Posts Tagged ‘Venstre’

Tillykke til Sverige………

Monday, September 15th, 2014

……. Rød svensk sejrherre kan ende med at føre blå politik

Det har vi set før i Danmark…..

Stefan-Löfven

Det bliver yderst vanskeligt for Sveriges kommende statsminister, Stefan Löfven fra Socialdemokraterna, at danne en slagkraftig regering, selv om valget søndag endte med sejr til den rødgrønne blok i Riksdagen.

Socialdemokraterna er fortsat det største parti i Riksdagen. Og går partiet sammen med Miljöpartiet og Vänsterpartiet, bliver de større end den hidtidige regering i Alliancen med Moderaterne, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Folkpartiet.

Uanset hvilke partier, der ender i regering, kommer de ikke til at tage hensyn til de 12,9 procent af svenskerne, der stemte på det indvandrerkritiske parti, Sverigedemokraterna. Ingen af Riksdagens andre partier vil nemlig kendes ved partiet. Den svenske statsminister Frederik Reinfeldt foretrak at træde tilbage, selvom han kunne danne regering sammen med Sverigedemokraterne.

Vi har set over hele Europa, at det sagtens kan få den modsatte effekt, når de etablerede partier tager afstand fra et parti. Det er helt klart en mulighed, at det her yderligere vil styrke dem“, siger Lars Hovbakke Sørensen, lektor på Københavns Universitet til Jyllands Posten.

YouTube Preview Image

Her drager han paralleller til Danmark, hvor Poul Nyrup fra Folketingets talerstol fortalte Dansk Folkeparti: ” Stue rene, det bliver I aldrig!”.  En udtalelse som han sikkert har fortrudt mange gange.

Det endte med Dansk Folkeparti blev så stue rene, så en en VK-regering kunne bruge partiet som støtteparti gennem godt 10 år. Faktisk fastlagde partiet store dele af den borgerlige regrings politik gennem denne periode. Specielt var partiet stærkt på indvandrerpolitikken, hvor statsminister kontoret ( Både under Anders Fogh og Lars Løkke) fungerede som et ekspeditionskontor for Pia Kjærsgaard til stor skade for det danske samfund.

Ved EU valget i maj måned fik partiet godt hver fjerde danske stemme og fik 4 EU parlamentsmedlemmer, så partiet er bestemt accepteret af store dele af den danske befolkning.

Gentager Dansk Folkeparti succesen ved det kommende Folketings valg?
Det kan meget vel lykkes, hvis befolkningen accepterer valgtemaet skal være indvandringspolitikken. Her har Venstre været ude i en overbudspolitik på området i sommerperioden i et naivt håb om at vinde vælgere fra Dansk Folkeparti og dermed gøre et kommende regeringsarbejde nemmere for Venstre.

Dermed har Danmarks liberalistiske parti legitimeret Dansk Folkepartis “svinehunds politik” og vil få svært ved at få Venstres temaer gjort synlige i den kommende valgkamp.

Derfor tror jeg, det vil være et gode for Danmark og dansk politik, hvis Helle Thorning fortsætter efter et valg. Alternativet med en Venstre regering – ledet af Lars Løkke – med Dansk Folkeparti, som regeringsgrundlag, vil ende med et Danmark, der isolerer sig fra Verden i et fremmedhad tilskade for os alle.

Mit råd til den kommende svenske statsminister Stefan Löfven er i al sin enkelhed – begå ikke den samme fejl som Poul Nyrup og de danske partier på Venstrefløjen. Se over Øresund, så ser du, hvad det betyder at isolere et parti.

 

 

Share This Post

Linjerne trækkes klart op mellem Blå og Rød gruppe

Tuesday, August 26th, 2014

Venstre_Peter

Jeg kan godt forstå kritikken er afdæmpet fra Venstres ordfører Peter Christensen.

Venstre afleverede et underskud på Finansloven for 2012 på 95 mia. kroner til den nuværende regering.

Venstre slår hårdt på håndværker i form af bolig-jobordningen, der bruges af Venstres kernevælgere  til boligforbedringer og privat rengøringshjælp. Samtidig angriber Venstre regeringen for at have brugt 3,3 mia kroner for at afbøde dagpenge katastrofen, som Venstre og Dansk Folkeparti har ansvaret for. Begge ledere Kristian Thulesen Dahl (DF) og Lars Løkke (V) forsøger at løbe fra ansvaret. Lars Løkke siger til Ugebrevet A4, at dagpengereformen ikke er “mejslet i granit“.

Begge ledere forsøger at placere ansvaret hos regeringen gennem et aftalt forløb, hvor Kristian Thulesen Dahl (DF) i Berlingske stiller krav om ændringer af dagpengereformen til en (måske) kommende blå regering og Lars Løkke nogle dage efter kommer med svaret intet er “mejslet i granit……..”, alt sammen spin for vælgerfolket.

Venstres kritik af regeringens brug af 3,3 mia.kroner til redning af de mange ledige, der falder ud af dagpengesystemet, sker fordi Venstre vil bruge pengene til skattelettelser.

Her er det klart, der er stor forskel på en Rød regering og en Blå regering under ledelse af Lars Løkke, der er afhængig af Liberal Alliance og Anders Samuelsen, der er ligeglad med de lediges vilkår og alene sigter på fjernelsen af topskatten.

Venstres bud på en finanslov kan koges ind til, der skal spares 250 mill. kroner på hjælp til flygtninge fra Syrien og Irak, samt en nedskæring af ulandsbistanden på 2 – 2,5 mia. kroner og en fastholdelse af bolig-jobordningen.

 

Share This Post

Brasilien, reagerer nu på Venstres udlændingepolitik !

Monday, August 25th, 2014

Venstre – Danmarks såkaldte Liberale Parti – deltager i en voldsom kamp med Danske Folkeparti i at være mest udlændinge fjendsk med sit sommeroplæg om udlændinge politik.

Det er bemærket i udlandet……

Verdens sjette største økonomi, Brasilien, reagerer nu på Venstres udlændingeudspil og skoser partiets klassificering af landet. Ekspert advarer mod strafaktioner fra BRIKS-landene, hvis Venstres forslag bliver til virkelighed“, skriver det Venstre tro Berlingske i dag.

Og fortsætter: “Tirsdag den 12. august lander et ganske særligt brev i Venstres indboks. I brevet lægger den brasilianske ambassaderåd ikke skjul på sin opfattelse af, at Venstres udlændingeudspil baserer sig på en fundamentalt manglende forståelse for, hvilket land Brasilien har udviklet sig til de seneste år.

Han minder den tidligere udviklings- og integrationsminister Søren Pind om, at Brasilien ifølge diplomaten selv har de mest “avancerede universiteter i regionen“, en moderne landbrugssektor, en udbygget fly- og bilindustri – for ikke at tale om de mere end 50 danske virksomheder, som har etableret sig i Brasilien.

Brasilianere, der søger væk fra det sydamerikanske kontinent, søger fortrinsvis mod USA, Portugal, Storbritannien eller Tyskland. “I disse lande behandles vi som førsteklasses borgere,” skriver ambassaderåden med store bogstaver“.

Personligt forstår jeg ikke “Det liberale parti” Venstre indgår i en skarp konkurrence med Dansk Folkeparti om indvandring, for det ødelægger indtrykket af  Danmark, som et fordomsfrit og attraktivt samfund, som det er værd at emigrere til.

Det står i stærk modstrid til Venstres ønske om internationalt samarbejde for at skabe flere arbejdspladser i Danmark og med den stærk nødvendige import af viden og hjerne fra udlandet. Det bedste hjerner findes ikke ubetinget i USA, Israel og Argentina (Nævnt som integrations venlige stater af Venstre), men lige så ofte i Brasilien, Pakistan og Indien, nævnt som eksempler på Venstres “underlødige immigrations lande“.

muddergrøften

Inger Støjberg er sammen med Søren Pind “hjernen” bag Venstres forsøg på at overhale Dansk Folkeparti i den fjendske udlændinge politik, der går på tværs af de liberale tanker, som hidtil har kendetegnet “Danmarks Liberale Parti”, Venstre.

Jeg opfordrer Venstre til at forlade denne politik og i stedet for arbejde med at gøre Danmark til et attraktivt land i international betydning, for det gavner vores land og vores arbejdspladser.

Selvfølgelig skal immigranter integreres i det danske samfund, men det kan ske på mange andre måder end dem Venstre og Dansk Folkeparti er enige om. Integration er på dagsordenen i Folketinget og i regeringen.

 

Share This Post

Karsten Lauritzen (V) mener regeringen fortsætter……

Thursday, August 21st, 2014

Jeg har ment mange af de §20 spørgsmål, som de borgelige folketingsmedlemmer sender til regeringens ministre, er spild at tid og penge. Der er mange tåbelige spørgsmål, som udstiller spørgeren til spot og spe for de danske vælgere.

Et §20 spørgsmål, som Karsten Lauritzen (V) sendte til justitsministeren er et typisk eksempel på tåbelige §20 spørgsmål, der kun har et mål at beskæftige ministeriet og samtidigt forhindre Karsten Lauritzen keder sig i den tid han, som han er om at forfatte spørgsmålet.

Hver gang justitsminister Karen Hækkerup (S) skal besvare et skriftligt spørgsmål fra et af Folketingets udvalg, koster det gennemsnitligt 2.500 kr. Skal hun besvare et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, koster det gennemsnitligt 1.500 kr., og bliver hun indkaldt til samråd i et folketingsudvalg for at besvare spørgsmål, koster det gennemsnitligt 15.000 kr.

Jeg mener det har taget overhånd. §20 spørgsmål tjener til Folketingets medlemmer kan kontrollere regeringens og ministrenes administration af Folketingets lovgivning.

Regeringens ministre blev i det seneste folketingsår stillet 13.610 skriftlige udvalgsspørgsmål, 4.251 paragraf 20-spørgsmål og 873 samrådsspørgsmål. Antallet af paragraf 20-spørgsmål til ministrene er det i Folketingsåret 2013 år steget med 92 procent.

Alene for justitsministerens vedkommende svarer besvarelserne til et ressourceforbrug på 4.625.000 kr. på skriftlige udvalgsspørgsmål, 552.000 kr. på paragraf 20-spørgsmål og 2.400.000 kr. på samrådsspørgsmål på ét folketingsår.

 

Karsten Lauritzen, Venstre, burde burres inde, så han ikke kan sende flere tåbelige §20 spørgsmål til justitsministeren.

Karsten Lauritzen, Venstre, burde burres inde, så han ikke kan sende flere tåbelige §20 spørgsmål til justitsministeren.

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1736, som medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (V) har stillet til justitsministeren den 14. august 2014.


svar1736


Share This Post

Derfor er det alvorligt for de ledige………

Wednesday, August 20th, 2014

Ultimo maj måned 2014.

Her havde 41.028 danskere mistet dagpengeretten siden januar 2013. I 2014 forventer A-kasserne der vil være 17.000 ledige, der falder for de nye dagpengeregler. Der er 9.000 ledige, der er faldet ud i 2014 frem til ultimo juni 2014. Ved udgangen af 2014 vil der være over 50.000 ledige, der er ude af dagpengeordningen, måske flere, for hver gang er prognoserne overhalet af virkeligheden.

Derfor er det alvorligt for de ledige:

Der er 5.548 (13,5 procent) der hverken får ydelse eller lønindkomst. Der er kun 3.613 (8,8 procent), der har fået et reelt job.

Alle dem, der desværre har mistet deres dagpenge efter to år, har i stedet fået tilbudt yderligere forsørgelse. De har fået op til to år ekstra til at finde et arbejde eller efteruddanne sig.

Det skyldes de aftaler Socialdemokraterne, de Radikale, SF og Enhedslisten har lavet. Det var ikke sket med Dansk Folkeparti og Venstre ved magten. På grund af regeringens tiltag er der ingen, der har måttet leve med kun to år på dagpenge. Alle har haft mulighed for forsørgelse i op til fire år.

Det lyder flot.
Men realiteten for den ledige, der har fået disse ydelser er, at deres indtægt i forbindelse med ledighed er faldet drastisk, for ingen ledig får tilnærmelsesvist en indtægt i A-kassen, som modsvarer deres lønindtægt i arbejde. Når de falder for dagpengeretten nedsættes deres indtægt yderligere med 60-80 % af dagpengene og måske mere, hvis de går på SU-ydelsen.

Et eksempel:

Lønindtægt 33.000 kr.månedligt ved fratrædelse/fyring.

Maksimale dagpenge 815 kr. pr. dag. Det månedlige beløb udgør 16.300 kr. for en fire ugers udbetalingsperiode, og 20.375 kr. for en fem ugers udbetalingsperiode.

Uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og VEU-godtgørelse  (80% af dagpenge – forsørger) giver 652 kr. pr. dag eller vil det månedlige beløb udgøre 13.040 kr. for en fire ugers udbetalingsperiode, og 16.300 kr. for en fem ugers udbetalingsperiode.

Uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og VEU-godtgørelse  (60% af dagpenge – ikke forsørger) giver 489 kr. pr. dag eller vil det månedlige beløb udgøre 9.780 kr. for en fire ugers udbetalingsperiode, og 12.225 kr. for en fem ugers udbetalingsperiode.

Ren SU-ydelse 5.785 kr.

Som alle kan se er det bestemt ikke lukrativt for den enkelte ledige at få disse ydelser og hvis den ledige samtidigt bor i “Udkants Danmark” og ikke kan sælge en ejerbolig, så er der dømt et socialt kollaps for familien. Er begge ægtefæller/samboende ramt af disse regler, så er det endnu mere alvorligt………..

Hvem har tilrettelagt sin økonomi efter en indtægtsnedgang på 15.000/30.000 månedligt, eller mere?

Derfor er der behov for regeringen ser på disse familiers forsørgelsesgrundlag.

Aftale grundlaget:

Mandag, den 20 maj 2013 lykkedes det regeringen og Enhedslisten at nå til enighed om en hjælpepakke til de tusindvis af langtidsledige, der har mistet, eller vil miste, dagpengeretten som følge af dagpengereformen.

 • Den særlige uddannelsesordning, som regeringen og Enhedslisten blev enige om sidste efterår, forlænges med et halvt år.
 • Det betyder, at personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december 2013.
 • Derudover indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse per 1. januar 2014.
 • Ydelsen udgør 60 procent af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst.
 • Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning.
 • Personer, der opbruger dagpengeretten i første halvår 2014, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til et år og tre måneder.
 • Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige fire år.
 • Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod andet halvår 2016, aftrappes gradvist.
 • Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere.
 • Parterne er endvidere blevet enige om, at der skal etableres en pulje på 72 millioner kroner i 2015 og 275 millioner kroner i 2016, som blandt andet skal bruges til at styrke indsatser inden for grøn omstilling og grønne job samt uddannelsesløft af ufaglærte.
 • Dagpengeaftalens samlede finansiering på 1,85 milliarder kroner sammensættes som et kludetæppe.
 • Blandt andet skal der findes knap 600 millioner kroner på tilbud om danskundervisning til voksne udlændinge frem til 2016.

Størstedelen af finansieringen kommer ikke fra forhøjede a-kassekontingenter, hvilket regeringen ellers havde foreslået.

Kilde: Finansministeriet.

 

Share This Post