2 piger med et forklaringsproblem….

De to døtre Nadia Samina Hayat, og Karina Jamilla Hayat,nægter sig skyldige i hæleri og siger, de ikke vidste, at deres mor Britta Nielsen svindlede.

Jyllands Posten skriver 14. november 2018:

Nadia Samina Hayat red på  dyre heste, og deltog i stævner i det meste af Europa. Desuden er der i Holland registreret et selskab med navnet S. Hayat Sporthorses BV, hvori der er kørt flere millioner euro igennem over flere år.

Jyllands-Posten har set balanceopgørelser, som viser, at selskabet i 2013 anskaffede sig ”varer” for 1,5 mio. euro eller ca. 11 mio. kr.

I tv-programmet siger Nadia Samina Hayat, at hendes mor hjalp med regnskaberne i virksomheden, og at hun derfor ikke selv havde et overblik over økonomien. Nadia Samina Hayat vurderer, at der blev købt og videresolgt omkring 60 heste. Nogle af dem med en værdi på op til 750.000 kr. stykket.

Det er specielt mellem 2009 og 2012, at datteren deltager i de internationale stævner. I samme periode malker Britta Nielsen ifølge Socialministeriet statskassen for tocifrede millionbeløb om året. Fra 2009 til 2012 løber beløbet op på i alt 48,9 millioner kroner.

 

Man sætter jo ikke spørgsmålstegn, når det kommer fra ens mor” siger de to døtre til Kanal 5 i et TV interview.

Det er muligt, men sund fornuft burde have tilgået de to døtre.

En mor, der er kontorist i Socialstyrelsen og en afdød far, der var arbejdsleder i Carlsberg Taastrup Terminal, de kan umuligt spare så mange penge sammen, så der er baggrund for at købe en Audi til 500.000 kroner eller starte et hestestutteri op i Holland med en startkapital i 2013, som viser, at selskabet i 2013 anskaffede sig ”varer” for 1,5 mio. euro eller ca. 11 mio. kroner. En enkelt hest kostede 2.200.000 kroner.

 

Regnskaberne afslører, at der i 2013 og 2014 blev pumpet knap 18 mio. kr. i det hollandske selskab.

De penge er væk, så kurator kan nu gå efter de resterende penge i boet, som består af værdier i Sydafrika, Sverige og et hus og biler i Hvidovre, hvilket maksimalt kan indbringe et beløb på lidt over 5 millioner kroner.

Britta og børnene har i sandhed levet et liv på første klasse og brugt cirka 90 mill. kroner på det.

De to piger har et alvorligt forklaringsproblem, som ikke er blevet mindre efter de er trådt frem i offentligheden.

Share This Post

Palads revolution i Danske Bank….

Der er oprør på vej mod bestyrelsen i Danske Bank, hvilket er naturligt, da bestyrelsen har snorksovet i sagen om hvidvaskning af mange milliarder kroner.

Flere penge, end der er indestående i de estiske banker. En sag, der burde have fået bankens ledelse og bestyrelse op af de dybe lænestole.

Estland [ˈæsdˌlan’], officielt Republikken Estland, er et land i den baltiske region i Nordeuropa. Det grænser mod nord til Finske Bugt, til vest mod Østersøen, til syd mod Letland samt den østlige grænse mod Rusland, som hovedsagelig består af søen Peipus på 3.555 km². Wikipedia
 

Banker i Estland, som har været centrum for hvidvasksagen i Danske Bank, har håndteret omkring 6500 milliarder kroner i udenlandske transaktioner mellem 2008 og 2015.

Det oplyser den estiske centralbank ifølge Bloomberg, skriver Ritzau Finans.

Estlands BNP 25,92 milliarder US stillet op mod et formodning på hvidvask/gennemstrømning af 6500 milliarder US, det burde have fået selv den mest dvaske bestyrelsesformand og administrerende direktør i Danske Bank til at undersøge, hvad foregår der i vores estiske filial?

 

Tilliden i det danske samfund til banken har fået sig et knæk. Og vi mener, at det rigtige ville være at få en ny ledelse, nye ansigter på, for at kunne drive banken videre trods de skyer, der hænger over den.

Sådan siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der er bestyrelsesformand i A.P. Møller Holding, som ejer 20 procent af aktierne i Danske Bank og har taget initiativet til udskiftningen i Danske Bank, til TV 2.

Det er en fornuftig beslutning, mener jeg, selvom den kommer meget, meget sent…….

Den nuværende formand for Danske Bank Ole Andersen er hermed fyret. Det er en formsag på Danske Banks ekstraordinære generalforsamling at få sat Karsten Dybvad i formandsstolen.

Karsten Dybvads første opgave bliver at få direktionen på plads i Banken og genoprette Danske Banks ry og levned, som en velanset virksomhed.

 

 

Share This Post

Min løsning på fodbold vold…..

Claus Oxfeldt gider ikke mere.

Politiforbundets formand fortæller til TV2 News mandag morgen, at søndagens uroligheder i særdeleshed Brøndby – men også Esbjerg – i forbindelse med Superliga-kampene, bør få konsekvenser.

Vi bør overveje, om ikke den næste kamp mellem Brøndby og FC København skal spilles helt uden tilskuere“, siger han.

Disse mennesker opfører sig jo vanvittigt, og det bør altså få en konsekvens, siger han med henvisning til den ballade, der opstod i kølvandet på kampen søndag middag uden for Brøndby Stadion“.

Det er helt og aldeles uholdbart politiet og samfundet skal bruge så mange ressourcer og arbejdstimer på en professionel fodbold kamp.

Det skal være fodboldklubberne, der er ansvarlig for en fodboldkamp afvikles uden vold.

Adgang til en fodboldkamp skal være betinget af et adgangskort hæftet op på cpr. nummer og Nem Id kontrol, der sikrer at adgang til fodboldkampe ikke kan opnås, hvis personen har været involveret i vold eller uro omkring fodboldkampe i Danmark.

Klubberne skal betale for politi indsatsen, der har baggrund i uro og vold, før, under, og efter en fodboldkamp.

Vold og optøjer foranstaltet af udelukkede tilskuere uden for stadion skal medføre frihedsberøvelse og en klækkelig personlig personlig bøde til personen.

Vi skal have fodboldvolden stoppet. Her gælder der ingen pædagogiske metoder, men alene rå magt over en længere periode.

Share This Post

Venstre har svigtet landbruget……

Jyllands Posten skriver:
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fik besked om, at han godt kunne smide jakken, da han i sidste uge satte 300 vrede landmænd stævne på en kro i Sønderjylland.

Nu er du kommet tæt på kakkelovnen – det kan du mærke,” lød det fra vrede landmænd.

Landbrug & Fødevarer har tidligere meldt ud, at man tror, tørken vil koste landbruget 6,4 milliarder kroner. På den baggrund ønsker interesseforeningen permanente lettelser i beskatningen af landbruget.

Man skal passe på miljøet, men det er en særskilt øvelse. I andre lande har man ikke nogen særlige pesticidafgifter, og man har – bortset fra i Frankrig – ikke konkurrenceforvridende jordskatter,” siger tidligere miljøminister og fødevareminister Hans Christian Schmidt (V), der opfordrer sit parti til at “få landbruget med“.

Jeg stærkt afstand fra…..

Den sønderjyske politikker mener åbenbart landbruget skal sprøjte omkostningsfrit til skade for miljø og vores drikkevand. Samtidig glemmer han landbruget modtager store tilskud i landbrug støtte fra EU og Danmark.


I 2016 fik Dansk Landbrug 10.198.600.000 kroner i EU støtte.

De kommende fem år vil dansk landbrug modtage 49.016.200.000 kroner i statsstøtte fra Danmark og EU.

Det fremgår af en opgørelse over den forventede statsstøtte til dansk landbrug 2016-2020, som Miljø- og Fødevareministeriet har lavet på opfordring fra den radikale fødevareordfører Andreas Steenberg.


Dansk Landbrug er stærkt forgældet.
En ny opgørelse over landbrugets gæld fra Nationalbanken viser, at gælden lyder på 312 milliarder kroner ved udgangen af juli 2018. Nationalbanken noterer samtidig, at landbrugets økonomi vil kunne “påvirkes mærkbart” af rentestigninger. Det skyldes gælden hovedsageligt er forrentet med variable renter.

Landbrugets gæld er samtidig en bombe under flere danske banker og realkredit institutter.

For en række små og mellemstore banker samt realkreditinstitutter fylder udlån til landbruget mere end 40 procent af deres samlede erhvervsudlån.

Størstedelen af lånene er realkreditlån, mens omkring en femtedel er banklån.


Bo Jeppesen, speciallæge i almen medicin, tidl. medlem af Husmandsforeningen, Snekkersten, skriver:

Er dansk landbrug virkelig værd at opretholde i sin nuværende form?
Drikkevandet forurenes, der er MRSA-smitte, og det vil koste dyrt at rydde op efter forurening af vandløb.

Dansk Landbrug omsætter for 166 mia. kr. om året, heri skal fratrækkes indtægter fra minkskind og fiskeri på godt 30 mia. kr. Tilbage er ca. 135 mia. kr. Et beløb, der til sammenligning kun udgør omkring 50 pct. af omsætningen i danske rederivirksomheder. Og ikke mere end omsætningen i Novo Nordisk og Vestas til sammen.

Se hele hans debat indlæg her………

 

 

Share This Post