Hvor blev politikken af Lars?

Venstres formand og landets statsminister Lars Løkke Rasmussen har på Venstres Landsmøde i dag indledt valgkampen med sin tale til Landsmødet. En sand peptalk med meget lidt politisk indhold, men med en masse retorik og valgkamps temaer.

Venstres formands landsmødetale er en lang gang tale om “Socialdemokraterne er dumme” og “Socialdemokraterne lyver”.

Jeg har aldrig hørt magthavere, som klynger sig til taburetterne med så få idéer til at forbedre det danske samfund, som Venstres formand, næstformand og politiske ordfører har udtalt i forbindelse med landsmødet.

Uddrag af Lars Løkke Rasmussen tale til Venstre landsmøde i dag:
Der er meget på spil. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti står parat med dusinvis af nye
forslag til, hvordan man kan indskrænke danskernes frirum. Hvordan man kan tage ansvaret fra
mennesker og flytte det over i systemer. Skridt for skridt. Regel for regel. Forbud for forbud.

Tænk på et hvilket som helst problem og I kan være sikre på, at S og SF – og de radikale for den sags
skyld – allerede for længst har tænkt på et forbud
.

Venstre siger ja til mere omtanke, ja til mere frihed under ansvar – og nej til flere forbud. Ingen bliver rigere af flere forbud. Ingen bliver klogere af flere forbud.

Lad os opmuntre folk til at tænke selv. Lad os stole på, at folk kan tænke selv. Det er grundlaget for varig velfærd.

Venstrefløjen vil rulle mange af de borgerlig-liberale sejre tilbage:
Væk med skattestoppet.
Væk med frit-valgs-garantien for, at alle patienterne kan blive behandlet inden for en måned.
Væk med kravene til øget faglighed i skolerne.
Slut med arbejdsmarkedsreformer
Mere formynderi og mindre frihed.
Og væk med den faste, fair og fornuftige udlændingepolitik.

Jamen dog “Lille Lars fra Græsted” – hvor får du det fra?

Skattestoppet er ikke reelt, for der er givet skattelettelser, som tilgodeser de højeste indtægter i Danmark, og som øger skattebyrden for enlige pensionister uden egen pensionsordning.

S+SF har bebudet arbejdsmarkedsreformer, men det sker i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Her kan du lære meget Lars for din regering gennemfører reformer uden det samarbejde!
Se hvad det betyder – arbejdsanvisning og jobaktivering er endt i kaos.

Dit 360 graders eftersyn af Folkeskolen er endt i en konflikt med Danmarks Lærerforening.

Og så den sædvanlige retoriske tale om “mere formynderi og mindre frihed” – som er ren Venstre retorik fremsat siden Socialdemokratiet blev stiftet. Man bliver skuffet, hvis denne floskel ikke indgår i en venstremands tale.

Og så den sidste om udlændinge politik. Regeringen er ved mange finanslovsforhandlinger dikteret stramninger af udlændingepolitiken af Dansk Folkeparti, som betaling for deres deltagelse i finansloven. Der er mange i Venstre som krummer tæer i deres sko over den førte udlændingepolitik.

Som det sidste skud på stammen strammer regeringen 24 års reglen for at behage Dansk Folkeparti og for ikke at blive til grin over, den endnu engang kryber til korset for at få finansloven igennem. Forskellen denne gang er, at Lars Løkke bebuder det som sit forslag på Venstres Landsmøde!

Det er ikke uden grund 157.000 vælgere har vendt Venstre ryggen siden sidste valg.

Samtidig sætter Venstre på sin hjemmeside tryk på valgkampsretoriken med følgende tekst:
Aldrig har Danmarks offentlige sektor været større, og aldrig har vi brugt så mange penge på velfærd. I 2010 er der godt 769.000 fuldtidsansatte i den offentlige sektor, og det offentlige forbrug udgør 28 pct. af BNP. Det er historisk meget. Vi bruger omkring 74 mia. kr. mere på velfærd i 2011 end vi gjorde i 2001. Det er særligt på de borgernære områder som sundhed, uddannelse, ældrepleje og børnepasning, vi bruger velfærdspengene.

Der står intet om sygehusene lige nu er gang med at fyre over 3.000 medarbejdere og de tidligere hen over sommeren har fyret personale, der ikke indgår i Venstres statistik.

Kommunerne fyrer mange medarbejdere på skoler, børnehaver, plejehjem, forvaltninger i forbindelse med budgetforhandlinger for 2011. Hvor mange det drejer sig er ikke opgjort, men det betyder Venstre må ændre den ovenstående tekst, hvis Venstre fortsat skal være troværdig, senest den 1. januar 2011.

Men en ting er sikkert, det går op for vælgeren inden valget udskrives, det kan Lars og Venstre være sikker på.

Share This Post

Venstres Landsmøde.

Venstre har landsmøde i denne weekend og de har meget at snakke om i partiet, for det går ikke særlig godt i meningsmålingerne og meget skidt med de politiske mærkesager.

Folkeskolen
Her ligger undervisningsministeren i kamp med Danmarks Lærerforening og der sker ikke fremskridt i forhandlingerne. Kan regeringen gennemføre en folkeskole reform udenom lærerne og få den gennemført i praksis?

Den stort anlagte kampagne med et 360 graders eftersyn af folkeskolen er endt i politisk kaos i regeringen og kommunale besparelser på Folkeskolen over hele landet. Der sker kommunale besparelser på godt  700 millioner kroner over hele landet i disse dage.

Ghettoplanen
Den blev overhalet indenom af oppositionens forslag, medens Lars Løkke sloges med indre splid i regeringen og ikke mindst med regeringens jurister, der mente regeringens plan var i strid med grundloven og menneskerettighederne.

Overbetaling af private sygehuse.
Foreløbig er det lykkedes for Lars Løkke at få sagen parkeret på udenrigsminister Lenes Espersens bord og hun har indkasseret en næse så stor, som ville medføre en afsked som som minister, hvis ikke Dansk Folkeparti holder hånden under hende for at bevare sin egen magt som støtteparti for VK-regeringen.

Denne sag er ikke færdig, for det er Lars Løkke,  der har overbetalt de private sygehuse i sin tid som sundhedsminister.

Værdikampen.
Under stor mediedækning afblæste Lars Løkke den globale værdikamp for at få den ned på jorden og omdannet til praktisk politik, men her forregnede han sig i forhold til Dansk Folkeparti og i mindre grad i forhold til den konserative regeringspartner.

Netop værdikampen er Dansk Folkepartis vigtigste punkt for at tiltrække sine vælgere. Et eksempel er kampen om paraboler og arabisk TV i ghetto områderne, hvor partiformand Pia Kjærsgaard er bannerfører.

Lars Løkkes eneste succes:
Men det er lykkedes for Lars Løkke Rasmussen at få placeret de kommunale nedskæringer og besparelser hos de danske kommuner, selvom det er regeringens projekt. Det er en af Lars Løkkes få sejre, men der skal nok være en enkelt eller to venstre borgmestre, som vil huske ham for det.

Statsmanden Lars Løkke Rasmussen har det ikke godt.

Vi ser ham tone frem på skærmen og fortælle, at der ikke er behov for ændringer af EU traktaten og dagen efter går han tur med DR’s Mette Fugl, så er han vejledt af Angela Merkel og mener så der et behov for opstramning af EU reglerne om “insolvente stater”, her tænkes primært på Grækenland, men flere andre stater er på vej i gældsfælden og står dermed til EU’s straf.

Selvom han “spøger” med spøgelset om stemmebegrænsning for gældsplagede EU-lande er manet i jorden,  samt en ændring af EU-traktaten er et spøgelse, der måske gemmer sig i et enkelt afsides EU-kontor, så siger hans kropssprog i samtalen med Mette Fugl, at han ikke tror på sine egne ord!

Der skal ske meget på Venstres Landsmøde for at rette op på Venstres galluptal og VK-regeringens politik. I kulissen toner Pia Kjærsgaard frem med en mere og mere synlig kritik af regeringschefens manglende ledelse af regeringen og dens politik. Det er længe siden Venstre har haft en så lav cvælgertilslutning, som partiet har i dag. Det er tvivlsomt om et landsmøde kan rette op på det.

Share This Post

Intet at komme efter……

“Intet at komme efter……” – et kendt citat fra en kendt skattesag, som måske står foran sin afgørelse fra Skat.dk.

Helle Thorning-Schmith har fået en forhåndsmeddelelse fra Skat, som hun har 14 dage til at kommentere og ifølge DR og TV2 Nyhederne er der en frikendelse på vej til hendes mand Stephen Kinnock. Han er udenlandsdansker med bopæl i Geneve, hvor han har sit arbejde, hvilket mange har i den borgerlige lejr.

Men det er en atypisk leveform for en socialdemokrat, eller var det i gamle dage, hvor arbejderbørn stærkt inspireret af de borgerlige vælgere og arbejdsgivere fik at vide i tide og utide: ” Skomager, bliv ved din læst……“.

Sådan er det ikke mere og her kan Helle og hendes mand være rollemodeller for en ny generation af socialdemokrater?

Det ser jeg gerne, for det er en sag, der også lå en tidligere statsminister på sinde, for Anders Fogh Rasmussen havde i sine sidste dage som landets statsminister tesen om,  de unge skulle være mønsterbrydere , kort sagt arbejderbørn skulle bryde de sociale rammer og blive akademikere, for det havde Danmark brug for.

Vi skulle være et videnssamfund for at bevare vores levestandard!

Jeg kender ikke Skats afgørelse i skrivende stund, men jeg er enig med Margrethe Vestager (Radikal leder) i, at det ville klæde Venstre at drøfte politik og politiske løsninger frem for at køre videre i en skattesag, som formentlig ender ud i en frikendelse af oppositionslederens mand.

Venstre har et problem , hvilket den politiske ordfører Peter Christensen tydeligt præciserer ved sine fortsatte udtalelser om skattesnyderi, fordi Helles mand tæller dage, hvor han er hjemme i Danmark. Venstre er bange for at miste sin regeringsmagt, så derfor skal denne sag holdes gående så længe som muligt med hjælp fra Dagbladet BT, for at sikre oppositionens leder fremstår utroværdig!

At det er et krav fra skattelovgivningen man skal tælle dage, det anfægter ikke den iltre politiske ordfører Peter Christensen fra Venstre!

Men i Venstre er man vant til politikkerne snyder, husk bare på Anders Fogh Rasmussen blev gået som skatteminister, fordi han udførte kreativ bogføring, Lars Løkke Rasmussen havde rod i sine bilag med “ølbamser”, Thor Pedersen kunne ikke huske hvor han boede, så jeg kan godt forstå Peter Christensen med den kultur fra Venstre, tror at alle snyder i skat.

Det er en ynkelig sag Peter Christensen er talsmand for og det tjener ikke Venstres sag, specielt ikke deres kernevælgeres sag. Erhvervslivet har brug for langsigtede brede politiske løsninger, så partiet Venstre må i arbejdstøjet for at bevare regeringsmagten.

Share This Post

En statsmand eller en kræmmer?

Er udkants Danmark til salg for en motorvej?

Det mener vores statsminister Lars Løkke Rasmussen! Alle Ventres ministre har mødepligt i det vestjyske – kaldet udkants Danmark! Der er ikke det vestjyderne bliver lovet for at stemme på Partiet Venstre til det snarlige valg, som kommer snart.

VU -Venstres Ungdomsorganisation – har gennemskuet deres partiformand:
Venstre skal stoppe med at motorvejsbestikke vestjyderne, siger VU-formand Jakob Engel-Schmidt med henvisning til, at regeringen i fredags kortsluttede alle normale beslutningsgange og undersøgelser og erklærede, at der vil komme en motorvej mellem Holstebro og Herning.

Han siger videre:
Debatten er nødt til at vende tilbage til et sagligt niveau. Følger man logikken i diskussionerne, så tilhører mere end 70 procent af landet udkantsdanmark. Hvis alle andre områder end Århus, Aalborg, Odense og København skal have særbehandling, så bliver det rigtig svært at føre konstruktiv politik i fremtiden.

Jeg bor selv i Vestjylland, men jeg mener det forkert at bruge 2,5 milliard på en motorvej mellem Herning og Holstebro, for at spare 7 minutter i transporttid mellem de to byer. Pengene kan bruges bedre i Vejle- eller Københavnsområdet, hvor der er store bilkøer dagligt.

Denne sag afslører Partiet Venstre og især deres formand som en kræmmer, der tilgodeser partiets vælgerinteresser med statslige penge, ikke kun med motorvejspenge, men også penge fra de ministerier, hvor der sidder en venstre minister! Jeg tror der er mange vælgere i “det andet” udkants Danmark der husker det.

Den vigtigste lære der kan drages af det, er i al sin enkelhed Lars Løkke Rasmussen er en almindelig “jysk” kræmmer, der dyrker køb af stemmer i Vestjylland og han er ikke en statsmand!

Share This Post

Folkeskolen kasseret af Lars Løkke!!!

Nu sender Lars Løkke sin datter i privatskole

Folkeskolen i Græsted er kasseret af Lars Løkke og datteren Lisa.

Statsminister – og formand for Venstre – Lars Løkke Rasmussen, har besluttet, at hans datter Lisa begynder efter sommerferien i 9. klasse på privatskolen Helsinge Realskole. Hidtil har hun gået på folkeskolen Græsted Skole, men i 9. klasse får hun altså nye kammerater på privatskolen.

Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt:
Danmark har verdens bedste folkeskole, og hvor der samtidigt understreges, at politikerne skal tænke nyt og gøre folkeskolen endnu bedre“.

Statsministerens beslutning om droppe folkeskolen i Græsted står i stærk kontrast til Venstres officielle skolepolitik, men han skal nok ikke forvente at møde kritik af sin beslutning fra Socialdemokraterne?

En rigtig Socialdemokrat har forlængst sendt sit barn i privatskole 😉

Statsministerens og regeringens 360 graders eftersyn  af  Den Danske Folkeskole må være nedslående og det er ikke Venstres medlemmer og top politikernes børn, der skal lægge krop og sjæl til forbedringen af folkeskolen 🙁

Jeg er bekymret for den del af skoleeleverne, hvis for ældre af den ene eller anden årsag ikke sender dem i privatskole.

Claus Hjort Frederiksen svinger sparekniven over folkeskolen

Claus Hjort Frederiksen og Venstre svinger sparekniven over folkeskolen.

Men mest af alt, så jeg oprigtigt bekymret over den danske folkeskoles vilkår fremover. Der skæres dybt i skolernes budgetter i denne tid, hvor de 98 kommuner forhandler deres kommende budgetter med hænderne bundet på ryggen af en trodsig finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), der kigger dem over skulderen.

 Jo, der er nye tider på vej i folkeskolen, det har statsministeren indset!

Share This Post