Kanonregnskab i Danfoss modsvares med krav om skattelettelse.

Børsen skriver :
Dansk Industris (DI) topchef, Karsten Dybvad, havde et klart budskab med til regeringen, da han i dag åbnede DI’s topmøde. Skatter og afgifter skal ned, hvis dansk konkurrenceevne skal i vejret.

Det er det samlede skattetryk, der skal ned. De virksomheder, vi har, skal i langt højere grad motiveres til at lægge deres investeringer her i landet,” sagde Karsten Dybvad fra talerstolen i et fyldt Forum i København.

Konkret foreslår DI en skatterabat allerede i år på 4 mia. kr. Men her stopper ambitionerne ikke.

Hvert år skal politikerne sænke de mest skadelige skatter og afgifter med 4-5 mia. kr. frem mod 2020. Hvis vi gør det, vil vi i 2020 have nået DI’s målsætning om ikke at have verdens højeste – men kun det næsthøjeste skattetryk i verden,” fortalte topchefen fra Dansk Industri.

Der er forskel på Bill Gates og Karsten Dybvads udmeldinger.

Der er forskel på Bill Gates og Karsten Dybvads udmeldinger.

Jyske Vestkysten skriver:
Trods en sløj slutning på 2011 sætter Danfoss rekord på driften. Resultatet af den primære drift blev 4,2 milliarder mod 3,3 året før, og omsætningen steg fra 31,5 milliarder kroner til 33,9.

Vi er vokset med 7,5 procent både i omsætning og indtjening“, siger koncernchef Niels B. Christiansen.

Men grådigheden er ved at tage over i Danfoss, for virksomheden truer med at flytte til udlandet på Dansk Industris konference i går. Tyskland er en nærliggende mulighed med lønninger på 5 – 7 euro i timen (37 – 52 kroner), hvilket Danmark ikke kan leve op til, endnu!

Det kommer,  hvis KRIFA kommer ind på Dansk Industris arbejdspladser. Se bare på udviklingen inden for Danmarks Restauranter og Cafeers branche område, hvor KRIFA’s indmarch koster medarbejderne dårligere løn- og ansættelsesvilkår.

Share This Post

Vil du have tyske forhold???

Et foredrag om hvordan det kan gå når fagforeningen fravælges.

Metalskolen 27. marts 2012. Formand IG Metal  Hans Schmidt (5.000 medlemmer) og Fællestillidsmand Hans Gerhard Leu, Flensborg Værft (710 medarbejdere) Sidstnævnte taler både tysk og dansk.

Alle goder inklusiv lønnen er i frit fald!

Den tyske fællestillidsmand fortæller på hans arbejdsplads er der kun en uorganiseret ud af flere hundrede metalarbejdere. Det faktum gør de kan fastholde en løn 19,80 euro i timen (147 kroner) – 50% i feriepenge, 6 ugers ferie, 55% i juleløn og en 35timers arbejdsuge.

Generelt er det tyske arbejdsmarked præget af dårlige arbejdsforhold begrundet i, at der kun er 21 % af den tyske befolkning, der er medlem af en fagforening. 23% af den tyske befolkning tjener mindre end 5 – 7 euro ( 37 – 52 kroner).

Tillidsmanden fortæller om en fiskefabrik fra Esbjerg, der flyttet til Flensborg med EU tilskud. Der tilbydes arbejdspladser til 5 euro i timen  (37 kroner). Og ikke nok med det så vil denne fiskefabrik ansatte 50 vietnamesere for at presse lønnen yderligere.

Motorola i Flensborg fyrede 600 ansatte og erstattede dem med 400 vikarer til mindre end 10 euro (74 kroner) i timen med den samme arbejdsmængde, som de 600 ansatte havde præsteret. Vikarerne er typisk uorganiseret, der gør det svært at hæve deres løn og arbejdsvilkår.

Vikarer får 40% mindre end de faste folk og kan fyres med virkning fra næste arbejdsdag.

Fleggaard – dansk købmand i Tyskland med over 2.000 ansatte fyrer medarbejdere, der vil have en tillidsrepræsentant.

Siemens har i følge fællestillidsmanden fra Tyskland støttet den tyske pendant til Kristelig Fagforening med 76 mill. euro (564 mill. kroner) for at svække det tyske Metalforbund. Kristelig Fagforening i Tyskland har ikke mange medlemmer.

Flensborg by har 13.000 børn hvoraf de 6.000 lever under fattigdomsgrænsen.

Det skal danskerne tænke på når de får bilen lavet i Tyskland, eller køber andre tjenesteydelser syd for grænsen.

I går truede de danske virksomhedsbosser på et møde i Dansk Industri, heriblandt Danfoss med at flytte til Tyskland. Med de forhold på det tyske arbejdsmarked, så hjælper det vist ikke at sætte selskabsskatten ned til 15%, som det er foreslået af De Konservative.

Med tyske lønninger på 7 euro eller mindre, så kan danske medarbejdere ikke beholde deres arbejdsplads, hvis de danske virksomheder lader sig lokke af de tyske lønforhold. I følge Hans Gerhard Leu er det lønnen og EU tilskud, der får danske virksomheder til at flytte til Tyskland

Under VK(O) regeringens 10 års levetid er mere end 170.000 arbejdspladser flyttet fra Danmark.

Så der er noget at kæmpe for på det danske arbejdsmarked.

 

Share This Post

Nyrup havde ret!!!

Poul Nyrup sagde på Socialdemokratiets kongres i weekenden:
Kære Margrethe – tænk dig om – 70 mill. kroner er ikke mange penge“.

Det er prisen for at forlænge dagpengeperioden.

Nyrup havde ret! Tænk dig om Margrethe.......

Nyrup havde ret! Tænk dig om Margrethe…….

 

BT skriver i dag:
Nyrups tal var rigtige, og hans henvisning er både rigtig og relevant. Han fik sagt 70 mio. kr i stedet for 75 mio. kr, men det er en mindre ‘fejl’. Han har fuldkommen styr på tallene og problematikken, og det er helt urimeligt at udstille ham som andet”, siger Verner Sand Kirk, direktør i A-kassernes samvirke.

Han henviser til den aftale, der blev indgået mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti i maj 2010. Her fremgår det af en tabel, at VKO regnede med en besparelse på 75 mio kr på at ændre vilkårene for optjening og genoptjening af dagpengeretten.

Share This Post

Se talerne fra Socialdemokraternes kongres….

Helle Thorning-Schmidts tale til Socialdemokratiets kongres 21. september 2012.

Helle Thorning-Schmidts tale til Socialdemokraternes kongres 21. september 2012.

Kære socialdemokrater.

I år er vi samlet tre dage. Det giver os god tid til at komme til bunds i debatten. Og vi har meget vi skal nå. På søndag skal vi eksempelvis diskutere, hvordan Danmark skal se ud i 2032 – det er jo rart at få på plads i god tid.

Men det siger også noget om vores ukuelige optimisme, at vi allerede nu taler om, hvordan vi skal indrette Danmark om 20 år.

Læs hele talen:  Helle Thorning-Schmidts kongresberetning.pdf

Du kan se og høre de andre taler fra Kongressen på

http://socialdemokraterne.tv/?mid=86A78A35

Share This Post

Jeg anbefaler…….

En ny netavis, som alternativ til den borgerlige presse.

En ny netavis, som alternativ til den borgerlige presse.

 

I alt for lang tid har de borgerlige haft for let spil i den offentlige debat, og socialdemokratiske holdninger har været trængt i defensiven. For at rette op på denne ubalance har en gruppe af socialdemokrater, heriblandt Palle Smed og jeg, startet Netavisen Pio på webadressen piopio.dk.

Avisen vil kommentere på den daglige nyhedsstrøm, give modsvar på borgerlige angreb og holdninger samt være en platform for socialdemokratiske perspektiver og principper.

Vi vil gerne opfordre dig til at tilmelde dig vores nyhedsbrev via dette link.

Venlig hilsen
Henrik Sass Larsen

 

Share This Post