Lars Løkke vildleder vælgerne……

Skal Venstre indgå en skattereform med regeringen, skal det være en skattereform med perspektiv.

Venstre vender rundt på en tallerken, før valget var der ikke råd til skattelettelser, nu er der råd til 13 mia. kroner i skattelettelser til de rige i Danmark. SOSU medarbejderen skal kun forvente 300 kroner i skattelettelse. Var der nogen der sagde "LØFTEBRUD".

Venstre vender rundt på en tallerken, før valget var der ikke råd til skattelettelser, nu er der råd til 13 mia. kroner i skattelettelser til de rige i Danmark. SOSU medarbejderen skal kun forvente 300 kroner i skattelettelse. Var der nogen der sagde "LØFTEBRUD".

Derfor kræver vi et klart svar fra regeringen på, hvorvidt regeringen er klar til at bruge de 13 mia kr., der ifølge regeringen egne beregninger kommer fra reformer, på reelle skattelettelser. Der er intet perspektiv i at tage pengene op af en lomme for at lægge dem i en anden, sagde Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby bl.a. under afslutningsdebatten i Folketinget.

Venstres fremmeste hoforgan BT skriver:
Det er ikke kun regeringen, man kan gribe i rask væk at skifte mening. Danmarks populæreste politiker, Lars Løkke Rasmussen, er også leveringsdygtig i kraftige kursskift – også efter valget.

For få måneder siden sagde Lars Løkke således klokkeklart at Venstre ikke ville gå ind i forhandlinger om skat med krav om at der samlet set skulle være skattelettelser. Det vigtige for Venstre var blot at skatten på arbejde blev sænket. Nu mener Venstre nærmest det stik modsatte: Nu vil de have ‘rene’ skattelettelser for 13 mia. kr.”

Lars Løkke fortæller vælgerne regeringen har kostet en LO familie 3.400 kroner, men den holder ikke fortæller skatteministeriet i dag. Han glemmer behændigt at fortælle VK(O) regeringens “Genopretningspakke” koster danskerne 5.400 kroner i 2013. Og så vil det være rigtigt at minde danskerne om VK(O) regeringene i perioden 2001 til 2011 gennemførte 287 skatteforhøjelser trods et “skattestop”.

Beregninger fra Skatteministeriet viser, at LO-familien faktisk har fået næsten samme beløb til rådighed, nemlig 3.340 kroner, hvis man medregner skattelettelserne fra regeringens skattereformudspil.

Men det vil Venstre måske ikke være med til???

Der er ingen tvivl om Lars Løkke og Venstre tæller på knapper, skal vi lave skattereform med regeringen eller skal vi veksle meningsmålingerne til en plads i Statsministeriet?

Share This Post

Privathospitaler bevidst overbetalt af Løkke

Jeg har interesseret mig for politik i mange år, for mange år, siger min kone, men jeg har aldrig været ude for en regeringsleder, der i den grad fører Folketinget og befolkningen bag lyset, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort i sagen om overbetaling af privathospitalerne.

Der er givet mangelfulde oplysninger til Folketinget. En rapport er tilbageholdt for Rigsrevisor og senere er den tilsendt Rigsrevisor med manglende sider og uden datering.

Udenrigsministeren er tilkendt en næse i sagen af Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, der ikke havde mod til at gøre det rigtige, nemlig at ikende hende et mistillidsvotum for at føre Folketinget bag lyset. Det ville have udløst et valg og det er Dansk Folkeparti ikke interesseret i, da partiet givet vil miste deres nuværende magt.

Han vildleder Folketinget bevidst i sygehussagen

Han vildleder Folketinget bevidst i sygehussagen

Nu er chancen der igen for den daværende sundhedsminister, senere finansminister og nu statsminister Lars Løkke Rasmussen har som en anden “godfather” i hele forløbet givet manglende oplysninger, eller tilbageholdt oplysninger, eller givet vildledende oplysninger i sagen om privathospitaler til Folketinget, som minister i alle tre ministerier!

Det er en hån mod Folketinget, Rigsrevisor og befolkningen, INTET MINDRE.

Det nye i den i tid meget lange sag, det er Finansministe­riets embedsmænd i et 11 sider langt notat fra januar 2009, da Lars Løkke Rasmussen (V) var finansminister, skriver B.T. Senere i notatet fremgår det: “at det vigtigst af alt skete som en bevidst konstruktion”.

Det notat er ikke overgivet til Folketinget.

Der henvises i notitsen til, at privathospitalerne har fået en konstruktion med en overkompensation, og det er vel det man uden for fagøkonomiske kredse kalder en overbetaling,” siger Jakob Kjellberg til B.T.

Morten Bødskov (S) siger i den anledning til B.T: “Papiret viser, at regeringen gør, hvad den kan for at skjule overbetalingen af privathospitaler.” 

Hvor længe kan Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti lægge mandater til en  regering, der i den grad bryder regeringspraksis med at tilbageholde vigtige oplysninger for Folketinget og Rigsrevisor og der tilmed ikke er viger tilbage for at give direkte vildledende oplysninger til oppositionen?

Vi har en statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der giver Folketinget “halve sandheder”, bevidst tilbageholder rapporter og ikke vil vedkende sig sit personlige ansvar i en bevidst overbetaling af privathospitaler. Han forsøger at tørre sagen af på sin regeringspartner Lene Espersen!

Hvor længe kan Lars Løkke Rasmussen være statsminister på Dansk Folkepartis mandater?

Kristian Thulesen Dahl har svaret på det spørgsmål.

Share This Post