Lars Kragh Andersen har en pointe!

Lars Kragh Andersen vil ikke anholde folk med hash, og han ønsker alle stoffer legaliseret.

En betjent ansat i den danske politi-etat skal udføre de ordrer, som en siddende regering udstikker på grundlag af et lovkompleks udarbejdet af det danske folketing, derom er der ingen tvivl.

Derfor er der ingen tvivl om Lars Kragh Andersen er på gale veje og står overfor en fyring fra politiet. Vi kan ikke have de ansatte betjente udøver deres arbejde ud fra egne politiske og etiske motiver.

Når det er sagt, så mener jeg meget seriøst, at han har en pointe med sin modstand mod den værende lovgivning og prioritering af politiets opgaver.

Politiet bruger rigtig mange mandskabstimer på en umulig opgave, som narkolovgivningen i Danmark pålægger dem.

 Man kan ikke stoppe misbruget med forbud og politibetjente, der efterforsker narkosager. Billedlig talt er det som at bruge en si til at stoppe vandet med!

Jeg er enig med Lars Kragh Andersen i, at det er en sundhedsmæssig opgave at bringe misbruget af narko ned, ikke en politiopgave.

Er det fremtidens kioskvarer?

Sælg de narkotiske rusmidler i butikkerne lige som tobak og spiritus og kontroller forbruget med en effektiv sundhedsfaglig indsats og oplysning om misbrugets konsekvenser!

I dag er der fri adgang til narko på gaden, selv i Ansager en lille landsby i Vestjylland, kan man skaffe narko på mindre end 5 minutter, som er den samme tid, det tager at gå i Dagl’Brugsen der!!!

Jeg tror ikke det vil give flere misbrugere på lang sigt, men det vil frigive mandskabstimer i politiet, som vil kunne bruges andre steder.

En frigivelse af narkoen, hash, heroin og lignende stoffer, vil sænke følgekriminaliteten i form af indbrud, tyverier og hælervare salg, samtidig vil det give en større belastning af sundhedssektoren med behandling og oplysning.

Den øgede belastning af sundhedssektoren vil rigeligt blive betalt af den mindre kriminalitet i samfundet udført af narkomaner og mindre forbrug af mandskabstimer i politiet.

Lars Kragh Andersen handling er et partsindlæg med vægt, som vi og politikkerne skal lytte til, da han dagligt har problemet med narko og kriminalitet tæt inde på kroppen på sit daglige arbejde.

Man kan jo prøve frigive narkoen som en forsøgsordning  i København, hvis man ikke tør frigive narko på landsplan.

Se indslaget med Lars Kragh Andersen  i GO’Morgen Danmark, tryk her.

 

Konklusion (Uddrag fra http://liberator.dk/index.php/1498 )
Efter at have kigget på de største reviews og mange artikler om det seneste forskning på THC, kunne man selv vurdere, hvorvidt det er et narkotikum, der skal kriminaliseres i det samme lige som de ”hårde” stoffer. Der findes beviser, der sætter hash mere i samme klasse som kaffe, tobak og alkohol – alle sammen narkotika, som vi accepterer og er lovliggjort i vores samfund. Endvidere kunne man understrege, at hash aldrig har forårsaget et dødsfald som følge af overdosis eller kroniske forbrug i modsætning til alkohol og tobak. Rygning af hash kan sammenlignes med tobaksrygning, og ville ikke anbefales efter medicinsk vejledning. Alle andre administrationsveje for THC har ikke vist nogen påviselige kroniske skader.

Læs hele artiklen her ——–>>> http://liberator.dk/index.php/1498 .

Se også ——->>>> http://www.steen71.dk/Skole-IT-emner/stoffer/hash4.htm

Share This Post

Politiet og aktivisterne

Politiet har fået nye “arbejdsredskaber” og de bruger dem!

Vi så det i tirsdag under den store demonstration til Bella Centeret, hvor man burede 912 demonstranter inde i KLIMA FÆNGSLET på Retortvej i Valby, fordi der blev smidt et par kanonslag og smidt et par sten af nogle få demonstranter der samtidig tog en sort hætte op om hovedet.

Det fik politiet til at lave en knibtangsmanøvre og tilbageholde over 900  mennesker, langt de fleste ganske uskyldige mennesker, der benyttede sig af deres grundlovssikrede ret til at ytre sig mod magthaverne og deres utilstrækkerlige klima- og miljø politik.

Og resultatet af denne seance blev, at der blev rejst tiltale mod et antal, der kan tælles på to hænder! Det kalder jeg at “skyde gråspurve med kanoner”, men det værste er politiet tilbageholder over 900 uskyldige borgere i op til 12 timer i restssamfund, bare fordi der er nogle få der kaster med sten!

Det er simpelt hen ikke anstændigt i et retssamfund som det danske.

I nat troede jeg ikke mine egne øjne da jeg zappede over til TV2 News, hvor der udspillede sig en borgerkrig i Kronprinsessegade ved Christania.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over om politiet brugte de rigtige midler og det rigtige antal politfolk og hunde til indsatsen i forhold til ondets art, nemlig forstyrrelsen af “den offentlige ro og orden!”

Men jeg vil alene forholde mig til politiets fremfærd med kritikløst at ødelægge en lovligt varslet fest med tåregas og tilbageholde 194 uskyldige mennesker på et værtshus – Woodstock – i Christania, fordi to politibetjente har set nogle aktivister løbe derind!

Det krænker min retsbevidsthed totalt, da det ikke er værdigt at agere på den måde i et retssamfund, selvom nogle højrefløjspolitikkere med Pia Kjærsgaard, Lene Espersen og siden hen justitsminister Brian Mikkelsen  i spidsen, mener vi skal ødelægge det danske retssamfund og retsprincipperne om, at bevisbyrden ligger hos anklagemyndigheden og borgeren er uskyldig indtil denne bevisbyrde er opfyldt!

Tilbageholdelse af mennesker uanset årsag og varighed skal ikke foregå på et tilfældigt skøn og må ikke indebære at uskyldige mennesker frihedsberøves!

Jeg kan ikke leve med den tilfældighed, der er foregået under tilbageholdelse af aktivister og demonstranter i disse dage, selv en Per Larsen fra Københavns Politi, må da på trods af sit smilende og charmerende væsen, da have en dårlig smag i munden, når han sidder og forsvarer den indsats i vores nyhedskanaler.

Politiet må arbejde mere i civilt under demonstrationerne, så de kan pille de “uheldige eksistenser (aktivister)” ud, nemlig dem, der kaster  med sten, Molotov cocktails, så der er et grundlag at tilbageholde dem på!

Det vil forhindre de frihedsberøvede kan undgå at sidde i futtog i flere timer, samtidig kræver det heller ikke så mange køretøjer til fragte dem videre.En umemnneskelig og meget lidt værdig måde at gøre tingene på!

Lav den lov om og indfør det danske retssamfunds grundprincipper igen. Ingen uskyldige skal og må frihedsberøves!

Hvor er partiet Venstre henne i denne sag?

Partiet med den højtbesungne frihedstradition og borgernes grundlovssikrede rettigheder er totalt anonym i disse timer, hvorfor? Ligger partiet underdrejet på grund af Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard?

Share This Post

Hundeoverfald igen igen!

BT.dk skriver i dag om to nye overfald udført af muskelhunde!

Jeg citerer fra BT:
Gerningshunden (PITBULL) er beslaglagt af politiet og anbragt i en hundepension, hvor den formentlig skal igennem en såkaldt adfærdstest. Politiet kender identiteten på ejeren, og han kan nu se frem til en sigtelse for overtrædelse af hundeloven.

Jammen jøses da!

Er PITTBULL Terrier ikke forbudt i Danmark?

Hvorfor i alverden skal den så til adfærdstest?

Den skal aflives, da den ikke indgår i de hunderacer, der accepteres i Danmark og hundeejeren skal da strafffes for at eje en forbudt hunderace.

Selvom politiet har travlt med politireformen, så må vi borgere forlange at den gamle etat følger op på forbudte hunderacer og bekæmper dem effektivt og i tilfælde hvor en Pittbull Terier kommer i politiets varetægt omgående aflives!!!  Hvad dælen nøler I efter i politiet?

 


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Kort hukommelse

DR.dk skriver i dag:
De betjente, der ikke kan huske hvem, der var ved at kvæle en ung mand under en anholdelse, kan godt straffes. For selvom ingen af betjentene kan få en dom for vold, så længe de dækker over hinanden, så kan de godt fyres. Citat slut.

Det gode politi er inde i en forandringproces. En del af denne proces skyldes den meget omtalte politireform, andet skyldes den forandring, som er betinget af rekrutering af en ny generation medarbejdere til den gamle etat.

Det er helt og aldeles uacceptabelt at der ikke skrides ind over for rambotyperne i politiet, som den omtalte anholdelse giver indtryk af, hvor man bruger halsgreb for at pasificere en uskyldig person.

Det er aldeles uacceptabelt en indsatsleder ikke griber ind og det er aldeles uacceptabelt at kollegerne ikke griber ind over for en kollega, der bruger et kvælende halsgreb.

Den “anholdte person” siger flere gange, at han er ved at blive kvalt. En betjent bekræfter, at han hører det, ved at han svarer den anholdte:”Så længe du kan tale, så kan du trække vejret“.

Jeg kan ikke som borger acceptere at politiet optræder på denne måde og jeg forventer rigspolitiadvokaten kan trænge gennem de berørte politibetjentes tavshed om, hvem der udførte halsgrebet på den anholdte.

Vestegnens Politi skal allerede nu tage de fornødne skridt til varsling af en kollektiv straf, som skal udmunde i en kollektiv bortvisning af samtlige betjente og indsatsleder, såfremt deres hukommelse ikke bedres væsentligt. Men lur mig, om der ikke sidder en politiledelse på Vestegnens Politigård, der har “glemt” at varsle disse fagretslige krav overfor de berørte politibetjente.

Samfundet kan ikke acceptere den slags politiarbejde i fremtiden, det skal stå lysende klart for samtlige medarbejdere i politi-etaten.

Jeg glæder mig til DR1 følger op på sagen, når der foreligger en afgørelse fra Rigspolitiadvokaten.

Share This Post

Krudtlageret er tørt?

Regeringens gadedreng Lars Løkke Rasmussen, landets finansminister, har et tørt krudtlager under fiansministeriet siger han i TV2 Nyhederne mandag aften!
Han siger videre han har hjertet på rette sted!

Jeg ved ærlig talt ikke om Pia Kjærsgaard har et hjerte, men det må være den pige som Lars Løkke har ofret sit hjerte på, for det er ikke en finanslov med ambitioner og visioner for udviklingen af det danske samfund han ofrer sit hjerte på!

Lad mig tage udgangspunkt i Dansk Folkepartis mærkesager, som Lars Løkke også er ansvarlig for:

1. En kulturpakke for kulturpakke med penge til bl.a. Jellingestenene, Fregatten Jylland og Arbejdermuseet.

2. 850 millioner til politiet.

3. Indespærring af en tuneser, der ikke er dømt for noget som helst, men som mistænkes for at ville dræbe Dansk Folkepartis  og Jyllands Postens muhammed tegner.

4. 100 millioner til skoletoiletter, hvor regeringen og dens støtteparti hindrer kommunerne i renovere skolerne for langt større beløb, det nærmer sig et komisk islet, når Pia K. og Lars Løkke står og fortæller, det er et fremskridt for skolerne????

Hvor er pengene til ambitiøse udviklingsprojekter for grøn energi, CO2 udslip, udvikling af uddannelsessektoren, køb af tidsvarende undervisningsmidler og bøger, forbedring af infrastrukturen i de tyndt befolkede områder, for eksempel Vestjylland, krisehjælp til det offentlige trafiksystem, ja meget andet kunne nævnes i denne forbindelse.

Det mest positive jeg kan sige om denne finanslov……………….
det er at staten fik sine husholdningspenge for året 2009.

For resten er der nogen der kan fortælle mig hvilken politistation Finansministeriet hører under ??????

Jeg overvejer at anmelde finansministeren for ulovlig opbevaring af tørt krudt i kælderen 😉
Med en saltvandsinsprøjtning på 850 millioner kroner må den gamle politi etat da have ressourser til at finde krudtet i Lars Løkkes kælder!

Share This Post