Ytringsfriheden har trange kår………….

………. i Trykkefrihedsselskabet!

trykkefrihed

Fra Venstre side: Bestyrelsesmedlem Torben Mark Pedersen, formand Lars Hedegaard og næstformand Katrine Winkel Holm.

I går var det første gang, historikeren og journalisten Lars Hedegaard viste sig ved et møde siden attentatforsøget mod ham tidligere på måneden. Mødet havde overskriften Ytringsfriheden efter Hedegaard-attentatet og var arrangeret af Trykkefrihedsselskabet, som Lars Hedegaard er formand for.

Det skriver “Den Korte Avis”, som er et af Danmarks mest højreorienterede Blogs, skrevet at to tidligere Venstresocialister, vandrende over socialdemokraterne til for den enes vedkommende Venstre folketingsmedlem. Der er tale om Karen Jespersen og hendes mand Ralf Pittelkow.

Den største trussel for ytringsfriheden, det er Lars Hedegaard selv, hvis sunde fornuft er deponeret i et fanatisk had til Islam og de rettroende muslimer. I Danmark har vi tros-, ytrings- og trykkefrihed trods Lars Hedegaards forsvar af disse elementære danske traditioner og de begreber er IKKE truet i dagens Danmark. Det vil jeg påstå selvom han har været udsat for et attentat. For ikke at blive misforstået, så er jeg arg modstander af der går personer rundt i vores land og skyder på andre.

Et citat mere fra den liberalistiske blog “Den Korte Avis”:Lars Hedegaard kunne også fornøje forsamlingen med at fortælle, at da Trykkefrihedsselskabets bestyrelse planlagde mødet, var der et par stykker, der mindeligt bad ham om at vise en blidere side af sig selv. Altså vise de menneskelige sider, som nogen tror han har.

Jamen, I har islam på hjernen, lyder mange af kritikpunkterne mod Trykkefrihedsselskabet og selskabets fremtrædende medlemmer. Men som Hedegaard forklarede, så er islam en alvorlig trussel mod ytringsfriheden. Men det er ikke den eneste trussel. I takt med, at Kina får større og større indflydelse, kan der skæres pæne lunser af ytringsfriheden på nettet. I EU er der initiativer i gang for at begrænse ytringsfriheden“.

Selv i bestyrelsen er der folk, der mener Lars Hedegaard betræder oprørte vande……… Og i forsvar for sin egen markedsføring af Trykkefrihedsselskabet, så inddrager han trusler i Kina som et eksempel på undertrykkelsen af trykkefrihed. Er det ikke lovlæigt meget at tage på sine skuldre har Lars hedegaard, for nok så megen fanatisme fra din side ændrer ikke på forholdene i Kina!

Lad Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet blive en parantes i dansk historie, de fortjener ikke mere opmærksomhed.

Og så frihedsbegrebet trange kår i foreningen, for der sorteres i deltagerkredsen til mødet i går i Landstingssalen på Christiansborg, både blandt partier og medier, men ikke mindst personer med ” fremmede navne”! Der burde være fri adgnag, når man holder møder i Folketinget…..

Fakta om:

Lars Hedegaard
Historiker, journalist og forfatter til en af senere års mest omdiskuterede bøger, I Krigens Hus. Chefredaktør for sappho.dk. Tidligere chefredaktør ved Information og kommentator på Berlingske Tidende.

Katrine Winkel Holm
Teolog, forfatter og kommentator ved Morgenavisen Jyllands-Posten. Medlem af DRs bestyrelse. Katrine Winkel Holm er knyttet til den teologiske bevægelse Tidehverv. Hun er medstifter af Trykkefrihedsselskabet.
Hun var i maj 2006 medstifter af Islam kritisk Netværk sammen med teolog Thomas Reinholdt Rasmussen. Hun kalder sig selv kultur konservativ og mener, at islam er en alvorlig trussel imod den danske kultur.
Hun er datter af Søren Krarup og søster til Marie Krarup, nuværende medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

Torben Mark Pedersen
Cand. polit. et exam art (samfundsfag og forvaltning) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi ved Harvard University og ved University of Chicago.  Torben Mark Pedersen er medlem af Liberal Alliance, Trykkefrihedsselskabets bestyrelse og redaktør af Libertas. Han var stifter af og formand for partiet Liberalisterne (2005-2008).

Kilder:  http://www.trykkefrihed.dk  og Wikipedia.

 

Share This Post

Den konservative plan……… eller mangel på samme!

profil_konservativ_1

 

De konservative fremsatte i dag, den 22. februar 2013 deres forslag til øget beskæftigelsesindsats i Danmark.

 • Indførsel af håndværkertilskud, hvor der gives op til 40.000 kr. pr. person i tilskud til lønudgifter ved boligforbedringer. Forventes at skabe ca. 10.000 job.
 • Indførsel af familiefradrag på op til 40.000 kr. for køb af ydelser som rengøring, vinduespudsning, indkøb og børnepasning. Forventes at skabe ca. 4.700 job.
 • De to forslag fra de Konservative vil koste statskassen 2,5 mia. kr. og skal finansieres ved at hente 1,8 mia. kr. fra den aktive beskæftigelsesindsats og ved at beskære udviklingsbistanden med 824 mio. kr. – en justering til det niveau, som VK-regeringen sammen med DF fastsatte i Genopretningspakken fra 2010.
 • Dertil kommer et krav om, at selskabsskatten skal sænkes markant – i første omgang til 20 pct. fra de nuværende 25 pct.

Kilde: Det Konservative Folkeparti.

Det er konservativ overbudspolitik ……….

Det før så økonomisk bevidste parti har forladt strategien om sammenhæng i dansk økonomi for at dele ud til deres primære vælgergruppe i whisky bælter nord for København og trekantsområdet i Jylland, for andet kan ikke betragte forslaget som!

Alene selskabsskatten vil koste samfundet 8,2 mia kroner. Og tilskudsordningen vil ikke betyde mange flere arbejdspladser for håndværkere, men i høj grad flytte arbejdspladser fra normalområdet til det konservative tilskudsområdet. Og ikke mindst vil mange af disse jobs blive tilbudt lettiske, polske og tyske håndværkere i det konservative vælger kerneland 🙂

Jeg er for en gangs skyld enig med Ole Birk Olesen, der udtaler til Berlingske i dag: ” Det er noget populistisk pjat. Det er hjemmemarkedsorienterede tiltag, der retter sig mod at skabe håndværker- og servicejob og dele gaver ud til bestemte vælgergrupper, men det har meget lidt med virksomhedernes konkurrenceevne at gøre. Vi siger ikke nej til nogen som helst skattelettelser, heller ikke det her, men det hører ikke hjemme i en konkurrenceevnepakke“.

De kommende dage vil afsløre planen ikke holder vand 😉

Share This Post

Lidt om Venstres indsats i dansk politik………

Venstre vil stadig bevare denne BoligJob-ordning og har i denne uge voldsomt kritiseret regeringen for at den har afskaffet ordningen. Venstre ville i forbindelse med finansloven 2013 bruge 1,75 milliarder kroner til at give boligejere fradrag for arbejde i hjemmet. Venstres forslag om BoligJob ordningen var ikke fuldt finansieret ved fremlæggelsen af Venstres finanslovsforslag i september 2012.

Dansk Byggeri har i oktober 2012 spurgt sine medlemmer, om de mener, at de forsat skal have statsstøtte på 33 pct. Ikke overraskende, mener mange håndværksmestre at det er en fremragende ide. Og det er vel heller ikke overraskende, at mange af
deres kunder er glade for fradraget.

Søren Sand Kirk skriver den 19.oktober 2012 i PIOPIO.dk:
På trods af Dansk Byggeri og adskillige ledende borgerlige politikeres påstande om det modsatte, så er BoligJob-ordningen ineffektiv statsstøtte til byggefagene og spild af skatteydernes penge“.

Man kan derfor undre sig over hvorfor  Venstres Ellen Trane Nørby, hvis parti ellers bruger det meste af sin taletid på at hyle op om konkurrenceevnen og normalt hylder de frie markedskræfter, her lader spænde for en vogn, som åbenlyst skader konkurrenceevnen og i bund og grund blot er bistandshjælp til byggeriet.

Den 8. december 2012.

Omdelt af Venstre i uge 49 - 2012

Omdelt af Venstre i uge 49 – 2012

Venstre ville ikke dengang partiet sad regering med Inger “Støjsender” – som arbejdsminister – gribe ind for løndumpning fra østlandene, så derfor er de 5.000 skabte job og praktikpladser, som partiet påberåber er skabt via denne bolig-job ordning ikke besat med danske byggearbejdere, men med polske, tyske, lettiske håndværkere, der arbejder til 60 kroner eller mindre i timen.

Og det er senest (Uge 49 -2012) dokumenteret i TV2 Midtjylland, at de bor under meget usle forhold i nedslidte campingvogne på byggepladsen. Stort set alle arbejdsmiljømæssige forhold er ulovlige, for de er ansat under en slavekontrakt af en polsk agent!!!! Agenten fra Polen kender end ikke ordet (dansk) overenskomst……..

Venstre har hårdt kritiseret regerings kickstart, der sammen med andre initiativer skaber 20.000 arbejdspladser i 2013, som ellers ikke have været der. Uden den nye regerings kickstart, ville der være færre arbejdspladser og højere arbejdsløshed i Danmark. I de 2 år Lars Løkkes var vikar på posten som statsminister, mistede Danmark 157 jobs om dagen – hver eneste dag – også om søndagen.

Venstre stemte ikke for regeringens akut jobaftale, der frem til sommer skal tilvejebringe 12.500 jobs, som er målrettet langtidsledige, der opbruger deres dagpengeret.

Venstre stemte imod den lov, der sikrer ledige, der opbruger dagpengeretten, forsørgelse i op til et halvt år, samtidig med at de tager en uddannelse – Igen er Venstre direkte imod at hjælpe dem, der mister dagpengeretten som følge af Venstres egen politik.

Lars Løkke Rasmussen indførte selv et hav af nye skatter og afgifter for erhvervslivet. Nu stiller han krav om fredning af erhvervslivet resten af valgperioden……..

Her er et udpluk af Løkkes skatter og afgifter:

 •  Forhøjelse af energiafgifter
 •  Afgift på deponering af affald
 • Afgift på chokolade-og sukkervarer
 • Afskaffelse af fradrag for advokat-og revisoromkostninger
 • Ophævelse af momsfritagelse for levering af fast ejendom
 • Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor
 • Forhøjelse af spildevandsafgift
 • Omlægning af afgift på varebiler
 • Afgift på sukkerholdige sodavand
 • Reduktion af godtgørelse af energiafgift til erhvervsbrændsel
 • Indførelse af grønne kørselsafgifter på lastbiler
 • Reduktion i bundfradrag i CO2-afgiften
 • Forhøjelse af tobaksafgifter
 • Fedtafgiften
 • Forhøjelse af vinafgift
 • Øget varmeafgift af varmeproduktion fra kraftvarme m.fl.

Kilde: Skatteministeriet

Venstre ved man, hvor man har……………..

…… eller ved man, for partiet har fået nyt slogan ” BYRDESTOP” i denne uge i et forsøg på at erobre den politiske dagsorden i Danmark.

Venstre vil sikre:

 • Øjeblikkeligt stop for nye skatte- og afgiftsstigninger for virksomhederne, der skal vare denne valgperiode ud.
 • Et stop for stigning i gebyrer.
 • Et stop for stigning i andre omkostninger, som virksomhederne pålægges af staten som fx VEU-godtgørelse.
 • Enhver reduktion af erhvervsstøtten i resten af denne valgperiode skal gå til at lempe skatter og afgifter for virksomhederne. Det skal ikke finansiere øgede offentlige udgifter, som regeringen og EL gjorde i forbindelse med FL12.

Danske virksomheder skal have udstedt en klokkeklar garanti for, at der ikke indføres nye skatter og afgifter resten af valgperioden, skriver Lars Løkke Rasmussen på Venstres webside.

Det er et opgør med hans politik som regeringsleder for VK-regeringen i årene 2009-2011. Men det er aldrig for sent at blive klogere, det gælder også for Venstre og dets formand.

Når det kommer til det mere konkrete om finansieringen af Venstres nye gyldne løfter til dansk erhvervsliv, så er det tynd luft, nogen vil sige tom tarmgas, for der følger ikke et reelt finansieringsforlag med Venstres “BYRDESTOP”……

Peter Hummelgaard Thomsen skriver: “Logikken er altså, at Venstre først hæver skatter og afgifter i et uhørt højt tempo, hvorefter man vasker sine hænder rene og kræver at der indføres et “BYRDESTOP”.”

Han fortsætter – “I månedsvis har Venstres formand, Lars Løkke, ikke været til at se nogen steder i dansk politik. I går vendte Lars Løkke så tilbage til dansk politik, og man faktisk også indtrykket af at Løkke har været meget lang tid væk. I hvert fald var det gået Lars Løkkes næse forbi, at SF ikke længere har Villy Søvndal som formand.

 

Share This Post

Grønland på vej ud af rigsfællesskabet?

Den seneste tids debat om råstoffer, minedrift og penge i Grønland får nu Siumut til at kræve, at Grønland arbejder for at forlade rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne.

Grønland ønsker at tage ansvar for alle områder. For fremtiden arbejder grønland for et selvstændigt land - uden for rigsfællesskabet, siger Aleqa Hammond.

Grønland ønsker at tage ansvar for alle områder, siger Aleqa Hammond, Siumut.

Det siger Siumuts forkvinde og Grønlands måske første kvindelige landsstyreformand, Aleqa Hammond til DR Nyheder.

Siumut ønsker uafhængighed. Vi vil væk fra bloktilskudsordningen. Grønland ønsker at tage ansvar for alle områder. For fremtiden arbejder grønland for et selvstændigt land – uden for rigsfællesskabet“, siger Aleqa Hammond.

Ja – herfra skal bare lyde håbet om, at I klarer Jer godt på Grønland i fremtiden. For jeg har intet ønske om Danmark skal optræde som kolonimagt i år 2013.

Dermed tager jeg skarpt afstand fra Dansk Folkepartis udsagn om det grønlandske ønske om selvstændighed.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen ryster på hovedet af Siumuts ønske.

Jeg er chokeret. Jeg synes, at Aleqa Hammond plejer at være en meget pragmatisk politiker. Det her er sådan nogle drømmerier, som man senest hørte sidst i 60erne, og som jeg troede var overstået“, siger Søren Espersen.

 

Share This Post

Det klodser for LEGO!

Der er gang i klodserne i Billund. Firmaet fylder den bugnende pengetank op i disse år og behøver ikke se langt efter kunderne.

Lego kommer med et rekordregnskab på 23,4 milliarder kroner og et driftsresultat på 7,9 milliarder kroner. Det fremgår af legetøjskoncernens årsregnskab for 2012, der er blevet offentliggjort torsdag.

Om så taler regeringen om manglende konkurrence evne, er det ikke bare et spørgsmål om et godt produkt og en effektiv ledelse af dygtige medarbejdere?

Men der malurt i bægeret, for Lego nedlægger 380 jobs i Billund for den samfundsgruppe, der har sværest ved at få arbejde, de lavt uddannede! Samtidig bebuder man flere ansat blandt de højst uddannede, så koncernen forventes at øge antallet af ansatte i Billund.

Men er det naivt at bevare 380 jobs i Danmark for ufaglærte og dermed udvise samfundssind?

Fakta om Lego:LEGO Koncernen er et privatejet selskab med hovedkontor i Billund. Selskabet ejes stadig af familien Kirk Kristiansen, som grundlagde det i 1932.

LEGO Koncernen beskæftiger sig med udviklingen af børns kreativitet gennem leg og læring. Med udgangspunkt i den verdensberømte LEGO® klods forsyner virksomheden i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale. LEGO Koncernen har omkring 10.000 medarbejdere og er verdens tredjestørste producent af legematerialer.

 

Share This Post