Ægteskabsforståelse med baggrund i Biblen.

Ægteskabet er ifølge Christian Langballe, kirkeordfører fra DF, et seksuelt forhold mellem mand og kvinde med det formål at avle børn, det sagde han som ordfører for Dansk Folkeparti under 3. behandlingsdebatten ” Lovforslaget om vielse af bøsser og lesbiske”i Folketinget, den 8. Juni 2012.

Christian Langballe, der er sognepræst i Nr. Vinge-Tjele og Viborg Domkirke, følger dermed i faderens spor. Han er søn af folketingsmedlem Jesper Langballe, der i øvrigt har valgt at forlade Folketinget ved sidste valg.

Christian Langballe, der er sognepræst i Nr. Vinge-Tjele og Viborg Domkirke, følger dermed i faderens spor. Han er søn af folketingsmedlem Jesper Langballe, der i øvrigt har valgt at forlade Folketinget ved sidste valg.

Jeg deler absolut ikke denne opfattelse, der for mig er udtryk for en reaktionær og gammeldags indstilling.

Bøsser og lesbiske par kan vies i kirken fra Valdemarsdag – fredag 15. juni 2012. Det ligger fast, efter at Folketinget har vedtaget et lovforslag fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) med stemmerne 85 for og 24 imod. To undlod at stemme.

Jeg er tilhænger af lesbiske og bøsser skal vies i kirken, for det må være den enkeltes ret at blive viet til den man elsker, uanset om det er et normalt mand/kvinde, homoseksuelt forhold mand/mand eller lesbisk kvinde/kvinde forhold.

Christian Langballe og hans sympatisører slår om sig med citater fra biblen for at underbygge deres reaktionære indstilling til vielser i folkekirken. Men hvad er der baggrund for at udtale sig om i forhold til biblen og tidligere tiders kulturer, for vielsen i kirken er jo netop ikke en kirke bibelsk handling, men derimod en borgerlig embedshandling, som staten har bemyndiget Folkekirken til at varetage.

Biblens ægteskaber og ægteskabsforståelse. Tryk på billedet og hent en oversættelse og gennemgang af de bibelske ægteskaber.

Biblens ægteskaber og ægteskabsforståelse. Tryk på billedet og hent en oversættelse og gennemgang af de bibelske ægteskaber.

 

Se dokument om bibelske ægteskaber.

Share This Post

Nej til muslimske vielser og Sharia love…..

Dansk lov anerkender ikke muslimske vielser, foretaget af imamer – uanset om det er mellem teenagere eller voksne mennesker,” siger Ole Hækkerup(S), som nu vil have Justitsministeriet til at undersøge, hvordan man med loven i hånden kan straffe de mennesker, der medvirker til, at unge mennesker indgår islamiske ægteskaber – frivilligt eller tvungent“, det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Det fremgår videre af artiklen Københavns Kommune har anmeldt et ulovligt muslimsk ægteskab til politiet, uden det har medført en reaktion. Det er underligt man ikke fra politiets side skrider effektivt ind i sager om ulovlige islamiske ægteskaber, men selvfølgelig kan der være grunde til det.

Men det er min opfattelse danske myndigheder og politiet skal skride hårdt om ubarmhjertigt ind i sager om muslimske vielser og shariadomme i de muslimske miljøer, for ellers vil der opstå et muslimsk parallelsamfund. Det kan de unge muslimer ikke være tjent med, og slet ikke Danmark og danskerne.

Det skal gøres klart, at vi respekterer den grundlovs sikrede ret til andre trosretninger, herunder også Islam, men det skal være lysende klart, at vi ikke respekterer sharialove under nogen former. Derfor skal der allerede i vuggestuer, børnehaver og grundskoler sættes ind med massiv information om det og der skal oplyses om den danske samfundsorden over for de danske børn, uanset om de er muslimer, kristne eller andre trosretninger.

Deres forældre skal vide og kende til det forhold. Den oplysning skal bekendtgøres for dem i de danske institutioner, også i de muslimske friskoler.

Vi skal ikke acceptere sharia love i Danmark.........

Vi skal ikke acceptere sharia love i Danmark.........

Får danske myndigheder kendskab til muslimske vielser eller sharia praksis, så skal der skrides ind straks. Er den der forestår de ulovlige forhold ikke dansk statsborger, så er det min holdning, at han skal udvises af Danmark. En dansk statsborger skal stå til ansvar for sin handling i en dansk retsal.

Der er ikke oplads til blødsødne hensyn i disse forhold, for så får vi engelske tilstande, hvor der gælder sharialove i de muslimske samfund.

Share This Post

Sognepræsten er en embedsmand.

Præster skal kunne fratages løn, hvis ikke de vil velsigne eller vie et homoseksuelt par, det mener Johannes Bindslev, menighedsrådsmedlem i Hvorup Sogn ved Nørresundby. Det synspunkt har han sendt til Kirkeministeriet under høringsrunden til rapporten “Folkekirken og registreret partnerskab“, det står i Kristeligt Dagblad i dag.

Det er jeg meget enig i, det er ikke rimeligt danske sognepræster, der er ansat og lønnet af den danske stat, nægter at vie homoseksuelle.  De er embedsmænd i kirken, så det er deres pligt at følge den danske folkekirkes regler og lovgrundlag, fremfor deres egne spilleregler.

Har den enkelte præst problemer med det moralsk, etisk eller trosmæssigt, så er præsten ikke ansat det rigtige sted. Præster der nægter at udføre kirkelige handlinger i Folkekirken, bør afskediges straks.

Præsten burde af egen drift søge et arbejde i en frikirke, hvis han/hun har problemer med at følge Folkekirkens regler og kirkelige handlinger.

Det gælder også for mandlige præster, der ikke vil trykke de kvindelige præster i hånden, eller præster der ikke vil vie fraskilte, der ønsker en kirkelig vielse i deres nye forhold.

Sognepræsten er en vellønnet embedsmand ansat af staten og han/hun skal ubetinget leve op til Folkekirkens regler.

Share This Post