Lad os nu få de lesbiske- og homovielser i Folkekirken.

Den kirkelige modstand var stor, da danmarkshistoriens
første kvindelige præster i 1948 iførte sig præstekjole.
 
Danmark fik den 28. april 1948, sine første tre kvindelige præster. Fra venstre er det: Ruth Vermehren, Johanne Andersen og Edith Brenneche-Petersen.
Danmark fik den 28. april 1948, sine første tre kvindelige præster. Fra venstre er det: Ruth Vermehren, Johanne Andersen og Edith Brenneche-Petersen.

Knap havde dønningerne fra besættelsestiden lagt sig, før den danske folkekirke befandt sig i et sandt stormvejr. Den 28. april 1948 ordinerede Fyens Stifts biskop, H. Øllgaard, Danmarks tre første kvindelige præster. Dermed var der sat en stopper for kirkens årtusindlange patriarkalske tradition. I dag er 42% kvindelige præster i Folkekirken og det fungerer udmærket. Den sorte kirke tabte dengang.

Vi oplever den samme stivsindethed i dag i forhold til vielser af homoseksuelle i Folkekirken.

I dag på Danmarks Radio’s P1 var tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech på i debatten om homovielser.

Lad Birthe Rønn Hornbech (V) og den sorte kirke tabe til gavn for Den Danske Folkekirke.

Lad Birthe Rønn Hornbech (V) og den sorte kirke tabe til gavn for Den Danske Folkekirke.

Birthe Rønn Hornbech har fået stemmen igen efter hun som tavs integrationsminister ikke kunne få et eneste ord ud over sine læber i VK-Regeringen Lars Løkke Rasmussens tid. Ovenikøbet i en sådan grad at hverken ordstyreren eller spørgepanalet kunne få ørenlyd for deres synspunkter. Ordstyreren blev tilmed irettesat flere gange af den ældre dame.

Venstres Birthe Rønn Hornbech beskylder under førstebehandlingen regeringen for at tage folkekirken, børn og homoseksuelle som gidsler til fordel for kønsneutralitet. Hun ser i yderste fald hellere vielser sendes ud af Folkekirken end der foregår “kønsløse vielser” i den.

Men helt ærligt Birthe, hvad er problemet?

Udover du mener at have forstået – og åbentbart har eneret på det  –  vilkårene for Folkekirkens berettigelse i det danske samfund og derudover ikke er lydhør overfor andres opfattelse af, hvad en folkekirke i et moderne samfund skal være. Hvad er der reelt til hinder for folkekirken kan vie homopar, uden det går ud over de 95% “normale” ægtepar?

Som en af spørgerne i P1’s udsendelse i dag, Morten Skovgaard (20 år og udsprunget bøsse) var inde på, så kunne man udarbejde et tillæg til Folkekirkens vielsesritual, som tilgodeser, lesbiske, homopar og ægtepars vielse i Folkekirken.

Det skulle du selv kunne give et forslag på, som vicepolitimester i Køge, tidligere kirkeminister og uddannet jurist.
Det er der ikke mange juridiske ben i og det er kun viljen, der forhindrer det forslag.

Så er der det juridiske om mulige børn – og de juridiske forhold om indgåelsen af parforholdet med kirkelig velsignelse. Sværere er det jo ikke fru Birthe Rønn Hornbech med de sorte præster i baglandet som supportere.

Præster og biskopper er embedsmænd. 

Der er ikke behov for de fortsat indtager en særstilling i det danske samfund, hvor de kan nægte at udføre handlinger, som er vedtaget i Folketinget. Hvis præsten ikke vil vie folk fra hans menighed, så er det ganske simpelt et andet job han/hun skal bestride!

Lad Birthe Rønn Hornbech og den sorte kirke tabe igen til gavn for Den Danske Folkekirke.

********************

 

Mikael Rothstein er både kompromisløs forsker og kritiker af den nuværende Folkekirke.

Mikael Rothstein er både kompromisløs forsker og kritiker af den nuværende Folkekirke.

Religionsforsker MIKAEL ROTHSTEIN  skriver den 20. marts 2012 i Politiken:
Præster læser Bibelen som Fanden selv, nemlig yderst selektivt. Ellers ville de slet ikke kunne bruge den gamle bog. Det er fortolkningen, der er det afgørende. Brugeren bestemmer, ikke teksten selv……………….

………………… Homoseksuelle ægteskaber blandt jøder og muslimer? Niks. Ikke på vilkår. Men folkekirken er en del af staten, og så må vi naturligvis kræve ligestilling.

Alternativt kan vi fyre alle de kvindelige præster for at komme Det Nye Testamente i møde, men så bliver der bare ballade på den front.

Altså er der kun én vej: Omdan folkekirken til et trossamfund på linje med alle de andre ved at skille den fra staten. Det er jo alligevel så moderne med privatisering og markedsvilkår for hvad som helst.

 

 

 

Share This Post

Er flagstangen forbeholdt Dannebrog?

Det skulle man tro, når man har set DR2’s Dealine og læser dagens aviser!

Det Radikale Venstre vil ophæve forbuddet mod at flage med andre flag end det danske i Danmark. Forslaget støttes af SF og Enhedslisten, skriver TV 2 Nyhederne.

Kloge mennesker med Pia Kjærsgaard ( DF) og Rasmus Jarlov (K) i spidsen svinger sig op i lianerne med teser om dansk kultur, kulturkamp og danskhed.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard mener ikke forslaget hører nogen steder hjemme, og også konservative Rasmus Jarlov afviser forslaget.

Det mindste man kan forlange af folk, der vil bo i Danmark, er, at de respekterer vores nationale symboler og indordner sig efter, at de har forrang over andre nationale symboler her i landet“, skriver Jarlov.

Men indtil videre er det tilladt at flage med Dannebrog, de nordiske flag og EU flaget.

Nu har ikke på tiden en flagstang, men jeg har, dengang der var en flagstang i haven flaget med Dannebrog uden problemer. Hvis jeg dengang havde fået besøg fra af venner fra Tyskland eller Thailand, så kunne jeg godt have hejst det på vores flagstang, hvis jeg havde haft disse flag.

Det må så være civil ulydighed….. Men jeg forventer da ikke at blive straffet for det, politiet må have vigtigere opgaver i deres daglige arbejde.

Dannebrog skal hænge i Flagstangen på officielle flagdage.
Dannebrog skal hænge i Flagstangen på officielle flagdage.

Jeg mener det på officielle flagdage fortsat skal være Dannebrog der hænger på flagstangen.

*************

Det siger Loven:
Det er som udgangspunkt forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog. Forbuddet omfatter dog ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler. Disse er berettigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embeds­kontorer her i landet og for gesandters vedkommende tillige fra deres boliger. Endvidere omfatter forbuddet ikke personer, der har fået tilladelse af Justitsministeriet til at hejse en fremmed stats flag.

Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag meddeles af politiet. Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.

I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på samme stang.

Det er dog tilladt private at flage med det grønlandske flag og det færøske flag uden særlig tilladelse. Det er endvidere tilladt at flage med finsk, islandsk, norsk og svensk flag, uden at det er nødvendigt at indhente særlig tilladelse hertil. Endelig er det tilladt at flage med FN-flaget og det europæiske flag – dvs. EU-flaget – uden særlig tilladelse.
Kilde: Justitsministeriet

 

Share This Post