Økonomisk kaos for regeringen

Der mangler mellem 12-17 milliarder kroner i regeringens  mål for den økonomiske politik for 2015, skriver Nationalbanken og De Radikale.

Regeringen regner med at tjene 4 milliarder på reformen af SU ydelserne, det må være et meget optimitisk skøn fra finansministerens side. Regeringens eget bud er et gab på 5 milliarder alene for indeværende år. Fremskrevet til 2015 mener regeringen, der et gab på 7 milliarder kroner.

Lad os nu høre sandheden Claus Hjort Frederiksen, hvordan kan der være en forskel på 10 milliarder på regeringens beregninger og Nationalbankens beregninger. Er det fordi regering forskønner den førte økonomiske politik, eller bedrager du de danske vælgere?

Det er bedrag,  at påstå  nul-vækst ikke er besparelser, der er bedrag ikke at fortælle der er et overforbrug på 1% på den offentlige forbrug i indeværende år, hvilket svarer til Nationalbankens beregnede gab i regeringens økonomiske politik på 17 milliarder betyder besparelser på 3,33% bare for at skabe balance i statsbudgettet for år 2015.

Fortæl vælgerne, at der vil ske en brutal nedskæring af den offentlige sektor efter det kommende valg.

Men det vigtigste vi kan fastlå i dag, det er regeringen har mistet grebet om Danmarks økonomi, samt regeringen og landets finansminister er utroværdig.

Share This Post

Regeringen er dumpet i PISA undersøgelsen…..

Ikke mindre end 29 gange siden 2001 har den borgerlige regering vedtaget ændringer af folkeskoleloven – det svarer til en ændring cirka hver fjerde måned. Regeringen har haft ansvaret for skolen i de år PISA undersøgelsen dækker, så Lars Løkke og hans regering står med det samlede ansvar for folkeskolen.

Derfor er regeringen dumpet, hvilket kan ses i dagens udgave af Berlingske Tidende, hvor Venstre bruger en 2 siders annonce på side 2 +3 i avisen til en offensiv om folkeskolen! Annoncen er præget af en alvorstung statsminister billede med ansigtet lagt i de rette “troværdige folder”.

Tekstens hovedbudskab er:JEG TROR PÅ KLARE MÅL FOR FOLKESKOLEN OG FRIHED TIL AT NÅ DEM.
Hvad tror du på
?”

Men undskyld mig hr. statsminister, er det ikke 9 år for sent? De klasser, der er dumpet i PISA undersøgelsen, er dit regeringsansvar og de kunne være reddet, hvis du og den borgerlige regering forlængst havde været på forkant med udviklingen i Folkeskolen.

Nede i annonceteksten lover statsministeren 900 ekstra læsevejledere, mere efteruddannelse til lærerne, og 6 timers undervisning for de mindste elever.

Men har kommunerne ikke gennem de sidste par år fyret mere end 900 lærere, skåret vikartimerne til et minimum og i mange kommuner aflyses der mange undervisningstimer dagligt. Det er flere eksempler i dagspressen på, der er aflyst 13 timers undervisning ud af samlet 27 timers undervisning i de store klasser!

Der har i mange år ikke været penge nok til indkøb af undervisningsmidler. Bøgerne er antikverede og på skolekortet er DDR (Undskyld Bertil Haarder) stadig på Europakortet 🙁

I min egen kommune Varde – (Totalt Venstre styret) – er argumentationen lige nu for skolelukninger, at det kommer eleverne til gode, for så kan de få det vejledende timetal for undervisningstimer opfyldt!!! 

Regeringen vil fjerne loftet over elevtallet i klasserne, specialundervisning skal integreres i klasserne og der skal kun gives specialundervisning til de allermest tunge elever.

Lille “forsigtige Peter”, der sidder nederst i klasselokalet vil få meget svært ved at få hjælp fra klasselæreren. Jeg tror han bliver tabt i “Venstres Frihedsskole”, hvis hans forældre ikke er meget stærke i det boglige og ikke mindst i skolekontaktarbejdet.

Henrik Bach Mortensen, direktør i DA,  skriver i en kronik i Berlingske Tidende dags dato, at skoleproblemet løses ved resultatløn for lærerne, samt større ledelsesrum for skolelederen. Lærerne skal bakke om skolens mål. (Men gør de ikke allerede det?) Han opfordrer til et smalt skoleforlig med de rette borgerlige dyder.

Den gode direktør kan have ret i sine bekymringer, for regeringens skolepolitik er skyld i 20 % af en skoleårgang ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse! (Kilde: www.kl.dk) Men kan hans borgerlige regering løfte opgaven? Folkeskolens problemer løses ikke ved helsides annoncer i Berlingske Tidende.

Men jeg tror ikke på hans mål for folkeskolen nås med offentliggørelse af elevernes karakterer og en offentlig vurdering af lærerernes undervisning. Jeg tror på skolelederens medarbejdersamtale med den enkelte lærer på at afdække lærerens behov for ekstrauddannelse og resultater i undervisningen, er vejen frem for en bedre undervisningsstandard i Folkeskolen.

Og der også er afsat midler til efteruddannelse og personlig udvikling af læreren.

Hvad interesse har jeg, som bosiddende i Vestjylland, at se karakterer for en københavnsk folkeskolelærer?

 Jeg vil opfordre til et bredt forlig om Folkeskolen, hvor der er plads til udvikling af den og dens medarbejdere.

Jeg siger nej til større elevtal i skoleklasserne og nedskæringer på efteruddannelse af lærerne og indkøb af undervisningsmidler.

Jeg tror ikke på “stordrift” i Folkeskolen, for eleverne skal undervises med baggrund i deres indviduelle behov. Kan Folkeskolen honnorere det med klassekvotienter på 33 – 40 elever? Folkeskolen skal ikke være en kyllingefarm, der producerer medborgere, der ikke kan klare en erhvervsuddannelse.

Folkeskolen skal være en god arbejdsplads, hvor man er glad for at komme, det gælder både elever og skolelærere.

Men jeg får en tanke, for starter Folkeskolens problemer med ro og lyst til indlæring allerede i vuggestuen?

Kommunerne har skåret ind til benet flere gange i både vuggestuer og børnehaver, så der er ikke tid til, pædagogerne lytter til børnene og slet ikke til det de motiverer dem til at være koncentreret i indlæring, for der er kun tid til bleskift og brandslukning, for timerne til almindelig pædagogisk stimulering af børnene er forlængst sparet væk!

Er det allerede her, det går galt for regeringens skolepolitik? For det er de højst råbende,  der får opmærksomheden!

Share This Post

Regeringens økonomi smuldrer……

Overvismanden siger:
Genopretningsplanen bidrager til at løse problemerne her og nu, men vi får alligevel store problemer fra omkring 2015. Fra da af vil underskuddet stige. Hvis denne udvikling får lov at forløbe uden nye tiltag, så vil vi på et tidspunkt få problemer med stigende rente på statsobligationerne.

Olieindtægterne fra Nordsøen er på vej ned i frit fald og der er ikke udsigt til nye fund, selvom der stadig laves nye prøveboringer i Syddanmark.

Pia Kjærsgaard tager landet rundt til møder i “forsamlingshusene” og fortæller sine mange fremmødte supportere og danske tv-seere, at der takket være Dansk Folkeparti er styr på den danske økonomi.

Oppositionens leder Helle Thorning-Schmidt siger på de samme møder, at Danmarks økonomi flyder og den forringes dag for dag.

Finansministeren fremtræder i TV med ansigtet lagt i dybe folder. Han fortæller, det er den økonomiske verdenskrise, der er skyld i Danmarks problemer! Og endelig siger han regeringens “genopretningspakke” løser problemerne med vores økonomi.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen bruger sine tirsdags pressemøder til at fortælle det samme, samtidig gør han nar af oppositionens politik, for den fremtidige økonomi og sikring af velfærdet!

Men de kan ikke løbe fra Danmark er på vej ind i en økonomi, der ligner Grækenland og Irlands økonomier, hvis der ikke skabes balance i Danmarks økonomi. Det er ikke tom snak, for vismændene forudser det sker allerede fra år 2015.

De største udfordringer er manglende olieindtægter og den “demografiske modvind”, nogle kalder det ældrebyrden, jeg foretrækker at kalde det “de store årgange går på pension og efterløn”. Samtidig har vores industri ikke den samme fremgang, som den svenske kan præstere.

Det har altid været god latin en borgerlig regering er bedst til at løse Danmarks økonomi og en socialistisk regering er bedst til løse Danmarks beskæftigelsessituation!

Sådan er er det ikke mere!

Danmarks økonomi flyder og der er ikke lyst til at tage fat på problemerne fra regeringens side, den kommer med floskler om det går bedre, men sandheden er, at vi er på vej mod afgrunden, hvis der ikke gribes alvorligt ind nu!

Regeringen er stærkt på vej til at tabe vælgernes tro på, den alene kan løse Danmarks økonomi. Eneretten på indvandringpolitikken er Pia på vej til at tabe i forsamlingshusene i disse dage.

Derfor står oppositionen stærkt i denne tid, hvis den kan holde sammen om den økonomiske politik,  samt ikke mindst indvandringspolitikken.

Det ser ud til De Radikale hellere vil skabe afstand end sammmenhold i oppositionen. Kommer der ikke styr på det, så vil Lars Løkke Rasmussen kunne blive siddende i Statsministeriet mod alle odds efter valget.

Det må ikke ske fru Margrethe Vestager!

Share This Post

Pensionisterne reddet og vælgerbedraget gennemført!

Forligsforhandlingerne om  besparelser på  i omegnen af 24 milliarder kroner mellem Dansk Folkeparti og regeringen er ved at være på plads! Pia har besluttet at “Lille Lars fra Græsted” ikke skal have det med på pressemødet i Stasministeriet, klokken 11:30 i dag, for hun skal selv sole sig i forliget foran Finansministeriets dør her til middag.  Hun har magten i Dansk politik, så det bliver sådan!

Som ventet var fastfrysningen af pensionen til folkepensionisterne det gys – de skulle have, for at Dansk Folkeparti kunne stå for redningsmand af indkomsten for “gamle fru Hansen” på Nørrebro! Dertil kommer stramninger på flygtninge- og indvandrerområdet, så Dansk Folkeparti får gennemført som nogle af sine mærkesager, for at give regeringen støtte til dens spareforslag.

Det uanset om EU forlanger stramninger af dansk økonomi, for vi kan leve op til unionens konvergens politik på max 3% underskud på statsfinanserne i forhold BNP.

Det er stadig uvist om den danske finansminister har presset EU-kommisæren til at skifte standpunkt om konvergens kravet til Danmark, som Politiken skrev om i sidste uge.

Regeringen får gennemført det sidste attentat mod fagbevægelsen ved at fjerne eller mindske fradraget for faglige kontingenter og den får halveret dagpengeperioden. Samtidig fastholdes skattelettelserne for de mest velstillede i Danmark. Der gives yderligere skattelettelser i 2013 til de velstillede, som følge af forliget!

Den sociale profil som Dansk Folkeparti har råbt op om, er en yderst tvivlsom partner i forliget, som det tegner til nu.

Kristian Thulesen Dahl har med ansigtet lagt i sørgmodige og alvorlige folder talt om Dansk Folkeparti ikke vil indgå et forlig med rimelig social profil. Men partiet har, som man kan læse i medierne, forslået en halvering af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år!

Det er bestemt ikke en social profil! Det er heller ikke en social profil at skære i ulandsbistanden, tage folkepensionen fra flygtninge og så videre.

Men så smiler Pia Kjærsgaard sødt til journalisterne på gangen foran Finansministeriet og siger: “Beskæftígelse er stigende”! Men hvad med de mange mennekser, der falder ud af dagpengesystemet efter to år, for der er stadig en stor arbejdsløshed i Danmark efter forliget.

Forliget er i sin substans meget defensivt og det øger ikke beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked.

Drejebogen er sat til et af de største vælgerbedrag i Danmark, hvor Dansk Folkeparti med regeringens hjælp iscenesætter sig som et socialt parti, men reelt er partiet langt til højre for Danmarks Liberale Parti – Venstre, det siger en hel del.

Valgkampen er skudt i gang og forskellene er meget tydelige på Rød og Blå blok.

Efterskrift!

De arbejdsløse betaler gildet. Først med den føromtalte halvering af dagpengeprioden fra 4 år til 2 år, dernæst et mindre fradrag for fagligekontingenter og sidst i form af skatteforhøjelse i årene 2011 -2013 på 500-1.300 kroner.

De arbejdsløse skal piskes i jobs af den borgerlige regering, men hvor er jobbet henne. De borgerlige økonomer med Steen Bochian, Danske Bank, i spidsen spår øget arbejdsløshed gennem det næste 1½ år !

Og så er der bomben under LO. Et fagforeningsfradrag der passer til “Det Faglige Hus”, men det er jo ikke en fagforening, men et privat foretagende med en jurist og a-kassemedarbejdere ansat og en givtig forretning for en enkelt person i Esbjerg, der skovler penge ind på folk, der tror de er i en fagforening 🙁

Det betyder indgåelse af forliget med Dansk Folkeparti:

  • Regeringen har afskaffet skattestoppet. Det er bekræftet af Lars Løkke  i dag på pressemødet i statsministeriet. Han siger:Vi strammer skatteskruen en smule. Vi kommer til at betale lidt mere i skat end vi ellers skulle“.
  • Arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen har brudt dagpengeløftet fra valget i 2007. Han lovede dengang, der ikke ville ske ændringer af dagpengeordningen i den kommende valgperiode.
  • Der er sket et opgør med Venstres kontraktpolitik med vælgerne, der nu ikke mere kan stole på, at Venstre ved man, hvor man har! Det gælder ikke længere end det Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ønsker.
Share This Post

Det undrer mig?

Hvad er op og ned om sygehusenes økonomi?

Venstres ordfører  Birgitte Josefsen var i DR2 nyhedsmagasin Deadline i går aftes og det fremgik af udsendelse at udover hun er MF’er, så er hun medlem af Region Nordjylland og tidligere sygeplejerske.

Deadlines studievært Kurt Strand interwievede hende. Det var mit indtryk de ikke talte samme sprog! Han spurgte i øst og hun svarde i vest!

Et eksempel:
Kurt Strand spørger, vil det ikke få konsekvenser for patienter, når der fyres medarbejdere på sygehusene

Birgitte Josefsen  svarer, at der er flere afdelinger på Herlev syghus, der har for lav produktivitet med for lidt patientflow, så derfor er der kun tale justeringer!

Et andet eksempel:
Kurt Strand spørger om det ikke er relevant at indføre differentieret ventelistegaranti, som foreslået tidigere i Deadlines udsendelse af lægeforeningens formand. (Ventelistegaranti efter lidelsens alvor og karakter, de sværeste sygdomme behandles først)

Birgitte Josefsen  svarer vedholdende, at det er lægerne, der skal behandle og prioritere. Det er mit indtryk hun IKKE ville svare på spørgsmålet om differentieret ventelistegaranti, selv Kurt Strand gentog spørgsmålet flere gange!

Der er noget galt med styringen af Danmarks sygehuse, der er der ingen tvivl om!

Regeringen og Folketinget fastsætter sygehusenes økonomi via rammestyring og samtidig lovgiver man om ventelistegaranti, uden at sende økonomien med ud til sygehusene for Folketingets politiske beslutninger!

Når lægeforeningens foreslår en diffirentieret venteliste garanti, så er der grund til at lytte til det og overveje det grundigt.

Men er sandheden ikke bare, at Folketingets og regeringens ventelistegaranti primært gælder for at sikre en fødekæde af patienter fra offentlige sygehuse til de private sygehuse, der tager mod patienterne til overpris? Pengene tages fra de offentlige sygehuse. Ser man på sygehusenes underskud, så ligner det beløbet, de betaler for patienternes behandling på de private sygehuse og klinikker.

En anden ting, der skal ændres efter min mening, er den tilstand der lige nu råder mellem regionerne og regeringen, nemlig financieringen af sygehusdriften. Enten skal sygehusdriften overtages af staten (regeringen) eller også skal regionerne selv opkræve skat til driften af deres sygehuse. Med det undgår vi regeringen kan holde regionerne som gidsel for dens forfejlede sygehus politik, som det sker i dag!

Share This Post