Jeg er skuffet over Birthe Rønn Hornbech

Birthe Rønn Hornbech

Overskriften siger alt om mit syn på Birthe Rønn Hornbech. Jeg har tidligere troet hun var et menneske og politiker med en viden om det danske retssystem og en helt igennem retskaffen politiker, hvor det betød noget med retssikkerheden for det enkelte menneske i Danmark! 

Siden hun blev intergrationsminister har hun langsomt men sikkert skudt mine antagelser om hende ned dag for dag og på den sidste samling i Folketinget før jul er det arbejde gjort helt færdigt med “tuneserloven”!

Nu vil nogle spørge:”Hvad mener du med det”.

Jeg mener hun har mistet sin idenditet som politiker og er blevet en “underdog” for Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti og ved at følge deres paroler sætter Bithe Rønn Hornbech restssikkerheden til side for mennesker af anden etnisk baggrund i Danmark. Hun laver tilmed en særlov for tre mennesker på tålt ophold, som hun ikke engang vil stille for en dommer.

Politiet, som skal løse problemet, har sagt klart og utvetydigt, at “tunerserloven” er overflødig! Politiet har allerede i dag de redskaber, der er nødvendige for at løfte denne sag. Lovens eneste berettigelse er så, at tilfredsstille Dansk Folkepartis behov for profilering i deres hadske angreb med indvandrere.

Jeg er i sandhed flov over at være dansker!

Information skriver i dag:
Kritikken haglede ned over det spinkle politiske flertal, før tuneserloven i går blev endeligt vedtaget. Integrationsministeren benyttede debatten til at skrive julekort til sine samarbejdspartnere i Dansk Folkeparti, citat slut.

I sandhed har hun forfejlet sin ministergerning. Hun nægter at udtale sig og nu håner hun Folketinget ved at skrive julekort, ak ja.

Share This Post

Er indvandring en trussel?

Ja sådan er overskriften i LOs Ugebrev A4 i denne uge. Mit indlæg tager afsæt i det og er tilegnet Dansk Folkeparti på det yderste højre fløj i det politiske Danmark.

Professor John A. Hall i sociologi ved det canadiske McGill Universityi sociologi ved det canadiske McGill University siger: Jeg er samfundsforsker! Jeg prøver at finde ud af, hvad konkrete mennesker og konkrete samfund er villige til at acceptere, og hvad de kan leve med – ikke hvad jeg personligt synes, de burde acceptere eller burde kunne leve med.«

Men hvis Danmarks velfærdssystem og økonomiske succes er muliggjort af vores nationale ensartethed og solidaritet, giver indvandringen så ikke problemer?

»Velfærd kan være mange forskellige ting, og velfærdsstater kan designes og udformes efter forskellige formål og situationer. Jeg tvivler på påstanden om, at velfærdsstaten blokerer indvandrere fra at arbejde, fordi de får for høje velfærdsydelser. Alle de forskningsresultater, jeg har set, viser, at folk emigrerer, fordi de ønsker at forbedre deres levestandard, og at de gerne vil være en del af det samfund, de kommer til. I Danmarks tilfælde er det nødvendigt med en kombination af stok og gulerod: Velfærd plus for eksempel et krav om, at indvandrere skal lære dansk.«  Læs hele artiklen på Ugebrevet A4 .

Den Danske model er en væsenlig faktor for at beholde det Danske velfærdssamfund og en bedre integration er et mål for at afhjælpe arbejdskraftmangel i det danske samfund.

Det er et paradoks arbejdsløsheden er stor blandt danskere “af anden etnisk” baggrund. Der faktisk indvandrere rundt med en uddannelse som efterspørges og er en mangelvare i Danmark, hvorfor så ikke give dem opholdstilladelse og et job?

Men Dansk Folkeparti og en tøvende statsminister, der giver efter for Dansk Folkeparti og lovgiver helt ned på det enkelte individ (Indvandrer), her fremhæver jeg “Tuneser loven” med den ellers så retsskafne Birthe Rønn Hornbech i spidsen.

Jeg græmmes over det!

Hvad ligner det at lovgive for en enkelt person? Det danske samfund har end ikke villet (kunnet) stille ham for en dommer, så det er en ganske tynd sag, men det sætter Danmark i klasse med bananrepublikker, som ikke accepterer konvensioner om menneskerettigheder m.m.

Jeg er i sandhed frustreret over Dansk Folkeparti og partiets støtter i regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) fører en indvandringspolitik i konflikt med det danske samfunds interesser, der tillige overtræder menneskerettighederne.

Mit svar på overskriften er:
Lad os få en human indvandringspolitik, der tager hensyn til individet.
Lad os integrere indvandrerne i ghettoerne.
Lad os uddanne danskere af anden etnisk baggrund i den danske model og det danske sprog.

Og ikke mindst………………………………….
GIV DEM ET JOB, DE KAN LEVE AF!

Share This Post

Har Dansk Folkeparti ikke nogen etiske grænser?

Dansk Folkeparti truer med at trække støtten til Odense-borgmester Jan Boye, fordi borgmesteren skal tale ved fredagsbønnen i omstridt moské. Borgmesteren står fast, skriver www.berlingske.dk i dag!

Nu stiller jeg spørgsmålet til Dansk Folkeparti: “Har partiet og medlemmerne overhovedet ingen etiske grænser for sit fremmedhad og især had mod muslimer”?

Med den indstilling, at borgmesteren ikke må deltage i en fredags bøn, så modarbejder partiet al fornuftig integration i Danmark af muslimer og indvandrere.

Jeg er enig med borgmester Jan Boye i Odense, når han udtaler: “Uanset hvad politiske medspillere og modspillere måtte mene om mit besøg i moskeen, så tager jeg derud. Jeg er inviteret derud og ser frem til besøget. Jeg er borgmester for alle borgere i Odense, uanset hvilken religion man måtte have”.
Kilde:Ritzau.

Share This Post