En ungdomsven er der ikke mere!

I dag fik jeg en trist meddelelse, min gamle ungdomsven fra Haraldsted er der ikke mere. Han gik bort i en alder af 59 år og jeg sidder lige nu og mindes de mange glade timer vi tilbragte sammen i Haraldsted, Vrangeskov, Anlægget i Ringsted, mange forskellige forsamlingshuse på Sjælland og i vores barndomshjem. Utallige steder har hans Ford Cortina været til bal.

Vi blev senere gift ind i den samme familie og han blev gift med min kusine, men alligevel havde vi glæde af hinanden ved familie sammenkomster og lignende fester rundt omkring, men vores venskab døde ud, da jeg flyttede til Jylland i 1998.

Det får mig til at tænke på hvor meget man skal nyde nuet og hinanden, for livet kan hurtigt være forbi!

Mine tanker går til hans kone, børn, svigerbørn og familie.

Æret været hans minde.

Share This Post

Socialdemokrater og fremtiden?

Socialdemokraterne slås indbyrdes. Henrik Sass Larsen (HSL) er det synlige kritikpunkt for en samling gamle kostoder og socialdemokratiske borgmestre i anden række, nævnt i fleng Brøndbys og Randers 1. mænd, hvad de nu end hedder, for de er i daglig dagen ikke meget profileret i dansk politik.

Og hvad er det så kritikken går ud på?

Ja, det har jeg ikke helt forstået, udover HSL ikke er den mest citerede danske politiker, for han er på 39. pladsen.

Konstruktiv kritik er det småt med her i agurketiden fra de nævnte kostoder og borgmestre.

Simonsen (tidligere borgmester i Aarhus) havde ikke megen succes på Christiansborg som indenrigsminister, ja det ligger mig lige for at kalde ham for en fiasko.

Helle Degn, der var minister (for hvad?) har heller ikke anden kritik, end HSL er for usynlig! Og hvad så – kan vi bruge det til noget?

Og så er der Jytte Andersen, der sluttede meget svagt af i Folketinget, som menigt medlem i flere år.

Jeg tænker stadig på, hvad er det så HSL kan gøre bedre i forhold til kritikken fra de socialdemokratiske kostoder?

Skulle han i sagen om justitsministerens (manglende) kendskab til den skrantende økonomi i politiet have overtrumfet Bødskovs ordfører rolle i TV i dag? (Bødskov gjorde det godt). Nej, det mener jeg ikke.

Partiledelsen må have lov til at fastlægge deres arbejdsmodel uden smålig skelen til hvad man gjorde i partiet på Simonsens og Helle Degns tid.

Det er frustrende for mig som medlem af dette gamle parti, at man nu bruger tiden til person fnidder i stedet for at skabe et reelt alternativ til det VKO flertal, der netop i dag har demonstreret deres magt arrogance med endnu engang med ligegyldighed overfor Justitsministerens manglende information af Folketinget om budgetoverskridelserne i politiet.

Kære kutoder og borgmestre, husk der er kommunalvalg i november 2009. Brug Jeres tid på valgkampen til kommunalvalget, så tror jeg folketingsgruppen og partiets ledelse vil støtte Jer til et godt valg.

Men det er måske frygten for et dårligt kommunalvalg, der er den egentlig årsag til Jeres udfald mod HSL? Det er rart at have en syndebuk, hvis man ikke selv slår til!

Og så er der fænomænet Ritt Bjerregaard, kvinden der har indset hun ikke kan blive genvalgt som overborgmester i København, der endnu engang optræder som den grå eminence i balladens centrum!

Var det ikke hende, der startede denne frugtesløse debat om manglende profilering?

Share This Post

Internet og ferie

TDC tager sig godt betalt for min ferie, det har lige fundet ud af 🙂

På 2 dage har jeg brugt 60 kroner på opkobling til Hotspot, eller 60 minutter bare på at hente mail hjem.

Jeg har i forvejen et bredbåndnet hos TDC, men det kan ikke kombineres med Hotspot, det mener jeg er tyveri ved højlys dag!!!!

Jeg har tideligerr købt et mobil bredbånd hos Callme (Telia), men det virker ikke på stranden ved Vestkysten. Og opnås der endelig forbindelse med alle mulige kunstige placeringer af modemet, så er der en usikker 236,8 kgps forbindelse.

Det er en oldnordisk forbindelseshastighed som ikke harmonerer med de krav internettet stiller i dag. Der burde være en bedre forbindelse i ferieområderne og mener selskaberne det er for dyrt med eget sendenet i de områder, så kan de etablere et fælles sendenet.

Share This Post

En ny tid begynder

Min arbejdstid i posten er forbi. Jeg går som tidligere skrevet på efterløn den 1. september 2009 og jeg havde min sidste arbejdsdag i går den 3. juli 2009.

Min sidste arbejdsdag i posten. Bemærk fotografen i vinduet Inge Lise Dam Rasmussen

 

Der har været mange positive tilkendegivelser i den anledning, men der har været en del bekymrede spørgsmål om jeg kunne få tiden til at gå i mit kommende otium. De bekymrede kommentarer er kommet fra de yngre kolleger og familien.

Nu er det ikke en pludselig indskydelse at stoppe på arbejdsmarkedet og slet ikke at stoppe i posten.

Beslutningen er nøje overvejet i mange måneder inden jeg fyldte 60 år i februar og jeg har trukket beslutningen yderligere i nogle måneder inden jeg den 31. maj 2009 tog den endelige beslutning og sagde min stilling op.

Den primære årsag til min opsigelse er primært kedsomhed og manglende udfordringer i jobbet, men den fysiske belastning og udsigten til yderligere stramninger af arbejdsvilkårene i august 2009 blev den lille tue, der afgjorde min beslutning endeligt.

Jeg har haft svært ved at opfylde de fysiske krav i de senere år og det sparet med yderligere fysiske krav var som en væg foran mig.

Når jeg kikker tilbage, så er lidt stolt af mine 38 år og 10 måneder, som jeg har været i posten 1. september 2009.

Jeg blev ansat på Roskilde Postkontor af Postmester K. A. Jespersen og min første arbejdsdag var den 2. november 1970. Dengang var der andre arbejdsbetingelser. Vi havde to daglige postomdelinger og der var plads til socialt samvær både på postkontoret og under omdelingen. Jeg kan huske vi unge medarbejdere havde havde “mødepligt” på Ismejeriet i Roskildevænge, for vi måtte ikke springe akkorden.

Kom vi ikke, så var der sanktioner, når vi skulle ud på omdeling 2. gang. En af sanktionerne kunne være posttasken blev tømt ud trappegesimsen fra 1. sal og det gav så arbejde med en ny sortering og sætning af posten, så man lærte at møde på Ismejeriet!!

Der var flere sociale foreninger på postkontoret, hvor jeg blot nævner de to vigtigste, nemlig Personaleforeningen og Sportsklubben. Der var bred opbakning til dem, når der blev holdt fester og arrangementer, men også fagforeningen havde fester, generalforsamlinger og oplysningsmøder.

Til generalforsamlingerne i Dansk Postforbunds lokalafdeling på Skovly Kro først i 1970’erne var der en tilslutning på cirka 90%, hvilken fagforening kan i dag mønstre mere end 2-3%? Og det er endda en flot tilslutning!

I dag er der ikke tilslutning til personaleforeninger og fagforeningens arrangementer. Medarbejderne har andre interesser og møder derfor ikke op på arbejdspladsen. Personligt var det vemodigt for mig, at personaleklubben på min arbejdsplads blev nedlagt den 1. januar 2009.

Jeg ser med glæde tilbage på et godt arbejdsliv i posten, hvor jeg har haft mulighed for at præge mine arbejdsforhold og varetaget personale synspunkter ved mit arbejde gennem 19 år som tillidsmand i årene 1979 til 1998 ved Roskilde Postområde og Roskilde Postkontor. Jeg deltog i nogle år som bestyrelsemedlem i postklubben ved Varde Postkontor.

Jeg har også deltaget i mange projektarbejder både lokalt og centralt i posten, det spænder fra “Administrative forenklinger” til Gis projektet i 2004 på Esbjerg Postkontor.

Min postcykel mangle en makker, men der kommer en ny på mandag!

Nu mangler min postcykel på Esbjerg V. Postkontor en ny makker! Men der kommer en ny allerede på mandag og overtager den, for livet går videre…………..

Jeg vil ikke afvise jeg kan begynde at arbejde igen, men der skal komme en forbi med et interessant job…….

Share This Post

15 timer og 24 minutter!

Jeg har 15 timer og 24 minutter tilbage i arbejdstid på min arbejdsplads i Post Danmark (Esbjerg V. Postkontor) plus det løse overarbejde, som jeg af gode grunde ikke kender i skrivende stund. Det er rigtigt dejligt at tænke på.

Det er ikke vejret der er den store årsag til jeg stopper i Post Danmark, men det er den fysiske belastning, der er blevet for voldsom for en mand i min alder.

Man tilpasser ikke ruten til den pågældende person, selvom det faktisk står i aftalen om Distribution 96 der er indgået med min fagforening 3F. Men man lægger ruter ud på gennemsnit og hvis der en “sjat tilbage”, så lægger man det bare oven i, selv om systemet siger ruten er fuldt udlagt!!!

Det betyder jeg har 1 times overarbejde om dagen, hvilket undrer de kolleger, som ikke kender den tekniske baggrund for den specifikke ruteudlægning for den rute jeg kørter lige nu. Men med 15 timer og 24 minutter gider jeg ikke gøre noget ved det.

Min lokale arbejdsleder fortæller mig, at han intet kan gøre ved Midtjyllands Postområdes udlægning af ruterne, men han kan disponere på dagen……………..
og det gør vi så til tider i fællesskab!!!

Share This Post