Venstre indregner duerne på taget i landets økonomi………………….

Finansordfører Jacob Jensen (V) har ikke styr på finanspolitikken.

Finansordfører Jacob Jensen (V) har ikke styr på finanspolitikken.

Jacob Jensen mener, at det er en tvungen opgave, at finde sammenlagt 45-50 milliarder kroner for at få økonomien til at hænge sammen frem mod 2020. Venstre lægger i den sammenhæng pres på både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne med krav om, at de skal anvise konkrete offentlige besparelser for de cirka 18 milliarder kr., som efterlønnen årligt koster.

Finansordfører Jacob Jensen, finansminister Claus Hjort Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen bruger en masse tal for at lægge slør over deres manglende styring af dansk økonomi.

Det er tidligere oplyst at statens udgift til efterløn er cirka 16 mia. kroner. Og i forhold til finansministerens udmeldte forventninger om efterlønnere,  så er det i fremtiden under 100.000, der vil gå på efterløn – mod finansministerens udmeldte tal på  145.000. (Claus Hjort Frederiksen har vedgået sig den fejl). Det betyder et fald på udgiften på 4-5 mia. kroner årligt alene på antal efterlønnere.  Dertil skal lægges lægges øgede omkostninger til aktivering og arbejdsløshedunderstøttelse, hvis dansk erhvervsliv ikke pludseligt udsættes for et beskæftigelses boom.

Tidligere er det oplyst i den offentlige debat, at nettobesparelsen på en fuld afskaffelse af efterlønnen ligger på 3-4,5 mia. kroner netto årligt. Derfor mener jeg Jacob Jensen, finansordfører for Venstre, ikke har styr på den økonomiske besparelse på efterlønnen, eller hvad værre er, så udtaler han sig mod bedre vidende, for at score politiske points til Venstres kommende valgkamp.

Share This Post

Malou Aamund og griskhed i Venstre…….

Partiet Venstre kender til at have fingrene i honningkrukken

Det seneste eksempel med Malou Aamund, der fratræder Folketinget 5. juni 2011,
selvom hun har fået en god stilling i Microsoft Danmark 1. februar 2011!

Venstres nye slogan - Vi skal afskaffe efterlønnen og skaffe os selv goder!

Venstres nye slogan - Vi skal afskaffe efterlønnen og skaffe os selv goder!

BT, JyllandsPosten, Berlingske og Politiken skriver:
Får kæmpe eftervederlag på 800.000 kroner.
Med denne manøvre har Aamund ganske betragteligt øget sine muligheder for at kunne få udbetalt præcis 592.911 kroner – det svarer til et års grundløn for et medlem af Folketinget – i såkaldt ‘eftervederlag’, oveni sin gage fra Microsoft. Dertil kommer fire måneders ekstra løn for at ‘sidde’ i Folketinget – uden at sidde der – fra februar, marts, april og maj. Det er omkring ekstra 200.000 kroner
.

 Når man tiltræder et nyt job til en ganske pæn hyre, så forventer firmaet, der præsteres noget for at sætte sig ind i jobbet, så virksomheden hurtigt kan kan få en indtjening på denne medarbejder.
Derfor kan det forventes Malou Aamund kun er at finde i Folketinget, når der er meget vigtige afstemninger. Derfor er det urimeligt hun ikke opgiver mandatet den 1. februar 2011, hvor hun starter i Microsoft Danmark.
Denne griskhed får mig til at minde om det tidligere slogan i Venstre:
Venstre ved man, hvor man har”!
Nemlig med fingrene i honningkrukken……………
 
Det er så anden gang Malou Aamund svigter sine vælgere.
Første gang var da hun konverterede fra Liberal Alliance til Venstre og nu gør hun det for anden gang, hvor hun hindrer Liberal Alliance i at få mandatet tilbage ved hendes fratræden.
Det er klart regeringen og især Venstres gruppeformand Kristian Jensen ser en fordel i den valgte løsning, for det sikrer regeringens meget spinkle grundlag frem til valget, som nu må anses at komme før grundlovsdag den 5. juni 2011. Men skal borgerne bruge 800.000 skattekroner på det projekt?

Det er en OMMER Malou og Venstre……

 
Share This Post

Venstre misbruger rapport i skoledebatten

Venstre, Danmarks Liberale Parti, manipulerer med undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Venstres uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen skriver:
Rapporten bekræfter, at det vi ser der er behov for, er gode rammer og dygtige lærere og det er blandt andet derfor regeringen vil uddanne 900 flere læsevejledere, sikre bedre uddannelse af kommende lærer og efteruddannelse af de nuværende.

Venstre manipuler med undersøgelse fra Danmarks Pædagogogiske Universitet

Venstre manipuler med undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Hun påstår – indlæring ikke lider i store klasser ! Hvis det var hendes egen holdning, så er det en politisk melding og et politisk mål, som hun forfølger, men der er ikke en stavelse i Danmarks Pædagogiske Universitets sammenfatning på deres webside, der giver baggrund for den udmelding fra Venstres uddannelsesordfører.

Det vil klæde Venstre at debattere på baggrund af fakta og ikke deres egen misfortolkning af andres undersøgelser. Her  misbruger partiet Venstre Danmarks Pædagogiske Universitet til at fremme partiets skolepolitik.

Share This Post

Venstre i internt kaos….

Claus Hjort Frederiksen får dumpekarakter i opgørelsen over de bedste finansministre i Europa. Den græske finansminister, George Papaconstantinou, selvom den græske økonomi ligger i ruiner!

Financial Times, der på en rangliste over de bedste finansministre i de 19 største EU-økonomier kun placerer Claus Hjort Frederiksen (V) på en 15.-plads.

Det er alvorligt for den svedende finansminister, fordi opgørelsen over de bedste finansministre hviler på den førte politik, økonomi og troværdighed. Alle tre ben er Venstres mærkesager og her falder vores finansminster Claus Hjort Frederiksen igennem.

Vores statsminister og hans regering har en del tabersager, nævnt i flæng, Karen Ellemanns sager, madkasseordningen, Østerild vindmøllerne og giftsagen fra Nyborg.

Selv har statsministeren en sygehussag og kommunalreform, der stadig er mange problemer i, samt et COP15 møde i København, hvor han gjorde en katastrofal dårlig  figur.

Undervisningsministeren, der står med en forpjusket skolereform, som blev startet op af statsministeren med pom og pragt i form af 380 graders eftersyn af folkeskolen. Har tabte Venstre også reformen på gulvet og ikke mindst samarbejdspartnerne om folkeskolen, så ministeren står isoleret med sin skolereform.

Til udenrigsminster Lene Espersen  klæber en politireform, justitsreform og ikke mindst detroniseringen af udenrigsminister Per Stig Møller, for hun selv kunne komme til fadet! Ingen af tingene fungerer for Lene Espersen, der nærmest er usynlig i dansk politik.

Men Venstres problemer slutter ikke her, for Venstre er truet af af intern opløsning, for der er mange ledende venstrefolk, der falder ved det kommende folketingsvalg, hvis der ikke meget snart sker en markant forbedring af vælgertilslutningen til Venstre inden valget.

Kendte profiler, der står til at miste deres folketingsmandat, er Helge Sander, Vestjylland, miljøordfører Eyvind Vesselbo i Københavns Omegn, Flemming Damgaard Larsen, Louise Schack Elholm og Flemming Møller i Sjællands Storkreds, og retsordfører Kim Andersen og uddannelsesordfører Anne Mette Winther Christiansen i Østjylland, hvis Venstre ender med 37-40 mandater ved valget.

Det giver et pres på formanden i Venstre og ikke mindst på den dansende gruppeformand Kristian Jensen, hvor den seneste fianslovsforhandling udstillede gruppeformand Kristian Jensens manglende evner til at styre folketingsgruppen og ikke mindst Eyvind Hesselbo, Britta Schall-Holberg og Marion Petersen.

Det bliver et spændende forår for Venstres folketingsgruppe og ikke mindst for os som ser til på sidelinien.

Share This Post

Megabutikscentre og Venstre……

Der er en måned til jul i dag, det ved de fleste af os. Detailhandlen har et ønske om en stor juleomsætning, mange af butikkerne er direkte afhængige af et godt julesalg, for bare at overleve.

Venstre ønsker sig Hypermarkets, eller i det mindste, at man i kommunerne har mulighed for at ændre lokalplanerne for butikscentre, så der kan bygges Hypermarkets, men partiet løber ind i modstand fra sin regeringspartner og støtteparti.

Venstre ønsker større konkurrence for at presse priserne ned i dagligvarebutikkerne. Det mener man så sker ved at give tilladelse til Hypermarkets uden for bykernen. Hver familie i Danmark betaler årligt 18.000 kroner for meget for vores dagligvarer. Det har McKinsey & Company beregnet.

Jeg tror ikke det er vejen frem for øget konkurrence, at samle handlen på færre butikskoncerner, som det uvægerligt vil ske med Venstres forslag om Hypermarkets. Der er få aktører i Danmark, der har penge til at bygge disse Hypermarkets, det er Dansk Supermarked og Coop Norden. Der kan være udenlandske koncerner, der også kan løfte den sag, men er det danske marked stort nok for dem?

Lad os tænke den tanke, at Dansk Supermarked og COOP Norden kommer til at sidde på handlen i Hypermarkets og måske 90% af dagligvarehandlen i Danmark, så er det svært at se den større konkurrencefordel ved det, da de to kæder får et faktisk monopol på dagligvarehandlen i Danmark.

Den indbyrdes konkurrence mellem de to koncerner er ikke det bedste aktiv for en større konkurrence, hvilket der er belæg for at se i dag i den nuværende konkurrence mellem de to koncerner.

Hvis Venstre får sit juleønske om Hypermarkets opfyldt, så er det nærliggende at tro, at købstædernes bymidter bliver en død kulisse uden detailhandel, hvilket jeg vil begræde, for mig er det vigtigt, vi har levende byer i Danmark.

Hypermarkets – Megabutikscentrene – vil fjerne så meget handel fra landkommuner og de mindre bysamfund, så der sker en masse butiksdød i disse områder. Borgerne i “Udkants Danmark” vil i praksis skulle køre rigtig mange kilometer i bil fremover for at foretage sine dagligvareindkøb. I værste fald uden det egentlige mål med lavere forbrugspriser bliver opfyldt!

Og hvad med de borgere, som ikke har bil?

Det er en ommer Venstre!

Hypermarkets er butikscentre over 3.500 m2, som er den nuværende grænse for butikscentre.

Share This Post