Der var en, der to, der var tre………………

Jesper Petersen, Nanna Westerby og Emilie Turunen forlader SF og Annete Vilhelmsen.

Jesper Petersen, Nanna Westerby og Emilie Turunen forlader SF og Annette Vilhelmsen til fordel for Socialdemokraterne.

…………………………………….. toneangivende medlemmer, der forlader SF med baggrund i formandsvalget af Annette Vilhelmsen og Holger K. Nielsens opståen af den politiske grav, som skatteminister.

Gårsdagens store politiske  overraskelse – Jesper Petersens indmeldelse hos Socialdemokraterne – er i dag fulgt op af  europaparlamentsmedlem Emilie Turunen, der har udmeldt sig af SF for i stedet at melde sig ind i Socialdemokraterne.

Det stopper ikke her, for Nanna Westerby, tidligere folketingsmedlem af Folketinget for SF og medlem af landsledelsen, har onsdag morgen forladt SF til fordel for Socialdemokraterne.

Jeg har aldrig oplevet en sådan masseflugt fra et partis fremtrædende politiske lederposter, som der er tale om her, siden Pia Kjærsgaard forlod Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup sammen med nogle håndgangne mænd.

Udmeldelser er en del af formandsopgøret, selv de tre udtrykker om det bedste for SF fremover, så er der tale om en massiv kritik af formandens linie. De tre er en del af Astrid Krags supporter gruppe i det hårde valgopgør i SF. Jesper Petersen tabte på sidste landsmøde kampen om SF’s fremtidige politiske kurs til den “gamle” kerne i SF, derfor kommer opgøret nu.

Astrid Krag kæmper for sin politiske indflydelse i SF, men hun må nu erkende hendes støtter i SF svinder drastigt ind med de tre udmeldelser.

Hun skriver på Facebook:Det er en trist nyhed for SF, og jeg er personligt rigtig ked af Jesper Petersens beslutning. Det er en kendt sag, at Jesper og jeg har arbejdet tæt sammen siden SFU-tiden. Vi ser meget ens på langt de fleste ting, men jeg er ikke enig i Jespers konklusion. Jeg er SF’er, og jeg tror fortsat på, at SF er det bedste udgangspunkt for at skabe forandring til gavn for almindelige mennesker.

Efter formandsvalget appellerede jeg om to ting: for det første, at man blev i partiet, og for det andet at Annette Vilhelmsen skulle have arbejdsro. Det budskab vil jeg gerne gentage i dag“.

SF formand Annette Vilhelmsen må knap turde tage mobilen i disse timer…………. for stopper de toneangivendes SF’s faneflugt her?

Melder Nanna Westerbys mand sig også ud?

 

 

Share This Post

Trykkefrihedsselskabets egen form for ytringsfrihed…..

DR2-værten Martin Krasniks kritiske interview med islam kritikeren Lars Hedegaard har skabt masser af debat, efter det rullede over skærmen søndag aften.

Katrine_Winkel_Holm_small

Katrine Winkel Holm

Interviewet blev optaget 11. marts, og dagen efter blev Martin Krasnik kontaktet af Katrine Winkel Holm, som er medlem af DR’s bestyrelse og ikke mindst næstformand i Trykkefrihedsselskabet. Hun er teolog, forfatter og kommentator ved Morgenavisen Jyllands-Posten, medlem af DRs bestyrelse og tillige redaktør for Sappho – et sort tidsskrift og talerør for det sorte selskab Trykkefrihedsselskabet og Lars Hedegaard.

Den sorte baggrund har Katrine Winkel Holm fået fra sin far, der hedder Søren Krarup – et kendt tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, der er kendt for sine ekstremt højreorienterede synspunkter. Man kan her sige: “Æblet falder ikke langt fra stammen“.

Det var mildest talt ikke nogen begejstret fan, som journalisten Martin Krasnik fik i røret.

DR’s bestyrelsesformand, Michael Christiansen, kender ikke noget til sagen.

Men helt generelt er det ikke i orden, at bestyrelsesmedlemmer henvender sig med kritik til medarbejdere i organisationen. Heller ikke til nyhedschefen“, fortæller han til BT og siger, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har “flere kasketter på“.

Det er åbenlyst Trykkefrihedsselskabet ikke lever op til sin egen målsætning: “Trykkefrihedsselskabet er en tværpolitisk forening, der arbejder på at forsvare ytringsfriheden mod alle anslag“.

Den 19. februar 2013 har Trykkefrihedsselskabet har nægtet en RUC-studerende adgang til et arrangement om ytringsfrihed på Christiansborg på torsdag. 20-årige Jihad Taha, der læser Politik og Administration, havde ellers købt billet til arrangementet via Trykkeselskabets hjemmeside.

Den 21. februar holder Trykkefrihedsselskabet med Lars Hedegaard i spidsen en debat om ytringsfriheden på Christiansborg er alle partier inviteret – på nær Enhedslisten. Partiet er valgt på demokratisk vis til Folketinget og dermed et lovligt parti, der arbejder efter de anerkendte demokratiske spilleregler.

Der er tale om 3 faktuelle forhold, der inden for en måned beskriver, der IKKE er ytringsfrihed i Trykkefrihedsselskabet organisation.

Niels Krause-Kjær skriver i Berlingske den 9. februar 2013:
Principper er til for at blive brudt. Jeg har således i flere år haft et princip om ikke at indlade mig i en polemik med Søren Krarups datter og Trykkefrihedsselskabets næstformand, Katrine Winkel Holm. De par gange, det er sket, har ikke været nogen berigelse af det offentlige rum. Og når man tilmed berøves sit gode humør, så er det slet ikke indsatsen værd. 

Ved en enkelt lejlighed – i minutterne efter en tv-debat for nogle år siden – mindes jeg i et kort overblik at være hensat i den åbenbare vildfarelse, at nu ville min moddebattørs verbale udfald blive erstattet af fysiske. Sådan noget klæder jo ingen af parterne“.

Han skriver senere i kommentaren: Så følgende til ære for arveprins Knud og hans åndsfæller: Vi er alle forfærdet over attentatforsøget på Lars Hedegaard og vrede over den sikkerhedssituation, han i den kommende tid kommer til at leve under. Vi er alle tilhængere af ytringsfriheden, og de fleste ser den vist ikke truet i Danmark for nu at udtrykke det mildt“.

Kathrine Lilleør (Kendt blogger og sognepræst) skriver tirsdag den 22. december 2009 på Berlingske:
Friheden til at kritisere en religion med al dens væsen på alle tænkelige måder er livsnødvendigt i et frit samfund. Det mener jeg. Og mener det stadig, selvom Trykkefrihedsselskabet har smidt mig ud af deres rådgivende baggrundsgruppe.

Baggrunden er den simple, at jeg mener, at generaliseringer af især mindretals tro er gift for al det folkelige fællesskab. Det hedder derfor aldrig ”muslimerne”. Især da ikke, når man som Trykkefrihedsselskabets formanden Lars Hedegaard i et alenlangt interview, har forklaret, at muslimer har barbariske skikke og familiemønstre. Ikke al islam er Taleban-islam. Når man som Hedegaard har udbredt sig om islamismen og al dens uvæsen uden smålig skelnen til, om han talte om alle muslimer eller kun visse muslimer, er det på sin plads at sige undskyld. Især hvis man er formand for Trykkefrihedsselskabet”.

Min konklusion er, at der ikke er brug for Trykkefrihedsselskabet for at forsvare den danske ytringsfrihed, da alle danskere har mulighed for at ytre sig under ansvar i følge grundloven og ikke mindst trues anderledestænkende ikke af statsmagten for sine synspunkter.

Katrine Winkel Holm har helt bevidst udnyttet sin bestyrelsespost i DR til et forsøg på at hindre udsendelse af Martin Kratniks interview med Lars Hedegaard, derom er der INGEN tvivl. Det er et klart forsøg på magtmisbrug fra hendes side, det må få konsekvenser for hendes fremtidige bestyrelsesarbejde.

Trykkefrihedsselskabets berettigelse indsnævrer sig til at være en legeplads for de mest højreekstremistiske politikere i Danmark anført af Lars Hedegaard og Katrine Winkel Holm, for kampen for ytringsfrihed magter selskabet IKKE, jævnfør de nævnte eksempler.

Deres tidsskrift Sappho bruger store floromvundne anbefalinger af sig selv………

Sappho er Trykkefrihedsselskabets netmagasin med fokus på ytringsfrihed, kultur og Vestens fremtid“.

Det er ærgerligt politik og politiske holdninger IKKE er omfattet af markedsføringsloven, for så ville Sappho og Trykkefrihedsselskabet blive kendt skyldig i vildledende markedsføring af Forbrugerombudsmanden.

Share This Post

Ønskes – en fair behandling………..

Jeg husker ikke i min levetid nogen statsminister have så mange imod sig på én gang … Men uanset hvad, så står hun op, som om intet er lige ved at vælte hende“, skrev Peter Olesen i lørdagens udgave af Kristeligt Dagblad.

kritik_helle

 

Selv for de uformelle og autoritetskritiske danskere er den hårde tone mod Helle Thorning-Schmidt (S) gået for vidt. Flere – uanset politisk ståsted – savner mere respekt om statsministeren.

Jeg håber et stemningsskifte er på vej i den danske befolkning, som dermed tvinger medierne anført af BT og TV2 News bliver nød til at opføre sig anstændigt og ikke mindst sagligt overfor vores statsminister Helle Thorning-Schmidt og dermed også regeringen.

Kvinder i politik vurderes meget hårdere end deres mandlige kolleger. På den måde blev de to foregående statsministre, Anders Fogh Rasmussen (V) og Lars Løkke Rasmussen (V), behandlet blidere i medierne, og “nu er det en kvinde, og hun skal altså have hele armen“, som Peter Olesen skriver.

Share This Post

De forkælede lærere………….

Der er godt nok mange myter om de stakkels lærere, der hverken skal arbejde mere – eller gå ned i løn. Kampen står om en gammel aftale om den enkelte lærer suverænt fastlægger sin egen forberedelses tid og metode.

Siden den gamle aftale er indgået er der sket store teknologiske fremskridt i samfundet med internet, bærbare computere, som gør det meget nemmere at søge information og dermed viden. Det påvirker også den tid lærerne har brug for til forberedelse, uanset om lærerne kan lide at indrømme det eller ej.

Anders Bondo Christensen har erobret medierne og dermed sympatien i den faglige kamp mod KL.

Anders Bondo Christensen har erobret medierne og dermed sympatien i den faglige kamp mod KL.

Det må være muligt at foretage en dialog om forberedelsestid og undervisningstimer  – også i en lærergerning – i samråd med sin arbejdsgiver. Det gør man på alle andre arbejdspladser 😉

Regeringen har skudt sig selv i foden ved at fremlægge et forslag til skolereform inden der var indgået overenskomst med Danmarks Lærerforening. Det har givet formanden Anders Bondo Christensen gode kort på hånden til at spille martyr på lærernes vegne.

Men han går over stregen, når han bombastisk fortæller de unge mennesker, at de ikke skal søge om optagelse på lærerseminarerne rundt om i landet. Der er simpelt hen ikke grundlag for at fortælle arbejdsvilkårene bliver så dårlige rundt på skolerne i Danmark, fordi lærerne (muligvis) fremover skal indgå i en dialog med deres skoleleder om deres undervisning.

Desværre er det lykkedes for lærerne at sætte sig på dagsordenen i medierne og medierne har opdyrket et mantra om KL ( Kommuneres Landsforening ) og regeringen har aftalt et overenskomstforlig imellem sig, der tales endda om en aftale mellem dem, der skulle gøre KL ikke vil indgå en aftale med Danmarks Lærerforening.

Det er her værd at bemærke gymnasielærerne har indgået forlig med regeringen om deres arbejdsforhold og løn. Et forlig, der indeholder det, som lærerene siger nej til.

Share This Post

Tegninger siger mere en mange ord…………

Der er råd til at bruge 150 milliarder på nye kampfly

– men det er tvingende nødvendigt at vi sparer 2 milliarder på SU’en!

–  kontanthjælp 1 milliard

–  flexjob  og førtidspension

–  dagpenge 2 millkiarder

Se hvordan SF forklarer dén her: http://arbejderen.dk/indland/

spid_jetjager

Share This Post