Regeringens 12 minutter og betalingsringen i København………..

Der har i lang tid hersket tvivl om hvordan S+SF’s 12 minutter fra valgkampen i 2011 skal udmønstes i praktisk politik.

Det tager mere end 12 minutter at læse En Fair Løsning. Måske er det årsagen til, at de politiske modstandere ikke har opdaget, at planen indeholder mere end forslaget om 12 minutters ekstra arbejdstid.

Det tager mere end 12 minutter at læse En Fair Løsning. Måske er det årsagen til, at de politiske modstandere ikke har opdaget, at planen indeholder mere end forslaget om 12 minutters ekstra arbejdstid.

Nu har de dygtige journalister på Politikens bagside ATS fundet løsningen:

  • Efter hidtil hemmeligholdte møder i regeringens inderkreds er det lykkedes at finde frem til afløseren for de 12 minutters længere arbejdstid, der blev væk på valgnatten.
  • Store bededag nedlægges, og hvedeknopper pålægges fedtafgift.
  • Der skal skæres i skærtorsdag.
  • Langfredag skal gøres kortere.
  • Nytårsaften skydes en enkelt dag, så året får 366 dage.
  •  1. maj skifter status fra arbejdernes internationale kampdag til kæmpe international arbejdsdag.

Kilde: ATS på Politikens bagside.

Nu mangler ATS kun at finde en løsning på betalingsringen omkring København!

Den debat er ikke præget af den store objektivitet fra oppositionspolitikkernes side, men er baseret på at vække københavnerenes følelser og give Venstre regeringsmagten tilbage. Debatten på DR2’s program “DEBATTEN” med Clement Kjærsgaard fortsatte med sturdieværten i spidsen, at vildlede en sober debat om Københavns trafikproblemer, men forfaldt til de kendte parti politiske temaer.

Martin Geertsen (V) ville have en form for trafikregulering i København, medens han som borgmester havde ansvaret for trafikken i København, men han måtte ikke indføre trafikregulinger for VK(O) regeringen.

Kristian Phil Lorentzen, Venstres trafikordfører. Grafik: VKO's Satire Tjeneste.

Kristian Phil Lorentzen, Venstres trafikordfører. Grafik: VKO's Satire Tjeneste.

Så er regeringens 2 politiske møllesten fjernet og vi kan begynde at tale om de reformer, der har afgørende betydning for Danmark og danskernes fremtid 🙂

Det glæder jeg mig til og det gør mange andre danskere også.

Share This Post

Sundhedsforsikringer er ikke til alle!

Lars Løkke og Venstres topministre fortæller, at sundhedsforsikringerne er til alle, men praksis viser noget andet.

Ugebrevet A4 har afdækket sagen i deres seneste nyhedsmail, hvor der skrives:

Sundhedsforsikring: Kun til chefer, ikke til medarbejdere
Store, private firmaer, som ISS og Danish Crown, giver udelukkende deres højtlønnede funktionærer en sundhedsforsikring. Rengøringsansatte og slagteriarbejdere i samme firma får ingenting, og må stå i kø til behandling på offentlige sygehuse, hvis ryggen værker. Det betyder, at de private sundhedsforsikringer ikke kommer samtlige ansatte til gavn, som ellers var regeringens argument for et skattefradrag, siger ekspert.”
 
Senest i februar i år forsikrede sundhedsminister Bertel Harder fra Venstre Folketinget om, at ordningen kommer alle til gode.Han sagde dengang:Skattefritagelsen af sundhedsforsikringer har sikret, at flere har adgang til de ydelser, som sundhedsforsikringerne omfatter. Det øger altså ikke uligheden. Tidligere var det kun dem på direktionsgangen, der havde den mulighed.”

Jeg mener, at der er for mange gange Venstres ministre tages i direkte forkerte oplysninger til både Folketinget og pressen til det kun kan være fejl. Derimod er det en bevidst strategi fra regeringens side, at den misinformerer befolkningen om dens politik.
 
 
 
Share This Post

En ny regeringsreform på vej mod kaos…..

Heller ikke privatiseringen af jobcentrene forløber, som regeringen havde forventet. Tegning: Roald Als
Heller ikke privatiseringen af jobcentrene forløber, som regeringen havde forventet. Tegning: Roald Als

Det er ikke mange af regeringens projekter der forløber som regeringens hensigt var….

 
Jeg kan i flæng nævne kommunalreformen (Lars Løkke), politi og domstolsreformen (Lene Espersen), digitaliseringen af tingslysning af fast ejendom ( Lars Barfoed), Sygehus reformen (Lars Løkke), og andre kunne nævnes……
 
Det er som om fiaskoen klæber til regeringsprojekterne, om det er dårligt manegement eller om regeringen er utålmodig og søsætter sine projekter inden de er “modne” er ikke altid så entydigt, men i forhold til digitaliseringen af fast ejendom, så var det utålmodighed fra en nyudnævnt justitsminister, der var årsagen! Han blev entydigt advaret af eksperterne mod projektets start.
 
Nu er der en ny skandale på vej, der sker i beskæftigelsesministeriet med Inger Støjberg i spidsen, hvor privatiseringen af jobcenterene på vej ud i kaos.
 
Det senste eksempel på ejendommeligheder i kommunernes sagbehandling beskriver Ove Dyrkilde, sagsbehandler i en A-kasse, på sin blog, et citat:
I forrige uge havde jeg besøg af en ung mand, hvis jobsøgning jeg skulle vurdere. Han havde ikke søgt et eneste job. Det undrede mig voldsomt, for han havde været visiteret til et jobsøgningskursus i netop den periode, jeg skulle se på.

Adspurgt fortalte han mig, at han ikke havde haft tid til at søge job fordi han havde været i praktik i en discountbutik i en af de største kæder i Danmark.

Jo, sagde jeg til ham: “De 4 ugers virksomhedspraktik kan jeg godt se, men de 4 uger op til – der var du da på jobsøgningskursus. Du fik jo et jobsøgningsforløb forlænget med ekstra 4 uger”.

“Ja,” svarede han. “Men de fire ekstra uger på jobsøgningskurset tilbragte jeg i en såkaldt “snusepraktik” i supermarkedet. Et forløb som skulle forberede mine 4 ugers virksomhedspraktik i samme forretning“.

Han fortsætter: ” Det er skræmmende at man kan misbruge en klar og tydelig lovgivning på denne måde. Det er skræmmende at kommunerne lader sig bruge til dette. Det skal op til overfladen.

De private kursusudbydere skal bringes til at betale deres urimelige indtægter tilbage, og de kommuner der bryder loven, skal også rammes på økonomien. Det er det eneste de har respekt for.

Ledig er ikke sat i verden med det formål at reparere på dårlig kommunal økonomi. De er heller ikke sat i verden for at fodre grådige aktører på et uigennemskueligt aktiveringsmarked. Ledige skal hjælpes til reelt ustøttet arbejde – intet andet”.

Læs hele hans blogindlæg her…….  “I snusepraktik”.

Jeg er meget enig med Ove Dyrkilde i hans betragtninger, men jeg frygter Inger (Støjsender) Støjberg ikke er enig i de betragtninger, men at hun finder det i orden med de ledige arbejder gratis og dermed accepterer hun skjult erhvervsstøtte til udvalgte virksomheder.

Hvad siger butikkernes organisation “Dansk Handel” til det?

 
Share This Post

Dansk undervisning for dyrt for udlændinge.

Dansk undervisning for udlændige er steget fra 110 kroner til 16.900 kroner for 180 timer.  Beherskelsen af det danske sprog giver 50 points i regeringens og Dansk Folkepartis points ordning, som blev vedtaget i 2010.  Derfor er det ikke uvæsenligt, at udlændinge har råd til at gennemføre et danskkursus.

På VUC i København er 250 udlændinge droppet ud af uddannelse på grund af prisforhøjelsen.

De mennesker slider som heste for at blive integreret i det danske samfund. Når de ikke kan bruge deres uddannelse til noget, før de opkvalificerer sig, bliver det bare ikke til noget, fordi de ikke har pengene“, fortæller uddannelsesleder Anne Jelsøe, VUC København.

Anne-Mette Winther Christiansen, der frem til i torsdags var uddannelsesordfører i Venstre og nu er socialordfører, fastholder, at ændringen er helt nødvendig:
Der skulle findes 24 milliarder. Hvis ikke S vil finde dem her, hvor vil de som et ansvarligt parti, der vil overtage magten, så finde dem? Det er jo ikke for sjov, vi har gjort det“.
( Kilde:Politiken.)

Det er endnu en hindring af indvandring og integration udført med stor stil sikkerhed af regeringen og Dansk Folkeparti. Det tjener ikke det danske samfund, slet ikke fordi vi har brug for de veluddannede  udlændinge, der rammes dobbelt hårdt af denne prisforforhøjelse, fordi de ikke får anerkendt deres uddannelse ved tilflytning til Danmark.

Vi kan slet ikke forsvare denne prisforhøjelse, der også rammer etniske danske statsborgere, der ønsker at opkvalifisere sig til det danske arbejdsmarked.

Jeg har modtaget:

Det er korrekt at prisen på danskundervisning på VUC er steget voldsomt og at det ganske givet gør at ganske mange udlændinge må droppe tilbuddet der.

Det hører dog med til det samlede billede at den grundlæggende danskundervisning i medfør af lov om danskuddannelse fortsat er gratis for deltagerne de første tre år i Danmark. Undervisningen er et kommunalt ansvar og finder sted fra omkring 60 sprogcentre i Danmark.
I Dansk Flygtningehjælp driver vi 16 af dem under navnet Lærdansk.
mvh
Gerhard Korbo
Dansk Flygtningehjælp
Share This Post

Op af bakke for “Lille Lars fra Græsted” og hans nye hold.

Der er skrevet meget om regeringens nye ministre i dagens aviser og de elektroniske medier. På kvindernes kampdag blev der to kvinder mindre i regeringen!

De nye ministre foran Amilienborg på kvindernes kampdag

De nye ministre foran Amilienborg på kvindernes kampdag

De fleste er enige om sagen “Birthe Rønn Hornbech” er lukket ned med hendes fyring og løftet om en uvildig dommerundersøgelse. (Medmindre dommerundersøgelsens kommisorium ikke løber af sporet i justitsministeriet inden det forelægges i Folketinget).

Den eneste reelle nye minister – skatteministeren – Peter Christensen – gavflaben og ultraliberalisten fra den lille landsby Varnæs ved Aabenraa, tidligere politisk ordfører for Venstre, er sat i stolen for give regeringen en minister med politisk profil til at tonse ” Rød Blok” op til valget, der skal være afholdt den 12. november 2011. Han startede i Folketinget år 2001 og blev skattepolitisk ordfører, fordi det var hans interesse og INGEN andre ville være det. Vi har nu en skatteminister, der som elektriker lærling formentligt har lavet sort arbejde for naboen, eller han vil ikke afvise det på TV igår.

Integrationsministeren – Søren Pind – var få timer gammel i jobbet før han omdøbte ministeriet fra integrationsministeriet til Assilimationsministeriet. (Her skal ikke lyde et ord om hans brug af au pair piger.)

Fakta om integration/assimilation:
At blive integreret vil sige at blive indpasset i samfundet, men begrebet anvendes forskelligt i forskellige sammenhænge, alt efter om det er matematik eller samfundsforhold. Når man taler om at blive integreret i et andet samfund (med et andet sprog og andre kultur- og samfundsforhold), er der forskellige måder at blive integreret på – forskellige integrationsformer:

  1. Man kan stræbe efter at blive som den oprindelige befolkning, hvor man antager majoritetsbefolkningens måde at være på. Det kaldes énsidig tilpasning eller assimilation. Man kan frivilligt vælge at lade sig assimilere, eller man kan blive tvunget til det. Og det kan gå hurtigt eller langsomt, alt efter den enkeltes og samfundets ønsker.
  2. Man kan fastholde sin oprindelige livsform og leve parallelt med eller adskilt fra det øvrige samfund. Man kan også fastholde bestemte dele af sin livsform (f.eks. religion) eller man kan bo, arbejde osv. i særlige områder. Det kaldes segregation eller adskillelse. Det kendes f.eks. fra Sydafrikas apartheidpolitik, men det kendes også – i et vist omfang – i andre lande. De sorte, italienske, kinesiske eller puertoricanske ghettoer i USA er eksempler. Men også i de store europæiske lande kan man finde områder, hvor der næsten udelukkende bor og/eller arbejder bestemte etniske grupper eller nationaliteter. Man kan også se eksempler på befolkningsgrupper, som selv vælger at værne om deres religion og visse dele af deres kulturelle særpræg, mens de på andre områder lever på samme måde som det omgivende samfund (f.eks. jøderne).
  3. Endelig er der den form for integration, hvor man både får mulighed for at bevare (væsentlige dele af) sin oprindelige baggrund og samtidig optager (væsentlige dele af) det nye samfunds måde at leve på. Det kaldes pluralistisk integration. Også det er meget vanskeligt, bl.a. fordi det både kræver, at man selv ønsker at bevare (dele af) sin baggrund, og at det nye samfund giver mulighed for det. Pluralistisk integration ligger til grund for den officielle danske indvandrerpolitik.

Kilde: http://www.leksikon.org/art.php?n=899

Søren Pind har beskrevet sit ønske om assilimisering for 3 år siden i sin weblog før han fremsatte sit synspunkt på TV2 News. Dansk Folkepartis Peter Skaarup har straks fulgt op med udtalelsen:”Det er vand på vores mølle“.

Må jeg minde om danskernes stolthed over den danske koloni Solvang i USA og Rebildfesten for Dansk Amerikanere, hvor danskere i mange generationer har levet i USA – Guds eget land – med nationens respekt for de vil bevare deres danske kultur i et amerikansk multikulturelt samfund.

Hvorfor hr. Søren Pind (V) og hr. Peter Skaarup (DF) kan det ikke ske for tyrkere, pakistanere, somaliere og andre udlændinge, der har valgt at tage ophold i Danmark?

De nye ministre skal slås for en regering og en statsminister der har præsteret et eneste bredt forlig i Folketinget, nemlig Helmandplanen. Forliget, der støttes af alle partier undtagen Enhedslisten, sætter rammerne for Danmarks indsats i Afghanistan. Planen bliver vedtaget en gang årligt, senest 22. februar, og støttes traditionelt altid af et bredt flertal.

SU-reform udspil fremlagt 19. november 2010, folkeskolereform “Faglighed og Frihed’ blev fremlagt 8. december 2010, førtidspensionsreform fremlagt 1. december 2010, Plan for udkantsdanmark fremlagt 3. september 2010, Tilbagetrækningsreform, Konkurrencepakke, Offentlighedslov fremlagt 8. december 2010, er alle fremlagt under stort mediebevågenhed, men er sandet til i regeringen, som har meget svært ved at få flertal i Folketinget for sine forslag.

Finansloven for 2011 blev vedtaget med det mindst mulige flertal sammen med Dansk Folkeparti og kristendemokraten Per Ørum Jørgensen.

Der ligger en stor opgave foran de unge løver fra Venstre og den grå eminence fra de konservative, før de kan forvente at sætte sig tilrette i ministerstolen igen efter et valg.

 

 

 

 

 

Share This Post