Et opråb……Tag Jer sammen danskere!!!!!!

Kære danske vælgere………………….

Nu må I sku’ tage Jer sammen og sætte Jer lidt ind i politik.

Det kan ikke være rigtig Dansk Folkeparti skal være Danmarks største parti. Formanden Kristian Thulesen Dahl halverede dagpengeperioden og fordoblede optjeningskravet fra 26 uger til 52 uger.

Foreløbig har Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl kostet over 34.000 danskere dagpengene.

Inden længe er antallet måske over 40.000, der falder ud af A-kassesystemet og dermed ud af ledighedsstatistikken. Heraf er der omkring 6.000 mennesker – måske flere, der er helt uden indkomst (Kontanthjælp).

Dansk Folkeparti er ekstremt højre orienteret og vil kun støtte en Venstre regering efter det kommende valg. Så får vi paskontrol, grænsebomme, sindelagskontrol og hegn rundt om Danmark, det har vi IKKE brug for.

Fattigdommen steg 87% procent sidst Venstre havde magt – med Dansk Folkeparti stemmer.

Hvad kan Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti ikke finde på sammen med Venstre og Lars Løkke?

tyven_kommer

Så alvorlig er børnechecken heller ikke, men jeg vil benytte lejligheden til at give regeringen et alvorligt lods i røven til at få ændret reglerne til at kun børn BOSIDDENDE i Danmark kan få børnepenge.

DF er opsamlingscentral for utilfredse vælgere fra både Venstre og Socialdemokraterne. Man er altså ikke længere indlæggelsesparat, hvis man spørger, hvornår DF er Danmarks største parti. Jeg siger ikke, det sker ved næste valg, men tanken er ikke længere utænkelig“, siger Henrik  Qvortrup til TV 2 News.

Ifølge YouGovs målinger af vælgervandringer, har DF siden valget i 2011 hugget 98.000 vælgere fra Socialdemokraterne, og 124.000 vælgere fra Venstre. Kilde BT.dk

Share This Post

Kristian Jensens mareridt.

Nu har vi en situation, hvor en tidligere skatteminister fra Venstre – nemlig Kristian Jensen – har talt usandt om, hvad han vidste hvornår, så mener jeg, at det er på sin plads at Lars Løkke Rasmussen nu forklarer danskerne, hvad der er op og ned sagen, ” siger Thomas Jensen, skatteordfører for Socialdemokraterne.

Kristian_Jensen

Kristian Jensens ministersekretær modtog rapporten i 2009, derfor var den kendt af skatteministeren, som jævnfør en mail i sagsakterne har bestilt en redegørelse om sagens udvikling og påtænkte initiativer til at forbedre ejendomsvurderingerne. Kristian Jensen fratrådte skatteministeriet i 2010, derfor må aben placeres hos ham, da han ikke handlede i sagen.

Thomas Jensen (S) ønsker partiformanden for Venstre – Lars Løkke – træder i karakter i sagen om de fejlbehæftede vurderinger, det er ikke sandsynligt at den “moralske” statsminister skulle påtage sig et ansvar for sin næstformands manglende handlinger i Skatteministeriet. Og hvad skal det hjælpe?

Lars Løkke fortæller ikke sandheden, med mindre en journalist graver sandheden frem ved aktindsigt, det erfarede vi senest ved GGG&I sagen den 20. november 2013, hvor han pludselig huskede datterens rejse i fra Rio ikke var betalt af familien Løkke Rasmussen.

 

Share This Post

Med licens til at slå et parti ihjel……

Jeg lader den stå uden tekst………

Share This Post

Stemmer i børnepenge…………….

Dansk Folkeparti har lugtet stemmer i børnepenge og partiet bakkes op Venstre med Ellen Trane Nørby og (den moralske statsminister (jævnfør Søren Pind V)) Lars Løkke i spidsen.

Lars Løkke udnytter regeringens lovforslag om børnecheck og svinger sig helt op i trætoppen med historiske toner om Jacob Brønnum Scavenius Estrup. En tidligere konservativ  konseilspræsident, der regerede mod et flertal i Landstinget i godt 19 år (1875 til 1894) med kongens billigelse.

Lars Løkke skriver på Facebook:Trist at opleve statsministeren gemme sig bag EU: “Vi er parat til at føre enhver sag ved EU-Domstolen, hvis vi kan vinde den”. Men ikke et ord om, om regeringen finder det rimeligt, at man kan få dansk børnecheck efter at have sat den første fod i en dansk jordbærmark.

Ikke en eneste idé til, hvad vi så gør i stedet… Derfor har vi den næsten Estrupske situation, at Danmark pt. administrerer børnecheck efter regler, der ikke er vedtaget i Folketinget, men dikteret af embedsmænd i Bruxelles – og at regeringen tilkendegiver, at den fortsat vil give børnecheck til alle, selvom et flertal i Folketinget stemmer nej til regeringens forslag. Det er simpelthen ikke demokratisk holdbart!!

Vores rigtige statsminister Helle Thorning-Schmidt har gravet sig ned i skyttegraven og vil udbetale børnepenge efter EU anvisningerne. Regeringens fortolkning er, at der udbetales børnepenge til børn i Polen, Ungarn, Rumænien eller andre EU-lande fra første arbejdsdag i Danmark.

Jeg har ikke den store viden om børnepenge i EU, men det forekommer mig indlysende, at Danmark kan lave en lovgivning om børnepenge udbetales til børn der fysisk OPHOLDER sig i Danmark uanset etnisk oprindelse. Det kan da ikke stride med arbejdskraftens fri bevægelighed?

Finland, Frankrig, Rumænien og Sverige kun udbetaler børnepenge til børn, der bor i landet. Oplysningerne er hentet fra EU-kommissionen (Jyllands-Posten).

Det forekommer mig Morten Østergaard (R) og regeringen er på selvmords kurs med sin naive indstilling børnechecken og den døjer stadig med finansministerens stejle holdning i Dongs aktiesalg til Goldman Sachs.

kristian_Thulesen_dahl

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl brugte Folketingets spørgetid med statsministeren i går hele sin taletid til at bore i regeringens sår med børnechecken. Det gør han fordi han lugter stemmer fra regeringspartierne, primært en blødning fra Socialdemokraterne.

Jeg begriber simpelt hen ikke regeringen gang på gang holder stædigt fast i taber sager og spiller Dansk Folkeparti den ene vindersag efter den anden i hånden. Partiformand Kristian Thulesen Dahl må danse af glæde på partikontoret. Det er endnu en populistisk sag, som han udnytter 100%.

Jeg tror ikke på mine egne sanser…………
Regeringen har fremsat et lovforslag om børnepenge, der betyder der udbetales børnepenge til 130.000 EU-borgere, der arbejder i Danmark, men har børn i hjemlandet.

Vil regeringen virkelig komme i mindretal på en så tåbelig lov?

Og skal der udskrives et valg på det grundlag?

Så er vi da sikker på Kristian Thulesen Dahl bliver den nye statsminister i Danmark……………

 Efterskrift……

Martin Geertsen, Venstre, advarer sine partifæller på Facebook:
Salg til Goldmann Sachs, salg af Nets, udbud af offentlig kernevelfærd, nulvækst i den offentlig sektor.

Det er svære diskussioner, men nu skal det liberale Danmark ikke begynde at ryste på hånden, selvom fristelsen til populistiske synspunkter og angreb på regeringen ligger lige for.

Vi får ingen tak – heller ikke i vælgerkorpset – ved at slippe den liberale dagsorden. Den slags er andre langt mere kyndige udi end os“.

 

Share This Post

Jeg vil IKKE have en konkurrence stat………..

I de senere år er de sociale ydelser blevet sat ned, pensionsalderen hævet, efterlønnen skåret – alt sammen for at “redde velfærden” og beskytte dansk vækst mod mangel på arbejdskraft. Men de økonomiske prognoser, der lå til grund for beslutningerne, var fejlagtige.

Det er på tide, at de økonomerne erkender deres fejl……………..

bjarne

Men så heldige er vi ikke, for chefen i Finansministeriet er en stædig rad.

Finansministeriet iværksatte den 14. januar 2014 et miniudbud vedrørende en analyse af offentlig-privat samarbejde. Der var ved tilbudsfristens udløb den 24. januar 2014 modtaget fire tilbud på løsning af den stillede opgave.

Finansministeriet vurderede, at konsulentvirksomheden McKinsey & Company havde afgivet det samlet set mest attraktive tilbud. Det blev på denne baggrund den 3. februar besluttet og meddelt de fire konsulentvirksomheder, at McKinsey & Company havde vundet opgaven. (Departementschefen har været ansat i firmaet)

Finansministeriet har besluttet at genudbyde konsulentanalysen om offentligt-privat samarbejde,  det vil blive iværksat i løbet af uge 9.

På dansk hedder det kort og godt udlicitering………..

Finansministeren peger på et beslutningsforslag fra 25. februar 2011 af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.

Her hedder det:
Forslagsstillerne finder det afgørende, at man i den offentlige sektor altid har fokus på, hvordan man sikrer den højeste kvalitet til den lavest mulige pris. Det opnås nogle gange ved at konkurrenceudsætte og udlicitere, mens opgaven andre gange løses bedst og billigst i offentligt regi. Forslagsstillerne er derfor ikke imod konkurrenceudsættelse, da det giver en bedre pris og kvalitet for borgerne“.

Jeg mener:
Udlicitering betyder lavere løn og arbejdsforhold for de ansatte. Det er et absolut vilkår for at give et afkast til den private entreprenør, for så dårlig er den offentlige sektor ikke drevet i Danmark!

Det behøver vi ikke million rapporter til at belyse. Blå Bjarne kan spørge FOA og 3F om de hidtidige udliciteringer.

Dennis Kristensen, formand for FOA, skriver på Facebook:
Mandag offentliggjorde regeringens egen Produktivitetskommission sin rapport om blandt andet udlicitering, hvori de medgiver at der ikke findes noget sikkert belæg for, om udlicitering af de centrale velfærdsopgaver fører til højere kvalitet, lavere pris og øget produktivitet eller til det stik modsatte.

Og to dage efter viser det sig så, at Finansministeriet er i sving med at få sat fuld fart på udlicitering på disse områder.

Konsulentrapporten skal ikke bare analysere: »Det er centralt, at analysen munder ud i en række konkrete forslag (anbefalinger/tiltag/initiativer) i forhold til at forbedre bl.a. kvalitet og omkostningseffektivitet ved klassisk offentlig-privat samarbejde«.

På almindeligt dansk betyder det, at analysen skal indeholde helt konkrete forslag til, hvordan andelen af udliciterede opgaver kan øges. Citat slut.

Finansminister Bjarne Corydon og Benny Engelbrecht (S) brugte meget tid på at nedtone analysen i TV’s bedste sendetid. Det lykkedes ikke for dem, for der er en skjult blå dagsorden i Finansministeriet.

Jeg vil IKKE have en konkurrence stat………..

Selvom andelen af ældre forøges drastigst i de kommende år, så er det ikke ensbetydende med det koster proportionalt at drive ældreplejen i forhold til den stigende andel af ældre!

Jeg tror behovet i fremtiden for pleje først indtræder i en senere alder, hvilket ændrer på de nuværende forhold på plejeområdet. Der er masser af varme hænder til rådighed på arbejdsmarkedet, for inden der er gået få måneder er der faldet godt 40.000 ledige ud af a-kasserne, hvor de er henvist til en kummerlig tilværelse på kontanthjælp eller forsørgelse af deres samlever/ægtefælle, så det er ikke her Bjarnes problem ligger. Og skulle det være pengene mangler, så kan regeringen rulle Lars Løkke og Venstres ufinansierede skattelettelser tilbage, for de har kun skaffet arbejde til bankfolk, der hjælpe de velstillede danskere med at gemme dem i skattely.

 Jeg anbefaler:Modellerne har helt taget magten” på Information.

 

Share This Post