En historie med et stort gran af sandhed…..

Facebook giver mange oplevelser, både private tildragelser, seriøse politiske oplæg og visioner og de lidt mere kuriøse indlæg!

Jeg har valgt at bringe det sidste, der midt i satiren og humoren bringer en trist sandhed……………

Den er set i dag på Facebook:

En vinternat vågner Lars Løkke Rasmussen pludselig og opdager, at nogle små grønne mænd kravler ind under døren til hans kontor på Christiansborg i København.

– Vi kommer fra en fremmed planet, siger den ene. – Vi er kommet for at opfylde dine 3 største ønsker.

Lars Løkke Rasmussen tænker sig grundigt om.

Hængekøje

Til sidst siger han:
– Jeg vil gerne til Barbados og ligge på stranden under palmerne.
Den lille mand gør en håndbevægelse – og vupti – et øjeblik efter ligger Lars Løkke Rasmussen i badebukser på en strand på Barbados.

– Hvad er dit andet ønske ? spørger den lille, grønne mand så.
– Jeg ønsker mig så mange penge, at jeg kan leve sorgløst resten af mit liv.
Igen en lille håndbevægelse, og fluks står der sækkevis af dollars og kroner ved siden af Lars Løkke Rasmussen.


– Og hvad er så dit tredje ønske ? spørger den lille, grønne mand.
– Jeg vil aldrig i mit liv lave noget fornuftigt mere, griner Lars Løkke Rasmussen.
Den lille grønne mand gør endnu en håndbevægelse og VUPS, så sidder Lars Løkke Rasmussen igen på sit kontor i Christiansborg i København.

 

Share This Post

Blå eller rød finanslov?

Venstre pressens filial  – TV2 Nyhederne – er ude med en opsigtsvækkende nyhed!

“Danskerne vil have en finanslovsaftale med blå blok.

65 procent af danskerne foretrækker, at regeringen indgår finanslovsaftale med et eller flere borgerlige partier, mens kun 21 procent siger, at de ønsker en finanslovsaftale i samarbejde med Enhedslisten”.

Det fremgår ikke hvordan TV2’s undersøgelse er kommet frem til det resultat? Megafon har foretaget den, men hvem er bestilleren af den, Venstre? Det kan derfor ligeså godt være en artikel udarbejdet i Venstres Pressetjeneste, for det tjener kun et formål at lægge pres på regeringen for kun at se til højre, når finansloven skal forhandles.

Carsten Holbech skriver på Facebook i dag:Venstres partiledelse har vel slet ikke tid til at forhandle, skal den ikke sidde i diverse retssale?? Sagen er, at hver gang regeringen laver forlig med Enhedslisten, så går den frem i meningsmålingerne, skulle vi ikke tage det derfra??

Det er jeg meget enig med ham i.

Der er ikke umuligt for regeringen at indgå et forlig med Enhedslisten.

margrete_3

Men vil Margrethe den 3.die være med til det, det er dagens politiske spørgsmål, for Enhedslisten er moderat i sit udspil til finansloven for 2014 og forhandlingsvillige.

Tre sigtelinjer fra Enhedslisten til Finanslov for 2014.

Enhedslisten fremlægger fra sit sommergruppemøde tre politiske sigtelinjer, som vil udgøre en ny jobskabende, solidarisk og grøn kurs, der kan forbedre økonomien og vinde næste valg.

  1. Frem mod fuld beskæftigelse
    Titusinder af danskere har mistet deres job i både den private og den offentlige sektor. Det er derfor en hovedopgave hurtigt at skabe job inden for både det offentlige og det private. Finanspolitikken skal lempes, og kommunerne skal have lov til at bruge de penge, de har. Jobrotation skal fremmes. Danmark skal igen blive et grønt foregangsland, hvor staten spiller en aktiv rolle i udviklingen af nye grønne industrier og teknologier.
  2. Genopretning af velfærd og økonomisk lighed
    Det danske velfærdssamfund med et stærkt socialt sikkerhedsnet og en høj grad af økonomisk lighed har været medvirkende til at skabe et af verdens rigeste og mest produktive samfund. Men velfærden er truet efter krisen, og efter at titusindvis af stillinger er blevet nedlagt. Samtidig er den økonomiske ulighed vokset som følge af regeringens aftaler med højrefløjen. Denne udvikling skal vendes. Velfærden skal genoprettes, og uligheden skal mindskes. Samtidig skal der satses massivt på et uddannelsesløft af befolkningen.
  3. Grøn omstilling
    En grøn omstilling er både en nødvendighed, hvis vi skal have en fremtid på planeten, men det er også en rigtig god mulighed for at styrke økonomien og skabe arbejdspladser. Danmark skal tage sin del af ansvaret for at nedbringe ressourceforbrug, miljø- og klimabelastning, og vi skal leve op til FN’s anbefalinger. Samtidig skal danskerne sikres forbrugerprodukter uden skadelig kemi.

johanne-EL
Enhedslisten mener:Efterårets forhandlinger om finansloven vil være en afgørende test på, om regeringen er villig til at vende udviklingen. Men også forhandlingerne om klimaplanen, om togfonden og om en reform af erhvervsuddannelserne og beskæftigelsesindsatsen vil være afgørende. I alle tilfælde har regeringen et klart valg: Vil den føre en solidarisk og grøn investeringspolitik til fordel for almindelige danskere, sammen med Enhedslisten, eller vil den fortsætte en ulighedsskabende nedskæringskurs sammen med højrefløjen?

Hvis regeringen er parat til en ny kurs med udgangspunkt i forsommerens dagpengeaftale, så står Enhedslisten til rådighed for både forhandlinger og kompromisser“.

Der er ingen tvivl om det er de vigtigste finanslovs forhandlinger for regeringen i dens regeringstid, hvis den vil genvælges? Tør den skippe Enhedslisten og dermed give sig “Blå Blok” i vold?

Det ved Venstre også, så derfor skal varen sælges så dyrt som muligt, for så er Venstre sikre på Lars Løkke bliver danskernes nye statsminister i 2015.

Personligt håber jeg på en bred finanslov aftale med både Enhedslisten og nogle borgerlige partier, for det vil give ro om regeringens og landets økonomiske politik. Det vil samtidigt styrke vejen ud af vores økonomiske krise og gavne udlandets tro på kronens værdi.

Det kræver både en ansvarlig “Blå Blok” og Enhedslisten lever op til sit udspil fra sommermødet.

 

Share This Post

Nyt olieboom truer vores klima………

Det undrer mig det popper op med anbefalinger af olieudvinding af skifer på de sociale medier med kendte offentlige meningsdannere, som anbefalere af den produktion. Det ligner en veltilrettelagt kampagne fra olieindustriens side.

Hvis olieskifer og andre nye kilder øger produktionen, kan det få olieprisen til at falde, investeringer i ren energi til at dale og usikkerhed om udviklingen i økonomien til at vokse“, skriver Information.

Snarere end at sætte fuld knald på omstillingen fra olie til et nyt, klimavenligt energisystem har kapitalstærke selskaber i den fossile sektor sat fuld knald på indsatsen for at opretholde det gamle system via udvikling af helt nye oliekilder. Blandt dem finder man skiferolie og som her i Alberta, Canada, tjæresandsolie.

Snarere end at sætte fuld knald på omstillingen fra olie til et nyt, klimavenligt energisystem har kapitalstærke selskaber i den fossile sektor sat fuld knald på indsatsen for at opretholde det gamle system via udvikling af helt nye oliekilder. Blandt dem finder man skiferolie og som her i Alberta, Canada, tjæresandsolie. Kilde:Information

Olieprisstigningerne har sat fart på den canadiske tjæresands produktion, også den med stort forbrug af vand, kemikalier og energi som omkostning.

Man siger, at produktionen kræver én tønde olie i input for at give to tønder i output,” oplyser Thina Margrethe Saltvedt, norsk oliemarkedsanalytiker hos Nordea Markets.

Både dette diskutable energiregnskab og selve de ukonventionelle reservers størrelse er baggrunden for, at NASA’s chefklimaforsker James Hansen har sagt, at “løbet vil være kørt” for klimaet, hvis denne olie hentes op og brændes af.

Det er alvorlig snak…………

Derfor skal vi ikke forlade os på fossile drivmidler er tilgængelig til en fornuftig pris, men derimod fortsætte og forbedre udviklingen af alternativ energi. Danmark må gå foran og presse de store lande i G7 til at presse de multinationale olieselskaber til at investere i brint til biler og alternativ energi til husholdningerne.

Vi kan ikke overlade en klima katastrofe til vores børn og børnebørn.

 

 

Share This Post

Bedstes første sygedag………….

Det Konservative Folkeparti lider fortsat under stemmeflugt til primært Venstre og Liberal Alliance, derfor leder partiet efter mærkesagen, der kan holde partiet over spærregrænsen ved det kommende valg.

Partiets sidste indslag står partiets socialordfører Benedikte Kiær for, da hun vil indføre en “bedstes første sygedag“, som det kendes fra “barnets første sygedag“. Et farverigt indlæg i dagens politiske debat, men det har ingen gang i det politiske liv, for regeringspartneren Venstre skyder det straks ned og LO er heller med på ideen.

Det er vigtigt, at man kan drage omsorg for dem, som man holder meget af, siger Bendikte Kiær til Berlingske.

Det kan være en forælder, som bliver ramt af influenza og nærmest ikke kan slæbe sig ud af sengen, hvor man kan komme og hjælpe med at fylde køleskabet op, svinge kosten og lette situationen lidt for sin far eller mor“, fortsætter hun.

Tanken er meget sympatisk, samtidig er det en form for brugerbetaling betalt af partiets kernevælgere, erhvervslivet.

Men det hjælper ikke på De Konservatives meningsmålinger og vælgertilslutning, men derimod bidrager det til en udstilling af partiets dødskamp.

konservativ

Benedikte Kiær satser på borgmesterposten i Helsingør, så der vil jeg anbefale hun afprøver sin ide om “Bedstes første sygedag”, hvis hun skulle opnå valg i efteråret.

Det kulørte forslag er fremsat på sommermødet i den konservative gruppe, hvor de mere traditionelle politikker fortsat er i hævd i hård konkurrence med Venstre og Liberal Alliance.

Det konservative udspil lægger op til, at 28 afgifter på blandt andet chokolade, kakao og nødder bliver afskaffet. Samtidig vil partiet have et højere arbejdsmarkedsfradrag og fjerne topskatten.

Håndværker-fradraget skal udvides, og familier skal selv fordele barselsorloven, hedder det i udspillet ifølge Berlingske.

Det konservative Folkeparti mangler fortsat den endegyldige profil, der kan sikre partiet fremgang.

 

 

Share This Post

Rigsrevision udtaler en voldsom kritik af Skat……….

rigsrevision1

Skat og Skatteministeriet overtog i 2003 opgaven med de offentlige ejendomsvurderinger fra kommunerne. Skat har fra starten været klar over, at der var problemer på området, og i 2011 opfordrede Rigsrevisionen Skat til at få styr på vurderingerne.

 Fejl i tre ud af fire tilfælde.

Onsdag formiddag fremlagde Rigsrevisionen en rapport, hvor man har undersøgt Skats vurderinger, og det er på baggrund af den, at Skat og de seks skatteministre siden 2003 kan se frem til massiv kritik.

Ifølge Rigsrevisionen skød Skat nemlig ved siden af i tre ud af fire vurderinger af parcelhuse i 2011. Det vil sige, at vurderingen af boligen ikke matchede det beløb, som husene blev handlet til.

For 41 procent af de parcelhuse, som blev solgt i andet halvår af 2011, var ejendomsvurderingen for høj, erfarer DR Nyheder. For 34 procent var vurderingen for lav. Kilde: DR.dk.

Skat har overtaget opgaven om ejendomsvurderinger fra 24 vurderingsråd i 2003. Dengang var Skat klar over problemerne med validiteten af vurderingerne. Det har været forelagt skiftende skatteministre.

Usaglig forvaltning af andelsboliger og erhvervsbygninger, så skarpt udtrykker rigsrevisionen sin kritik

Oplyst på pressemødet, som eksempel:2012 Åbenrå 60-80% fra seneste ejendomsvurdering. Skatteloft – ikke skattestop – for grundskyld med en årlig stigning 7%“. Skattestoppet vedrører kun ejendomsværdi beskatningen. Ikke grundskyld.

Vi kikker ikke på personers ansvar, men på forvaltningen af skattesagerne.

Der ikke kommentarer fra Venstres forhenværende skatteministre endnu………….. Kristian Jensen har et problem, for han har trods mange år i skatteminister stolen ikke sikret borgernes retssikkerhed.

En skrotning af ejendomsvurderingerne må følges op med ændring af skattefradrag på boligen.

Sker det ikke så vil dem der boer i de dyre boliger bevare et stort fradrag og undgå en dyr beskatning af deres ejendom, så det er klart Venstre vil af med ejendomsvurderingerne, for det er en skjult skattelettelse til partiets kernevælgere.

Share This Post