Landets førende savværk mangler arbejdskraft

Martin Nyrop-Larsen, ejer af Hvalsø Savværk og deltager i TV2 nyhedsudsendle og ledige der ikke gider arbejde til mindstelønnen.

Martin Nyrop-Larsen, ejer af Hvalsø Savværk og deltager i TV2 nyhedsudsendle og ledige der ikke gider arbejde til mindstelønnen.

TV2 og TV2 News spidsnyhed i går var et savværk på Midtsjælland – Hvalsø Savværk – der ikke kunne får ansat 2 medarbejdere fordi de ledige er dovne og ikke vil arbejde for mindstelønnen på 110 kroner i timen.

Dagen efter fik den ulykkelige arbejdsgiver ansat en ledig 58 årig tidligere lærer, hvilket tydeligt ikke passede virksomhedsejeren. Men hans mediestunt kørte sin egen vej og var nu det spillet ind på hans personlige territorium………….

Jeg har oplevet Hvalsø Savværk i min barndom, for jeg er født og opvokset 5 kilometer fra denne virksomhed.

I 1964 var firmaet OGSÅ en lavtlønsvirksomhed, som havde svært , endog meget svært med at rekruttere medarbejdere. Min far arbejdede der i meget kort tid inden han tog til København og byggede elkraftværker, Københavns Lufthavn og kloakerede Avedøre Holme til næsten den dobbelte løn af Hvalsø Savværks løn. Det, selvom han brugte godt 3 timer i transport hver evig eneste dag udover arbejdstiden.

Det er en gammel problemstilling med den dårlige løn på Hvalsø Savværk og det kan ikke henføres til den skærpede konkurrence fra Tyskland og Østeuropa ALENE……

Jeg kender IKKE til virksomheden i dag, men kan den manglende konkurrenceevne skyldes dårlig ledelse og manglende investeringer i produktionsapparatet?

Men det blev til en god historie i TV2 og TV2 News, som kan støtte op om TV stationens politiske mål………

Det er ikke første gang Martin Nyrop-Larsen deltager i et mediestunt.

Landets førende løvtræssavværker med eksport til det meste af verden må formentlig lukke efter højesteretsdom, skrev ue.dk (UgensErhverv.dk:Redaktionen) den 1. januar 2000:
Det er Hvalsø Savværk, grundlagt i 1935 og altid ligget det samme sted, som må bremse op, efter at fremtiden er begyndt at se temmelig usikker ud, og det hænger sammen med, at en højesteretsdom afsagt 27. oktober meget forenklet siger, at savværket støjer for meget, da det ligger i et boligområde“.

Virksomheden Hvalsø Savværk eksisterer dog i dag. Martin Nyrop-Larsen har senere forsøgt at købe klagerens ejendom.

Martin Nyrop-Larsen – et utilfreds Venstre medlem skriver:
Martin har i alle sine år i Danmark været Venstremand – og under Fogh var han endog en særdeles tilfreds Venstremand. Men aktuelt kniber det noget med tilliden til partiet – og de ting som tegner profilen.

Venstre skulle være et liberalt parti, et parti, som støttede erhvervslivet, men som det kører nu – er det nærmest det modsatte som sker. Det regel og kontrolsamfund indenfor det offentlige rum, som herskede under Nyrups regering, er ikke alene videreført af Venstre – det er blevet udbygget“.

Martin støtter op om Restaurant Vejlegården, hvilket fremgår af hans Facebook side dags dato.

Share This Post

Statsministerens nytårstale……..

Det er mig ubegribeligt……..

Jeg forstår ikke hvorfor regeringen ikke forlænger dagpengeperioden med baggrund i den økonomiske krise, for de personer, der ikke har gavn af en uddannelse. Det manglede jeg i statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårs tale!

Det vil skabe ro med fagbevægelsen (Især med Dennis Kristensen, FOA og 3F) og Enhedslisten og dermed en god ramme for gennemførelsen af de nødvendige reformer i det kommende år.

Det er mig ubegribeligt……..

De borgerlige medier anført af Berlingske var ude i god tid med kritik af statsministerens tale – endda før den var sendt i  TV!!!! Selvom TV2 News MÅSKE har lækket talen til Berlingske/BT før den var sendt, så er det grotesk at Berlingske Medier  vil påvirke opinionen og vælgerne før statsministeren har holdt talen, det bød man IKKE Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Løkke Rasmussen i deres regeringstid!

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Nytårstalen fra statsministeriet den 1. januar 2013

Nytårstalen fra statsministeriet den 1. januar 2013

Godaften.

Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi tror på, at Danmark er et godt og solidarisk land, som er værd at kæmpe for.

Vi tror på fremtiden.

Men der er også nogen, der møder det nye år med bekymring. Det forstår jeg godt. For Danmark har været i økonomisk krise i mere end fire år.

Arbejdspladser er forsvundet. Flere virksomheder har det svært. Utryghed får os til at holde på pengene. En del er bekymrede for, hvad der venter forude.

Men netop når tiderne er utrygge, skal vi holde fast i og udvikle det Danmark, vi holder af. Et trygt land, hvor vi tager os af hinanden. Hvor vores børn får en uddannelse. Hvor vores forældre får en plejehjemsplads, hvis de har brug for det. Hvor vi har omsorg for de mennesker, der har svært ved at få livets ender til at mødes.

Vi skal holde fast i det, som har gjort os til noget særligt. Vores fællesskab.

Vi skal bringe Danmark sikkert gennem krisen. Og alle skal med.

Mit budskab i aften er, at det kan lade sig gøre.

Læs hele talen på statsministeriets webside……..

Og selvfølgelig er Ellen Trane Nørby, Venstres politiske ordfører, ude med gold kritik:

Løntilbageholdenhed og ansvarlighed havde (Venstres formand) Lars Løkke Rasmussen med i sin store landsmødetale i efteråret. Det kan vi alle være enige om. I Thornings tale er der intet forslag til, hvordan vi får Danmark ud af krisen og skaber job. Talen kunne være holdt af hvilken som helst statsminister. Intet viser, hvad Socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt vil gøre for at føre Danmark sikkert gennem krisen,” siger hun til TV2.

Der hviler nu et stort ansvar på hendes skuldre, for nu må Ellen Trane Nørby få Venstre ud af hængekøjen og tage et medansvar for løsningen af denne krise, som partiet er medskyldig i ved gennem 10 år at have soldet de gode tider op i skattelettelser til bedst lønnede danskere.

Lars Løkke Rasmussen udsender en nytårshilsen til danskerne, hvori han tager rosen for samtlige reformer og skattelettelser.

Et uddrag fra Venstres nytårsbrev:Regeringens reformer øger arbejdsudbuddet med 20.000. Vi har lagt stemmer til det hele. I mine år som finans- og statsminister lavede vi reformer, der øgede arbejdsudbuddet med 100.000. Ikke én gang tog Socialdemokratiet og SF medansvar. Den form for oppositionspolitik vil vi ikke kopiere. Derfor har vi været konstruktive og taget medansvar. Og det er vi også parate til i 2013, når kontanthjælp og SU skal reformeres. Man skal kunne regne med Venstre“.

Til det er bare at sige, det er almindelig kendt blandt ansvarlige politikkere og økonomer, at VK(O) regeringen gennem sin 10 års regeringstid i årene 2001-2011 mistede netto 170.000 danske arbejdspladser og samtidigt forringede den danske konkurrenceevne med godt 20% i forhold til de største samhandelslande i Europa, USA og Asien.

Så stop det hykleri Lars Løkke og Ellen Trane Nørby og se virkeligheden i øjnene…….

 

 

Share This Post

Fællesskab, flid og nytænkning………

………… det var dronningens vigtigste budskab i nytårstalen 2012.

Flid, fællesskab og nytænkning, det er målet for fremgang mener dronningen i sin nytårstale.

Flid, fællesskab og nytænkning, det er målet for fremgang mener dronningen i sin nytårstale.

Vi danskere har altid set os selv som et flittigt og foretagsomt folk. Det samfund, som vi har i Danmark, er ikke kommet af sig selv. Vort samfund er et resultat af den indsats, som vi har ydet gennem tiderne for at forme fremtid og fremskridt: Dygtige handelsfolk har solgt danske varer til fjerne lande. Uforfærdede søfolk har sejlet over hele verden. Stædige bønder har opdyrket Jyllands heder. Stræbsomme arbejdere og håndværkere har gjort deres for at Danmark er blevet, som det er i dag.

Sådan har vi i fællesskab udviklet vort samfund og sådan vil vi gerne have, at det fortsat skal være.

I krisetider kan vanskeligheder virke uoverskuelige, og forhindringer føles som stopklodser, ikke til at komme udenom. Derfor kan det være svært at se hen til morgendagen, hvis man selv må stå udenfor, mens hjulene ruller, og man er uden arbejde eller frygter for at miste sit job. Vort samfund gør i vor tid en stor indsats for at imødegå disse problemer. Dog skal vi passe på med ikke alene at overlade det til samfundet at klare ærterne. Vi må altid begynde med os selv, med vore nærmeste og med dem, vi møder på vor vej. Den enkelte kan betyde uendeligt meget ved en opmuntrende bemærkning, en hjælpende hånd, en hensynsfuld respekt for det andet menneske.

Det har altid været vor styrke her i Danmark, at vi kender hinanden på kryds og tværs, og at selv de geografiske afstande er små. Den krise, som præger verdenssamfundet i disse år, og som også mærkes her hos os, bør kalde på al vor opfindsomhed og virketrang til gavn for hver enkelt og for hele vort samfund: for vort lands fremtid.

Share This Post