Hestekur for de ledige!

Det lyder uskyldigt når “Lille Lars fra Græsted” og hans bonveninde i dansk politik, Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, nedsætter dagpengeretten fra 4 år til 2 år!

Men det kan for mange danskere, især blandt de ufaglærte, blive en hård hestekur, som ødelægger deres tilværelse på meget kort tid. De uheldige kan komme ud for en social nedtur, som kun meget få borgere i dag forestiller sig.

Her kommer en kort beskrivelse om kontanthjælp:

Kilde: www.borger.dk

Hus og bil skal sælges:
En af de mest markante regler er, at hverken du eller din ægtefælle må have en formue på mere end 10.000 kr., og det gælder også, hvis formuen er i form af en bil eller et hus.

Ægtefælles indtægt:
Din eller ægtefællens øvrige indtægter trækkes – med visse undtagelser – krone for krone i din kontanthjælp.

Loft:
Efter seks måneder rammer du et “loft”, og din kontanthjælp nedsættes.

Udeboende:
Kontanthjælpssatsen for en udeboende modtager, ældre end 25 år er 9857 kr. om måneden, eller 13.096 kr. hvis du har forsørgelsespligt. Som udeboende under 25 år, er kontanthjælpen 6351 kr. om måneden.

Tab på 10.000 kroner pr. måned:
På dagpenge får du 3760 kr. om ugen svarende til omkring 16.338 kr. om måneden.

Hvis du er under 25 år og går fra dagpenge til kontanthjælp, går du altså omkring 10.000 kr. ned i indkomst om måneden.

Ferie:
Som kontanthjælpsmodtager kan du i princippet heller ikke holde ferie.

Du skal i princippet altid stå til rådighed for aktivering eller et tilbudt job med dags varsel. Du kan dog, hvis du har været uafbrudt i aktivering i 12 måneder – efter aftale – holde en måneds fri med kontanthjælp.

Aktivering:
Alt efter din alder sendes du senest i aktivering efter 13 uger (25 – 30 år) eller ni måneder (over 30 år). Aktiveringen varer mindst fire uger.

Kilde: Borger.dk

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvordan der går i dit tilfælde, hvis du bliver arbejdsløs i for eksempel 3½ år med de vilkår for kontanthjælp.

Derfor mener jeg det er kostbart forlig for de arbejdsløse, som Dansk Folkeparti og regeringen har indgået. Det hjælper ikke de arbejdsløse, at Pia Kjærsgaard håner oppositionen. Hun burde i stedet tage forliget af bordet.

Jeg tror ikke en smed eller metalarbejder er en dag mere arbejdsløs end han/hun er tvunget til, da de fleste i Metals a-kasse mister 55% af deres indkomst på dagpenge!

I denne måned fik Danmark 35.000 flere i arbejdsløshedskøen og den officielle arbejdsløhed udgør 116.000 mennesker. Heraf er der 10.000 langtidsledige, som allerde nu er omfattet af kontanthjælpsreglerne. Det tal vil stige markant efter det indgåede forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti!

Hvis man tager udgangspunkt i de reelt arbejdsøgende, så er ledigheden markant højere, nemlig på 230.000 arbejdssøgende.  (De officielle ledighedstal omfatter kun dem, der modtager dagpenge eller andre overførselsinkomster – Kilde: epn.dk)

Men i forligsparternes termologi, så er de dovne og gider ikke arbejde – i bedste fald – så er der arbejde om 2 år, når forligsreglerne gælder for dagpenge! Og WUPTI, så er der intet problem fortæller Pia Kjærsgaard og regeringen.

Det er i høj grad en due på taget!

Der er ikke forliget andet end besparelser. Det gælder også for den efteruddannelse, som de ledige kan bruge til at opkvalificere sig til at skifte branche.

Forestil dig at leve for 9.857 kroner om måneden. Nej det er sku’ da under det man normalt forestiller sig som under fattigdomsgrænsen og så rammer der måske en mistet børnecheck oven i? Denne indkomst rammes også af en forhøjet skattebetaling i årene 2011-2013!

Nej det er ikke et socialt forlig, som Dansk Folkeparti har indgået med regeringen, men et tyveri af dagpenge, som almindelige danske lønmodtagere skal “belønne forligspartnerne med på valgdagen“.

Share This Post

Skriv et svar