Har VK regeringen en skjult dagsorden?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen taler for en afskaffelse af efterlønnen. Den konservative leder Lars Barfoed taler for nulstilling af overførselsindkomster, dog minus folkepensionen. Han lægger ansigtet i alvorlige folder og bedyrer der ikke er råd til at regulere fortidspensioner, efterløn og andre overførselsindkomster i det danske samfund.

Midt i al den elendighed kommer der nye vinde fra den vestlige stormagt USA.

Dan Baker, direktør for den amerikanske tænketank “Center for Economic and Policy Research” siger i et indlæg til  den britiske avis the Guardian, følgende:

Tidens store økonomiske problem findes ikke”.

“Vi kan sagtens betale for mange flere pensionister i fremtiden, fordi produktiviteten stiger”.

“Produktivitet måles som værdien af produktionen pr. arbejdende, og den vokser over tid. Den vokser ikke jævnt – de senere år er den nærmest holdt op med at vokse i Danmark, men det hænger blandt andet sammen med den højkonjunktur, vi havde indtil for et par år siden. Nu vokser produktiviteten igen“.
Kilde: http://www.business.dk

Produktiviteten stiger i gennemsnit på 2,5 % over en årrække, Det betyder der om 20 år er sket en produktivitetsforbedring på 50%, som dels afhjælper manglen på hænder og dels betaler for den stigende “ældrebyrde”.

Men hvad er regeringens mål så med regeringsseminaret i dag, hvor den vil afskaffe efterlønnen og sætte de offentlige overførselsindkomster i o-regulering?

Hvis man ser på den amerikanske økonoms holdninger og viden, så må der ligge en skjult dagsorden fra regeringens side, for så handler det ikke om arbejdskraftmangel eller om ældrebyrden i form af samfundet ikke kan betale for den demografiske forskydning af befolkningens alder.

Mine spørgsmål til statsministeren er derfor:

  • Er der en skjult dagsorden om nye skattelettelser?
  • Vil regeringen gennemføre en ny samfundsmodel?
  • Eller er regeringen bare ikke bekendt med hvordan statsøkonomien udvikler sig på sigt?
  • Eller har regeringen det mål at føre en løntrykker politik, ved at skabe større ledighed?

Når der udskrives valg så vil DA, DI og Dansk Erhverv sammen med store firmaer som Mærsk, Lego, Danisco, Dong, Danfoss, Grundfoss  med flere lægge deres guldæg i Venstres og Konservatives valgfonde, så er der en pris som statsministeren skal betale for denne valgkampsstøtte.

Er det en afskaffelse af regulering af overførselsindkomster og efterlønnen? Skal der tillige betales med nedsættelse af erhvervskatter, beskatning af overskud i virksomhederne eller andre ting, som for eksempel mere erhvervstøtte?

Men det står fast den amerikanske tænketank er dybt uenig med den borgerlige regering i Danmark om ældrebyrdens belastning af samfundet i fremtiden. Dermed falder grundlaget for regeringens ønske om afskaffelsen af efterlønnen til jorden med et brag.

Er svaret på det bare så simpelt, at vores statsminister har en skjult dagsorden, eller er han bare ikke dygtig nok? Svaret hænger i luften!

Share This Post