Copyright på www.bjerggaard.dk
Alt materiale og alle oplysninger på denne hjemmeside er beskyttet af Lov om ophavsret m.v. og alle rettigheder i henhold til nævnte lov og anden anvendelig immaterialretlig lovgivning forbeholdes.

Ophavsretten indehaves af www.bjerggaard.dk v/ Flemming Bjerggaard og/eller angivne forfattere/fotografer samt aviser og tidskrifter, der har stillet materiale til rådighed.

Citat i pressen og til non-profit formål.
Tekster fra www.bjerggaard.dk må frit citeres af pressen samt til non-profit formål mod angivelse af denne website som kilde.

Fuldstændig gengivelse af tekst, samt gengivelse af billeder og grafik må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse, med mindre der er tale om elementer der vises som del af fuldt screen-shot, og med angivelse af www.bjerggaard.dk som kilde. Sider fra www.bjerggaard.dk må ikke, for eksempel via frames og lignende, inkluderes i andre webpræsentationer uden forudgående skriftlig tilladelse.

www-kildeangivelser skal angives som link.
Gengives tekster m.m. på hjemmesider eller i elektroniske medier, skal kildeangivelsen www.bjerggaard.dk være klikbar og lede til sitens forside på http://www.bjerggaard.dk. For kildeangivelse der omfatter institutionsnavne, aviser, tidsskrifter, gælder, at disse ligeledes skal angives som link og lede til forsiden af de pågældendes webpræsentationer.