Følg den danske kultur………..

Muslim får lov til at være censor, selv om han nægter at give kvindelige elever hånd, skriver “Den Sorte Avis” (Den Korte Avis) i dag.

Jeg blev forarget i første omgang, for vil en muslim være censor, så må han følge de danske regler og kutymer, hvilket er, at man giver hånd uanset køn, når man mødes…………

Jeg er muslim og det er imod islam, skriver Yussuf Nissaw i en mail.

 

Censoren er muslim og siger, at han ikke kan give hånd til kvinder, der ikke tilhører hans nærmeste familie.

 

Han oplyser også, at han altid på forhånd meddeler den pågældende læreren, at han på grund af sin religion, islam, aldrig giver hånd til kvinder uden for den nærmeste familie. Hvis læren er en kvinde, så giver han heller ikke hende hånden.  Sådan har det været i 8 år uden at det har givet problemer, forklarer han. (NEWS)

Mit problem er at jeg som dansker skal respektere de muslimske kutymer når jeg som turist går ind i en moske i Tyrkiet. Det indebærer kønsadskillelse, som jeg er inderligt i mod. Kvinder skal dække håret med et tørklæde og må ikke vise ankler. I katolske lande skal kvinder være tækkelige i kirken, som indebærer man ikke må vise bare arme.

Derfor mener jeg principielt, at en muslimsk mandlig censor på en dansk uddannelses institution skal give hånd til en kvindelig elev, subsidiært må han finde sig et andet job.

Det der gør mig bekymret, det er Dansk Folkeparti straks griber chancen for at føre en værdikamp mod muslimer på den konto.

Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke havde troet, at vi skulle komme så langt ud, at kvindelige studerende i Danmark behandles som andenrangs-mennesker i det danske undervisningssystem, fordi en censor i matematik nægter at give dem hånd – angiveligt af religiøse årsager“,  skriver Pia Kjærsgaard (DF) i et nyhedsbrev i dag.

Det fortjener sagen ikke………

Jeg mener rektor på Herning HF og VUC bør påtage sig lederrollen på skolen og fastlægge retningslinier for censorers optræden overfor samtlige elever på Herning HF og VUC.

Det omhandler naturligt også håndtryk til kvindelige elever, som en del af den danske kultur.

Jeg har stor respekt for den kvindelige elev, der har klaget over den pågældende censor og jeg håber det medfører en ændring af praksis. Ønsker den pågældende muslimske censor ikke at ændre praksis, så skal han ikke være censor på en dansk skole – heller ikke på en muslimsk skole.

 

 

Share This Post

Fælles mål for kristne og muslimer, et sekularisk samfund.

Læst på Kristelig Dagblad webside:
“Ifølge en amerikansk forsker spiller religion ikke en større rolle i de muslimske lande end i de vestlige, og muslimer er lige så interesseret i sekulære samfund som kristne”.

Et af dem bad folk svare på, om de var enige i udsagnet ”religiøse ledere burde ikke påvirke, hvordan folk stemmer.” 66 procent af muslimerne var enige i, at religiøse ledere ikke skal have indflydelse på politik, mens 71 procent af de kristne svarede det samme.

Steven Fish, professor i politisk videnskab ved University of California, Berkeley:
“Det er mere almindeligt, at resultatet bringer sekulære eller moderate islamister til magten. De fleste valg i muslimske lande, hvor valget er frit som i Tyrkiet i 2007, Indonesien i 2008 og 2009, og Pakistan i 2008, bringer sekularister eller moderate islamister til magten, mens partier, som repræsenterer militante islamistiske tendenser, klarer sig elendigt”

Med Tunesien og Ægypten i tankerne, så ser det måske alligevel ikke så sort ud for demokratiseringen i den arabiske verden. Jeg tror mest på den demokratiske proces i Ægypten, hvor der er nedsat en forfatningskommision samt parlamantet er opløst og der etableres en ny regering. Det Muslimske Broderskab i Ægypten signalerer de vil starte et demokratisk parti, hvilket er sandsynligt indtil det modsatte er bevist.

Lykkes projektet med demokratisering i Ægypten inden for de næste 6 måneder, så vil der ske omvæltninger i den arabiske verden i de kommende år.

Men det bedste ved denne beskrivelse af Steven Fish er at islam og muslimer i Danmark ikke er det doktrinære, sorte trossamfund, som Dansk Folkeparti vil have danskerne til at tro og som er en stor del af Dansk Folkepartis ekstensberettigelse, nemlig frygten for islam og muslimer.

Undersøgelsen overført til danske forhold betyder der ikke er den store forskel på kristnes og muslimers ønsker om et godt, demokratisk samfund at leve i. Med en folkekirke og moskeer, der er adskilt fra de politiske beslutningsproces. Et sekularisk samfund.

Vi må samarbejde, kristne og muslimer, om at holde de ekstremistiske islamister væk fra samfundsordenen og ikke mindst stå sammen for at bekæmpe fremmedhadet fra Dansk Folkeparti.

Husk det i valgkampen.

Steven Fish har lige publiceret sine resultater i bogen: “Are Muslims Distinctive? A Look at the Evidence“, Oxford University Press, (februar) 2011.

Share This Post

Tørklæder og sygehuse

Vores sundhedsminister har meddelt at der er frit sygehusvalg, hvis en patient ikke ønsker at blive behandlet af en medarbejder med muslimsk tørklæde!

Frit sygehusvalg og religiøse symboler

Frit sygehusvalg og religiøse symboler.

Den nemmeste løsning på problemet er at indføre en uniform i sygehusvæsenet, der er fri for religiøse symboler! Men er det ikke et knæfald for intolerencen, som den udtrykkes af Dansk Folkeparti?

Danmark er ikke kun forbeholdt “etniske danskere”, for der er 10% af befolkningen, som har en “anden etnisk” oprindelse. Skal der ikke være plads til dem og deres kultur?

Så er det ikke den fulde sandhed, for “etniske danskere” er et sammensurium af indvandring gennem mange århundreder. Tænk bare på Huguenotter, jøder, kartoffeltyskere, roepolakker. Vi kan nævne mange flere, men se de nævnte folkeslag, som eksempler på indvandrere, der er velintegrerede i det danske samfund i dag.

Det samme sker for de indvandrede med muslimsk baggrund. Det kræver bare vi “etniske danskere” vil anerkende dem og respektere dem. Deres ønsker er ikke meget forskellige fra vores, for de ønsker også at leve i forståelse med os, samt få den samme levestandard for dem og deres børn.

Derfor mener jeg det er dumt af Dansk Folkeparti at fremture mod tørklæder på sygehusene og endnu mere dumt sundhedsministeren bakker op om det.

I den overgangsgeneration, der er i dag blandt muslimer, er der nogen, hvor det er vigtigt med religiøse symboler, men det vil forsvinde med de nye generationer. Det kræver bare vi viser muslimer respekt og interesse, som vi gør overfor jøder, hinduer, Jehovads Vidner, Pinsekirken og de andre trosretninger, der trives side om side med Folkekirken, mange af dem i egne religionshuse/kirker.

Derfor mener jeg det er en OMMER Bertel Haarder, fordi din fortolkning af frit sygehusvalg er et knæfald for intolerence og Dansk Folkeparti!

Det vigtigste er, at vi kan blive behandlet af kvalificerede og fagligt kompetente personer i det Dansk Sygehusvæsen, så derfor er påklædningen ligegyldig for mig personligt.

Share This Post

Muslimer i Folketinget

Jeg kommenterer normalt ikke andres weblogs, men jeg gør en undtagelse i forhold til
Per Ørum Jørgensens blog på eftertanke.dk (Kristeligt Dagblad), hvor han opponerer mod Ramadanen på Christiansborg.

Løsgænger i Folketinget og bannerfører for Kristendemokraterne

Bannerfører for Kristendemokraterne

Per Ørum Jørgensens skriver:
Det handler om symboler, og det er sikkert også derfor, at SF´s socialordfører netop vælger at afholde sin event lige præcis i Snapsetinget. Var dette arrangement planlagt et andet sted, så ville jeg ikke have nogen skrupler overhovedet.

Danmark er et kristent land, og selv om vi hylder religionsfriheden i Danmark, så er der ikke religionslighed.

Der er tale om misforstået tolerance, hvis vi giver køb på vore egne kristne værdier for at give plads til andre religioner. Kristne værdier som har præget landet i flere århundreder Det danske samfund er ikke et multireligiøst samfund. Citat slut.

Her hopper min kæde af, for er Folketinget og Christiansborg ikke hele Danmarks ejendom? Derfor er denne bygning ikke forbeholdt dig og dine ligesindede, men katolikker, jøder, muslimer og som jeg selv, medlemmer af Folkekirken.

Du og Kristendemokraterne må anerkende at godt 10% af den danske befolkning er muslimer og langt de fleste af dem er på vej til at blive velintegreret i det danske samfund.

Det vil gå stærkere med den integration, hvis vi – medlemmerne af den danske folkekirke og etniske danskere – respekterer muslimerne og deres tro og IKKE MINDST muslimerne som legitime danskere.

Derfor kan jeg absolut ikke se problemer i de mødes med folketingsmedlemmer i Snapstinget.
Det er jo et verdsligt område af Christiansborg.

Danmark er et kristent land, for Folkekirken er vores statskirke, det er stadfæstet i vores grundlov, men det betyder ikke, at der ikke plads til andre religioner på Christiansborg. Bliver det næste man skal være medlem af Folkekirken for at blive folketingsmedlem, enej den holder ikke Poul Ørum Jørgensen!

Folkekirkens priveligium er staten understøtter den i Finansloven 2011 med 6-700 millioner kroner og samtidig opkræver Skat.dk  en kirkeskat af borgere, der er medlem af Folkekirken, på omkring 1% af derwes skattepligtige indkomst og sender denne kirkeskat til Folkekirken. Samtidig er vores statsoverhoved tvunget til at være medlem af Folkekirken.

Dermed må Folkekirkens særprivelegier være fastslået over for andre trosretninger og der er ikke behov for at friholde andre statslige bygninger til eneretsbrug af Folkekirken.

Det vil være mere fornuftig at Per Ørium Jørgensen og Kristendemokraterne bruger tid på at modernisere Folkekirken og den et moderne tilsnit, der kan appelere til den danske folk. Folkekirkens medlemstal falder drastisk i disse år.

Share This Post

Moskeen på Vibevej i København

Jeg har modtaget en e-mail fra L. Hashtroudi, en herboende ung pige med islamisk baggrund, som har synspunkter om den kommende moske på Vibevejvej i København.

Jeg bringer det her, fordi jeg anser hendes  indlæg for at være særdeles vigtigt i debatten om islam og moskeer i Danmark.

L. Hashtroudi skriver:

Jeg er hverken Dansk Folkeparti støtter eller lider af Islamfobi.

Jeg er en unge muslim pige, som er flyttet til Danmark for 8 år siden. Oprindelige kommer jeg fra Iran, men siden jeg har stiftet min lille familie her i landet ser jeg mig som en dansker.

Jeg har læst din artikel om moskeen på Vibevej. Efter min mening er ethverts ret til at dyrke sin religion, men jeg er IMOD byggeriet af moskeen. Det er ikke fordi muslimer ikke skal have en moske, men mere Irans regering ikke skal bygge base i Danmark. 

Ligesom Danske Folkeparti ser nogle andre politiker sort og hvide. Men de ser faktisk sort og hvide på demokratiet. De mener, at demokrati handler om at alle får lov til det de vil. Når fx en psykiskustabil person ønsker at hjælpe i køkkenet med masser knive osv. giver vi den lov til det? NEJ for vi kender konsekvenserne.

Vi bruger vores sunde fornuft og ikke vores klientcentrering, som ser at alle skal behandles med respekt. Når man åbner sin mund og siger imod denne moske bliver man nærmest angrebet og stemplet som antimuslim. Jeg kan godt fortælle dig, at jeg er en praktiserende muslim, men er imod denne moske. Grundet er at jeg ikke glemmer mine dage i Iran. Jeg glemmer ikke hvordan min mor og hele min familie kiggede op til Mullahen i vores lokalmoske. Det var nærmest ligesom en Gud for dem og de adlød ham totalt uden at tænke selv. Jeg var lige så tåbelige, som dem.

 Pludselige rejst jeg her. Fik lært sproget og tog en uddannelse. Jeg har lært om de gode tinge og politik, som vi har i landet. Jeg har lært at bruge min hjerne og tage beslutningerne med omhu. Jeg har lært at, der ikke skal være en autoritet for at bestemme hvad jeg (en voksen kvinde) skal gøre og ikke gøre.

Desværre er disse imamer blevet uddannet til at tage ens selvstændighed fra en og have kontrollen. Det kender du måske fra præster også, men forskellen er at religion i danskernes hverdag fyler næsten slet ikke, men i muslimernes hverdagsliv religion fylder meget. 

Når jeg nu hører at der skal bygges en moske, hvis imamer kommer fra Iran opfriskes mine minder. De tåbelige prædikanter, som ingen viden har omkring Islam. Har du nogen sinde hørt om at en imam fortæller om de videnskabelige dele af Koran? Nej fordi de fatter det ikke? Det eneste de fatter er, at man skal ofre for Gud for at være et bedre menneske. “at ofre” er et farligt ord, som kan misbruges på mange måder.

Min point er at når de bygger moskeen nøjes de ikke BARE at dyrke deres religion. En som mig, som kan persisk kan høre hvordan både Ahmadinejad og Irans hoved lærd planlægger for en globalpolitik, som skal styres af Iran.

Her for 3 dage siden sagde Ahmadinejad, at den 11. regering (han er nu d. 10) har planner for at styrer verden med den ægte islamiske lov.

For dig er måske et fortælling, men for mig er virkelighed. Vi skal ikke give dem lov til at misbruge vores ytringsfrihed til at bekæmpe os sener.

nej til Irans base i Danmark

********************

Se mit indlæg om moskeen på Vibevej, som gav anledning til L. Hashtroudi e-mail.

Efter at jeg har læst L. Hashtroudis indlæg, så er jeg glad for, at jeg skrev i mit tidligere indlæg om Moskeen på Vibevej:

Selvfølgelig skal muslimer og Islam have en bygning i Danmark, hvor de kan dyrke deres tro på deres egne vilkår, så jeg hilser bygningen velkommen på lige fod med de andre kirkebygninger i Danmark.

Her er det et must for mig, at der er gennemsigtighed i financieringen af Moskéen, som der er ved andre kirkebyggerier. Så undgår vi mistro og mytedannelse.

Med det mente jeg :

– at jeg ikke kan gå ind for Iran eller andre totalitære islamiske stater financierer moskeer i Danmark for at fremme sine reaktionære synspunkter om religion.

Financieringen skal findes i Danmark betalt af de danske muslimer med et tilskud fra samfundet, som det sker med bygning af nye kirker til Den Danske Folkekirke.

Imamerne til de nye moskeer skal uddannes i Danmark, så vi sikrer en “dansk udgave” af islam, der ikke går på tværs af de danske værdier.

Med den tekst giver jeg udtryk for der er sammen fald på tværs af religionerne, som det fremgår af L. Hashtroudi tekst og mine synspunkter. Jeg tror derfor, der kan skabes en fredelig sameksistens mellem Islam og de øvrige trosretninger i Danmark, inklusiv Den Danske Folkekirke.

Share This Post