Venstres næstformand erkender VK- regeringens fejlslagne økonomiske politik!

Dansk økonomi var overophedet, men alligevel pøsede den tidligere VK-regering benzin på bålet i form af øgede offentlige udgifter og skattelettelser.

Christen Sørensen udgav bog den 19. juni 2013, der udtrykker kritik af VK-regeringens førte økonomiske politik gennem "nullerne".

Christen Sørensen udgav bog den 19. juni 2013, der udtrykker kritik af VK-regeringens førte økonomiske politik gennem “nullerne”.

Dermed bærer de skyld for krisens dybde, mener tidligere overvismand fra 1985 til 1988, Christen Sørensen i sin nye bog.

Der er ingen tvivl om, at finanskrisen kom fra USA, men det helt afgørende var, at man havde svækket økonomien meget grundlæggende forud for finanskrisens udbrud i september 2008,” siger Christen Sørensen til B.dk/politiko og han fortsætter: “Hvis ikke vi  (VK regeringen) havde undermineret dansk økonomi, så var vi jo ikke blevet hårdere ramt end Tyskland og Sverige. Det viser jo tydeligt, at den daværende regerings undskyldning om, at krisen er global, ikke holder.”

“På trods af, at dansk økonomi var overophedet, og man burde have ført det, som vi økonomer kalder en strammere finanspolitik, lempede regeringen i stedet finanspolitikken og pøsede benzin på et i forvejen brændende bål.”

Næstformand Kristian Jensen (V) er i medierne i dag med en erkendelse om, at VKO regeringen svigtede at føre en stram økonomisk politik i “nullerne”. Anders Fogh’s politiske eftermæle smuldrer i dette årti……. og Venstres ry for at være økonomisk ansvarlige får nogle gevaldige ridser i lakken……

Ja, vi skulle have strammet op“, sådan lød det onsdag formiddag fra Venstres gruppeformand Kristian Jensen på DR2 den 19. juni 2013, der nu indrømmer, at regeringen i 00’erne førte en for lempelig finanspolitik.

Erkendelsen kommer samme dag, som økonomiprofessor Christen Sørensen udkommer med sin nye bog om finanskrisen.

I den konkluderer Christen Sørensen, at både bankerne, den daværende borgerlige regering, Nationalbanken og De Økonomiske Vismænd svigtede deres ansvar i årene op til krisen og derfor er medskyldige i, at krisen har været ekstra hård herhjemme.

dr2_morgen_19_6_13

Kristian Jensen erkender at VK regeringen burde have grebet ind og strammet på pengepolitiken og han erkender også det er godt de økonomiske lærebøger ikke blev skrevet om, som hans tidligere chef daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen ønskede det.

Men er det andet en taktisk tilståelse fra venstres næstformand, der har det mål at tage brodden af Christen Sørensens kritik i hans nye bog? Kritikken som Christen Sørensen fremfører i bogen kan IKKE stå alene uden en kommentar fra Venstre, så defor har næstformanden fået den opgave, da Venstre partitoppen vil “beskytte landsformanden”, så han er ren i den kommende valgkamp..

Men retfærdigheden sker fyldest på sigt….. vælgerne vil gennemskue Venstre….

 

 

Share This Post

Venstres omvendte løftebrud……….. eller uhæderligt politisk spin!

VK(O) Regeringen barslede i 2008 med deres vision af Danmarks fremtidige transport politik.

BÆREDYGTIG TRANSPORT – BEDRE INFRASTRUKTUR.  Hent den her. En hæderlig beskrivelse på det tidspunkt.

Jeg citerer herfra: (Side 8 – venstre kolonne)

VK(O) Regeringen vil foreslå en indsats, der målrettet kan påvirke adfærden i den individuelle vejtrafik. Det skal gøres billigere at købe en bil, men til gengæld dyrere at bruge den.

Og både danske og udenlandske lastbiler skal betale for deres slid på vejene. Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketings­ samlingen 2009-10 med henblik på at indføre en grøn kørselsafgift, der skal omfatte lastbiler allerede fra 2011 og personbiler fra 2015, idet indførelsen for personbiler kan ske over en årrække”.

Senere vedtog VK(O) -regeringen med “Forårspakke 2.0″ (side 28) indførelsen af afgiften på lastbiler, hvor den skulle være en del af finansiering til blandt andet skattelettelser. Man forventede lastbilafgiften skulle indbringe omkring 2 mia. hvert år. I forbindelse med finanslovs aftalen for 2012, aftalte den nuværende regering at man videreførte afgiften og at den nu skulle indbringe i omegnen af 2,7 mia. kr. Den nuværende regering ville altså blot forhøje afgiften, mens det uden nogen som helst tvivl var VK(O) -regeringen der opfandt afgiften.

Senere i VK(O) – Regeringens visioner hedder det: (Side 8 – midterkolonnen)

De centrale elementer i indretningen af en grøn kørselsafgift skal være:
Trængsel:
Ved at lade kørselsafgiften variere i forhold til tid og sted vil det være muligt at reducere trængslen i myldretiden og på de mest belastede vejstrækninger.

Det vil ikke mindst få effekt i de største byer, hvor kørselsafgifter vil mindske støj og luftforurening. Samtidig skal det være billigere at køre på steder, hvor der er plads på vejene“.

Hvad gjorde Venstre efter de var kommet i opposition, så?

Sofie Løhde (V) startede sammen med andre toneangivende borgerlige medlemmer af Folketinget en kampagne mod den nuværende regerings forslag om betalingsring (Trængselsafgift) i København (Kørselsafgift i VK(O) sprog). Kampagnen toppede med en effektiv Facebook side, anført Venstres Sofie Løhde med en særdeles effektiv kampagne tordnede mod den mod betalingsringen, ivrigt og ukritisk støttet af TV2, TV2 News og de borgerlige aviser anført af BT (Venstres trofaste talerør).

Venstre tordnede mod betalingsringen, som regeringen reelt havde overtaget fra netop Venstre og VK(O) – Regeringens eget forslag  BÆREDYGTIG TRANSPORT – BEDRE INFRASTRUKTUR.

En fuldstændig absurd forestilling fra Partiet Venstres side, der havde det formål at skabe vanskeligheder for den nye regering, der på tidspunkt var hårdt presset af EU-formandskabet. Venstre er dermed årsag til trængslen fortsætter mange år fremover i København og de større danske byer. Husk på det, når I sidder i lange trafikkøer……….

Det var politisk spin i sin værste form og det havde kun et mål, nemlig at fjerne troværdigheden for den nye regering. Denne kampagne blev fulgt op af Venstres folketingsmedlemmer der i SSFR – Regeringens første år råbte “løftebrud” i Folketinget ved stort set alle møder i Folketinget.

I regeringens andet leveår blev Venstres nye strategi til “BYRDESTOP” og en profilering af Venstre som erhvervslivets beskytter i Folketinget. Venstre står nu for oprettelse af nye danske arbejdspladser finansieret ved nedsættelsen af selskabsskatten og “erhvervsfremmende foranstaltninger“.  Venstreformanden gør et stort nummer ud af virksomhedsbesøg og for at blive fotograferet med de rigtige, succes rige, erhvervsledere, for at skabe et statsmands image.

Ikke et ord om VK(O) Regeringen “sad på hænderne”, da Danmark i hans regeringstid på få år mistede tæt  ved 180.000 danske arbejdspladser til udlandet.

Er du forvirret, for det er jeg!

Men det er jeg så alligevel ikke…..

For Venstres mål har været siden Lars Løkke mistede statsministerposten, udelukkende at bringe den tidligere statsminister tilbage i statsministerkontoret. Om det så skal skade udviklingen af dansk politik og dermed skade Folketingets lovgivningsarbejde til gavn for det danske samfund, det bekymrer ikke Venstre!

Men Venstres næstformand Kristian Jensen topper med gennemskuelig politisk spin på Twitter.

Kristian Jensen (V) spin på højeste plan, men let gennemskuelig....

Kristian Jensen (V) spin på højeste plan, men let gennemskuelig….

I 2008 var det VK(O) og dermed også det regeringsbærende parti Venstres politik at indføre en afgift på lastbiler! Om Kristian Jensen har en dårlig hukommelse eller ikke vil stå ved Venstres politik, det må Kristian Jensen forklare os.

Men det står fast, at han og Venstre bedriver uhæderligt politisk spin og dermed prøver at tørre deres egen lastbil afgift af på regeringen. Det  er utroværdigt Kristian Jensen!

Det “erhvervsvenlige” parti Venstre stod for fedtafgiften, Iværksætterafgiften, lønsumsafgiften, medieafgiften, Noxafgiften, bare for at nævne nogle få af de 287 skatter og afgifter Venstre har påført danskerne og erhvervslivet, for at få råd til skattelettelser til de bedst aflagte danskere, som for eksempel den administrerende direktør i Danske Bank, samt direktører i andre store danske virksomheder, der har fået 485.000 kroner og mere i gave fra Venstre, selvom de har en års indkomst på 10 mill. kroner eller mere!

Fælles for disse skatter har været Venstre indførte dem og forsøgte via politisk spin at give den nuværende regering ansvaret for dem.

 

Share This Post

Venstre fortrænger stegt flæsk!

Agurketidens krigeriske Venstre-paroler om Restaurant Vejlegården var i går forvandlet til noget nær radiotavshed hos det store oppositionsparti.

I sommer flokkedes ledende Venstre-folk om at stemple 3F’s konfliktaktiviteter som »bøllemetoder«, »chikane« og »vilkår, der ikke hører hjemme i Danmark.

Samtidig er det særdeles vanskeligt at trække et klart svar ud af Ellen Trane Nørby om, hvorvidt partiet fortsat står bag det omdiskuterede beslutningsforslag om at forbyde iværksættelse af blokader mod virksomheder, der som Vejlegården er omfattet af en landsdækkende overenskomst” har Politiken.dk skrevet den 30. november 2012.

Konflikten i få ord:

Vil du sættes ned i løn?
Skal din arbejdsgiver have frihed til at sætte dig ned i løn?

Forestil dig, at du er ansat på en virksomhed, som får ny ejer. Den nye ejer siger til dig og dine kolleger, at han ikke bryder sig om den overenskomst, I er ansat under.

Derfor får I nye ansættelsesvilkår under en anden overenskomst. Du får lavere løn, længere arbejdstid og andre forringelser.

Hvad ville du sige til det? Ville du ikke gerne have, at din fagforening protesterede. Eller synes du, at det er ok, at din arbejdsgiver kan gøre, hvad han vil?

Arbejdsrettens dom:

Konflikten er kendt lovlig af Arbejdsretten den 29. november 2012, så Venstres kampagne har lidt skibbrud trods den enorme dækning og support af Venstres top hen over sommeren……….

Andre artikler om Venstres holdninger, dengang partiet spiste stegt flæsk på Vejlegården.

Fagforbund skal forbydes at bruge blokade mod virksomhed med overenskomst, mener Venstres Inger Støjberg. “Venstre har fremsat et forslag, så hvis der er tegnet en overenskomst, så kan man ikke blokere, som 3F gør”, siger hun.

Alternative fagforeninger bør sikres repræsentation i Arbejdsretten og have sæde i flere kommissioner og lovforberedende udvalg, mener Venstres næstformand Kristian Jensen. Han fortsætter: “»Man kan ikke bare sige, at Kristelig Arbejdsgiverforening og Krifa nu skal sidde med alle steder. De skal sidde med, hvor det er relevant, at deres mange medlemmers synspunkter også bliver hørt“.

Ulla Tørnæs og Bent Bøgsteds  beslutningsforslag til Folketinget B92.

Fremsat den 12. juni 2012 af Ulla Tørnæs (V) og Bent Bøgsted (DF)

Forslag til folketingsbeslutning om regulering af faglige organisationers konfliktret over for virksomheder med overenskomst. (Læs Vejlegården og Krifa mod 3F)

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte forslag til lov, der regulerer faglige organisationers konfliktret, således at der ikke lovligt kan etableres en konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst for et fagligt område, der allerede er dækket af en kollektiv overenskomst med en anden landsdækkende lønmodtagerorganisation, medmindre der foreligger tungtvejende grunde hertil.
Bemærkninger til beslutningsforslaget kan læses her……..  eller her, hvis Venstre trækker forslaget…… her!

 

Vi ved ikke, hvad vi skal mene i Venstre............ sagt af politisk ordfoører Ellen Trane Nørby.

Vi ved ikke, hvad vi skal mene i Venstre………… sagt af politisk ordfører Ellen Trane Nørby.

Er det fordi Ellen Trane Nørby har læst Cevea’s sidste rapport……….?

Høj organisering øger velstand

En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser en ny analyse, at lande som Danmark med en høj organiseringsgrad også har større vækst målt i BNP og lavere ulighed målt på Gini-koefficient. Fagbevægelsen er dermed afgørende for Danmarks velstand – nu og i fremtiden.

Fagforeningerne har spillet en historisk rolle i at sikre danske lønmodtagere en høj velstand og bidraget til at skabe den lighed, som kendetegner vores samfund i dag. Den danske model og vores flexicurity system har i årevis givet Danmark stærke konkurrencefordele. Men fagforeningerne har, ifølge OECD, støt mistet medlemmer siden de toppede i begyndelsen af 1980erne. Den udvikling er risikabel for Danmarks fremtid.

For der er en klar sammenhæng mellem organiseringsgrad, velstand og lighed.

Læs rapporten her………

Stegt flæsk er ikke længere favoritretten hos de borgerlige partier i Danmark.

Stegt flæsk er ikke længere favoritretten hos de borgerlige partier i Danmark.

Tiden hvor Amin Skov må klare sig selv uden Venstre må være nært forestående, for partiet har kørt sit beslutningsforslag “B92″ i syltekrukken og fortrænger tiden, hvor stegt flæsk var favoritretten for partitoppen i Venstre.

Det hedder sig formelt, at forslaget afstemmes efter efter EU rettens anvisninger, men mon ikke Venstre besinder sig inden de ødelægger det danske arbejdsmarked efter råd fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Der står en kommunal valgkamp for døren, hvor Venstres Liberale Klub (Generte danske erhvervsledere er medlem her) gerne skulle spytte i indsamlingsbøssen.

Og Amin Skov er, som han selv han selv frygtede – bare en lille fisk – der lod sig misbruge af de borgerlige partier, der vil ødelægge 3F og Landsorganisationen i Danmark. Så enkelt kan det siges Amin…………

Indtil videre videre kører han sin kamp videre med bombastiske overskrifter, som: ” 3F står for kæft, trit og retning“.

Man kan ikke forhindre Amin Skov ødelægger sig selv og sin forretning, det er en menneskeret for små fisk, som ham.  Nu er der kun “Liberablende Alliance” og den tidligere statsstøttede kuglestøder Joakim B. Olsen, der bakker ham op. Han lægger en sidste hånd på en lovforslag mod fagforeningen 3F og LO……

Share This Post

PET sagen, der ikke vil dø…………

Der var intet pres fra Helle Thorning-Schmidt, da Henrik Sass Larsen meddelte hende, at han ikke ville være minister. Han tog konsekvensen af PETs sikkerhedsvurdering, forklarer statsministeren.

Jeg kendte til de her papirer, og jeg fortalte Henrik Sass Larsen om dem. Og på baggrund af det tog han selv beslutningen om, at han ikke længere stod til rådighed som minister, siger Helle Thorning-Schmidt (S) til TV 2 News.

Henrik Sass Larsen har bekræftet, det var ham selv, der traf beslutningen om ikke at blive minister. Det må stå til troende, indtil det modsatte er bevist……..

Efter hård kritik fra Folketingets Ombudsmand vælger Justitsministeriet nu at udlevere det omstridte notat om Henrik Sass Larsens manglende sikkerhedsgodkendelse til hovedpersonen selv, skriver justitsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse. Samtidigt ophæves hans tavshedspligt.

Venstres næstformand Kristian Jensen optræder i TV2 News med et ønske om at afdække denne “mishandling” af Henrik Sass Larsen. Han vil have afdækket handlingsforløbet, men peger pilen ikke på Venstre og VK(O) regeringen, som er ansvarlige for det omtalte “sikkerhedsnotat”. Det forelå i statsministeriet og justitsministeriet INDEN den nuværende regering tiltrådte?

Pet notatet kan læses her. Tryk på billedet.

Pet notatet kan læses her. Tryk på billedet.

Personligt mener jeg ikke notatet er så alvorligt belastende for Henrik Sass Larsen, at det kunne ødelægge hans drømme om en finansministerpost. Han har været i dårligt selskab i Køge, det er der ingen tvivl om, men så alvorligt, så han af eget ønske skulle trække som ministerkandidat, det er en overreaktion.

Kristian Jensen (V) burde vende blikket indad i denne sag.

“Tommy Petersen” skriver i en kommentar på Berlingske i dag: ” Mon ikke snart at VKO – og specielt Venstre skal have kulegravet deres regeringstid, således at vi kan få klarhed over hvorvidt magtmisbrug og korruption var hverdag i regeringstiden, eller det bare skyldes mange sammenfaldende “fejl i embedsværket”.  Der bliver ved med at dukke mistænkelige forhold op, som sjovt nok udelukkende er gået ud over den daværende opposition og og daværende kritiske presse. For at kunne bevare den demokratiske tillid, er en undersøgelse efterhånden eneste udvej.”

Og så er jeg forundret over Hanrik Sass Larsen forfølger sagen, når han er rehabiliteret med en magtfuld gruppeformandspost for socialdemokraterne, men det er en helt anden sag.

Share This Post

Vænstre er landets største arbejderparti……

……. det fortæller partiets næstformand, den dansende Kristian Jensen, Danmarks undrende arbejdere.

Arbejderpartiet Venstres gerninger under VK-regeringen:

 • Efterlønsreformen (Forringelser)
 • Pensionsreformen (Forringelser)
 • Loftet over fradraget for fagforeningskontingenter
 • Halvering af dagpengeperioden
 • 450.000 kroner i skattelettelse til Peter Straarup, Danske Bank.
 • Senere folkepension
 • Forringelser af kontanthjælp
 • Forringelser af starthjælp
 • Forringelser af børnepenge
 • Forringelser af SU
 • Fradrag for sundhedsforsikringer
 • Strengere krav til optjening af dagpengeret.
 • Massive skattelettelser til de rigeste i Danmark
 • Nordsøolien foræret væk til Mærsk, der mangler 75 mia. kroner i afgifter for olien.

Der kan oplistes mange flere bedrifter fra “Arbejderpartiet Venstre“, men jeg stopper her. Hvor langt Venstre er fra at være et arbejderparti illustreres tydeligt i de oplistede punkter 🙂

Det fremgår tydeligt af billedet, at forbrugerbeskyttelse ikke omhandler politiske partier. Havde der været forbrugerbeskyttelse, så var Vænstre og Kristian Jensen hjemfalden til en ikke ubetydelig straf!!!!

Det fremgår tydeligt af billedet, at forbrugerbeskyttelse ikke omhandler politiske partier. Havde der været forbrugerbeskyttelse, så var Vænstre og Kristian Jensen hjemfalden til en ikke ubetydelig straf!!!!

Fagbevægelsens førstemand, Harald Børsting, var torsdag morgen på besøg i traditionelt fjendeland. Han deltog i Venstres gruppemøde på Christiansborg, erfarer Avisen.dk.
 
LOs formand er ikke ligefrem nogen hyppig gæst i Venstres gruppeværelse, og besøget af den sjældne fugl vækker da også glæde hos Kristian Jensen (V), der er partiets gruppeformand. “Jeg synes, det er naturligt, at vi som Danmarks største arbejderparti går i dialog med alle de dele af samfundet, der i fællesskab vil skabe et stærkere Danmark“, siger han til Avisen.dk.

Jeg har sørme skældt dem ud, men det ændrer jo ikke på, at vi skal videre i verden,” sagde Harald Børsting, selvom han ikke ligefrem gav udtryk for, at han har tilgivet Venstre for efterlønsreformen, loftet over fradraget for fagforeningskontingenter og halvering af dagpengeperioden.

Men forude venter de vigtige forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, hvor spørgsmål om danskernes arbejdstid, ferie og efteruddannelse er på spil.

Venstres gruppeformand Kristian Jensen fortalte, at der er områder, hvor partiet er klar til at “arbejde sammen” med fagbevægelsen.

Det positive er, at fagbevægelsen tilsyneladende signalerer, at de er klar til at arbejde mere. De forventer at skatten på arbejde bliver sat ned, det synes jeg også er positivt. Så hvis Venstre og fagbevægelsen på de område kan finde fodslag, så synes jeg, det er positivt,” lød det fra Venstres gruppeformand efter mødet.

Så de store hegnspæle er ikke blevet flyttet under mødet mellem LO og Venstre i gårdagens møde.

Man kan vel nærmest sige de har hørt på hinandens synspunkter og de er forskellige.

Venstre har endnu ikke taget et arbejderpartis ideologi til sig, men er stadig arbejdsgiverpartiet. Harald Børsting og LO skal ikke forvente hjælp fra Venstre til forbedringer af ferie og efteruddannelse, men kun en højere (gratis) arbejdstid kan han forvente hjælp til fra Venstre.

Så forbrødringen mellem LO og Venstre er skuespil for folket.

 LO føler sig presset af en større og større del af deres vælgere stemmer borgerligt.

Er Venstre på vej ud af den politiske hængekøje?

Er Venstre på vej ud af den politiske hængekøje?

Venstre vil signalere, partiet vil ud af hængekøjen og bruger mødet med Harald og LO til fortælle vælgerne at Venstre stadig har magt og indflydelse.

Der har været stor uro i Venstres bagland, fordi partiet ikke har vist vilje til at indgå forlig med regeringen på energiområdet. Dansk Industri og landbruget presser Venstre voldsomt for at indgå et beredt forlig med regeringen i energipolitikken og senere på andre reform områder, som f.eks. skatteområdet.

Derfor fandt mødet mellem LO og Venstres folketingsgruppe sted i går tirsdag den 9. februar 2012.

 
Share This Post