Dansk Folkepartis vilde løfter holder ikke……

Dansk Folkeparti topper i ny menings på Epinion, hvilket har givet genlyd i alle danske medier. I sidste måned toppede Socialdemokraterne i en Wilke måling, som ikke blev omtalt i medierne.

Hvorfor denne forskel, kan man spørge sig selv om?

Nu strammer Dansk Folkeparti løfterne til vælgerne med en Vejfond på 30 milliarder. Vel og mærke uden partiet fortæller vælgerne hvordan de vil betale for den vejfond. Dermed fraviger partiet ikke sin hidtidige praksis, det skal retfærdigvis siges her.

Tidligere har Dansk Folkeparti udstedt sociale løfter for 76 milliarder (Kaldet: “Tulliarder – dvs. løfter uden finansiering og uden tidshorisont”.)

Samtidig lover Dansk Folkeparti vælgerne en årlig vækst i den offentlige sektor på 0,8%, som partiet heller ikke fortæller hvem der skal betale for det? Den drejer sig i omegnen af 3,6 mia. kroner ud fra et budgettal på 449 mia kroner i 2015.

Dermed kommer Dansk Folkepartis løfter op 106 milliarder kroner, der ikke er anvist finansiering for. Der til skal lægges løftet om en årlig vækst på finansloven på 0,8%. Selvom partibosserne i Dansk Folkeparti fortæller medierne, det er planer, der skal betales over en årrække, så skylder de at fortælle vælgerne i hvilken tidshorisont, de arbejder ud fra?

Jeg vil kalde Dansk Folkepartis løfter for “duer på taget”. Danmarks finanslov for 2015 er kendetegnet ved der reelt kun 3 – 4 milliarder kroner, der kan forhandles mellem partierne, resten af finansloven er lovbundet.

Dermed vil det matematisk tage 26 år at gennemføre Dansk Folkepartis løfter til de danske vælgere ud fra den finanslov vi kender i dag.

thuliarder_DR

Derfor mener jeg ikke medierne skal acceptere Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahls forklaringer om deres valg løfter, men derimod gå en i en reel debat og analyse af partiets økonomiske politik set i forhold til valgløfterne som partiet strørom sig med.

Medierne kunne starte med at fortælle danskerne hvordan Vejfonden skal betales?

Det er blandt andet vejprojekter som den tredje Limfjords forbindelse, udvidelsen af den fynske motorvej og Viborg-Aarhus-motorvejen, der skal sættes fart på med fonden. (Og nu foreslår Venstre så en Midtjysk Motorvej til 20 milliarder kroner, der måske også skal betales af Vejfonden)

Forslaget kommer fra Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, og bakkes op af Venstre, de Konservative og Liberal Alliance.

Jeg vil lade det være helt op til en ny regering, for man skal finde finansieringen. Jeg tror ikke, man kan gøre for meget under 25-30 milliarder kroner over en 20-årig periode, men pengene skal vi finde“, siger han til DR Nyhederne.

Kim Christiansen understreger, at der med Togfonden DK er sat op mod 30 milliarder kroner af til den kollektive trafik, og “nu er det hul lukket frem til 2025”.

Togfond øger oliebeskatning.
Togfonden DK, der blandt andet muliggør en reducering af rejsetiden med tog på tværs af landet, blev vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten i september 2013.

Kim Christiansen mener oliebeskatningen kan betale Vejfonden sammen med en afgift på udenlandske lastbilers kørsel i Danmark. Begge forslag er ikke realistiske, mener jeg. Indtægterne ved oliebeskatningen er vigende og lastbilafgiften er i strid med EU reglerne. Hvis Danmark indgår i en vej afgift/beskatning, så kan vi forvente de sammen beskatninger i de øvrige EU-lande, det kan danskerne ikke have interesse i.

Kristian Thulesen Dahl går i rette med flere konkrete udregninger i Socialdemokraternes tabel, som kan læses på hjemmesiden tulliarder.dk.

 

 

 

Share This Post

Linjerne trækkes klart op mellem Blå og Rød gruppe

Venstre_Peter

Jeg kan godt forstå kritikken er afdæmpet fra Venstres ordfører Peter Christensen.

Venstre afleverede et underskud på Finansloven for 2012 på 95 mia. kroner til den nuværende regering.

Venstre slår hårdt på håndværker i form af bolig-jobordningen, der bruges af Venstres kernevælgere  til boligforbedringer og privat rengøringshjælp. Samtidig angriber Venstre regeringen for at have brugt 3,3 mia kroner for at afbøde dagpenge katastrofen, som Venstre og Dansk Folkeparti har ansvaret for. Begge ledere Kristian Thulesen Dahl (DF) og Lars Løkke (V) forsøger at løbe fra ansvaret. Lars Løkke siger til Ugebrevet A4, at dagpengereformen ikke er “mejslet i granit“.

Begge ledere forsøger at placere ansvaret hos regeringen gennem et aftalt forløb, hvor Kristian Thulesen Dahl (DF) i Berlingske stiller krav om ændringer af dagpengereformen til en (måske) kommende blå regering og Lars Løkke nogle dage efter kommer med svaret intet er “mejslet i granit……..”, alt sammen spin for vælgerfolket.

Venstres kritik af regeringens brug af 3,3 mia.kroner til redning af de mange ledige, der falder ud af dagpengesystemet, sker fordi Venstre vil bruge pengene til skattelettelser.

Her er det klart, der er stor forskel på en Rød regering og en Blå regering under ledelse af Lars Løkke, der er afhængig af Liberal Alliance og Anders Samuelsen, der er ligeglad med de lediges vilkår og alene sigter på fjernelsen af topskatten.

Venstres bud på en finanslov kan koges ind til, der skal spares 250 mill. kroner på hjælp til flygtninge fra Syrien og Irak, samt en nedskæring af ulandsbistanden på 2 – 2,5 mia. kroner og en fastholdelse af bolig-jobordningen.

 

Share This Post

God jul, Lars Løkke……..

Efter 769 dage besteg Lars Løkke talerstolen som “privatist”………..
Han gentog sin urigtige påstand om 800.000 voksne er på passiv forsørgelse – hvis vi fulgte den svenske model, så ville hver sjette dansker -ikke som nu hver femte dansker – være på overførselsindkomst, sagde privatisten Lars Løkke fra Folketingets talerstol.

Det er en løgn der mange gang er fremsat af Lars Løkke, men det bliver det ikke mere rigtigt af……..

Detektor dokumenterer det rigtige tal er omkring 170.000 danskere, som er på dagpenge, kontanthjælp eller i nogle støttede foranstaltninger, som de kunne vælge at gå ud af………….. ikke 800.000 danskere!

Asger Aamund bruger uhæmmet tallet på 800.000 mod bedre viden, for han ved de er sammensat på følgende måde:

  • Gruppe 1 – 173.762 åben arbejdsløse på dagpenge, kontanthjælp, opkvalificering og støttet job
  • Gruppe 2 – 189.507 i skånejob, flexjob, sygedagpenge, barselsorlov, der forventes at indgå på arbejdsmarkedet igen.
  • Gruppe 3 – 442.395 på efterløn, ikke arbejdsduelige kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Hør Lars Løkke på talerstole efter 769 dage.

Folketinget har her til aften vedtaget finansloven. En lidt tilbageskuende en af slagsen. Tillod mig derfor at tage ordet og sige et “par borgerlige ord”. I betragtning af hvor længe venstrefløjen har efterspurgt mig på talerstolen blev jeg måske en smule forundret over karakteren af deres spørgsmål…

Jesper Petersen (S) roste Lars Løkke for at gå på talerstolen efter i 768 dage at have været fraværende. Han spurgte om en løn på 40 kroner er det Venstres politik? Er 40 kroner en rimelig løn? (Claus Hjort Frederiksen)

Lars Løkke (V) vil ikke bide til bolle, jeg anerkender fuldt ud socialdumpning. Hvorfor tager vi ikke slev det arbejde, der er tilrådighed. Det kan ikke betale sig at tage et arbejde for i omegnen af 250.000 danskere. (En alvorlig påstand, der ikke holder – 12.500 danskere er det rigtige tal, som der er initiativ til at løse i regeringens finanslovsforslag.) Venstre har ikke forslag til mindste løn.

Pernille Rosenkrantz-Teil(S): Jeg skal stille et simpelt spørgsmål, som ikke blev stillet under pressemødet den 20. november 2013: Er Lars Løkke Rasmussen enig i at Danmark skal have en nul tolerance overfor brud på anti korruptionsreglerne i Udenrigsministeriet. Hun henviste til familiemedlemmer får betalt rejser for offentlige midler, Lars Løkkes datter er omfattet af antikorruptions reglerne.

Lars Løkke (V): Ja det synes jeg bestemt, men er det det vigtigste spørgsmål der kommer fra den kant? Jeg havde forberedt sig på spørgsmål om 1. klasses billetter.

Frank Aaen (EL) spurgte til Venstres gevinst for at stemme for Finansloven. Var gevinsten for at hjælpe Lars Løkke op af hængekøjen i Rio omkring sagerne i GGGI? Venstre fik stort set ingen ting af regeringen. Sender  tak til regeringen?

Lars Løkke (V): Reelle skattelettelser… dynamiske effekter og tilbageløb, det bliver en ren fest, når finansministeren og statsministeren ikke mere er i regering.

 

Share This Post

Overbudspolitik fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har tre populistiske mærkesager egnet til stemmefiskeri……

1.    Stop for indvandring. Genindførelse af point system – opstilling af grænsebomme – nej til familiesammenføring.

2.    EU modstand. Mortens Messerschmidt er stort mod alt hvad EU beskæftiger sig med.

3.    Sociale forbedringer for de ældre borgere. Overbudspolitik for 9 mia. kroner.

For alle tre punkter gælder, at det i bund og grund er populistiske udmeldinger fra Dansk Folkeparti, som sjældent kan holde i virkeligheden og det er udtryk for et regulært stemmefiskeri i Rød Blok.

Et eksempel er Dansk Folkepartis forhandlingsoplæg til årets finanslovs forhandlinger.

Dansk Folkeparti har ikke selv regnet på, hvor meget deres 11 ældre forslag koster, og har ikke anvist, hvor pengene skal komme fra. Derfor stikker partiet sine vælgere blår i øjnene“, mener Socialdemokraternes finansordfører, Jesper Petersen.

Folderen indeholder en stribe sympatiske forslag, men det er useriøst og et fupnummer, når partiet ikke anviser skyggen af finansiering. De stikker ældre danskere blår i øjnene, når de omdeler denne pjece, og det er ikke sympatisk“, siger Jesper Petersen til Politiken.

DF’s ældrepjece indeholder følgende hovedpunkter:

‘Det vil vi gøre for de ældre’

1. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre

2. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension

3. Vi vil indføre høje minimumskrav til den kommunale ældreservice

4. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask

5. Den ældre skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid

6. Bedre forebyggende indsats for aldersrelaterede sygdomme

7. Mere ældrevenlige hospitaler med enestuer

8. Sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme

9. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis

10. Bedre og mere fleksible boformer for ældre i alle aldre

11. Flere aktiviteter for vore ældre

Kilde: Dansk Folkeparti

FAKTA Så meget koster DF’s ældrepjece

Økonomisk oversigt over Dansk Folkepartis Ældre Pjece.

DF-pjece

Som det ses, så kan 6 af Dansk Folkepartis forslag ikke beregnes, da forslagene ikke er konkretiseret godt nok. Havde de indgået i beregningen så havde de samlede forslag langt oversteget de 9,1 mia. kroner. Det gør Dansk Folkepartis overbudspolitik endnu mere urealistisk.

Vi regner ikke med, at det sker i morgen, det vil jeg da være helt ærlig at sige. Og det tror jeg sådan set også godt, vælgerne kan se. Hvis vi havde skrevet, at det skal se sådan her ud i 2016, så ville vi også skulle levere. Men jeg synes, det er helt fair at skrive, at vi ønsker et velfærdssamfund, der ser sådan her ud, og så arbejde målrettet på det”, siger René Christensen, Dansk Folkepartis socialordfører.

Må jeg efter den udmelding bare melde pas og notere mig, der er tale om overbudspolitik fra Dansk Folkeparti og de 11 forslag er et valgoplæg til det kommende folketingsvalg i 2015.

Ikke et konstruktive forslag til forhandling om finanslov for 2014.

Jeg mener, vælgere, der lader sig forlede af Dansk Folkepartis smarte markedsføring på ældreområdet, de bør stoppe op og tænke på……

Hvorfor har dansk Folkeparti ikke skabt disse forbedringer, da de havde regeringsmagten sammen med Venstre og Konservative? Her brugte de deres indflydelse på etablering af grænsebomme.

Og hvorfor peger Dansk Folkeparti på Venstres leder som statsminister? Et Venstre der går ind for “Nulvækst” og skattelettelser til de rige danskere?

Tror du det kan kombineres med Dansk Folkepartis ønskeseddel på meget mere end 9,1 mia. kroner? Det er ren og skær utopi efter min bedste overbevisning.

 

Share This Post

Venstre tager ikke ansvar for Finansloven 2013.

Peter Larsen skriver på Niels Krause-Kjær blog ” Thorning har ét år” :
I partiet Venstre har selvforståelsen længe været den, at magten i Danmark rent faktisk tilhører Lars Løkke Rasmussen.

Hængekøje eller ej. Gold oppositionspolitik eller ej. Ét er hævet over enhver diskussion, når det handler om Venstre: Partiet er en tordnende succes. End ikke de argeste politiske modstandere kan med nogen rimelighed bestride dét faktum.

Meningsmålingerne taler deres umisforståelige sprog: Mere end hver tredje dansker ville i dag sætte kryds ved Venstre. Godt nok har Lars Løkke Rasmussen ikke overrendt Christiansborg siden valget, men ikke desto mindre (eller måske i virkeligheden derfor?) er han danskernes klart foretrukne statsministerkandidat.

Men som bekendt er de barske realiteter for Venstre, at statsministeren ubestrideligt hedder Thorning. Samtidig tyder intet på, at det i overskuelig fremtid bliver anderledes. Hvilket er noget af en bitter pille at sluge for de Venstre-folk, der her i den kommende weekend samles til landsmøde i Herning“.

Og han fortsætter: “Længe har den underliggende stemning i Venstre nemlig været, at der i forbindelse med valget sidste år skete en beklagelig misforståelse. Det var simpelthen en fejl, må man forstå, at danskerne smed Løkke på porten og i stedet banede vejen for Thorning.
Dog har Venstrefolkene i svage stunder trøstet hinanden med, at der hurtigt ville blive rettet op på den kedelige fejltagelse. Selvforståelsen har været, at regeringen næppe ville kunne overleve det første år“.

Men det er forunderligt de danske vælgere accepterer Venstre fortsat kører i statsminister- og regerings modé.

Berlingske skrev  den 3. september 2012:
” Venstre vil blandt andet finde en milliard kroner ved at modernisere den offentlige sektor, og det er noget »fluffy«, mener Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Paulsen.

“Der er mange ting i Venstres finansieringsforslag, der er for ukonkrete, siger han, efter at Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen mandag eftermiddag fremlagde Venstres forslag til en finanslov for 2013 under overskriften »Færre afgifter. Flere arbejdspladser”.

Samlet set finder Venstre ni milliarder kroner i sit udspil, der indeholder udgifter for otte milliarder kroner.

– Hvis man lægger tallene sammen, så tror jeg, at halvdelen af finansieringsforslagene er temmelig ukonkrete og noget luftige, siger John Dyrby Paulsen.

******

Regeringen og dets støtteparti lavede en finanslov sammen for 2013, hvilket Venstre ikke lige så i kortene, for det er rigtigt det Peter Larsen skriver, at Venstre s strategi gik på en hurtig valgkamp og regeringsskifte her i efteråret 2012, når regeringen led skibbrud i finanslovs forhandlinger.

Venstre skriver i det sidste Nyhedsbrev:

Venstres forklaring på deres hængekøje politik.

Venstres forklaring på deres hængekøje politik.

Dagens store nyhed i medierne er, at regeringen oveni har hævet det skrå skatteloft fra 51,5 til 51,7 procent af den sidst tjente krone. Det betyder, at 460.000 danskere yderligere rammes af skattestigninger. En politisk kovending al den stund, at De Radikale for blot et halvt år siden ville sænke marginalskatten. Lad os bare kalde det slingrekurs“.

Venstre bruger deres ressourcer på en skræmmekampagne om en skatteforhøjelse, der kloster de rigeste borgere i Danmark 360 kroner på et år (Gn.snit i følge TV2).

Faktisk er det en neutral skatteomlægning, når man indregner afskaffelsen af fedt afgiften!

Det Venstre ikke ville deltage i og lægge stemmer til i forhold til Finansloven for 2013:

  • 480 mio. kr. til uddannelse med forsørgelse til dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013. (Venstre undlader at stemme for det i Folketinget)
  • 1½ mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser.
  • Fedt- og sukkerafgiften afskaffes. (Venstre regeringen indførte fedtafgiften og sukkerafgiften var planlagt af den nuværende regering og voldsomt kritiseret af Venstre.)
  • Beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere regler. (Voldsom Venstre kritik)
  • Initiativer der ventes at føre til etableringen af 13.500 flere fleksjob. (Venstre råber op om skabelse af jobs, hvilket er tom retorik)
  • Styrket indsats overfor økonomisk kriminalitet, herunder regler om konkurskarantæne.
  • Godt 200 mio. kr. om året til udsatte grupper, herunder 180 mio. kr. om året til tandpleje for udsatte grupper og en række initiativer på udlændingeområdet.

Senere har Lars Løkke udtalt:
Venstre stemmer for finansloven, fordi regeringen har sit støtteparti, Enhedslisten, på plads. Sådan siger Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. – Har regeringen sit parlamentariske grundlag på plads, så stemmer vi for – som traditionen sig hør og bør“.

Den udtalelse er en falleret forhenværende statsminister værdig.

Venstre skylder danskerne – og især de ledige – som Venstre har forringet forholdene for med halveringen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblet optjeningskravet fra 26 uger til 52 uger, en aktiv politik, der skaber jobs i Danmark.

Inden Lars Løkke kommer for højt op træet over sin og Venstres fortræffeligheder må vi minde ham om:
“Finanskrisen og den efterfølgende krise på arbejdsmarkedet er gået hårdt ud over arbejdspladserne i Danmark, og siden krisen satte ind er hele 200000 job forsvundet fra det danske arbejdsmarked – dermed har krisen kostet mere end dobbelt så mange arbejdspladser som de to oliekriser.

Siden krisens udbrud i efteråret 2008, er hele 175.000 arbejdspladser gået tabt. Ser man på den private sektor alene er intet mindre end 199.000 arbejdspladser gået tabt, hvilket svarer til ca. hver 10. arbejdsplads på det private danske arbejdsmarked. Dermed er næsten hele beskæftigelsesfremgangen, som blev høstet i de gode år fra 2004-2008 tæt på at være blevet sat over styr.

66.000 job forsvundet i industrien siden efteråret 2008
Når man ser på beskæftigelsesfaldene fordelt på hovedbrancher, viser det sig, at det specielt er industrien og byggeriet, som har mistet arbejdspladser.

Begge erhverv har således mistet mere end 16 pct. af deres beskæftigelse siden krisens udbrud. Alene i industrien har jobtabbet været på 66.000 siden krisen satte ind, mens bygge- og anlægssektoren har tabt 34.000 arbejdspladser.

Handel, hoteller og restauranter har siden toppen i 3. kvartal 2008 tabt 33.000 arbejdspladser, hvilket svarer til 5,7 pct. af beskæftigelsen, mens transport, post og tele har tabt 19.000 arbejdspladser (10,2 pct.).

Generelt har servicefagene haft en hård medfart under denne krise. Det skyldes især, at det private forbrug samt tjenesteeksporten har været hårdt ramt, men servicesektoren yder/leverer i forhold til tidligere også flere input til f.eks. bygge- og anlægssektoren og industrien.

Enkelte servicefag såsom finansiering og forsikring er dog beskæftigelsesmæssigt sluppet billigt under denne krise, ligesom beskæftigelsesfremgangen i offentlige og personlige tjenester på 28.000 personer har begrænset det samlede tab af arbejdspladser under denne krise”.
Kilde: Analyse fra AE.DK publiseret den 18. august 2010.

Venstres Landsmøde.

Venstre holder i weekenden 17. – 18 november 2012 landmøde i Herning, hvor op mod 1300 deltagere og delegerede har meldt deres ankomst.

Landsmødet skal i år tage beslutning om en række vigtige sager, herunder justering af vedtægterne og opstillingsregler forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014. Desuden skal landsmødet vælge spidskandidat til EP14.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen holder sin store tale lørdag eftermiddag kl. 14.00. Kig med på Venstres nyhedskanal TV 2 NEWS, der sender direkte fra Venstres Landsmøde 2012.

Landsmødets politiske fokus vil være behovet for at skabe private reelle arbejdspladser, og forbedre Danmarks konkurreneevne.

I weekenden skal høre mere varm luft fra Venstre, der stadig tror de har regeringsmagten.

I weekenden skal høre mere varm luft fra Venstre, der stadig tror de har regeringsmagten.

Så skal vi igen høre en masse tom retorik fra Lars Løkke og Ellen Trane Nørby, der stadig ikke har tilgivet vælgerne, de stemte dem ud af regeringskontorerne.

 

 

 

Share This Post