Danmark er bedst i Europa!

Danmark er det bedste land i Europa at drive forretning i, og på verdensplan er kun Singapore, Hong Kong, New Zealand og USA bedre.

Det er konklusionen i Verdensbankens seneste “Ease of Doing Business” – rapport, som er blevet offentliggjort tirsdag.

Det tager pusten af Venstres kampagne, hvor  de barske meldinger er, at Danmark mister arbejdspladser, hvis der ikke ydes skattelettelser og lønnen sænkes til tyske lønninger. Venstres lønsænkning vil fortrinsvis ramme de ufaglærte og lavtlønnede og skattelettelserne vil i praksis gavne de høje indtægter.

Borgerlige økonomer med Danske Bank i spidsen forsøger at nedgøre rapportens betydning.

Verdensbankens indeks siger ikke noget om lønkonkurrenceevne, men giver et indblik i nogle af de mange andre forhold, som også er med til at afgøre de enkelte landes velstand og vækstmuligheder. Vi skal derfor være rigtigt glade for, at Danmark endnu engang ligger helt i top med hensyn til rammebetingelserne,” siger Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank.

Han fortsætter: ” Det må ikke blive en sovepude i forhold til den igangværende diskussion omkring produktivitetsudviklingen i servicesektoren og den offentlige sektor, og det bør heller ikke fjerne fokus fra, at det høje omkostningsniveau i Danmark er en udfordring“.

Det undrer mig Berlingske’s journalister ikke stiller spørgsmål tegn ved disse udtalelser.

Steen Bocian er en travl mand, der altid er først til at kommentere økonomiske rapporter og politiske tiltag i Danmark i Berlingske. Det sker på et borgerligt liberalt grundlag, hvor den borgerlig doktrin synes at veje tungere end den førte økonomiske politik i Danmark tilsiger. Jeg mener, han grundlæggende tager fejl, for konkurrenceevnen indgår også i en rapport om erhvervsvilkår i Danmark.  Dummere er Verdensbanken trods alt ikke. Vægtningen af de enkelte del elementer kan altid diskuteres.

Selvfølgelig skal vi ikke hvile på laurbærrene, men fortsat udvikle det danske samfund. Det er regeringen i fuld gang med – efter den har brugt 2 år på at rydde op i den økonomiske politik efter Anders Fogh og Lars Løkkes borgerlige liberale regeringer gennem “nullerne”.

De danske medarbejdere – både på det private og offentlige arbejdsmarked – har bidraget til Danmarks konkurrenceevne via smalle overenskomster over flere perioder. Nu mangler vi de liberale erhverv og virksomhedsejere følger op ved mindre udbytter og profitter.

Endelig håber jeg Venstres leder Lars Løkke stiger ned fra de højere luftlag med champagne og kaviar og i stedet for deltager aktivt i dansk politik.

Venstre skylder Danmarks befolkning at være med til at rette op på deres tidligere gerninger, hvor den venstre ledede regering mistede 180.000 danske arbejdspladser i sin regeringstid!

Share This Post

Politisk og skriveglad praktikant søges…………

………   Ordene er ikke mine, men fremgår af “Den Korte Avis” jobopslag på KU’s Jobbank, den 3. oktober 2013.

Opslaget er stadig synligt på KU's jobbank i dag.

Opslaget er stadig synligt på KU’s jobbank i dag.

Kunne du tænke dig et spændende praktikophold, hvor du har din daglige gang på Christiansborg og samtidig oplever livet på en travl avisredaktion?

Karen Jespersen, folketingsmedlem for Venstre, søger en engageret og faglig stærk praktikant til forårssemestret 2014.

I det daglige arbejde i Folketinget vil du opleve dansk politik indefra. Du vil få kendskab til praktisk politikudvikling og det parlamentariske arbejde for eksempel arbejdet i de stående udvalg, kredsarbejde og ikke mindst kontakten til vælgerne og andre politiske organisationer“.

Og så er jobbet selvfølgelig ulønnet………….

Praktikopholdet er ulønnet, og arbejdstiden er 37 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet. Du forventes at have en bred almen og politisk viden samt talent for det skrevne ord. Du er sandsynligvis i gang med en videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskab, kommunikation, journalist eller lignende“, skriver “Den Korte Avis”.

Dermed lægger venstres folketingsmedlem Karen Jespersen sig slipstrømmen af restaurant Noma og andre danske virksomheder som har et stort antal medarbejdere ansat uden løn. Men hun vil måske ikke stå ved sine gerninger, siden opslaget er deaktiveret?

twitter

Forelagt det får Karen Jespersen kolde fødder og svarer at man overvejer at droppe ordningen med praktikanter, da det er tidskrævende! Samtidigt bliver jobopslaget deaktiveret på KU’s Jobbank…….. Lad os nu se om hun får fingrene op af Folketingets honningkrukke?

Det er endnu et eksempel Venstre misbruger Folketingets økonomiske tilskud til pressen.

Men det stopper ikke her…….

Karen Jespersens sekretær i Folketinget deltager aktivt som medarbejder på Den Korte Avis.

sarasara1

 

Udover hun er kontakt person ved jobannoncen for Karen Jespersen, så er Sara Louise Rose folketingssekretær for samme og aktiv skribent på Den Korte Avis.

Mon hun gør dette arbejde i sin fritid eller er det endnu et statstilskud til Den Korte Avis???

*************************

Et eksempel på hendes artikler i Den Korte Avis:

**************************

Nu er “Den Korte Avis” politiske tilhørsforhold blevet cementeret, som en del af Venstres Pressetjeneste, som måske oven i købet er drevet delvist for statsmidler?

Er det ikke nok Venstre i forvejen får et statstilskud på 27 millioner?

I det lys er det meget forståeligt dens vigtigste opgave er at sprede dis-information om regeringen og især angribe statsministeren for at vælte regeringen.

Det er senest anskueliggjort i Den Korte Avis forsøg på at bagatellisere Lars Løkkes luksusforbrug på flyrejser for GGGI.

 

 

 

Share This Post

Stop pengene til Lars legeplads………

Det værste ved Danmarks deltagelse i GGGI er, at vi har legitimeret en dagsorden, som fører hele den grønne omstilling på vildspor: »Grøn vækst« er en selvmodsigelse skriver John Holten-Andersen, lektor ved Aalborg Universitet og medlem af NOAH-Modvækst.

Han fortsætter: ”  Lars Løkkes luksusrejser skabte en mediestorm, i hvis kølvand der blev hvirvlet en historie op, der viste sig at være 90 gange mere interessant end det bilagsrod, der startede det hele. Det var historien om, at den danske stat siden 2010 har støttet den hidtil ret så ukendte Sydkorea-baserede organisation GGGI med 90 mio. kroner. De penge blev oprindelig bevilget af Søren Pind i VK-regeringens tid, men er siden ukritisk blevet videreført af den nuværende regering med udviklingsminister Christian Friis Bachs fulde velsignelse.

Den historie er interessant af flere grunde: For det første fordi pengene blev taget fra Danidas udviklingsmidler på et meget spinkelt grundlag og på trods af advarslerne fra Udenrigsministeriets eksperter. For det andet fordi pengene blev bevilget i en periode, hvor udviklingsstøtten generelt var under kraftig beskæring, og det vel og mærke til et projekt, der havde meget lidt med klassisk udviklingsstøtte til de fattigste lande at gøre. For det tredje fordi GGGI promoverer en grøn vækst-dagsorden, der har vist sig at gøre mere skade end gavn”.

Han skriver senere:
Sydkoreas vækst har også betydet et kraftigt øget pres på vandforsyningen, som man har forsøgt at imødekomme ved at opdæmme og rørlægge en række store floder – det såkaldte Four Rivers Restoration Project – med katastrofale økologiske konsekvenser til følge. Folkene bag dette projekt er angiveligt de samme, som stod bag oprettelsen af GGGI – nemlig den sydkoreanske storkapital i alliance med magtfulde politikere, først og fremmest den tidligere præsident, som kom til København under COP15 i 2009 og lokkede Lars Løkke Rasmussen og med ham regeringen og senere Folketinget til at skyde penge og politisk prestige i den tvivlsomme organisation“.

Læs hele artiklen på http://modkraft.dk/artikel/global-green-growth-illusion

gggi-kontor

Selvfølgelig har John Holten-Andersen en politisk dagsorden med sit indlæg, men jeg savner fortsat en forklaring på den daværende udviklingsminister Søren Pind (V) valgte at støtte GGGI og den nuværende minister Christian Friis Bach (R) fortsat støtter op om det projekt, hvis mest væsentlige indsats har bestået i Lars Løkkes “uforskyldte” forbrug af 1. class flyrejser og indtagelsen af champagne og kaviar på de fattiges regning.

Venstre vil beskære udviklingspengene med 2,5 milliarder danske kroner på årets finanslov – eller 16% af det totale danske bidrag. Det er helt uacceptabelt.

Skal der spares, så kan Venstre fjerne de 90 mill. kroner til GGGI, selvom det er Venstre formand Lars Løkkes legeplads.

Danmark har fortsat råd til at yde 16 – 17 milliarder kroner til at bedre levevilkårene i den 3. verden.

En økonomisk udvikling af den 3. verden er den eneste mulighed for at bremse indvandringen fra Afrika, som er et stort problem lige nu. Den stoppes ikke ved at indkapsle Europa i grænsebomme, hegn og hjemsendelse af illegale indvandrere, som er Dansk Folkepartis eneste svar på udfordringen.

Den illegale indvandring har det ligesom vand, den søger med en ny indgang, når den kendte er lukket……..

Derfor mener jeg – sæt turbo på udviklingsbistanden……….. Brug pengene til rigtige projekter, der gavner de fattige i den 3. verden. Vi skal IKKE bruge udviklingsbistanden til forretninger med Syd Korea.

Jeg er OGSÅ tilhænger at et økonomisk samarbejde med verdens største vækstøkonomier, men det skal ske med rigtige penge på finansloven til markedsføring af danske virksomheder og IKKE for bistandsmidler til Lars Løkkes legeplads ….. eller “holdeplads” indtil han tror han skal være statsminister igen!

 

Share This Post

Facebook manipulerer voldsomt ………..

Facebook lever sit eget liv uden føling med danske forhold………

facebook_okt_2013

Nu postulerer Facebook, at Morten Messerschmidt minder om Özlem Cekic.

Intet er mere forkert…………

Morten opererer på den yderste højre fløj i dansk politik med fremmedhad som det øverste politiske mål, når han ikke bekæmper EU i Europa Parlamentet.

Özlem er en socialt funderet fornuftig politiker.

Share This Post