Anker Jørgensen fylder 89 år i dag….

Endnu en markant person har fødselsdag, der er Anker Jørgensen, som fylder 89 år i dag. Han bor i dag på plejehjemmet Plejebo på Vesterbro, som han flyttede til den 12. november 2008, da trapperne på Borgbjergvej i Københavns Sydhavn blev for svære at forcere for Anker.

 

Anker var formand for Socialdemokraterne fra 1972 til 1987. Danmarks statsminister i flere perioder.
Anker var formand for Socialdemokraterne fra 1972 til 1987. Danmarks statsminister i flere perioder.

Anker har i mange år måttet leve med myten om han førte den mest uansvarlige økonomiske politik en statsminister nogen sinde har ført i Danmark. Den myte er gendrevet i historieskrivning om hans embedsperioder.

 
Her konstaterer historikeren Balder Asmussen, at Anker J. førte »en forsvarlig og effektiv krisepolitik, der førte til en markant forbedring af Danmarks konkurrenceevne«, hvorved den lagde »fundamentet til den genopretning af dansk økonomi, der blev tilendebragt af hans efterfølgere«.
 
Balder Asmussen beskriver, hvordan det lykkedes Anker J. at skabe det første overskud i efterkrigstidens varehandel med udlandet – bortset fra 1958. Det lykkedes også for Anker J. at stabilisere inflationen, som ellers i tiåret forud – med S-SF flertal og VKR-regering – havde vist stigende tendens, ligesom det lykkedes ham at reducere reallønnen til det niveau, som den havde, da Anker J. efterfulgte Poul Hartling som statsminister i 1975.
 
Balder Asmussen fastslår, at »ingen regering har gennemført finanspolitiske stramninger af samme dimensioner som Anker Jørgensen-regeringerne«.
 

 Fakta om Anker Jørgensen.

Anker Henrik Jørgensen blev født 13. juli 1922 i København som søn af kusk Johannes Albert Jørgensen og rengøringsdame Karen Marie Jørgensen. Som 5-årig blev han forældreløs og voksede op hos sin fars søster, tobaksarbejderske Karla Marie Sofie Jacobsen (f.1890 – d.1975), på Christianshavn.

Gift 1948 med Ingrid Kvist Pedersen (f.1922 – d. 1997), datter af værkfører Søren Pedersen og hustru Krestine Pedersen fra Pindstrup på Djursland. Ingrid og Anker Jørgensen fik fire børn (heriblandt sønnen Peter), og parret boede hele deres liv i Sydhavnen.

I begyndelsen af 2008 flyttede Anker Jørgensen på plejehjemmet Plejebo fra lejligheden på Borgbjergsvej nr. 1, hvor flere statsoverhoveder har lagt turen forbi 3. sal til venstre. Selv i sine år som statsminister sagde han nej tak til at bo på Marienborg, men blev boende i sin lejlighed.

Han var Danmarks statsminister i perioderne: 5. oktober 1972 til 19.december 1973 og igen fra 13. februar 1975 til 10. september 1982.

Tillykke med fødseldagen Anker.

 

Share This Post

Hvem har styr på økonomien?

Politiken.dk skriver:
Når polemikken skæres fra, har den borgerlige blok ikke bedre styr på økonomien end den røde opposition. Begge blokke kalkulerer med enorme milliardindtægter og besparelser fra fremtidige hændelser, som de ikke selv er herrer over.

Men alligevel slipper Peter Christensen, politisk ordfører for Venstre,  godt fra i alle mulige sammenhænge at fremhæve VKO’s “genopretningsplan” som være den sande medicin for dansk økonomi og nedgøre oppositionens forslag, uden at studieværten sætter spørgsmålstegn ved hans postulater.

Trods hans forsøg på at nedgøre oppositionen, så kan han ikke dække over regeringen ikke har styr på dansk økonomi.

Regeringen mangler 13 milliarder i deres financiering siger førende økonomer og oppositionen mangler 7 milliarder i følge finansministeriet og finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Regeringens plan forudsætter 0-vækst i kommunerne. Nationalbanken, Dansk Industri og tidligere vismænd siger i deres rapporter,  der mangler 9,2 milliarder det første år og beløbet vil stige til de omtalte 13 milliarder i regeringens genopretningsplan.

 Regeringen indfører øget brugerbetaling for uddannelse og oppositionen med LO i spidsen vil spare 1,2 milliarder på uddannelsen, samtidig med de vil uddanne flere.

Alle siger der skal skabes arbejdspladser og VKO må erkende vores arbejdsløse udgør 6,3%  – 170.000 – af arbejdsstyrken efter statistikken omlægges i denne tid, så dem i støttede arbejdsløshedsprojekter indgår i den.

Samtidig banker de borgerlige økonomer, Dansk Industri og flere politiske partier løs på efterlønsordningen, hvor der er 125.000, der har valgt denne aftrædelse fra arbejdsmarkedet. Skulle samtlige efterlønnere ud på arbejdsmarkedet så ville der være en arbejdsløsheds procent på 10,9. Og til hvilke jobs?

Der er ingen tvivl om der skal ske en vækst i den private sektor for at skabe baggrund for en fortsat udvikling af vores velfærdssamfund. Men VKO går den modsatte vej med deres genopretningsplan, den koster 18.000 mennesker deres job i den kommende tid. Samtidig har de ingen plan for en ekspansiv udvikling af den private sektor.

Socialdemokraterne holder kongres i Aalborg i denne weekend og partiet kan komme meget tæt på regeringsmagten, hvis der kommer en ekspansiv plan om udvikling af den private sektor fra kongressen. Vi har behov for det store oppositionsparti gør op med regeringens nedskæringspolitik basseret på skattestop og 0-vækst i kommunerne.

Lad Jer – kære socialdemokrater – nu ikke forfalde til en jubelkongres, fordi formandens mand er frikendt i “skattesagen”.

Jeg glæder mig til at se en plan for udviklingen af den private sektor, for der et stort behov for at skabe flere arbejdspladser i den private sektor for at bevare vores velfærdssamfund.

GOD KONGRES!

Share This Post

Hvad skal jeg tro………..

Jeg er medlem af Socialdemokratiet, men udviklingen omkring folkeskolen og ledelsens valg af privatskoler til deres egne børn, gør det svært at tro min politiske fremtid fortsat går via medlemsskab af vores gamle hæderkronede arbejderparti?

Og hvorfor det?

Mit partis officielle holdning, som den fremgår af partiets web-leksikon:
Folkeskolen er kernen i den socialdemokratiske i uddannelsespolitik. Det er her, at man første gang møder de sociale og faglige udfordringer, der skal give den enkelte forudsætningerne for at klare sig resten af livet. Folkeskolen danner grundlag for det enkelte menneskes liv.

Socialdemokraternes mål er at udvikle grundskolen, så den giver det bedste grundlag for, at alle børn og unge til at gennemføre mindst 13 års uddannelse, dvs. folkeskolen og en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at uddanne både fagligt kompetente, kritiske, kreative og samarbejdsduelige personer. Det kan kun gennemføres med en stærk lokal folkeskole, som skaber sammenhæng i opvæksten og helhed i hverdagen.

Kommunerne skal have frihed til at oprette helhedsskoler, hvor skoletiden og fritidshjemstiden tænkes på tværs. Så bliver der tid til leg og læring, idræt, forskellige linjer, et sundt måltid mad midt på dagen – og lektiecafe med lærerne i skoletiden.

Opgøret med den negative sociale arv skal starte så tidligt som muligt i børnenes liv. Gode daginstitutioner med dygtige pædagoger skal gøre børnene klar til at møde skolen med nysgerrighed og lyst til læring. Den obligatoriske børnehaveklasse skal danne grundlaget for et tæt samarbejde mellem børnehaven og skolen.Vi ønsker også, at folkeskolen skal inddrages mere aktivt i forhold til en øget integrations indsats. Derfor skal integration af børn med anden etnisk baggrund samles i en helhedsorienteret fælles indsats mellem daginstitution og skole. Alle, der starter i skolen, skal kunne tale dansk, og der skal arbejdes systematisk med sprogstimulering, sprogtest og fordeling af tosprogede børn med sprogvanskeligheder.

Endelig ønsker vi, at den pædagogiske og faglige udvikling i folkeskolen styrkes. Det stiller krav til kommunerne om at opstille mål, der skal nås og gennemføre evalueringer af undervisningens kvalitet. Skoleledelsen skal have større ansvar, mere kompetence og flere ledelsesværktøjer, der kan sikre, at de mest effektive undervisningsmetoder bliver taget i brug. Efteruddannelse af lærerne skal øges og systematiseres gennem forpligtende, faglige efteruddannelsesplaner.

Fagligheden og kreativiteten skal gå hånd i hånd, således at folkeskolen understøtter selvstændigheden og skaber selvtillid og resultater hos alle børn. Socialdemokraterne ønsker, i modsætning til flere af de borgerlige partier, ikke at vende tilbage til den sorte skole, men vil i stedet udvikle og forny den danske folkeskole.

Det er denne tekst, som jeg naivt troede var vores politik omkring Folkeskolen, men nej det gælder kun for medlemmerne og vores vælgere, der stemmer på os ved valg til Folketinget!

Mette Frederiksen var så langt fremme i skoene, at hun i en kronik den 24. januar 2005 i Politiken, skældte ud på ressource stærke forældre, der sendte deres børn i privatskoler. Når man kender hendes retorik og fremtræden i medierne, så var jeg dengang ikke i tvivl om, det var hendes og partiets politik, dengang.

Men nu sender hun sit eget barn i privatskole, det samme gør Henrik Sass Larsen og den sidst kendte i rækken er nu partiformanden Helle Thorning-Smidt. Denne personkreds er topledelsen af Socialdemokratiet, der fravælger Folkeskolen!

Partiformandens valg af skole – Ingrid Jespersen – er en borgerlig skole, der beskriver sig selv med følgende tekst:
Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en grundskole og et gymnasium, beliggende centralt på Østerbro.

Skolen er fast forankret i en klassisk dannelsestradition og lægger vægt på et højt fagligt niveau, indlevende undervisning og kreative rammer.

Nu er de tre topledere i medierne og forklarer det gælder hensynet til deres børn og deres rolle som forældre, men undskyld mig, hvad er det der så slemt for deres børn i Folkeskolen?

Jeg og sikkert mange andre medlemmer og vælgere, er nu usikre på hvad der nu er Socialdemokraternes folkeskolepolitik?

Argumentet med partiet indtil nu har gået ind for ind for privatskoler holder ikke, der fremgår intet om privatskolers ligestilling med Folkeskolen i partiets officielle skolepolitik på partiets webside eller i partiets øvrige publikationer, som jeg kender dem!

Det er en til lejligheden opfunden argumentation fra ledelsens side, når den nu er grebet med fingrene i “fedtefadet”.

Det er ynkeligt af vores topledelse, der ikke er sammenhæng mellem partiets politik og deres personlige handlinger. Det forpligter at være leder af et parti!

Jeg kan godt fortstå Venstre og andre borgerlige partier gnidder sig hænderne, for nu har Socialdemokratiets ledelse spillet sig skolepolitikken af hænde i en kommende valgkamp!

Jeg vil i den kommende tid overveje mit fortsatte medlemsskab af Socialdemokraterne.

Nærværende tekst er sendt til partiformand Helle Thorning-Smidt.

 

Share This Post

Forbud mod mænd, der køber sex!

Se det er en overskrift, der sælger………………………….

Og hvad er så baggrunden for den overskrift?
Socialdemokraterne holder Kongres 2009 i Aalborg i denne weekend og der er vigtige ting på dagsordenen, nemlig at kriminalisere 14% af de danske mænd, samt at profilere Mette Frederiksen til den dag, hvor Helle Thorning-Smidt må give op!

Man kan ikke lovgive mod prostitution, nogle kan mene det, men så er de ligeså naive som de unge kvinder i Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen. Man kan i nogen grad regulere den, sålænge den danske befolkning kan se det fornuftige i reglerne omkring den!

Jeg mener, at man skal gå en anden vej, nemlig gøre noget ved handlede kvinder og deres bagmænd, men de handlede kvinder bliver retsforfulgt i Danmark og smidt ud af landet og lige i gabet på deres bagmænd, som så kan sende kvinderne til et andet land for at fortsætte deres påtvungne erhverv, som Torben Lund, tidligere sundhedsminister, så glimrende beskrev det i en artikel/kronik i Berlingske Tidende lørdag.

Det var en trist dag i Socialdemokratiets historie, da den godkendte Mette Frederiksens korstog mod de formastelige mænd!

For hvad var det man gjorde…………

………………….. jo man sendte de handlede kvinder tilbage i et jerngreb hos deres bagmænd. For nu skal de ikke på gaden for at skaffe dem kunder, for det gør deres bagmænd og nu skal de bare ligge på ryggen i en eller anden baggård og betjene 20-30 kunder om dagen – uden politi eller andre  – kan kontrollere dem og kvindernes mentale og fysiske tilstand.

Prostitutionen vil leve videre, som den har gjort det lige siden den første mand og kvinde kunne kravle.

Og hvad har vi så nået Mette Frederiksen?

Tag dine solbriller af og forhold dig til virkeligheden, Hvorfor har man ikke fået fat i bagmændene for de handlede kvinder? Hvorfor har man ikke standset trafikken med de handlede kvinder forlængst?

Lovgivningen har været der i flere år!

Og så tror jeg denne debat har fjernet mediernes focus fra det væsentlige, nemlig at fjerne “Lille Lars” og hans medløbere fra regeringsmagten……….

…………. og det er det mest ærlige…………. set fra mit ståsted. 

Vi Socialdemokrater skal skille sig ud fra Dansk Folkeparti og regeringen ved IKKE at tilføje flere forbud i form af love mod den danske befolkning, men derimod begynde en ny æra i Danmark med socialt forebyggende arbejde, for derved at være et alternativ for den siddende regering………..

DEN CHANCHE FORSPILDER Mette Frederiksen og det danske socialdemokrati i disse 2009 kongresdage.

——————————————————————————–

[adrotate group=”1″]

——————————————————————————–

Share This Post

Et landsmøde?

Jeg forstår ikke den socialdemokratiske politiske ordfører, der lægger luft til De Radikale.

Det er ikke tidspunktet at grave grøfter nu og drage det alternative flertal i tvivl, da jeg bestemt ikke tror på et rent flertal mellem S +SF efter det kommende valg.

Der er to muligheder for regeringsmagten, et sammen med De Radikale eller to sammen med Dansk Folkeparti, hvis Dansk Folkeparti ikke får flertal sammen med V+K.

Det sidste ser jeg som realistisk, men får VKO ikke flertal, så skal Pia og hendes løjtnanter ud at finde et nyt flertal!

Det er politisk utopi at tro en kommende regeringspartner eller samarbejdspartner ikke vil have indflydelse på den førte politik.

Derfor er det bedst at have afklaret de politiske uenigheder i perioden op til valget, så derfor var jeg meget overrasket over Helle og Willy gik enegang med skattepolitikken.

Mit håb er det alternative flertal finder sammen efter det radikale landsmøde her i weekenden, ellers får vi fire år mere med “Lille Lars” og med Pia og hendes løjtnanter på førersædet 🙁

Jeg kender ikke facit på det radikale landsmøde i skrivende stund!

——————————————————————————–

[adrotate group=”1″]

——————————————————————————–

Share This Post