Har regeringen tabt hovedet i dag?

Hvad helvede foregår der i finansministeriet????

Margrethe Vestager vandt slaget i kulissen sammen med Venstre.

Margrethe Vestager vandt slaget i kulissen sammen med Venstre.

Har regeringen og finansministeren tabt hovedet ?

Smide sit støtteparti på porten og indgå en skatteaftale på 4 timer med Venstre og Konservative.

Burde man ikke tænke sig om i regeringstoppen, for Venstre og Konservative VIL IKKE stemme for en finanslov UDEN regeringen har sit flertal på plads. Det har den ikke med den behandling Enhedslisten har fået i dag. Tåbeligt.

I praksis har Bjarne Corydon udskrevet valg i dag, Det afholdes senest medio december måned 2012. Man må håbe han har taget sin regeringschef med på råd.

Danmark får efter valget den 2. den kvindelige statsminister – Margrethe Vestager – der har spillet sine kort godt og dygtigt i kulissen sammen Venstre og Lars Barfoed. Hun er nu klar til at rykke ind i statsministeriet efter det kommende valg med Lars Løkke som finansminister og Lars Barfoed som udenrigsminister.

Men det er måske også bedre med en borgerlig regering, der fører socialdemokratisk politik, fremfor en rød regering, der fører ekstrem borgerlig politik.

Jeg er dybt frustreret over Bjarne Corydon ikke har større politisk forståelse end den han har udvist ved at indgå aftale om skattereform med Venstre og Konservative i dag.

Og endnu mere frustreret over den delvist skal financieres ved at hente en del af pengene hos førtidspensionister og arbejdsløse.

Det er ikke et parti jeg ønsker at være medlem af.

Holder mediernes dækning af skatteforliget i dag – og de kommende dages gennemgang af forliget  – ikke fortæller mig noget andet, så det sket med mit medlemsskab det gamle arbejderparti.

 

Share This Post

Rent tyveri………

Den nyligt stærke dame i dansk politik, Margrethe Vestager (R) og dansk politiks grand old dronning, Pia Kjærsgaaard, de har netop indgået forlig her inden weekenden med VK-regeringen om en “EFTERLØNSREFORM”.

Den såkaldte efterlønsreform blev indgået fredag.

Den såkaldte efterlønsreform blev indgået fredag.

“Reformen” betyder en 56 årig i dag kan forvente at gå på efterløn tidligst som 61,5/62 årig. Der må være nogen der føler sig noget snydt, når man uden varsel ændrer på en efterlønsordning, som mange har betalt til i rigtig mange år i den forventning man kunne gå på efterløn som 60 årig.

Den radikale leder har kørt et soleløb på en drejebog, som er fastlagt mellem Pia Kjærsgaard (DF) og finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) for at ødelægge sammenholdet i “Rød Stue”, det er der almindelig enighed om i medierne.

 De “studendiøse” Radikale med deres vælgergrundlag i den bedre social halvdel af befolkningen har længe været mod efterlønnen, hvilket Margrethe Vestager med sit evindelige udsagn: “Vi har ikke råd til raske borgere går på efterløn“. 

Men Pia Kjærsgaard har klart begået klart løftebrud.

Hun udtalte i Debatten 3. februar 2011: “Dansk Folkeparti vil under ingen omstændigheder ændre på den aftale, vi har med regeringen, S og R, om, at efterlønsalderen gradvist bliver hævet fra 60 til 62 år fra 2019 til 2022. Den aftale står fast, og der kommer ingen pludselig forringelser eller ændringer fra vores side!”  

Hun sagde videre til direkte henvendt til Villy Søvndal: “Dansk Folkeparti vil ikke, som en tyv i natten, forringe danskernes mulighed for at gå på efterløn. Sådan er det«.  Adspurgt om hun kunne være med til at fremrykke Velfærdsforliget. “Nej det vil vi ikke. Vi har sagt, at det går vi ikke med til“.

Pia Kjærsgaard, partileder (DF), Debatten på DR 2. d. 3. februar 2011: “Ændringer i efterløns- og folkepensionsalderen er ikke Dansk Folkepartis kop te. Vi har en aftale fra 2006. Den aftale agter vi at overholde, hverken mere eller mindre«.

Pia Kjærsgaard, partileder (DF), debatindlæg ‘Sjællandske – Slagelse’ d. 15.01. 2010   “Dansk Folkeparti er klar til at tage en del af tæskene. Men det gælder ikke, hvis der samtidig skal diskuteres reformer af efterlønnen eller dagpengene. Den usikkerhed skal DF-vælgerne ikke plages med af en regering, der lever på DF’s nåde og mandater“.

 Peter Skaarup, næstformand, læserbrev Jyllands-Posten d. 26.04. 2010: “Vores politik er at holde fast i velfærdsforliget. Det er folks udgangspunkt for at gå på pension i disse år. Det skaber usikkerhed, hvis vi begynder at lave om på de varsler om forhøjelse af efterlønsalderen, vi gav dengang, og en sådan usikkerhed vil vi ikke bidrage til”.

 Kristian Thulesen Dahl, finansordfører, Berlingske Tidende d. 31.12. 2010:   “Vi kan under ingen omstændigheder støtte reformer, der skærer i efterlønnen eller sænker dagpengeperioden”.

Kristian Thulesen Dahl, finansordfører, Jyllands-Posten d. 29.12. 2009: “Vi vil ikke ændre det forlig (velfærdsforliget) fra 2006. Det står vi bag, og det holder vi fast i“.

Tydeligere kan det løftebrud ikke dokumenteres!!

Betalingen er en tvivlsom øget grænsekontrol, en optjeningsordning for udlændinge og en “velfærdspakke” med øget straf for hjemmerøverier, som måske bliver rullet tilbage i et eller andet omfang efter det kommende valg?

Tillykke til de vælgere som troede på Pias løfter om efterlønnen ved valget i 2007, de må stemme anderledes ved det kommende valg.

Share This Post

Fortsat tog i Vestjylland

Tillykke til Varde  Kommune og borgerne langs Vestbanen. Vestbanen vil køre de næste 25 år i det vestjyske, det sikrede et flertal på 21 mod 19. Det var S, SF og Dansk Folkeparti, der fik strikket et forlig sammen i sidste øjeblik mod den borgerlige junta, der gik ind for nedlæggelsen af Vestbanen i år 2012.

Togmateriellet skal moderniseres, hvis banen fortsat skal overleve, men er det borgerlige fleretal indstillet på det?

Togmateriellet skal moderniseres, hvis banen fortsat skal overleve, men er det borgerlige fleretal indstillet på det?

Forligsteksten lyder som følger:
Togdriften på Vestbanen fortsætter efter den 30 juni 2012 i nuværende køreplanomfang, idet Vestbanen videreføres fra Varde til Esbjerg gennem samdrift med Arrivas tog på denne strækning.
Det årlige tilskud til drift af tog og infrastrukturforvaltning sker indenfor en forventet årlig ramme på 24 mio. kr. (PL 2010).
Vestbanens nødvendige investeringer i nyt materiel og infrastruktur sker gennem låneoptagelse, med Region Syddanmark som garant. Låneoptagelsen sker i Vestbanen A/S med et samlet provenu på 113,2 mio. kr. Region Syddanmark tilfører nettoydelsen på lånet fra optagelsesperioden i en periode på 25 år.
Region Syddanmark undersøger i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at sikre ensartet betaling fra de uddannelsessøgende i hele regionen.
Region Syddanmark undersøger endvidere i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at give gratiskørsel til ældre, der modtager ældrecheck.
Denne undersøgelse skal være afsluttet ultimo 2011“.

Nu står der tilbage regionsrådet formelle daglige flertal lever op til beslutningen om at fortsætte driften i en posetiv ånd og borgerne så benytter Vestbanen i de kommende år. Jeg tror det sker, hvis der indsættes tidssvarende moderne tog, der kører når behovet er tilstede.

Men et stort tillykke til borgerne i Varde Kommune.

Share This Post

Hestekur for de ledige!

Det lyder uskyldigt når “Lille Lars fra Græsted” og hans bonveninde i dansk politik, Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, nedsætter dagpengeretten fra 4 år til 2 år!

Men det kan for mange danskere, især blandt de ufaglærte, blive en hård hestekur, som ødelægger deres tilværelse på meget kort tid. De uheldige kan komme ud for en social nedtur, som kun meget få borgere i dag forestiller sig.

Her kommer en kort beskrivelse om kontanthjælp:

Kilde: www.borger.dk

Hus og bil skal sælges:
En af de mest markante regler er, at hverken du eller din ægtefælle må have en formue på mere end 10.000 kr., og det gælder også, hvis formuen er i form af en bil eller et hus.

Ægtefælles indtægt:
Din eller ægtefællens øvrige indtægter trækkes – med visse undtagelser – krone for krone i din kontanthjælp.

Loft:
Efter seks måneder rammer du et “loft”, og din kontanthjælp nedsættes.

Udeboende:
Kontanthjælpssatsen for en udeboende modtager, ældre end 25 år er 9857 kr. om måneden, eller 13.096 kr. hvis du har forsørgelsespligt. Som udeboende under 25 år, er kontanthjælpen 6351 kr. om måneden.

Tab på 10.000 kroner pr. måned:
På dagpenge får du 3760 kr. om ugen svarende til omkring 16.338 kr. om måneden.

Hvis du er under 25 år og går fra dagpenge til kontanthjælp, går du altså omkring 10.000 kr. ned i indkomst om måneden.

Ferie:
Som kontanthjælpsmodtager kan du i princippet heller ikke holde ferie.

Du skal i princippet altid stå til rådighed for aktivering eller et tilbudt job med dags varsel. Du kan dog, hvis du har været uafbrudt i aktivering i 12 måneder – efter aftale – holde en måneds fri med kontanthjælp.

Aktivering:
Alt efter din alder sendes du senest i aktivering efter 13 uger (25 – 30 år) eller ni måneder (over 30 år). Aktiveringen varer mindst fire uger.

Kilde: Borger.dk

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvordan der går i dit tilfælde, hvis du bliver arbejdsløs i for eksempel 3½ år med de vilkår for kontanthjælp.

Derfor mener jeg det er kostbart forlig for de arbejdsløse, som Dansk Folkeparti og regeringen har indgået. Det hjælper ikke de arbejdsløse, at Pia Kjærsgaard håner oppositionen. Hun burde i stedet tage forliget af bordet.

Jeg tror ikke en smed eller metalarbejder er en dag mere arbejdsløs end han/hun er tvunget til, da de fleste i Metals a-kasse mister 55% af deres indkomst på dagpenge!

I denne måned fik Danmark 35.000 flere i arbejdsløshedskøen og den officielle arbejdsløhed udgør 116.000 mennesker. Heraf er der 10.000 langtidsledige, som allerde nu er omfattet af kontanthjælpsreglerne. Det tal vil stige markant efter det indgåede forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti!

Hvis man tager udgangspunkt i de reelt arbejdsøgende, så er ledigheden markant højere, nemlig på 230.000 arbejdssøgende.  (De officielle ledighedstal omfatter kun dem, der modtager dagpenge eller andre overførselsinkomster – Kilde: epn.dk)

Men i forligsparternes termologi, så er de dovne og gider ikke arbejde – i bedste fald – så er der arbejde om 2 år, når forligsreglerne gælder for dagpenge! Og WUPTI, så er der intet problem fortæller Pia Kjærsgaard og regeringen.

Det er i høj grad en due på taget!

Der er ikke forliget andet end besparelser. Det gælder også for den efteruddannelse, som de ledige kan bruge til at opkvalificere sig til at skifte branche.

Forestil dig at leve for 9.857 kroner om måneden. Nej det er sku’ da under det man normalt forestiller sig som under fattigdomsgrænsen og så rammer der måske en mistet børnecheck oven i? Denne indkomst rammes også af en forhøjet skattebetaling i årene 2011-2013!

Nej det er ikke et socialt forlig, som Dansk Folkeparti har indgået med regeringen, men et tyveri af dagpenge, som almindelige danske lønmodtagere skal “belønne forligspartnerne med på valgdagen“.

Share This Post

Pensionisterne reddet og vælgerbedraget gennemført!

Forligsforhandlingerne om  besparelser på  i omegnen af 24 milliarder kroner mellem Dansk Folkeparti og regeringen er ved at være på plads! Pia har besluttet at “Lille Lars fra Græsted” ikke skal have det med på pressemødet i Stasministeriet, klokken 11:30 i dag, for hun skal selv sole sig i forliget foran Finansministeriets dør her til middag.  Hun har magten i Dansk politik, så det bliver sådan!

Som ventet var fastfrysningen af pensionen til folkepensionisterne det gys – de skulle have, for at Dansk Folkeparti kunne stå for redningsmand af indkomsten for “gamle fru Hansen” på Nørrebro! Dertil kommer stramninger på flygtninge- og indvandrerområdet, så Dansk Folkeparti får gennemført som nogle af sine mærkesager, for at give regeringen støtte til dens spareforslag.

Det uanset om EU forlanger stramninger af dansk økonomi, for vi kan leve op til unionens konvergens politik på max 3% underskud på statsfinanserne i forhold BNP.

Det er stadig uvist om den danske finansminister har presset EU-kommisæren til at skifte standpunkt om konvergens kravet til Danmark, som Politiken skrev om i sidste uge.

Regeringen får gennemført det sidste attentat mod fagbevægelsen ved at fjerne eller mindske fradraget for faglige kontingenter og den får halveret dagpengeperioden. Samtidig fastholdes skattelettelserne for de mest velstillede i Danmark. Der gives yderligere skattelettelser i 2013 til de velstillede, som følge af forliget!

Den sociale profil som Dansk Folkeparti har råbt op om, er en yderst tvivlsom partner i forliget, som det tegner til nu.

Kristian Thulesen Dahl har med ansigtet lagt i sørgmodige og alvorlige folder talt om Dansk Folkeparti ikke vil indgå et forlig med rimelig social profil. Men partiet har, som man kan læse i medierne, forslået en halvering af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år!

Det er bestemt ikke en social profil! Det er heller ikke en social profil at skære i ulandsbistanden, tage folkepensionen fra flygtninge og så videre.

Men så smiler Pia Kjærsgaard sødt til journalisterne på gangen foran Finansministeriet og siger: “Beskæftígelse er stigende”! Men hvad med de mange mennekser, der falder ud af dagpengesystemet efter to år, for der er stadig en stor arbejdsløshed i Danmark efter forliget.

Forliget er i sin substans meget defensivt og det øger ikke beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked.

Drejebogen er sat til et af de største vælgerbedrag i Danmark, hvor Dansk Folkeparti med regeringens hjælp iscenesætter sig som et socialt parti, men reelt er partiet langt til højre for Danmarks Liberale Parti – Venstre, det siger en hel del.

Valgkampen er skudt i gang og forskellene er meget tydelige på Rød og Blå blok.

Efterskrift!

De arbejdsløse betaler gildet. Først med den føromtalte halvering af dagpengeprioden fra 4 år til 2 år, dernæst et mindre fradrag for fagligekontingenter og sidst i form af skatteforhøjelse i årene 2011 -2013 på 500-1.300 kroner.

De arbejdsløse skal piskes i jobs af den borgerlige regering, men hvor er jobbet henne. De borgerlige økonomer med Steen Bochian, Danske Bank, i spidsen spår øget arbejdsløshed gennem det næste 1½ år !

Og så er der bomben under LO. Et fagforeningsfradrag der passer til “Det Faglige Hus”, men det er jo ikke en fagforening, men et privat foretagende med en jurist og a-kassemedarbejdere ansat og en givtig forretning for en enkelt person i Esbjerg, der skovler penge ind på folk, der tror de er i en fagforening 🙁

Det betyder indgåelse af forliget med Dansk Folkeparti:

  • Regeringen har afskaffet skattestoppet. Det er bekræftet af Lars Løkke  i dag på pressemødet i statsministeriet. Han siger:Vi strammer skatteskruen en smule. Vi kommer til at betale lidt mere i skat end vi ellers skulle“.
  • Arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen har brudt dagpengeløftet fra valget i 2007. Han lovede dengang, der ikke ville ske ændringer af dagpengeordningen i den kommende valgperiode.
  • Der er sket et opgør med Venstres kontraktpolitik med vælgerne, der nu ikke mere kan stole på, at Venstre ved man, hvor man har! Det gælder ikke længere end det Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ønsker.
Share This Post