Miljøet taber til landbruget!!!

Miljøminister Karen Ellemann (V) er klar til at udsætte centrale miljømål i 12 år for at beskytte danske arbejdspladser. Det har hidtil været planen, at udvaskningen af kvælstof fra landbruget skulle reduceres med 19.000 tons allerede i 2015. Dette mål er miljøminister Karen Ellemann (V) nu parat til at udskyde til 2027, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Men hvad er der sket i Miljøministeriet siden miljøministeren løber fra ansvaret?

Er det landmændene, der kører rundt i Jylland med deres store traktorer og spærrer for den almindelige trafik på gader og veje der har fået hende til at skifte standpunkt. Er det truslen om færre arbejdspladser i landbruget og følgevirksomheder, eller er regeringens forsøg på at blive genvalgt, der er det egentlige problem?

For beskyttelsen af danske arbejdspladser i landbruget ligger uden for regeringens muligheder. Der vil ikke være en eneste arbejdsplads mere på de danske landbrug eller slagterier end der er økonomi og interesse i for landbruget.

Der vil fortsat ske eksport af grisesøer, pattegrise, svineproduktion og forarbejdning til Tyskland, Polen, og Østeuropa. Men det danske miljø vil lide under kvælstof udledningen i endnu 17 år!

Karen Ellemann tabte miljøet på gulvet og landbruget sviner i endnu 17 år på bekostning af naturen.

Karen Ellemann tabte miljøet på gulvet og landbruget sviner i endnu 17 år på bekostning af naturen.

Det kan jeg ikke acceptere fordi Venstre skal have nogle få stemmer fra nogle griske landmænd i Vestjylland, der hellere ser storproduktion end en sund natur.

Men ros til landbruget for en smart kampagne og ikke mindst de smarte reklamer i TV2 med Jørgen Leths messende stemme, der fået statsminister Lars Løkke til at hviske sin miljøminister i ørene, at miljøplanen skal udskydes i 17 år!

Heller ikke den sag har miljøminster Karen Ellemann kunne gennemføre! Tabersagerne klæber til denne minister, som formentligt ikke er på holdet efter valget, hvis det formastelige skulle ske, at regeringen mod forventning bliver genvalgt.

Share This Post