Brasilien, reagerer nu på Venstres udlændingepolitik !

Venstre – Danmarks såkaldte Liberale Parti – deltager i en voldsom kamp med Danske Folkeparti i at være mest udlændinge fjendsk med sit sommeroplæg om udlændinge politik.

Det er bemærket i udlandet……

Verdens sjette største økonomi, Brasilien, reagerer nu på Venstres udlændingeudspil og skoser partiets klassificering af landet. Ekspert advarer mod strafaktioner fra BRIKS-landene, hvis Venstres forslag bliver til virkelighed“, skriver det Venstre tro Berlingske i dag.

Og fortsætter: “Tirsdag den 12. august lander et ganske særligt brev i Venstres indboks. I brevet lægger den brasilianske ambassaderåd ikke skjul på sin opfattelse af, at Venstres udlændingeudspil baserer sig på en fundamentalt manglende forståelse for, hvilket land Brasilien har udviklet sig til de seneste år.

Han minder den tidligere udviklings- og integrationsminister Søren Pind om, at Brasilien ifølge diplomaten selv har de mest “avancerede universiteter i regionen“, en moderne landbrugssektor, en udbygget fly- og bilindustri – for ikke at tale om de mere end 50 danske virksomheder, som har etableret sig i Brasilien.

Brasilianere, der søger væk fra det sydamerikanske kontinent, søger fortrinsvis mod USA, Portugal, Storbritannien eller Tyskland. “I disse lande behandles vi som førsteklasses borgere,” skriver ambassaderåden med store bogstaver“.

Personligt forstår jeg ikke “Det liberale parti” Venstre indgår i en skarp konkurrence med Dansk Folkeparti om indvandring, for det ødelægger indtrykket af  Danmark, som et fordomsfrit og attraktivt samfund, som det er værd at emigrere til.

Det står i stærk modstrid til Venstres ønske om internationalt samarbejde for at skabe flere arbejdspladser i Danmark og med den stærk nødvendige import af viden og hjerne fra udlandet. Det bedste hjerner findes ikke ubetinget i USA, Israel og Argentina (Nævnt som integrations venlige stater af Venstre), men lige så ofte i Brasilien, Pakistan og Indien, nævnt som eksempler på Venstres “underlødige immigrations lande“.

muddergrøften

Inger Støjberg er sammen med Søren Pind “hjernen” bag Venstres forsøg på at overhale Dansk Folkeparti i den fjendske udlændinge politik, der går på tværs af de liberale tanker, som hidtil har kendetegnet “Danmarks Liberale Parti”, Venstre.

Jeg opfordrer Venstre til at forlade denne politik og i stedet for arbejde med at gøre Danmark til et attraktivt land i international betydning, for det gavner vores land og vores arbejdspladser.

Selvfølgelig skal immigranter integreres i det danske samfund, men det kan ske på mange andre måder end dem Venstre og Dansk Folkeparti er enige om. Integration er på dagsordenen i Folketinget og i regeringen.

 

Share This Post

Hvad mener Venstre reelt om husleje regulering?

Søren Pind går nu i rette med en af de mest hellige køer i dansk politik – nemlig den stærkt omdiskuterede huslejeregulering.

Ifølge Berlingske medfører det hvert år, at en lang række lejere får sat deres husleje ned med tusindvis af kroner hver måned.

Hele huslejespørgsmålet er et udtryk for en dybt politisk regulering, som i meget høj grad stammer fra lovgivning fra omkring Anden Verdenskrig“, siger Søren Pind til avisen.

Venstreformand Lars Løkke Rasmussen tager nu dagen efter Pinds udmelding i Berlingske i klare vendinger afstand fra partifællen Søren Pinds tanker om et opgør med den danske huslejeregulering.

Det er ikke Venstres holdning, understreger partiets formand.

Nej, det er det ikke. Og han siger også i artiklen, at det netop er for egen regning. Og han forudsiger også, hvad jeg vil sige nu: Nemlig at det er ren Søren Pind, det der. Det er ikke Venstres politik. Jeg skrev faktisk selv til Lejernes Landsorganisation i sidste valgkamp og gjorde det meget klart, at hvis jeg blev genvalgt, så kunne lejerne – ligesom alle andre danskere – føle sig trygge ved de vilkår, der gælder“, siger Lars Løkke Rasmussen til TV2 Nyhederne.

Tilbage står der et centralt spørgsmål……..
Hvad vil Venstre efter et kommende valg, hvis partiet får regeringsmagten?

Søren Pind skyder en prøveballon af sted om ophævelse af lejeloven i en eller anden forståelse med Venstres partitop. Venstres partitop lurer på reaktionen i dagens medier og sender så formanden af sted i dag i TV2 nyhederne, for at skyde den effektivt ned, til beroligelse for de af Venstres vælgere, der bor i lejeboliger.

I bund og grund er det Venstres politik, som Søren Pind giver udtryk for, men hvis Venstre skal have regeringsmagten efter det kommende valg skal partiet fremstå som et socialt liberalt “arbejderparti” for at få tilstrækkeligt mange stemmer til regeringsmagten.

Mine tanker henføres til eventyret “Den lille Rødhætte og Ulven” med Venstre i ulvens rolle, det kan der ikke herske tvivl om.

Efterskrift……

Mine synspunkter underbygges af Ekstra Bladets artikel om forvirring i Venstres top om boligpolitikken, som jeg har læst efter jeg har skrevet dette indlæg.

Læs Ekstra Bladets artikel her ……. Venstre i total forvirring om boligpolitikken.

Share This Post

Har de kommunale politikere mistet deres moral?

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmesterkæde bæres af borgmester Søren P. Rasmussen (Venstre), der faldt ved valget. Han kom til magten for fire år siden ved et kup.

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmesterkæde bæres af borgmester Søren P. Rasmussen (Venstre), der faldt ved valget. Han kom til magten for fire år siden ved et kup.

Senest er 3 medlemmer af en socialdemokratisk partiforenings bestyrelse på Lolland er gået i protest mod, at partiet svigter konstitueringsaftalen fra valgnatten.

Det sker ovenpå borgmesterkuppet på Lolland, hvor socialdemokraterne først skrev under på en aftale, der gjorde den konservative Marie Louise Friderichsen til borgmester – men få dage efter løb fra aftalen til fordel for en aftale med Venstre, der gjorde socialdemokraten Holger Schou Rasmussen til borgmester.

Og helt galt er det gået i Nyborg Kommune.
Dramatisk udvikling efter valget i Nyborg: Flertallet tipper til blå blok, da socialdemokraten Jan Reimer Christiansen går til Venstre,  så borgmesteren i Nyborg Kommune fra nytår er Venstres Kenneth Muhs.

 

Rød blok vandt ellers flertallet på 13 af Nyborg Byråds 25 mandater ved det netop overståede valg, og der var lagt op til, at Socialdemokraternes Erik Christensen kunne få fire år mere på posten.

Mange andre kommuner er berørt af kaotiske konstitueringer.
Allerød kommune har haft konstitueret en konservativ og efterfølgende en fra Venstre. I København forsøger Pia Allerslev (V) at omgøre konstitueringen. Dragør kommune har bidraget til kup af den konstituerede borgmester og der flere eksempler på konstituerede borgmestre, der troede de skulle være borgmestre. Ingen borgmester kan være sikker på valg før byrådet har konstitueret sig ven det første møde, der skal være afholdt senest den 5. december 2013.

Har kommunalpolitikere en lav moral eller er de beruset af magtbegær?

Der er mange valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skifter holdning, når der er magt, prestige og penge inden for rækkevidde. Nedskrevne aftaler respekteres IKKE, når dansen om borgmesterposten er i gang.

Jeg forstår ikke hvorfor man ikke har baglandet med før man “skifter hest i vadestedet”.  Det er ikke sket i Lollands Kommune jævnfør TV2 East. Jeg forstår heller ikke hvorfor man går i protest i stedet for at tage kampen op med dem, der ikke forstår demokratiets spilleregler. Desværre  er der sket et skred i moralen for mange valgte i kommunerne rundt i Danmark.

Vælgerne må kunne forvente de løfter, der gives før valget, også er baggrunden for beslutningerne efter valget. Frem for alt må man forvente ens stemme også går til det parti man har stemt på.

Her tænker jeg på Nyborg, hvor det nuværende socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Jan Reimer Christiansen ikke alene skiftede parti en uge efter valget, men også politisk blok!

 

Det er en farce de danske vælgere ikke kan stemme til et kommunalvalg uden bagefter at erfare deres stemme bliver misbrugt så markant anderledes, som det sker i Nyborg Kommune samt en del kommuner landet over……. det skal stoppes!

 

Hvordan kan en mangeårig socialdemokrat en uge efter et valg lige pludselig finde ud af at han er venstremand?

Der er behov for indenrigsminister Margrethe Vestager (R) ser på reglerne for valg til kommunalbestyrelserne. For vælgerne har IKKE stemt på byrådsmedlem Jan Reimer Christiansen, fordi de ville have en Venstre borgmester og et Venstre styre.

Der er et vælgerbedrag i første potens.

Share This Post

Overbudspolitik fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har tre populistiske mærkesager egnet til stemmefiskeri……

1.    Stop for indvandring. Genindførelse af point system – opstilling af grænsebomme – nej til familiesammenføring.

2.    EU modstand. Mortens Messerschmidt er stort mod alt hvad EU beskæftiger sig med.

3.    Sociale forbedringer for de ældre borgere. Overbudspolitik for 9 mia. kroner.

For alle tre punkter gælder, at det i bund og grund er populistiske udmeldinger fra Dansk Folkeparti, som sjældent kan holde i virkeligheden og det er udtryk for et regulært stemmefiskeri i Rød Blok.

Et eksempel er Dansk Folkepartis forhandlingsoplæg til årets finanslovs forhandlinger.

Dansk Folkeparti har ikke selv regnet på, hvor meget deres 11 ældre forslag koster, og har ikke anvist, hvor pengene skal komme fra. Derfor stikker partiet sine vælgere blår i øjnene“, mener Socialdemokraternes finansordfører, Jesper Petersen.

Folderen indeholder en stribe sympatiske forslag, men det er useriøst og et fupnummer, når partiet ikke anviser skyggen af finansiering. De stikker ældre danskere blår i øjnene, når de omdeler denne pjece, og det er ikke sympatisk“, siger Jesper Petersen til Politiken.

DF’s ældrepjece indeholder følgende hovedpunkter:

‘Det vil vi gøre for de ældre’

1. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre

2. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension

3. Vi vil indføre høje minimumskrav til den kommunale ældreservice

4. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask

5. Den ældre skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid

6. Bedre forebyggende indsats for aldersrelaterede sygdomme

7. Mere ældrevenlige hospitaler med enestuer

8. Sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme

9. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis

10. Bedre og mere fleksible boformer for ældre i alle aldre

11. Flere aktiviteter for vore ældre

Kilde: Dansk Folkeparti

FAKTA Så meget koster DF’s ældrepjece

Økonomisk oversigt over Dansk Folkepartis Ældre Pjece.

DF-pjece

Som det ses, så kan 6 af Dansk Folkepartis forslag ikke beregnes, da forslagene ikke er konkretiseret godt nok. Havde de indgået i beregningen så havde de samlede forslag langt oversteget de 9,1 mia. kroner. Det gør Dansk Folkepartis overbudspolitik endnu mere urealistisk.

Vi regner ikke med, at det sker i morgen, det vil jeg da være helt ærlig at sige. Og det tror jeg sådan set også godt, vælgerne kan se. Hvis vi havde skrevet, at det skal se sådan her ud i 2016, så ville vi også skulle levere. Men jeg synes, det er helt fair at skrive, at vi ønsker et velfærdssamfund, der ser sådan her ud, og så arbejde målrettet på det”, siger René Christensen, Dansk Folkepartis socialordfører.

Må jeg efter den udmelding bare melde pas og notere mig, der er tale om overbudspolitik fra Dansk Folkeparti og de 11 forslag er et valgoplæg til det kommende folketingsvalg i 2015.

Ikke et konstruktive forslag til forhandling om finanslov for 2014.

Jeg mener, vælgere, der lader sig forlede af Dansk Folkepartis smarte markedsføring på ældreområdet, de bør stoppe op og tænke på……

Hvorfor har dansk Folkeparti ikke skabt disse forbedringer, da de havde regeringsmagten sammen med Venstre og Konservative? Her brugte de deres indflydelse på etablering af grænsebomme.

Og hvorfor peger Dansk Folkeparti på Venstres leder som statsminister? Et Venstre der går ind for “Nulvækst” og skattelettelser til de rige danskere?

Tror du det kan kombineres med Dansk Folkepartis ønskeseddel på meget mere end 9,1 mia. kroner? Det er ren og skær utopi efter min bedste overbevisning.

 

Share This Post

Lars Løkke og Venstres moralske tømmermænd…………

Politiken skriver i dag:

Gentagne kursskifter fra landets største parti, Venstre, får nu de nærmeste politiske allierede i den borgerlige blok til at så tvivl om partiets troværdighed.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, revser Venstre og formand Lars Løkke Rasmussen for det, han kalder en “zigzagkurs“.

Venstre har – ligesom regeringspartierne – helt markant ændret politik siden folketingsvalget. Problemet er, at en del vælgere får et billede af, at det er ligegyldigt, hvad politikere siger, for de mener nok noget andet om 14 dage“, siger Kristian Thulesen Dahl.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen siger til Politiken: “Ofte lytter man til personen, der taler, og ikke nødvendigvis til indholdet. Og fordi Venstre er et parti i medvind, bliver partiet ikke hårdt ramt“.

Han fortsætter: ” Venstre har foretaget flere kovendinger, end man lige går og tænker over. Men de har indtil videre formået at slippe af sted med det. Vælgerne har ikke reageret, som man kunne forvente på ryggen af alle disse politikændringer”.

Lars Løkke Rasmussen ønsker ikke at kommentere emnet. Tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) erkender, at man har skiftet kurs i en række tilfælde, men han afviser, at det er løftebrud.

Denne artikel skal ses i sammenhæng med den forsmåede statsministers parti råbte op om “LØFTEBRUD” i Folketinget i SSFR regeringens første regeringsår ved hvert eneste møde i folketingssalen. Men det er åbenbart IKKE løftebrud når Venstre indgår et energiforlig med regeringen, der betyder højere afgifter, man skifter holdning om aktivitetstimer i folkeskolereformen, selvom “LØKKEFONDEN” anbefaler det.

Også på andre områder har Venstre skiftet holdning. Eksempelvis når det gælder størrelsen af den offentlige sektor, randzoner, afgifter til erhvervslivet, lastbilafgifter, fedt og sukkerafgifter og styreformen i kommunerne, bare for at nævne nogle få eksempler på Venstres kovendinger (løftebrud).

I sidstnævnte tilfælde vil Venstre nedlægge regionerne og erstatte dem med styrelsesenheder med en ansat bestyrelse, der ikke kan afsættes af borgerne. Hvordan det kan forklares, da Lars Løkke i sin tid som indenrigsminister oprettede regionerne, selvom Det Konservative Folkeparti var direkte mod oprettelse af regioner. Også her – har Lars Løkke og Venstre vendt rundt på en tallerken!

Lars Løkke Rasmussen gerninger som statsminister står der:  Forringelse af efterlønnen, Forringede kontanthjælpen, Forringede SU´en, Forringede børnepengene, Halvverede dagpengeperioden, Fordoblede optjeningskravet for dagpenge, Overbetalte privathospitalerne, Gav finansierede skattelettelser til de rigeste, 3 gange på 10 år, Indførte fattigdomsydelser.

På trods af Lars Løkke og Venstres bedrifter, som jeg har listet op ovenfor, så fremturer Venstres formand med Venstre er det største arbejderparti i Danmark. Det har de i et vist omfang ret i, da der er sket en vælgervandring fra Socialdemokraterne til Venstre. Det er svært at forklare denne vælgervandring, for Venstre fører ikke en arbejdervenlig politik.

Villy Søvndal havde en gylden periode som formand for SF og kunne i lighed med Lars Løkke i en lang periode “gå på vandet” med galoperende Galluptal (meningsmålinger), men det fik en brat afslutning, der sluttede med afgangen som formand for SF.

Vil det samme ske for Venstre og Lars Løkke? Der er stillet spørgsmål ved Venstres og Lars Løkkes troværdighed i forbindelse med Birthe Rønn Hornbechs minister gerning og hans viden i Stephen Kinnochs skatteforhold.

Statsministeriet blev i efteråret 2009 orienteret om, at Birthe Rønn Hornbech ville holde sagen om ulovlige afslag på statsborgerskab skjult for Folketinget. Det forklarede tidligere departementschef i Statsministeriet og nuværende direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, tirsdag, da han afgav vidneforklaring i Statsløsekommissionen. Lars Løkke har tidligere benægtet det på TV flere gange.

Der hersker ikke mere tvivl om tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og hans tidligere departementschef Peter Loft har store problemer med at undgå en sag for magtmisbrug i skattekommissionen. Selv Venstres dagblad BT erkender det i sine spalter.

Ingen i Venstre er tvivl om Claus Hjort Frederiksen og dermed også formanden for Venstre Lars Løkke er blevet informeret om oppositionslederens skatteforhold. Kilder i Venstre er ofte citeret for: ” Der sker intet i Venstre, som ikke går over Claus Hjort Frederiksens bord“.

De nedsatte kommissioner vil klarlægge omfanget af Venstres magtmisbrug i disse sager i nær fremtid.

 

 

Share This Post