Sæt gang i operation “skrot trafik farlige busser”.

Hvad foregår der i den danske bustrafik branche, 350 busser, der skulle fragte børn hjem fra spejderlejr i Sønderborg, blev tjekket igennem af Syd- og Sønderjyllands Politi i går søndag.

Det viste sig da også at være godt, at politiet var til stede, for det var ikke alle busser, som var gode nok til at køre videre………

En af de 33 busser fik taget nummerpladerne på stedet.

Og yderligere ti busser blev indkaldt til syn“, siger Michael Weiss fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ved syn fandt man ud af, at tre af de ti busser havde bremsefejl. Der var fejl ved styrekuglerne hos de syv andre. Alle ti busser – der altså skulle have kørt børn hjem fra lejr – blev derfor taget ud af drift.

Her troede jeg det var et nordjysk problem, men det er tilsyneladende et landsproblem!

Det skal animere de øvrige politikredse til at lave en landsdækkende razzia på busserne i Danmark, for det er ikke godt nok, der kører trafikfarlige busser rundt i vores land!

Så er det sagt, så kære politimestre, sæt gang i operation “skrot trafik farlige busser“.

Share This Post

Trafikforlig uden om Venstre?

Den skæve logik er jo som bekendt, at partiet står rekordhøjt i meningsmålingerne.

Den skæve logik er jo som bekendt, at partiet står rekordhøjt i meningsmålingerne.

Festen i Venstre med Nej-kage og kaffe for pressen efter statsminister Helle Thorning-Schmidt droppede betalingsringen i København er vist ikke slut for Venstre?

Det tegner til et forlig mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om udmøntningen af 1 mia. kroner til den kollektive trafik i Danmark. Det overrasker mig ikke Dansk Folkeparti vil være med til at give gaver ud og vise en  “ansvarlig social profil”.

Partiet har en interesse i at lægge afstand til Venstre og leasingfiduserne med biler og salg af “demobiler” til en lavere afgift, der har antaget et voldsomt omfang. Ikke mindre end tre Venstre skatteministre har lukket øjnene for det årlige milliard tab for statskassen.

Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter trænger til at komme i medierne, det har været en tør medie ørken, siden den stille leder af Venstre (Lars Løkke) tabte statsministeriet. De får medieadgang med dette forlig, fordi milliard puljen skal uddeles hvert år.

Der kommer om kort tid flere reformer om, førtidspension, flexjob og skattereform,  hvor Dansk Folkeparti har tilbudt at  deltage og dermed kommer partiet ud af medie ørkenen samt skyggen af Venstre. Dertil en trepartsforhandling med arbejdsmarkedet, hvor Dansk Folkeparti kan deltage og styrke sin sociale profil som er flosset er efterløns- og pensionsreformen med VK-regeringen.

Ventre har derfor et problem med den valgte strategi, hvor partiet har valgt den passive og kritiserende rolle. Det på trods af det i stort omfang er borgerlig politik – Venstres politik, som regeringen lægger frem i Folketinget.

Den rekordagtige tilslutning blandt vælgerne til Venstre vil hurtigt forsvinde, hvis partiet og formanden fortsætter med at slumre i hængekøjen sommeren over………

Derfor vil Venstre skulle bide til bolle i foråret, for partiet kan ikke nøjes med at byde pressen og folketingsgruppen på kage.

Henrik Qvortrup siger i dag til TV2 Nyhederne:
Ret skal være ret. Den tidligere statsminister ER blevet set på Christiansborg. Men han overrender bestemt ikke stedet. Imidlertid er den skæve logik jo som bekendt, at partiet står rekordhøjt i meningsmålingerne“.

 Søren Pind kan redde partiet ud af den isolation som Venstre er på vej ud i, trods hans udtalelser om Venstre har den politisk korrekte statsminister.

Jeg synes, at Helle Thorning-Schmidt (S) er så svag en leder, at Lars Løkke Rasmussen (V) er Danmarks moralske statsminister”, siger Søren Pind i dag til TV2 Nyhederne.

Meldingen kommer som svar på en kronik i dag i Berlingske, hvor tre ministre beskylder Venstre for at være ligeglade med Danmarks økonomiske problemer.

Det kendetegner ham. Hver gang han sætter sig til et tastatur, så løber det af med ham,” lyder det som svar fra justitsminister Morten Bødskov (S).

Vi er en del, der kan huske den samme Lars Løkke Rasmussen(V) endte i statsministeriet på et afbud, da Anders Fogh Rasmussen skulle være generalsekretær i Nato.

Vikaren” Lars Løkke var – som statsminister – uden opbakning i befolkningen.

Med Søren Pinds målestok for moralsk legitimitet, så var Lars Løkke Rasmussen ikke den moralsk rigtige statsminister dengang. Han fik som bekendt posten foræret uden at have et vælgermæssigt mandat i ryggen. Og gennem hele hans statsministertid viste meningsmålingerne entydigt, at vælgerne ønskede sig en ny statsminister.

Jeg rusker op i Sørens Pind og andre Venstre folks hukommelse, for den 27. december 2010, skrev Berlingske:

Beder man Venstres vælgere om at pege på den bedste formand i de sidste 27 år, retter 73 procent fingeren mod Fogh. 20 procent synes, at Uffe Ellemann-Jensen har været bedst til at lede partiet. Mens bare 3 procent synes bedst om Løkke.

Før jul viste Megafon, at 19,4 procent af vælgerne vil stemme på Venstre. Ved valget i 2007 var der støtte fra 26,3 procent. Det svarer til, at hver fjerde venstrevælger har sagt farvel.

Men forhenværende statsministre nyder støtte i befolkningen efter de har forladt statsministeriet, det kender Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen til.

Den effekt er en del af Lars Løkkes nuværende succes i meningsmålingerne. Det er parret med regeringen er kommet mediemæssigt meget sent ud af startblokken.

 

Share This Post

Betalingsringen gik død og Venstres folketingsgruppe fik kage……….

Chokoladekage med marcipanovertræk og et stort "Nej til betalingsringen"-logo blev i dag båret ind i Venstres gruppeværelse af formanden selv.

Chokoladekage med marcipanovertræk og et stort "Nej til betalingsringen"-logo blev i dag båret ind i Venstres gruppeværelse af formanden selv.

 
Tillykke Venstre – og hvad så…………..
 
…………bilkøerne i København bliver ikke mindre af Lars giver kage, men man kan sige det er meget symbolsk med Løkkes kage, for Venstre bidrager til trafikken i København går i kage !
 
Husk det bilister og vælgere, når I sidder i endeløse trafikkøer i  byen – eller mod København, for den sags skyld også ud af byen. “Venstre ved man  –  hvor man har!”
 
Godt tre måneders kampagne anført af Venstres oppositionsleder Lars Løkke og Partiet Venstre med De Konservative og Dansk Folkeparti, som medløbere, det medførte i dag, den forkætrede betalingsring blev taget af bordet.
 
Det var en uskøn alliance mellem de borgerlige partier, nogle socialdemokratiske omegnsborgmester fra Vestegnen, Køge og Roskilde, der ikke har nogen anden plan for afviklingen af trafikken i København, det er rigtig trist for københavnerne og miljøet i byen.
 
De har været hjulpet af et dårligt forberedt forslag om betalingsring, der opstod som et “hovsa projekt” under valgkampen, hvor konsekvenserne af den – og beregningerne af udgifterne for betalingsringen ikke holder i dagens politik.
 
På Facebook er der 230 medlemmer i gruppen “Nej til S-SF betalingsring: Nej til over 11.000 kr. om året i bompenge”, hvilket ikke er en stor opbak´ning, når man ser hvor mange der dagligt bruger mediet. Men der har været tale om Venstre politikkere der har råbt højt og skabt mediedækning i dagspressen.
 
Det parret med en statsminister der bruger meget tid på EU-formandskabet og en transportminister, der ikke kunne lukke de politiske forhandlinger, det har betydet et stort prestigetab for regeringen.
 
Nu får vi som plaster på såret 500 mill. kroner til nedsættelse af billetpriserne ( i hele Landet, lover Villy Søvndal, SF) og noget lignende til indkøb af materiel. Der nedsættes en kommision, der skal barsle med forslag til trafikløsninger i København primo januar 2013, samtidig skal den afslutte sit arbejde i august 2013 med et samlet trafikforslag.
 
Derfor slipper borgmestrene ikke for trafikplanen indgår i kommunevalgkampen i efteråret 2013. Det kan vise sig at være en boomerang for de snævertsynede borgmestre.
 
 
 
Share This Post

Venstres dobbeltspil om betalingsring!!!

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Søren Pind, den ildsprudlende integrations- og udviklingsminister rundet af partiet Venstre, som er mod en betalingsring i København i dag – han var fortaler for den, da han var teknik-borgmester i København.

Karsten Nonbo, kendt trakfikmand i Venstres folketingsgruppe gik som Søren Pind ind for en betalingsring i 2005.

Derefter blev Ritt Bjerregaard overborgmester og ville også have bompenge. Så var Venstre nærmest imod, og Fogh klyngede sig til “skattestoppet” som en tynd undskyldning.

I DAG er Pinds partifæller dem, der kører rundt med store spørgsmålstegn til S-SF’s propaganda om betalingsring. Men S-planen er noget løst sjusk – uden reel forholden sig til alle de svære afvejninger, der hele tiden har eksisteret.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har opdateret sin holdning til Bompenge den 19. august 2011.

Nu står der:
Venstre går ikke ind for bompenge.

I stedet vil Venstre satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget har Venstre derfor besluttet at gennemføre massive investeringer på knap 100 mia. kr. i både veje og den kollektive trafik.

Intelligente trafiksystemer (ITS) kan f.eks. medvirke til at udnytte kapaciteten på vejene bedre og ”parker-og-rejs” anlæg kan gøre det nemmere at benytte den kollektive transport.

******************

Før den 19. august 2011, stod der:

Venstre vil gøre det billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den.

En fortsat vækst i vejtrafikken på det overordnede vejnet og i de større byområder vil føre til større trængsel, flere kødannelser, mere støj og lokal luftforurening og øget CO2-udledning. De udfordringer skal vi forholde os til.

Venstre går ikke ind for bompenge. Det er alt for simpelt blot at lave en betalingsring omkring de større byer, og ulemperne vil overstige gevinsterne.

Til gengæld ønsker Venstre en grøn omlægning af bilbeskatningen, så det bliver billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den. Venstre vil derfor fra 2015 indføre en intelligent kilometerafgifte for personbiler, hvor bilisten betaler en variabel kilometertakst som varierer afhængigt af trængsel, miljø, CO2 og adgangen til kollektiv transport. Kilde: Folketinget og Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen.

**********

Venstre er hårdt trængt i sin kamp for at bevare regeringsmagten, det er sandt nok, men som det fremgår af teksten herover, så kører Venstre med en skjult dagsorden i bomsagen – som jeg hellere vil kalde betalingsring – men partiet Venstre arbejder med omlægninger af vores trafik i Danmark, som også vil komme til at koste for pendlerne til København.

Det har ikke været Venstre ukendt at gøre biltrafikken dyrere i vores større byer, men det er behændigt ændret til ……….. Venstre vil satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Men undskyld mig, Lars Løkke, Søren Pind, Karsten Nonbo og Kristian Pihl Lorentzen, hvilken forskel er der på at gøre det dyrere at bruge og køre i sin bil eller indføre en betalingsring i bestemte områder?

Venstres skræmmekampagne lyder noget falsk og utroværdig efter denne gennemgang.

Venstres mål er at skræmme pendlerne til at stemme på Venstre, for derefter at gøre det dyrere for dem at bruge bilen efter valget.

Efterskrift!

Venstres medlem af Trafikudvalget Karsten Nonbo sagde i 2005:
Vi kan lige så godt varme op til dansen og tage en ærlig debat om det. Roadpricing har været et tabu-emne, fordi folk tror, det kun handler om at få flere ipenge i statskassen. Men det handler om, at vi ikke kan bygge motorveje ind til København med 12, 14 eller 16 spor, og vejene inde i København kan heller ikke udbygges mere.”
Kilde: Avisen.dk

Men i dag siger Karsten Nonbo, som Søren Pind, jeg er blevet klogere…….

“Venstre ved vi, hvor vi har…..” 🙂


Share This Post