Prøveballon sendt op af radikal debatør…………

Margrethe Vestager sender prøveballon op.

Margrethe Vestager sender prøveballon op.

Margrethe Vestager (R) venter bare på at blive statsminister med Løkke i hendes nuværende stol.

Sådan skriver Søren Rønhede, der er lektor og forhenværende Folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Poliken/debat den 5. april 2012.

Han fortsætter:

Det Radikale Venstre har indtaget de konservatives klassiske position, dog uden det sociale sindelag, som konservative engang var præget af.

Helle Thorning-Schmidt ved så udmærket, at Margrethe Vestager bare venter på ’den rigtige provokation’, så hun kan tage springet og blive statsminister med Løkke i hendes nuværende stol.

 Han vil være lige så velegnet til at drage rundt i Europa som agent for den mest spekulative finanskapital.

Så vil man også stille og roligt kunne glemme det halvhjertede forsøg på at hjemtage nogle af de oliemilliarder, som Løkke og Vestager-kompagniet var så ivrige efter at forære Mærsk i 2003.

Når Vestager alligevel besluttede sig for at gå i regering med S og SF, er det på grund af de indlysende fordele.

Gennem brede forlig bindes de to partier op på blå politik mange år frem.

Det vigtigste og hårdeste arbejde skal gøres nu.

Så kan hun efterlade S-SF som en ren ruin efter næste valg og nyde frugterne sammen med de rigtige venner.

Hun kan genskabe situationen fra 1968-1971 med de radikale som det ledende, borgerlige statsministerparti, og ruineringen af S-SF kan tjene til at gøre perioden længere end sidst.

Søren Rønhedes kronik kan læses på flere måder.

 Det kan være en prøveballon sendt op af Margrethe Vestager i hendes egenskab af partiformand for De radikale.

Den kan også læses som en oprigtig bekymring fra Søren Rønhedes side på om det nuværende regeringsprojekt kan holde valgperioden ud.

Jeg hælder mest til den første vinkel. For Margrethe Vestagers side er det snublende nært at gennemføre den radikale politik sammen med S+SF, for derefter, når de ubehagelige radikale reformer er gennemført blive statsminister med Venstre og Lars Løkke på ministerbænkene. Den løsning har Lars Løkke ikke afvist.

Margrethe Vestager har brug for at mærke baglandets opbakning til et paradimeskift med hende i statsministerstoeln om 1 til 1½ år. Det er sikkert derfor Søren Rønhedes debatindlæg havnede i Politikens spalter i går?

 

Share This Post

Lad os nu få de lesbiske- og homovielser i Folkekirken.

Den kirkelige modstand var stor, da danmarkshistoriens
første kvindelige præster i 1948 iførte sig præstekjole.
 
Danmark fik den 28. april 1948, sine første tre kvindelige præster. Fra venstre er det: Ruth Vermehren, Johanne Andersen og Edith Brenneche-Petersen.
Danmark fik den 28. april 1948, sine første tre kvindelige præster. Fra venstre er det: Ruth Vermehren, Johanne Andersen og Edith Brenneche-Petersen.

Knap havde dønningerne fra besættelsestiden lagt sig, før den danske folkekirke befandt sig i et sandt stormvejr. Den 28. april 1948 ordinerede Fyens Stifts biskop, H. Øllgaard, Danmarks tre første kvindelige præster. Dermed var der sat en stopper for kirkens årtusindlange patriarkalske tradition. I dag er 42% kvindelige præster i Folkekirken og det fungerer udmærket. Den sorte kirke tabte dengang.

Vi oplever den samme stivsindethed i dag i forhold til vielser af homoseksuelle i Folkekirken.

I dag på Danmarks Radio’s P1 var tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech på i debatten om homovielser.

Lad Birthe Rønn Hornbech (V) og den sorte kirke tabe til gavn for Den Danske Folkekirke.

Lad Birthe Rønn Hornbech (V) og den sorte kirke tabe til gavn for Den Danske Folkekirke.

Birthe Rønn Hornbech har fået stemmen igen efter hun som tavs integrationsminister ikke kunne få et eneste ord ud over sine læber i VK-Regeringen Lars Løkke Rasmussens tid. Ovenikøbet i en sådan grad at hverken ordstyreren eller spørgepanalet kunne få ørenlyd for deres synspunkter. Ordstyreren blev tilmed irettesat flere gange af den ældre dame.

Venstres Birthe Rønn Hornbech beskylder under førstebehandlingen regeringen for at tage folkekirken, børn og homoseksuelle som gidsler til fordel for kønsneutralitet. Hun ser i yderste fald hellere vielser sendes ud af Folkekirken end der foregår “kønsløse vielser” i den.

Men helt ærligt Birthe, hvad er problemet?

Udover du mener at have forstået – og åbentbart har eneret på det  –  vilkårene for Folkekirkens berettigelse i det danske samfund og derudover ikke er lydhør overfor andres opfattelse af, hvad en folkekirke i et moderne samfund skal være. Hvad er der reelt til hinder for folkekirken kan vie homopar, uden det går ud over de 95% “normale” ægtepar?

Som en af spørgerne i P1’s udsendelse i dag, Morten Skovgaard (20 år og udsprunget bøsse) var inde på, så kunne man udarbejde et tillæg til Folkekirkens vielsesritual, som tilgodeser, lesbiske, homopar og ægtepars vielse i Folkekirken.

Det skulle du selv kunne give et forslag på, som vicepolitimester i Køge, tidligere kirkeminister og uddannet jurist.
Det er der ikke mange juridiske ben i og det er kun viljen, der forhindrer det forslag.

Så er der det juridiske om mulige børn – og de juridiske forhold om indgåelsen af parforholdet med kirkelig velsignelse. Sværere er det jo ikke fru Birthe Rønn Hornbech med de sorte præster i baglandet som supportere.

Præster og biskopper er embedsmænd. 

Der er ikke behov for de fortsat indtager en særstilling i det danske samfund, hvor de kan nægte at udføre handlinger, som er vedtaget i Folketinget. Hvis præsten ikke vil vie folk fra hans menighed, så er det ganske simpelt et andet job han/hun skal bestride!

Lad Birthe Rønn Hornbech og den sorte kirke tabe igen til gavn for Den Danske Folkekirke.

********************

 

Mikael Rothstein er både kompromisløs forsker og kritiker af den nuværende Folkekirke.

Mikael Rothstein er både kompromisløs forsker og kritiker af den nuværende Folkekirke.

Religionsforsker MIKAEL ROTHSTEIN  skriver den 20. marts 2012 i Politiken:
Præster læser Bibelen som Fanden selv, nemlig yderst selektivt. Ellers ville de slet ikke kunne bruge den gamle bog. Det er fortolkningen, der er det afgørende. Brugeren bestemmer, ikke teksten selv……………….

………………… Homoseksuelle ægteskaber blandt jøder og muslimer? Niks. Ikke på vilkår. Men folkekirken er en del af staten, og så må vi naturligvis kræve ligestilling.

Alternativt kan vi fyre alle de kvindelige præster for at komme Det Nye Testamente i møde, men så bliver der bare ballade på den front.

Altså er der kun én vej: Omdan folkekirken til et trossamfund på linje med alle de andre ved at skille den fra staten. Det er jo alligevel så moderne med privatisering og markedsvilkår for hvad som helst.

 

 

 

Share This Post

Er flagstangen forbeholdt Dannebrog?

Det skulle man tro, når man har set DR2’s Dealine og læser dagens aviser!

Det Radikale Venstre vil ophæve forbuddet mod at flage med andre flag end det danske i Danmark. Forslaget støttes af SF og Enhedslisten, skriver TV 2 Nyhederne.

Kloge mennesker med Pia Kjærsgaard ( DF) og Rasmus Jarlov (K) i spidsen svinger sig op i lianerne med teser om dansk kultur, kulturkamp og danskhed.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard mener ikke forslaget hører nogen steder hjemme, og også konservative Rasmus Jarlov afviser forslaget.

Det mindste man kan forlange af folk, der vil bo i Danmark, er, at de respekterer vores nationale symboler og indordner sig efter, at de har forrang over andre nationale symboler her i landet“, skriver Jarlov.

Men indtil videre er det tilladt at flage med Dannebrog, de nordiske flag og EU flaget.

Nu har ikke på tiden en flagstang, men jeg har, dengang der var en flagstang i haven flaget med Dannebrog uden problemer. Hvis jeg dengang havde fået besøg fra af venner fra Tyskland eller Thailand, så kunne jeg godt have hejst det på vores flagstang, hvis jeg havde haft disse flag.

Det må så være civil ulydighed….. Men jeg forventer da ikke at blive straffet for det, politiet må have vigtigere opgaver i deres daglige arbejde.

Dannebrog skal hænge i Flagstangen på officielle flagdage.
Dannebrog skal hænge i Flagstangen på officielle flagdage.

Jeg mener det på officielle flagdage fortsat skal være Dannebrog der hænger på flagstangen.

*************

Det siger Loven:
Det er som udgangspunkt forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog. Forbuddet omfatter dog ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler. Disse er berettigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embeds­kontorer her i landet og for gesandters vedkommende tillige fra deres boliger. Endvidere omfatter forbuddet ikke personer, der har fået tilladelse af Justitsministeriet til at hejse en fremmed stats flag.

Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag meddeles af politiet. Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.

I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på samme stang.

Det er dog tilladt private at flage med det grønlandske flag og det færøske flag uden særlig tilladelse. Det er endvidere tilladt at flage med finsk, islandsk, norsk og svensk flag, uden at det er nødvendigt at indhente særlig tilladelse hertil. Endelig er det tilladt at flage med FN-flaget og det europæiske flag – dvs. EU-flaget – uden særlig tilladelse.
Kilde: Justitsministeriet

 

Share This Post

Reformer med Venstre og Finanslov med Enhedslisten?

Jyllands Posten i dag:
Regeringen har fastslået, at alt fra børnecheck til folkepension er til forhandling i reformprojektet.
 
Politisk ordfører Magnus Heunicke (S) understreger, at regeringspartierne “altid vil lytte til Enhedslisten“. 
Men vi er en reformregering og fast besluttede på at gennemføre reformerne. Det er vi nødt til for at skabe job og bevare velfærdssamfundet,” siger han.
 
Skulle alliancen mellem regeringen og Enhedslisten knække, vil Venstre følge Enhedslisten og stemme nej til finansloven for at udløse et folketingsvalg.
 
Har regeringen ikke sit parlamentariske grundlag på plads, er det ikke os, der holder hånden under regeringen,” siger finansordfører Peter Christensen (V).

Inddrag Johanne Schmith-Nielsen og Enhedslisten i de kommende reformer.......

Inddrag Johanne Schmith-Nielsen og Enhedslisten i de kommende reformer.......

 
Konfronteret med, at det er tomme trusler fra Enhedslisten, fordi partiet aldrig vil gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister, siger Johanne Schmidt-Nielsen: “Vi mener det. Vi er regeringens parlamentariske grundlag, vi er ikke regeringens støtteparti.”

*****************************************

S-borgmestre hungrer efter pressedækning – de bruger medierne for at få en næstformandspost, hvilket er ubegribeligt for mig – for det kan løses via en kontakt med partikontoret i København, så kunne vi være den dårlige pressedækning foruden.

SF kæmper om næstformandsposter og er dybt involveret i en fløjkrig om “arbejdere” og “Lærte”, samt en definering af et “SF Folkeparti”.

Villy Søvndal magter ikke at udstikke kursen, jeg ved ikke om han er for involveret i Udenrigsministeriet med at løse Syrien konflikten eller om han bare ikke er en bedre partiformand? Jeg har aldrig forstået han ville have den udenrigsministerpost?

Han burde have lært leksien fra den konservative lejr, hvor Lene Espersen mistede formandsposten i Det Konservative Folkeparti, da hun tilkæmpede sig posten som udenrigsminister fra Per Stig Møller.

Margrethe Vestager og De Radikale befinder sig godt i skyggen af konflikterne i Socialdemokratiet og SF, men de kan jo også bare skifte hest, hvis det lykkes for Peter Christensen (V) og Venstre at vælte regeringen på Finansloven for 2013.

Dertil skal lægges, at mange vælgere mener, at det er svært at skelne Socialdemokraterne og SF fra de traditionelt mere ultraliberalistiske kræfter anført af Venstre og Liberal Alliance i den førte politik.

Vi har en historisk situation med en regering, som fører en højreorienteret politik på de områder, hvor danskerne er forholdsvis venstreorienterede (fordelingspolitikken/velfærdspolitikken).

Og som fører en venstreorienteret politik på de områder, hvor danskerne er relativt højreorienterede, som det for eksempel gælder for retspolitikken, skolepolitikken og udlændingepolitikken.

Kan regeringen og Enhedslisten ikke forhandle en Finanslov på plads, så vil Venstre følge Enhedslisten og stemme nej til finansloven for at udløse et folketingsvalg.

“Har regeringen ikke sit parlamentariske grundlag på plads, er det ikke os, der holder hånden under regeringen,” siger finansordfører Peter Christensen (V) til Jyllands Posten i dag.

Derfor tror jeg det er vigtigt man langt ind i regeringskontorerne tager Johanne Schmidt-Nielsens trusler alvorligt og sikrer Enhedslistens deltagelse i de påtænkte reformer, ellers ender det med et Folktingsvalg ved årskiftet.

Et valg som Enhedslisten ikke kan være interesseret i, for partiet får en masse stemmer og folketingsmandater, men partiet kan ikke bruge dem til noget, for der bliver et komfortabelt borgerligt flertal efter valget, hvis det kommer ved årskiftet.

Men hvad er alternativet for Enhedslisten, hvis partiet kun er stemmekvæg for en SSFR regering?

Share This Post

Den 1. april………..

Det kunne være man skulle søge den stilling, men husk ansøgningsfristen er den 1. april 2012 klokken 18:00 🙂

 

Kristeligt Dagblad skriver i dag:

“For at komme tomme kirker til livs vil biskop over Lolland-Falsters stift aflønne præsterne efter, hvor mange mennesker der besøger deres gudstjenester. Kirkeministeren og den kirkelige højrefløj bakker op om ideen………

………….. Biskoppen og kirkeministeren forventer, at den nye ordning med resultatløn bliver indført per 1. april 2013.”

 

Lokalavisen skriver:

Hørsholm indfører betalingsring. Pengene skal gå til at dække de 17 mio., Hørsholm skal betale til udligningsreformen.

Med venlig hilsen
Ranslirpa 

Berlingske har en side om andre dagblades skriverier i dagens anledning, du kan finde den her……

Share This Post