er ikke i “lederen” dokumentation for skribentens påstand.

I slutningen af lederen svinger skribenten sig op i store højder med ordene:I modsætning til Henrik Sass Larsens totalitære tankegang ligger det dybt i den journalistiske og redaktionelle kultur, at hvis ikke man både i debatten og især i den journalistiske reportage konstant tilstræber den uafhængige, kritiske og objektive journalistik, der er løsrevet fra, hvad avisen i øvrigt måtte mene, så har man ikke meget at hænge sin hat på”.

Der har jeg en anden holdning, hvor jeg fornemmer alt for megen stof leveres af regeringens spindoktorer på tidspunkter, hvor det slipper kritiksløst gennem avisredaktionen, uden den kritiske objektive vurdering, som man påberåber sig på lederpladsen i Jyllands Posten. Samtidig har jeg mere end en gang oplevet statsministerens tirsdagspressemøder som rent mikrofonholderi. Sidste tirsdag kom Lars Løkke med en påstand om arbejdsløsheden var omkring 140.000, hvor det reelle tal er nærmere de 213.000 – uden journalisterne korrigerede statsministeren på pressemødet eller senere i avisspalterne.

 Ved en hurtig optælling på de tre store aviser, så er bloggerne med klart borgerlig observans i meget stort flertal – også på den klart meget borgerlige/liberale avis Jyllands Posten. Om det skyldes manglende interesse fra “Rød Stue”, som Lisbeth Knudsen på Berlingske, skriver i sin avis, eller om det skyldes en sortering og prioritering fra danske avisers side, det kan jeg ikke afgøre.

Jeg kan bare med ligeså god ret mene, at mediebilledet er favoriseret af en borgerlig presse – og, der fra de borgerlige partiers side lægges et massivt pres på de lektroniske medier, for at imødekomme deres synspunkter.

Et hurtigt kig i de seneste avisledere fra Jyllands-Posten illustrerer pointen: VKOR’s forringelser af efterløn og folkepension blev hyldet under overskriften ”Bravo Løkke”, mens man beskrev S-SF’s ’Fair Løsning 2020’ som ”Skattemassakren”.

Men danske aviser har pligt til at sørge for en mangfoldig og fyldestgørende politisk debat, sålænge de nyder distributionsstøtte og momsfritagelse betalt af de danske skatteydere.

Modsat bør de opgive statsstøtten og drive borgerlig partipolitik for egen regning.

 

 

Share This Post

Niels Hausgaard og jeg siger undskyld!

Siden 2001 har vi haft en regering, der formelt er ledet af en Venstre statsminister, der har set det som sin fornemste opgave, at indføre Anders Fogh Rasmussens minimalstat.
Det sidste år – siden Fogh flygtede fra statsministeriet til Nato – så er det gået rigtigt stærkt med “vikaren” Lars Løkke for bordenden, godt hjulpet af højrefløjs politikkeren og fremmedhaderen Pia Kjærsgaard.

Jeg har været en del af – og er stadig – en del af 68 generationen, som ser det solidariske samfund, som et gode, hvor de bredeste økonomiske skuldre bærer de tungeste byrder. Sådan er det ikke mere………….

Derfor siger Niels Hausgaard og jeg undskyld på vores generations vegne -for vi har skabt det solidariske samfund på skuldrene af vores forældres arbejde. Det som Venstre, Det Konservative “Folkeparti” og ikke mindst Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti i disse timer og måneder bryder ned!

Vil du velfærdssamfundet, så lyt til sangen………… og stem med hjertet!

Share This Post