Skattelettelser, skattelettelser er svaret fra Venstre!

Kontanthjælpsmodtageren skal betale for Venstres skattelettelser……

Venstres vil bruge pengene fra reformer af efterløn, dagpenge, kontanthjælp og SU på at sætte skatten ned. Men det er ikke skatten på arbejde, der skal sættes ned. Høje erhvervsskatter er Danmarks hovedproblem, siger Lars Løkke (V).

Lars Løkke holder talen på Venstres Landsmøde i Herning

Lars Løkke holder talen på Venstres Landsmøde i Herning

Skatten skal ned for at styrke dansk konkurrenceevne. For kun på den måde kan vi sikre danske arbejdspladser og dermed vores fælles velfærd. Det var budskabet fra Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, da han holdt tale i forbindelse med Venstres Landsmøde i Herning.

Vi kan i længden ikke klare os i den internationale konkurrence, hvis ikke vi gør noget alvorligt ved vores konkurrenceevne. De for høje skatter og afgifter. De særlige danske byrder på vores erhvervsliv. De for høje offentlige omkostninger.  Alt det, der driver danske arbejdspladser ud af Danmark, så de bidrager til velfærden ude i verden, hvor de skulle bidrage til velfærden her hjemme i Danmark. Alt det, der koster arbejdspladser og truer den helt nære velfærd“, sagde Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke glemte at fortælle de glade  venstrefolk  på landsmødet, at Sverige godt nok nedsætter selskabsskatten betydeligt, men samtidig sanerer den borgerlige svenske regering voldsomt i de skattemæssige fradrag, som de svenske virksomheder har fået tidligere – og bruger de mistede erhvervsfradrag til betaling for nedsættelse af selskabsskatten.

Skal Venstre følge den svenske model, så må han huske at fjerne de skattemæssige fradrag for de danske firmaer i takt med den danske selskabsskat nedsættes. Men det er forkert at bruge provenuet fra reformerne fra de sociale områder til at rette op på den tidligere VK-regerings  287 skatteforhøjelser, som den foretog under det højt profilerede, men falske, skattestop.

Der er nok ikke en dårlig ide at fjerne selskabsskatten på de præmisser, for så kommer de multinationale virksomheder til at betale skat i Danmark. (Det er der ikke mange der gør i dag)

Det er forståeligt Lars Løkke har dårlig samvittighed over de tabte arbejdspladser.

På landsmødet gjorde han nar af regeringens skabelse af 20.000 arbejdspladser og pralede af VK-regeringen havde skabt 100.000 arbejdspladser.

Det er uforståeligt at lederen af de største oppositions parti står og lyver på et landsmøde, uden at mikrofonholderne fra TV2, TV2 News og DR’s Bent Stuckert ikke piller den historie fra hinanden……..

Der er rigtigt VK-tregeringen under højkonjukturen i årene 2002-2004 skabte 100.000 arbejdspladser, men så tabte VK-regeringen 199.000 arbejdspladser alene på det private arbejdsmarked fra 2008 til primo 2010. Tabet af arbejdspladser fortsatte indtil regeringskiftet den 3. oktober 2011.

Så det er “lånte fjer” Lars Løkke håner S-SF-R-regeringen med, for ikke at sige, der er direkte løgn det, Lars Løkke fortæller sine medlemmer på landsmødet.

Men der er dumpekarakter til TV2, TV2 News og DR’s Bent Stuckert for dækningen af Lars Løkkes landsmøde tale. Om det er bevidst manipulation af de danske vælgere, eller det er ekstrem dårlig research fra dem, det må stå hen i det uvisse.

Begge dele er lige slemt!

Share This Post

Lars Løkke vildleder vælgerne……

Skal Venstre indgå en skattereform med regeringen, skal det være en skattereform med perspektiv.

Venstre vender rundt på en tallerken, før valget var der ikke råd til skattelettelser, nu er der råd til 13 mia. kroner i skattelettelser til de rige i Danmark. SOSU medarbejderen skal kun forvente 300 kroner i skattelettelse. Var der nogen der sagde "LØFTEBRUD".

Venstre vender rundt på en tallerken, før valget var der ikke råd til skattelettelser, nu er der råd til 13 mia. kroner i skattelettelser til de rige i Danmark. SOSU medarbejderen skal kun forvente 300 kroner i skattelettelse. Var der nogen der sagde "LØFTEBRUD".

Derfor kræver vi et klart svar fra regeringen på, hvorvidt regeringen er klar til at bruge de 13 mia kr., der ifølge regeringen egne beregninger kommer fra reformer, på reelle skattelettelser. Der er intet perspektiv i at tage pengene op af en lomme for at lægge dem i en anden, sagde Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby bl.a. under afslutningsdebatten i Folketinget.

Venstres fremmeste hoforgan BT skriver:
Det er ikke kun regeringen, man kan gribe i rask væk at skifte mening. Danmarks populæreste politiker, Lars Løkke Rasmussen, er også leveringsdygtig i kraftige kursskift – også efter valget.

For få måneder siden sagde Lars Løkke således klokkeklart at Venstre ikke ville gå ind i forhandlinger om skat med krav om at der samlet set skulle være skattelettelser. Det vigtige for Venstre var blot at skatten på arbejde blev sænket. Nu mener Venstre nærmest det stik modsatte: Nu vil de have ‘rene’ skattelettelser for 13 mia. kr.”

Lars Løkke fortæller vælgerne regeringen har kostet en LO familie 3.400 kroner, men den holder ikke fortæller skatteministeriet i dag. Han glemmer behændigt at fortælle VK(O) regeringens “Genopretningspakke” koster danskerne 5.400 kroner i 2013. Og så vil det være rigtigt at minde danskerne om VK(O) regeringene i perioden 2001 til 2011 gennemførte 287 skatteforhøjelser trods et “skattestop”.

Beregninger fra Skatteministeriet viser, at LO-familien faktisk har fået næsten samme beløb til rådighed, nemlig 3.340 kroner, hvis man medregner skattelettelserne fra regeringens skattereformudspil.

Men det vil Venstre måske ikke være med til???

Der er ingen tvivl om Lars Løkke og Venstre tæller på knapper, skal vi lave skattereform med regeringen eller skal vi veksle meningsmålingerne til en plads i Statsministeriet?

Share This Post

Dansk Folkeparti i nyt løftebrud!

 
 

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Sociolog Henrik Dahl skrev på sin Facebook profil for en del dage siden om Dansk Folkeparti:Jeg synes der sendes ALT for få bebrejdelser mod Dansk Folkeparti, når det gælder 10 års almindelig, økonomisk letsindighed og pasivitet i forhold til at reformere velfærdsstaten”.

Om det er den udmelding fra Henrik Dahl, som Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter har læst, det må stå hen i det uvisse. Men Dansk Folkeparti er parat til at følge den borgerlige regerings afskaffelse af efterlønnen, så der kan skabes råderum for skattelettelser til de rige og regeringens kernevælgere.

Mange økonomer ser skeptisk på en afskaffelse af efterlønnen og ser ikke det løser regeringens budgetunderskud. Regeringens underskud er på minimum 13 milliarder kroner i dag. Det er baseret på nulvækst i den offentlige sektor og fuld indregning af provenuet ved afskaffelsen af efterlønnen.  Ingen økonomer, bortset fra dem, der er betalt af regeringen eller bonkammerater med den, anser det for at være en realistisk politik! 

Det senarie støtter Dansk Folkeparti nu, selvom partiet for kort tid siden indtog et forsvar for efterlønnen og velfærdsforliget fra 2006. Men partiet er parat til alt for at bevare magten. Men det er godt Dansk Folkeparti har tonet rent flag i efterrlønsdebatten inden valget bliver afholdt.

Jeg må give Henrik Dahl ret i, at Dansk Folkeparti ikke er parat til lave de store reformer, der gavner det danske samfund, men forfalder til lappeløsninger sammen med regeringen, der kun øger arbejdsløsheden og tillige er en faktor der giver løntrykkeri. Det er derfor Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri går så varmt ind for afskaffelsen af efterlønnen.

Jeg tror, det vil gavne alle, der sker en ekspansiv øgning af jobs og erhvervsvirksomheder, så vil det automatisk tilpasse antallet af medarbejdere, der går på efterløn. Jeg vil anbefale Pia og hendes løjtnanter i Dansk Folkeparti at indlede forhandlinger med oppositionen om en ekspanssiv beskæftigelses- og erhvervspolitik. Hun kan starte med at tale med SF og Villy Søvndal, der har ideer om en sådan politik!

Kovendinger er ikke ukendt for Dansk Folkeparti. Dem der kan huske partiet gik mod skattelettelser til de rige, husker også partiet alligevel stemte for disse skattelettelser, der gav 465.000 kroner i tegnebogen til Peter Straarup, direktør i Danske Bank! Så var der dagpengereformen, der halverede dagpengeperioden fra 4 år til 2 år…. Der kan nævnes mange andre eksempler på Dansk Folkepartis støtte til VK-regeringen, som strider mod partiets egne vælgeres interessser…….

Men partiet afviser kritikken med den berømte frase: “Det var blevet værre uden os“!!! Man skal være fanatisk tilhænger af Pia og Dansk Folkeparti, for ikke at gennemskue den retorik.

For det er da lige meget om det var blevet “værre for den arbejdsløse”, der efter 2 år endnu ikke har fået et job og skal på kontanthjælp, hvis der overhovedet sker en udbetaling kontanthjælp? Det kan betyde tab af bolig, bil, opsparing og en sund økonomi for den arbejdsløse, så barsk er den politik, som Dansk Folkeparti er medansvarlig for.

Share This Post