Venstres top er alvorligt presset……..

De fremmødte journalister, der stod klar foran Venstres gruppeværelse på Christiansborg for at spørge Lars Løkke Rasmussen om de seneste afsløringer i Venstre-formandens rejsesag, fik onsdag eftermiddag ikke mange svar fra hovedpersonen selv.

Derimod fik de en skideballe af Venstres chef ideolog!

TV2-hjort

Må jeg ikke godt lige sige noget? Nu synes jeg altså, I går helt vildt for langt over stregen. Der er i Venstre fuld opbakning til Lars Løkke og til den handlemåde, han udviser i den her sag. Og derfor synes jeg, at I skal stoppe den hetz, I kører“, lød det fra tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Jamen herregud Claus Hjort Frederiksen.
Den hetz du taler om er for det første selvforskyldt, fordi din formand ikke har den fornødne indsigt i hvordan man rejser for en NGO organisation – og for det andet, hvornår man selv betaler for sit luksusforbrug i form af dyr rødvin og cigaretter, men i stedet for bruger skatteydernes penge.

Venstres ubetinget loyale TV medie – “TV2 News” – har i al for lang tid fredet Venstre og formanden Lars Løkke Rasmussen.

Jeg viger ikke tilbage for at sige, at man direkte har markedsført Lars Løkke som statsminister og tillige har ført hetz mod Helle Thorning-Schmidt for at indsætte “Lille Lars fra Græsted nu Nyhavn” i hjørnekontoret på Christiansborg. Det er på tide TV2 fører seriøs journalistik, der også omfatter saglig og berettiget kritik af Venstres formand. Det omfatter også en forklaring på det smøleri Berlingske har afdækket i forhold til modregning af andre indtægter i Lars Løkkes efter vederlag for statsministerposten.

Jeg ser frem til TV2 følger op på sagen …………. for selvfølgelig kan vi ikke have en statsminister kandidat, der på alle måder søger at tilgodese sig selv for skatteydernes penge.

Det må selv Venstres chefideolog Claus Hjort Frederiksen indse.

 

Share This Post

Ærteavleren på Fyn og TV2 Fyn manipulerer med sandheden……..

Irina Paun gav sig forleden ud for at være talskvinde for 250 utilfredse ærteplukkere i forbindelse med en demonstration mod 3F. Men i virkeligheden er kvinden en nær og betroet medarbejder med chefopgaver på kontoret hos ærteavler Peter Skov Johansen på Fyn. Det fortæller en række kilder til Fagbladet 3F.

Nej, nej Peter Skov er ikke involveret. Han ved faktisk ikke, at vi er her. Vi gør det her selv,” sagde Irina Paun til Tv2 Fyn.

talskvinde

Irina Paun serverede kaffe og på Peter Skov Johansens opfordring hentede og overbragte dem lister med opgørelser over, hvor mange kilo ærter ansatte hidtil havde plukket denne sommer ved et forhandlingsmøde mellem ham og 3F Odense.

Der er tale om en voldsom manipulation 3F Odense er udsat for af ærteavleren på Fyn, men desværre har han en ukritisk presse med sig, primært TV2 Fyn, som tilsyneladende køber demonstrationen mod 3F Odense ukritisk. Man bruger ikke tid på research, selvom de kommer  til demonstrationen kørende i ærteavlerens bus. Endnu engang efter tilgangen til protestskrivelse på engelsk, som tydeligt tilgodeser ærteavleren personligt, bedriver TV2 Fyn ikke kritisk journalistik. Det er tydeligt for mig,  efter jeg har læst protest skrivelsen forfattet af Irina Paun – sikkert i samarbejde med ærteavleren samt godkendt af denne – at det er klart tale om bestilt arbejde fra ærteavleren Peter Skov Johansens side.

Læs den her på dansk eller på engelsk i originaludgaven modtaget af 3F Odense under demonstrationen. Døm selv om det er en ærteplukker, der har skrevet en så arbejdsgiver orienteret protestskrivelse.

Det er mig ubegribeligt at TV2 Fyn ikke bekymrer sig om sin egen nyhedsdækning, men bare kritikløst bedriver mikrofon holderi……. det skuffer mig alvorligt.

Jeg er ikke overrasket over en TV2 Fyn kanalen bedriver ukritisk borgerlig journalistik.

Det gør  TV2 moderkanalen og især TV2 News også, “først med de sidste nyheder” er TV2 News motto.

Men det er IKKE  en undskyldning for ikke at bedrive en saglig og objektiv research, inden man sender den slags arbejdsgiver manipulation ud til de godtroende danske seere. I det mindste kunne TV2 og TV2 News fortælle om det, når de har haft den fornødne tid til kildekritik af protest skrivelsen.

Men det er helt sikkert en disciplin, der ikke trives på TV2, med mindre det drejer sig om at bringe 3F i fedtefadet.

TV2/TV2 News brugte enorme ressourcer på gøre Amin Skov (Restaurant Vejlegården) til martyr i konflikten med 3F Vejle. Man brugte den bedste sendetid til at vise de svedige borgerlige MF’ere, der var inviteret til stegt flæsk i sommervarmen.

Det fortæller mig tiden til research, den er til stede på TV2 medierne, men man ønsker ikke at bruge den til gode for 3F eller andre organisationer tilhørende arbejderbevægelsen, men ensidigt til det borgelige Danmarks vé og vel……

Det eneste jeg forlanger af TV2, det er en redelig, objektiv og fair research, intet andet.

Kom nu i gang TV2.

 

Share This Post

Landets førende savværk mangler arbejdskraft

Martin Nyrop-Larsen, ejer af Hvalsø Savværk og deltager i TV2 nyhedsudsendle og ledige der ikke gider arbejde til mindstelønnen.

Martin Nyrop-Larsen, ejer af Hvalsø Savværk og deltager i TV2 nyhedsudsendle og ledige der ikke gider arbejde til mindstelønnen.

TV2 og TV2 News spidsnyhed i går var et savværk på Midtsjælland – Hvalsø Savværk – der ikke kunne får ansat 2 medarbejdere fordi de ledige er dovne og ikke vil arbejde for mindstelønnen på 110 kroner i timen.

Dagen efter fik den ulykkelige arbejdsgiver ansat en ledig 58 årig tidligere lærer, hvilket tydeligt ikke passede virksomhedsejeren. Men hans mediestunt kørte sin egen vej og var nu det spillet ind på hans personlige territorium………….

Jeg har oplevet Hvalsø Savværk i min barndom, for jeg er født og opvokset 5 kilometer fra denne virksomhed.

I 1964 var firmaet OGSÅ en lavtlønsvirksomhed, som havde svært , endog meget svært med at rekruttere medarbejdere. Min far arbejdede der i meget kort tid inden han tog til København og byggede elkraftværker, Københavns Lufthavn og kloakerede Avedøre Holme til næsten den dobbelte løn af Hvalsø Savværks løn. Det, selvom han brugte godt 3 timer i transport hver evig eneste dag udover arbejdstiden.

Det er en gammel problemstilling med den dårlige løn på Hvalsø Savværk og det kan ikke henføres til den skærpede konkurrence fra Tyskland og Østeuropa ALENE……

Jeg kender IKKE til virksomheden i dag, men kan den manglende konkurrenceevne skyldes dårlig ledelse og manglende investeringer i produktionsapparatet?

Men det blev til en god historie i TV2 og TV2 News, som kan støtte op om TV stationens politiske mål………

Det er ikke første gang Martin Nyrop-Larsen deltager i et mediestunt.

Landets førende løvtræssavværker med eksport til det meste af verden må formentlig lukke efter højesteretsdom, skrev ue.dk (UgensErhverv.dk:Redaktionen) den 1. januar 2000:
Det er Hvalsø Savværk, grundlagt i 1935 og altid ligget det samme sted, som må bremse op, efter at fremtiden er begyndt at se temmelig usikker ud, og det hænger sammen med, at en højesteretsdom afsagt 27. oktober meget forenklet siger, at savværket støjer for meget, da det ligger i et boligområde“.

Virksomheden Hvalsø Savværk eksisterer dog i dag. Martin Nyrop-Larsen har senere forsøgt at købe klagerens ejendom.

Martin Nyrop-Larsen – et utilfreds Venstre medlem skriver:
Martin har i alle sine år i Danmark været Venstremand – og under Fogh var han endog en særdeles tilfreds Venstremand. Men aktuelt kniber det noget med tilliden til partiet – og de ting som tegner profilen.

Venstre skulle være et liberalt parti, et parti, som støttede erhvervslivet, men som det kører nu – er det nærmest det modsatte som sker. Det regel og kontrolsamfund indenfor det offentlige rum, som herskede under Nyrups regering, er ikke alene videreført af Venstre – det er blevet udbygget“.

Martin støtter op om Restaurant Vejlegården, hvilket fremgår af hans Facebook side dags dato.

Share This Post

Jeg, Paula Larrain og mange andre undrer os…..

Uffe Elbæk, Kulturminister, skrev på Facebook ……..

Jeg har her til eftermiddag truffet en meget svær, men rigtig beslutning, og har meddelt statsministeren, at jeg ønsker at trække mig som kulturminister. Når beslutningen var svær, er det fordi, at jeg elsker mit job, mine kollegaer i ministeriet og mit ministerområde. Når det er rigtigt, er det fordi, at jeg ikke kan have, at den aktuelle sag om min prioriteringer i forhold til AFUK skal skygge for det vigtige regeringsprojekt partierne er i gang med at realisere sammen“.

Dyb respekt for Uffe Elbæks beslutning, det var den eneste logiske udvej på denne sag, uanset hvor retfærdigt det end må være, men den pressehetz han har været udsat for, det gav ham ikke andre muligheder……..

Uffe Elbæk mangler politisk dømmekraft i sagen omkring AFUK og hans brug af denne kulturinstitution til Kulturministeriets møder. Der er en oplagt mulighed for en ministerstorm fra Venstres side, der er bagud på points efter Ellen Trane Nørbys forsøg på at hjælpe sin mor med tilskud til et kristent museum i Lemvig.

Det er payback time efter Ellen Trane Nørbys – kendt venstre politiker – forsøg på at skaffe tilskud til sin mors kristne museum i Lemvig. Så inden Venstre kravler for højt op i træet og beskylder de røde for “kammerateri” og “nepotisme”, så trives det også i Venstres lejr.

Venstre har en klar interesse i at køre denne sag for at rette op på Ellens fejltrin i “Lemvig sagen”. Jeg mener Uffe Elbæk har mistet al sund fornuft i at bruge AFUK, når han har interesser i denne institution og burde have holdt sig langt væk fra at bruge institutionen, hvor uretfærdigt det end måtte være. Det er en ren gavebod til blå lejr og Enhedslisten.

De danske medier er selv gøglere i Elbæksagenskriver Paula Larrain i Politiken og tilføjer: “Mediernes undervurdering af danskerne får sager som Gøglergate til at gå i selvsving“.

Det kan beskrives meget nemt Paula Larrain, lad mig blot nævne – TV2 Nyhederne og TV2 News de to borgerlige “støjsendere”, der er styret af en direktion og bestyrelse sammensat af nøglepersoner fra Venstres bagland og tidligere spindoktorer.

Det er mig ubegribeligt den nuværende regering ikke rydder op i TV2’s bestyrelse. Danmark fortjener de omdannes til seriøse nyhedskanaler, der ikke kun er talerør for Venstre og dette partis uhæmmede ønske om igen at indtage hjørnekontoret på Christiansborg med “Lille Lars fra Nyhavn” på statsministerposten!

Lad mig slå det fast med det samme: Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Uffe Elbæk har dummet sig, og jeg tror det er klogest ikke bare for ham selv, hans mand, men for hele regeringen, at han går af nu“, skriver Paula Larrain, der er kommunikations-rådgiver. Hun er uddannet journalist og tidligere vært på TV Avisen på Politiken i dag.

Uffe Elbæks nepotisme og kammerateri kan ikke måles mod Claus Hjort forbrydelser i Venstres regeringstid!.

Uffe Elbæks nepotisme og kammerateri kan ikke måles mod Claus Hjort forbrydelser i Venstres regeringstid!

Hun fortsætter med de spændende oplysninger :

Min bekymring her handler om noget andet. For man kan undre sig over, hvorfor denne sag har fået så mange op af stolene, når den i substansen må siges at være ganske klein i modsætning til eksempelvis sagen om tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen.

For et par år siden fik DR-journalist Jesper Tynell Cavlingprisen for at have afsløret følgende:

• Claus Hjort Frederiksen gav Folketinget usande oplysninger.

• Ministeren afskaffede kravene til udenlandske arbejdstageres sikkerhed i farlige job – i al hemmelighed og uden om Folketinget.

• Beskæftigelsesministeriet bad kommunerne administrere den såkaldte 300-timers regel på en ulovlig måde.

• Ministeriet bestilte misvisende tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for at dreje den offentlige debat til egen fordel.

• Embedsmænd slettede belastende dokumenter fra ministeriets arkiver.

Disse overtrædelser fik ingen – absolut ingen konsekvenser – for hovedpersonen og hvad værre er: De fik faktisk heller ikke nogen særlig opmærksomhed. Citat slut.

I den forbindelse anser jeg Uffe Elbæks brug af 180.000 mødekroner på AFUK, som mindre end en bagatel! Og slet ikke i nærheden af nepotisme og magtmisbrug………

“Tilhængere af Uffe Elbæk vil straks konkludere, at det er, fordi medierne er blå og holder en beskyttende hånd over Venstre.
Men det er ikke forklaringen. Jeg tror snarere, det handler om manglende journalistisk kapacitet og en gennem mange år langsom udvanding af nyhedernes væsentlighedskriterium. Det er i høj grad blevet fortrængt af et nyt kriterium, nemlig underholdningskriteriet“, skriver Paula Larrain og sætter trumf på med følgende salut: ” Journalistik i dag handler i virkeligheden mere om, hvad man kan sælge, end hvad der er vigtigt for borgerne at vide. De seneste mange års konkurrence på hurtighed har udhulet journalisters mest grundlæggende evner til at sætte ting ind i en sammenhæng“.

Der, hvor jeg ikke er enig med Paula Larrain, det er på mediernes politiske styring og krav om at tilpasse sig ejerskabs forholdene i den danske medieverden.

BT – som har drevet denne sag ud i mindste petitesse – dagbladet er drevet af en chefredaktør med en solid baggrund i Venstre, det samme gælder de to nyhedskanaler TV2 Nyhederne og primært TV2 News, der har en bestyrelse og direktion udpeget med udsædvanlig nidkærhed at Anders Fogh Rasmussen, Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen – blandt loyale tidligere ansatte venstre folk og spindoktorer.

Det er en presserende opgave for den nyudnævnte kulturminister Marianne Jelved, at sammensætte en bestyrelse, der kan sørge for TV2’s nyhedskanaler omdannes til objektive og seriøse nyhedskanaler inden for en kort periode, det fortjener danskerne.

 

Share This Post

Skjulte skatteminister Troels Lund Poulsen ændret skattepraksis…..

Venstres skatteminister Troels Lund Poulsen skjulte ændret skatteprasis for at ødelægge politisk modstanders troværdighed.

Venstres skatteminister Troels Lund Poulsen skjulte ændret skattepraksis for at ødelægge politisk modstanders troværdighed.

Nu forsøger de borgerlige medier BT, Berlingske, TV2 og TV2 News igen at redde deres venner – skatteministrene Peter Christensen og Troels Lund Poulsen (og den grå eminence Lars Løkke) – med deres forsøg på at bringe statsminister Helle Thorning-Schmidt i miskredit i SkatteGATE sagen.

Hun afholder sig klogeligt fra at kommentere “SkatteGATE” så længe Skattekommissionen arbejder på at afdække sagsforløbet.

Problemet er Skat har ændret praksis, og ikke meldt det ud.
Men er det Venstres skatteministrene Troels Lund Poulsen og Peter Christensens ansvar?

De havde ansvaret for Skat i den tid, hvor praksis blev ændret!!! Det glemmer Berlingske at fortælle…………. og de andre Venstre venlige medier, som BT, TV2 og TV” News er også tavs om det, for det tjener ikke deres mål og hensigter, at oplyse de danske vælgere objektivt om det.

Så her er en pind til ekstra til deres “Magtmisbrug”. Begge havde mere travlt på at få Thorning dømt og dermed opnå genvalg for Lars Løkke Rasmussen og hans regering.

Daværende skatteminister Peter Christensen var meget aktiv i sin kritik og kaldte Helle Thorning-Schmidt og hendes mand Stephen Kinnock for skattesnydere.

Troels Lund forsøgte i det skjulte at stemple Stephen Kinnock for homoseksualitet. Han arbejdede meget aktivt for at få omstødt Stephen Kinnocks skattefritagelse, hvilket forklarer Skat ikke meldte den ændrede ændrede skattepraksis på området ud. Et arbejde, der gik langt ud over skatteministerens kompetence og normale arbejdsområde, blandt andet ved han lagde et betydeligt pres på Skatterådet, for at få det til at omstøde Skat Københavns afgørelse i skattesagen.

Kunne Troels Lund Poulsen fastholde den gamle praksis, så var der skattepligt for oppositionslederens mand! Det skriver Berlingske i dag!

Men i sidste ende, er det magtmisbrug fra de to Venstre skatteministres side, der har ført til Berlingske historie om Stephen Kinnocks skattesag, hvor TV2, TV2 News og BT som per rygmarvsrefleks har givet skattesagen ekstra gas, som den ikke fortjener!

Share This Post