Tillykke med sejren til Venstre Ungdom.

UNGDOMMEN ER LIBERAL! (Fortæller Venstre på Faccebook i dag)
Venstres Ungdom har vundet skolevalget suverænt foran alle andre partier. Det er helt fantastisk, og vi vil selvfølgelig gerne sige tak til alle jer, der har stemt på os! Det er et klart signal om, at fremtiden er liberal.

Tillykke med sejren. Men vi vinder voksenvalget!

VU_vandt

Men inden Venstre kommer for højt op i træet af bar glæde over Skolevalgs resultatet til VU-Ungdom på 27,4%, så går Socialdemokraterne frem med 2% i denne måneds meningsmåling.

Se valgresultatet på www.skolevalg.dk/valgresultat/

Om ungdommen er liberal fremover?
Det kan man mene meget om og min gisning er, at ungdommen er social bevidst, selvom 2 årgange af Danmarks skoleklasser har givet Blå Blok en valgsejr på 57,9%.

De voksne giver Dansk Folkeparti omkring 20% i meningsmålingerne og kan vel ikke kaldes liberale?

Share This Post

Kuglestøberen – ok med en månedsløn på 7.500!

I Liberal Alliance undrer man sig over den larm fagbevægelsen laver efter Ryanairs indtog i Danmark. – De billige flybilletter kommer os i sidste ende til gode, og konkurrence er godt,” siger Joachim B. Olsen.

Men Ryanair, der betaler sine ansatte stewardesser ned til 7.500 kroner om måneden, verfer fagbevægelsen af som var den et irriterende insekt. “Vi samarbejder direkte med medarbejderne, og ikke med fagforeninger,” som flyselskabets kommercielle direktør David O’ Brien har sagt.

Det er der en god grund til…….

Ryanair: Accepter det eller forsvind
I 2013 blev Ryanair sagsøgt af Alessandra Cocca med støtte fra det norske fagforbund Parat. Da sagde Ryanairs talsmand, Robin Kiely,  til det norske nyhedsbureau NTB: “Ingen af Ryanairs 8.500 ansatte er tvunget til at arbejde for os, og alle har mulighed for at forlade selskabet, hvis de ikke er tilfredse“. Kilde: Avisen.dk.

Er Joachim andet end en landsbytosse?

Er Joachim andet end en landsbytosse uden indsigt i det danske arbejdsmarked?

 “Mod tosser kæmper man forgæves” eller “kun en tåbe frygter ej havet“ .

Jeg prøver alligevel, for et eller andet sted må der være en fornuftig tanke hos denne kuglestøber? Man kan meget nemt blive tvunget til arbejde for Ryanair. Det vil Joachim erfare personligt, når han skal bruge a-kassen efter det kommende valg.

Med en bruttoløn ned til 7.500, som mange medarbejdere bliver aflønnet med i Ryanair, så bliver livet surt. (En folkepensionist får 12.258 kroner, der IKKE er en krone for meget.)

Det er sikkert svært at forstå for et folketingsmedlem med en løn på 58.000 kroner eller mere om måneden. Denne løn er endda fastsat af ham selv i en fælles beslutning med 178 andre folketingsmedlemmer.

Et privilegium, der vist ikke findes på ret mange arbejdspladser i Danmark. Men kære Joachim, du er et privilegeret menneske, der lever i en osteklokke uden praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked og dermed med den danske model. Det er sikkert forklaringen på dit synspunkt?

Joachim lever på populisme og en tidligere baggrund som atlet og kuglestøder, sponseret i en lang årrække af Team Danmark. Efter den periode, der sluttede i 2009, ernærede han sig på a-kassen suppleret med pokergevinster i USA, indtil han i september 2011 blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance (LA).

For mig er det ufatteligt, der ikke i partiet Liberal Alliance findes et folketingsmedlem, der har en indsigt i danske arbejdsmarkedsforhold, for det kan man ikke beskylde deres arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen for at have.

Du kan læse om Ryanairs ansattes dårlige arbejdsforhold på Avisen.dk og Jyllands Posten.dk

Share This Post

Venstres hædersmand Troels Lund Poulsen!

Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten har i en fælles erklæring indstillet venstremanden til en såkaldt næse, men de borgerlige partier har ikke kunnet tilslutte sig udlægningen af sagen.

De røde partier mener, at Troels Lund Poulsen skal have en politisk anmærkning i form af en næse for at overtræde sin tavshedspligt og afgive forkerte oplysninger til den kommission, der har undersøgt skattesagen.

De fire partier sammenfatter, at det er “stærkt kritisabelt, at de nævnte ulovligheder fandt sted” og ikke mindst tilføjer de, at “det politiske ansvar for ulovlighederne i sidste instans påhvilede den politiske ledelse af Skatteministeriet og dermed den ansvarlige minister på daværende tidspunkt“.

TLP_renset

Kommissionen tror dog ikke på Troels Lund Poulsens forklaring om, at han ikke interesserede sig synderligt for Helle Thorning-Schmidts skattesag.

Troels Lund Poulsen fik løbende orientering om sagen fra sin departementschef, Peter Loft, som holdt møder med Skat København. Samtidig viste Troels Lund Poulsen “væsentlig interesse” for et afgørende punkt for udfaldet af sagen, nemlig spørgsmålet om Stephen Kinnocks opholdsdage i Danmark – og det skete, mens sagen fortsat verserede i Skat København, skriver kommissionen i sin rapport.

Det er Venstre, Hans Christian Schmidt og chefideolog Claus Hjort Frederiksen ikke uvidende om. De havde en klar interesse i det blev lækket til BT og dermed indgik i valgkampen.

Det er klart skatteminister Troels Lund Poulsen foretog det beskidte arbejde på Venstres vegne sammen med Venstres Pressetjeneste, der havde brugt særdeles mange timer på at finde “stof” på Helle Thornings private forbrug på tøj og tasker.

Troels Lund Poulsen har selv forklaret, at han har videregivet rygter om Stephen Kinnocks mulige seksuelle orientering til sin særlige rådgiver Peter Arnfeldt og senere til sine to ministersekretærer. Derfor er det sandsynligt Helle Thornings skattepapirer også har indgået i denne “orientering” og dermed er klandet på BT’s redaktion meget belejligt til at ødelægge valget for hende og oppositionen, hvilket næsten lykkedes. Der var cirka 6.000 stemmer, der adskilte Rød og Blå Blok.

Hvis det ender med en næse til Troels Lund Poulsen – hvilket alt altså tyder på – vil det være hans anden af slagsen. I 2009 fik han som miljøminister en såkaldt “lille næse” for ikke at have besvaret et miljøspørgsmål fra Socialdemokraternes Benny Engelbrecht i tide og først efter, han på TV havde udtalt sig om samme emne,” skriver Jyllands Posten.

Se også artiklen “Thorning: Nogen har talt usandt i skattesagen“.

Ekstra Bladets leder i dag:

Fhv. skatteminister Troels Lund Poulsen (V) overtrådte sin tavshedspligt og løj over for Skattesagskommissionen. Det må man absolut ikke, så derfor vil regeringen, SF og Enhedslisten forsyne ham med en velvoksen politisk næse.

DET ER BILLIGT sluppet. Men Venstre er gået totalt agurk over, at nogen kan finde på at mene noget ufordelagtigt om den pæne Troels Lund, der efter partiets mening håndterede sagen om Helle Thorning og hendes mands skattesag 100 procent korrekt.

Det er lumpent. Det er en lodret skandale,” brølede Venstres indpisker Claus Hjort Frederiksen i timevis på TV2 News i går.

TLP_Leder_EB

GANSKE VIST fandt Skattesagskommissionen aldrig ud af, hvem der havde lækket skatteoplysninger om Stephen Kinnocks selvangivelse til BT, men de mange afhøringer gav et klart billede af en Venstre-skatteminister, der på alle måder ønskede at skade en politisk modstander.

Det er da også en kendt sag på Christiansborg, at Traktor-Troels, der er medlem af Lars Løkkes såkaldte tæskehold, har et indgående kendskab til beskidte tricks.

MEN HOS VENSTRE er han en hædersmand, som er udset til en central ministerpost, når/hvis Lars Løkke vinder næste valg.

Share This Post

Venstre – en trussel mod danske kerneværdier.

Peter Harder, Professor ved Københavns Universitet skriver en kronik i Politiken om “Truslen mod de danske kerneværdier“, jeg bringer korte uddrag af den, da jeg mener den rejser en seriøs debat om moralen i Dansk Politik.

peter_harder

Venstre er en trussel mod danske kerneværdier

Der er foruroligende mangel på moral i toppen af Danmarks største parti.

Venstre-toppens moralske kompas peger mod en national deroute, hvor bilagsrod og rejser på første klasse er småting i sammenligning.

Det egentlige problem er undergravningen af en politisk kultur baseret på god regeringsførelse og administrativ praksis. Det hænger sammen med det høje gensidige tillidsniveau og sociale relationer i al almindelighed.

Et af eksemplerne på, at der er sket noget nyt i den politiske kultur, er lækagerne. Information omfattet af tavshedspligt blev lækket til medierne på en måde, der tjente Venstres politiske interesser – i det ene tilfælde Jægerkorpsets udsendelse til Irak (som manifesterede Søren Gades handlekraft), i det andet tilfælde information om Thorning-ægteparrets skatteforhold.

Sagerne er aldrig blevet opklaret, men i begge tilfælde er det kun en meget begrænset kreds af personer, der har haft adgang til den relevante information.

Min påstand er ikke, at Venstrefolk på det individuelle plan er værre end så mange andre. Det særlige ved Venstre-toppens rolle er, at den har præsideret over en ændring af den politiske kultur, så ting, man før ville anse for skandaler, nu ikke ses som noget problem.

Venstre-regeringen har vist ret klart, hvad den står for. Jesper Tynell fik Cavling-prisen for at afsløre, hvordan Claus Hjort Frederiksen gang på gang benyttede embedsværket til vildledning af Folketing og offentlighed.

Man kan også spørge, hvorfor Socialdemokraterne, der jo tydeligvis har overtaget visse embedsmænd, der er villige til at strække sig langt for at behage ministrene, skulle være bedre end Venstre til at forhindre denne moralske deroute.

Her er en vigtig faktor, at Socialdemokraterne sjældent slipper godt fra at lave numre (de to ministre i den nuværende regering, der blev taget i vildledning, gik faktisk af).

Løkke har vi hørt meget om. Men Claus Hjort slap igennem hele den forrige regeringsperiode uden at svare på spørgsmål om sit misbrug af magtapparatet.

Bør chefstrategen ikke kræves til regnskab, inden han fortsætter hvor han slap?

*********

Læs hele Peter Harders kronik her……….

Mine kommentarer:

Der er tale om et moralsk skred uden fortilfælde i dansk politisk historie. Og de er udtryk for en frastødende magtarrogance, man ellers kun ser i banan republikker og uudviklede demokratier.

Det er dybt bekymrende og burde få enhver, der elsker vort demokrati til at forholde Venstre dette i stemmeboksen ved næste valg.

Venstre – Danmarks liberale parti – er stoppet med at kalde sig selv for et parti.  Nej – Venstre er en virksomhed drevet med statsstøtte (Se note 1), en moderne virksomhed med politik på hylden, designet til den bedst stillede del af den danske befolkning.

Venstres skandalesager gennem de seneste 10 -15 år er veldokumenterede. Også på den nærværende blog, men også i den borgerlige presse med frontfiguren Jesper Tynell på Jyllands Posten, der fik Cavling-prisen for at afsløre, hvordan Claus Hjort Frederiksen(V) gang på gang benyttede embedsværket til vildledning af Folketinget og offentligheden.

Konsekvens for venstres chefideolog Claus Hjort Frederiksen?
Han blev forfremmet til finansminister af daværende statsminister Lars Løkke!

tjener_hjort

Lars Løkke, den politiker, der har stået for den største del af Venstres skandaler og moralske forfald.

Han har trukket sager om tømte pengekasser fra sin tid som formand for Venstre Ungdom, amtsborgmester i Frederiksborg Amt, over posten som sundhedsminister, hvor han overbetalte de private hospitaler med 900 mill. kroner, som finansminister med bilagsager under dæknavnet “Jensen” på hotel med voksenfilm, dyr rødvin, roomservice og cigaretter.

Det fortsatte som statsminister og senere som oppositionsleder med rejser i GGG&I regi, skatteyder betalte ferierejser til datter og familie, som er veldokumenteret i medierne.

På spørgsmålet om, hvilke normer, der skal gælde for valgtilskud til partierne og især Venstre, så er Søren Pinds reaktion på DR2 Deadline lysende klar: “Jeg vil omgå lovens hensigt om åbenhed ved at kanalisere støtten via en såkaldt pengeklub“.

Det betyder kun foreningens navn skal oplyses til myndighederne og bidragyderne til pengeklubben er anonyme . Pengene fra de generte bidragydere kan derfor anonymt tilflyde Søren Pinds og Venstres valgkonti. Dermed kan vælgerne og medierne ikke kontrollere om valgbidragene har indflydelse på den førte Venstre politik.

Et stort demokratisk problem, hvor der har været en sag om skjult/”glemt” valgbidrag fra en dansk pelsorganisation på 75.000 kroner, hvor Løkke senere optrådte i medierne med en politisk udmelding, der tydeligt afspejlede valgbidraget. Et tilfælde? Det kan det være, men det kan også være et bevidst “pay back” fra Venstres leder til organisationen.

Note 1.

Venstre er blevet til en offentlig koncern.

LØKKE SKJULTE FIRMABIL
I  regnskabet for 2012 udgør medlemskontingentet (3,5 mill. kroner)  10,01% af partiets indtægter, hvorimod statstilskuddet (27,5 mill. kroner) udgør 77,4% af Venstres indkomst. På grund af Venstres større stemmetal ved valget i 2011 er andelen af statsstøtten større i dag.

Share This Post

Dansk Folkeparti er mod FØTEX’s arabiske prisskilte…….

Men hvad er det?

df_webside

Første parti med oversættelse
Blandt flere muligheder – alt fra engelsk til hebraisk – kan man her vælge arabisk i menuen med fremmede sprog. Og vupti, så toner oversættelsen af principprogrammet frem.

Dansk Folkeparti var endda det første parti til at få oversat sit principprogram til blandt andet arabisk. I den forbindelse udtalte partiets daværende pressechef, Søren Espersen, til Politiken i november 2003:

– Der er borgere i Danmark, som kun taler og læser tyrkisk og arabisk. Vi ved, at der i nogle af disse grupper er mange forkerte forestillinger om Dansk Folkeparti og hvad vi egentligt mener, og dem vil gerne afkræfte.

Hvad er problemet Martin Henriksen? Skiltningen i FØTEX er bade på dansk og arabisk.

Hvad er problemet Martin Henriksen? Skiltningen i FØTEX er både på dansk og arabisk.

 

Benny Engelbrecht på Facebook:
Hold da op der er nogen i DF der får travlt!
Føtex i Sønderborg har hængt et skilt op på et fremmedsprog for at informere deres kunder om at rabatten på tøj fratrækkes ved kassen – mon ikke det skyldes et almindeligt købsmands instinkt?

Det har fået Martin Henriksen op i det røde felt fordi det sprog der anvendes er arabisk. Henriksen må få virkelig travlt. For eksempel har det været almindelig praksis i flere år, at Magasin i København informerer på russisk og kinesisk i turistsæsonen.

God arbejdslyst hr. Henriksen – der er nemlig masser af dygtige købmænd i Danmark

Zenia Stampe på Facebook:
Dansk Folkeparti vil ikke have, at Føtex skriver et skilt på arabisk, så syriske flygtninge kan forstå det. De vil heller ikke have, at en præst siger, hvad han tænker om Jesu opstandelse. Og så vil de kun have dig i partiet, hvis du aldrig nogen sinde har modsagt dem.

For et parti, der igen og igen siger, at ytringsfriheden er absolut, så har de godt nok mange meninger om dem, der bruger den.

 

Share This Post