Ældres sundhed er stærkt overvurderet.

Pr. 1. januar 2017 var der ifølge Sundhedsstyrelsens rapport 1.169.563 personer over 65 år i Danmark, svarende til 19 procent af befolkningen.

I dag er den gennemsnitlige levealder i Danmark 82,9 år for kvinder og 79 år for mænd.

Rapporten om de ældres sundhed og trivsel tager ikke højde for, at der er cirka 80.000 demente danskere og godt 40.000 ud af de over en million ældre over 65 år, der har så dårligt et helbred, at de er på plejehjem.

I forhold til andelen af ældre med dårlig fysik, dårlig funktionsevne og dårligt helbred, viser undersøgelsen, at der ikke er sket en udvikling til det bedre i forhold til tidligere undersøgelser“, siger Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsens forebyggelsesenhed.

Vi lever længere – uden at helbredet bliver bedre

Næsten halvdelen af alle ældre over 65 år døjer med langvarig sygdom, eftervirkninger af skader, handicaps eller lidelser af mindst seks måneders varighed. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Men alligevel hæver politikkerne pensionsalderen meget over de næste år, bortset fra dem selv, naturligvis!

I 2019 er folkepensionsalderen 65,5 år. Folkepensionsalderen op til 68 år er vedtaget af Folketinget.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.