TV 2 og matematik!

Det er måske ikke så mærkelig TV2 har det svært med økonomien, for på side 137 på Tekst-Tv – opdateret klokken 11:33,  skriver TV2:

Løkke: Det er min regering.
Vi har sat det stærkeste hold med en perfekt balance både i køn og alder. Der er 10 mænd og 10 kvinder i regeringen og stor aldersspredning“.

Sådan sagde Lars Løkke Rasmussen, da han sammen med sine 18 ministre trådte ud af slotsporten på Amalienborg.
Citat slut.

Hvordan TV2 kan få 10+10 til at blive 19, det skylder TV2 mig et svar på 🙂

Share This Post

Målet helliger midlet?

TV2 og Anima dyreaktivisterne er på kant med loven, men jeg ved egenligt ikke om det er moralsk forkert at trænge ind på pelsfarmene for at dokumentere dyrenes levevilkår, så længe der ikke lukkes dyr ud eller der sker skade på pelsfarmen.

Men ulovlig indtrængen på privat ejendom er stadig grænseoverskridende for mig og kunne de samme optagelser ikke være sket, hvis filmholdet havde banket på hoveddøren og gået sammen med pelsdyravleren ud på staldene samme dag?  Branchen bryster sig af åbenhed!

Jeg kan ikke dømme om Operation X og Anima har hold i sine påstande om forholdene i den danske pelsdyrbranche? I en besætning vil der altid være døde dyr og dyr der er skadede, uanset hvor tit avleren tilser sine dyr.

Det er et skøn om dyret kan helbredes eller det skal slås ihjel. Men jeg er enig med folkene bag udsendelsen, at dyr, der har mistet et ben ikke hører hjemme i stalden. Dyret har ikke sin fulde mobilitet i buret på 3 ben og det har lidt i en længere periode, da det mistede benet, det er uomtvisteligt. Og alle syge dyr skal i sygeafsnit med det samme.

Men jeg er enig med Operation X i at der ikke må lukkes pelsdyr og især mink ud i naturen. Det er skadeligt for faunaen, da mink ikke hører naturligt til i naturen – og det er dyremishandling, fordi minkene ikke  har den naturlige fødesøgning, da de er domisterede dyr, der er vant til at blive fodret! Mange af dyrene vil derfor dø af sult inden de får lært at søge føden!

Overfor Operation X og Anima’s påstande står Veterinærkontrollens resultater, der siger, at ntet tyder på, at der er udbredte problemer med dyrevelfærden på de 1.500 danske minkfarme med baggrund i resultaterne af de seneste fem års kontrol med dyrevelfærden på minkfarme.

Men jeg mener pelsdyrbranchen skylder en forklaring, når den er færdig med at klage over TV2’s udsendelse og fremfor alt skylder pelsbranchen at rydde op i de fremførte klager.

Nu råber mange politikkere op om forbud mod minkavl, det mener jeg er helt ude i hampen. Det er udtryk for det seneste års opninionspolitik, hvor de løber efter medierne og kommer med popuilisstiske forslag for at behage vælgerne. Den slags politik kan jeg ikke lide.

Den krise dansk pelsavl er ude i må medfører der lægges vægt på pelsdyrenes levevilkår fremover fra den enkelte avlers side, ellers går dansk minkavl svære tider i møde fremover!

Share This Post

Et mandfolk eller naivist?

Eyvind Vesselbo, Venstre, kritiserer i en kronik i Berlingske Tidende Dansk Folkeparti og ministrene i VK(O) regeringen!

Hans Engell sagde forleden i TV2, at grunden til, at regeringstoppen ikke går ud og tager afstand fra Dansk Folkeparti i en række sager, er, at man ikke vil gøre Dansk Folkeparti sure lige før finanslovsforhandlingerne.

Denne vurdering er ganske givet rigtig, siger Eyvind Vesselbo, men ledelsen i Dansk Folkeparti må finde sig i at blive sagt imod. De må forstå, at vi lever i et demokratisk samfund, og at i et demokratisk samfund kan man blive modsagt, også af dem, man er støtteparti for. .

De må også forstå, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Vi har ikke brug for et Vogternes Råd, ligesom i Iran, til at styre meningsdannelsen og den politiske debat.

Dansk Folkeparti er regeringens parlamentariske flertal. Det betyder dog ikke, at de af den grund skal forsøge at styre meningsdannelsen og ytringsfriheden gennem denne magtposition

Det gør Eyvind Vesselbo med rette, mener jeg, for det samarbejde regeringen har med Dansk Folkeparti sætter vores offentlige moral og etik lysår tilbage.

Dansk Folkeparti fører en retorisk og populistisk politik, der ødelægger integration af indvandrere i Danmark og tildeler den ældre generation små gaver i form af ældrecheck og lignende tiltag, dog uden der sker en reel tilpasning af politikken for udviklingen af Danmark.

Mit svar på spørgsmålet i overskriften er Eyvind Hesselbo et er mandfolk, der er på vej til at isolere sig i forhold til Venstre og regeringstoppen.

——————————————————————————–

[adrotate group=”1″]

——————————————————————————–

Share This Post

Politiken.dk skriver i dag:
Den socialdemokratiske formand for Region Hovedstaden, Vibeke Storm, siger, at ekstrabevillingerne til sundhedsvæsnet primært ser ud til at gå til at finansiere behandlingen på privathospitaler, der groft sagt tager sig af raske fodboldhelte med nedslidte knæ.

»Der mangler penge til ældre med komplekse lidelser og til at sikre folk med hjerneblødninger ordentlig hjælp«, siger regionsformanden.

Det må da få Henrik Sass Larsen i dagens TV2 News, DR Update, DR-Avisen, TV2 Nyhederne og i landets store aviser, der er jo masser af kød til angreb på “Lille Lars”.

Jeg har dog ikke hørt noget fra Henrik Sass Larsen endnu, men derimod har Morten Messerschmidt og Peter Skårup fra Dansk Folkeparti været i medierne om hhv. rutjebanen på Bakken og Metoc dommen, så der er jo plads til noget så væsenligt som sygehusbehandling i dagens medier.

Men vores politiske ordfører er måske stadig på ferie?


[adrotate group=”1″]


Share This Post