Nogle tanker…………

Jeg har 10 arbejdsdage tilbage i Post Danmark og en lang fri weekend foran mig.

Det er egentlig mærkeligt det ikke vækker større bekymring hos mig over at forlade arbejdspladsen og det aktive erhvervsliv her i år 2009!

Mange af mine kolleger er bekymret over om jeg kan få tiden til at gå………..
Den tanke har jeg haft………………………………………………………………………….

Men det har jeg tænkt over siden marts måned 2009 og den 31. maj 2009 var jeg så afklaret så jeg sagde min stilling op i Post Danmark.

Nu henstår så de praktiske ting og beslutninger, der skal træffes.

Der skal søges pension, efterløn og en form for afsked med kollegerne.

Virksomheden giver et tilskud til afskedsfest på 2.000,00 kroner, så det er ikke meget der kan holdes for de penge…. og jeg mener, det er et for beskedent beløb efter næsten 39 års indsats for virksomheden.

Heri er ikke medregnet alle mine interesse timer, som jeg udførte som valgt tillidsmand for mine kolleger i over 19 år i perioden 1979 til 1998 under Roskilde Postkontor. Og så er det et krav afskedsfesten skal holdes på arbejdspladsen!

Og hvad skal tiden gå med?

Det har jeg gjort mig mange tanker om inden jeg søgte min afsked, dels på spørgsmål fra kolleger, familie og ikke mindst fra konen!

En hurtig opremsning:

 • Dagligt besøg i Motionscenter Ansager Skovlund Hallen
 • Cykelture på de dage jeg ikke er i motionscenter
 • Fastliggerplads på Vejers Stjerne Camping
 • Sommerhus
 • Havearbejde i Ansager
 • Vedligeholdelse af mine websites
 • Festlige ture i min LandRover Freelander
 • Daglige gåture med vores dejlige pudelhund
 • Jeg har en masse spændende bøger der skal læses
 • Politiske skriblerier på mine weblogs (24 timer – Urban – JyskeVestkysten og flere kan komme til)
 • Medlemskab af Post Pensionisternes Landsforening
 • Ældre Sagen
 • Børnebørn og familie
 • Og så skal jeg have prøvetimer i Skærbæk Mølles Golfklub?
 • Jeg har noget fiskegrej, som jeg gerne vil lære at bruge?
 • Jeg overvejer at købe en kano?
 • Mine kone mener vi skal rejse  (Jeg kan næsten ikke nænne at hunden skal undvære mig)

Listen er uprioriteret og ikke fyldestgørende, men det er udtryk for mine tanker her i skrivende stund. Der kan meget vel komme nye til og andre kan falde ud 🙂


 

 

Share This Post

Tillykke med EU-valget til Danskerne

Først et betinget tillykke til ligestillingen af køn i Kongehuset. Det er vel det mest naturlige der kunne ske! jeg stemte selv ja! Mit betingede tillykke skyldes det afslutter en nødvendig justering af grundloven, så den kommer i pagt med tiden.

Først tillykke til Dan Jørgensen for hans “valgsejr”.

Det var en næsten uoverkommelig opgave han var sat på efter den kanonsejr Poul Nyrup Rasmussen havde i 2004, hvor han fik lige så mange personlige stemmer, som Venstre fik i alt!

Men tillykke Dan Jørgensen og Socialdemokratiet med de 4 mandater og æren som det største danske parti i EU-Parlamentet.

Den største sejr for danskerne er trods alt SF’s stemmefremgang, et stort tillykke til SF skal lyde fra mig.
Den sejr peger fremad, da SF er gået fra at være EU modstandere til at erkende vi er i EU og SF derfor arbejder på at forbedre EU og befolkningernes levevilkår der. Tillykke til danskerne for det.

Lene skrigehals (KF) bortforklarede “Jagt Bent’s” manglende vælgertilslutning! Det kan trods hendes skingre argumentation ikke opleves som andet end skuffende set fra sidelinien, at “Jagt Bent” kun kunne skabe en beskeden fremgang for KF, da han har mange års partilederskab og minister gerning bag sig. Husk bare tilbage til 2004, Hvor Poul Nyrup lavede et kanonvalg og tromlede både Venstre og KF.

“Missilet fra Viborg” Jens Rohde og Venstre fik en beskeden fremgang, trods det sagde vores statsminister det var en sejr for regeringen og dets støtteparti……..

Det har jeg meget svært ved at se i EU sammenhæng, da der er en alvorlig forskel på regeringens EU-politik og Dansk Folkepartis Europa politik. Tager man udgangspunkt i det, så er der tale om regeringen holdt skindet på næsen i går og bevarede status quo!

Og tager man udgangspunkt i EU valget 2004, hvor Poul Nyrup lammetævede Venstre, så evnede Jens Rohde og Venstre ikke at samle de frafaldne stemmer op fra dengang. Så jeg mener Lars Løkke fik en lettere næsestyver på valgdagen, trods hans argumentation om fremgang for regeringen.

Og så er der valgsejren til Morten Messerschmidth og Dansk Folkeparti…………..
Den har jeg svært ved at sluge…..

Dansk Folkeparti, der vil drage al magt tilbage til Folketinget og sætte grænsebomme op ved vores landegrænser! Det er et skridt tilbage til gamle dage og en forringelse af det europæiske samarbejde, så det klodser. Det er bestemt ikke i Danmarks interesse og det må give anledning til panderynker i regeringen?
Pia Kjærsggaard vil bestemt tage sig betalt for valgsejren i den kommende EU-politik!

Det betyder regeringen Lars Lykke Rasmussen skal finde sit Europa flertal hos de andre partier i Folketinget og det tillader Pia K. og Dansk Folkeparti ikke.

Men tillykke til Morten Messerschmidt for hans store personlige stemmetal og rehabilitering som politiker i Dansk Folkeparti. Han vil kunne true kronprinserne i Dansk Folkeparti med det stemmetal i bagagen.

Modstanderne af EU, når der ses bort fra Dansk Folkeparti, fik et dårligt valg. Det håber jeg betyder, at vi danskere har indset vi er i EU og vi bliver i det europæiske samarbejde. Jeg håber jeg har ret i den påstand?

Men tillykke til danskerne, vi fik et flot EU-valg uanset om det skyldes grundlovsændringen eller ej…….

Share This Post

En god vin

 En god vin til den rigtige pris

La Cuvée Vin de table rouge de France gør umiddelbart ikke meget væsen af sig.

Prisen for de tre liter vin er 89,95, men faktisk er vinen ifølge Rico Jørgensen så god, at den, hvis den var på flaske, ville koster omkring 100 kr. pr. flaske.

Det kan lade sig gøre, fordi der i traditionelle vinproducerende lande som Frankrig og Italien er begrænsninger på, hvor mange flasker der hvert år må produceres af bestemte vine. På den måde kan producenterne holde priserne oppe.

Men ofte producerer vinbønderne mere vin af de kendte mærker, end de må sælge. Den ekstra vin bliver solgt til spotpris under navnet bordvin. Man kalder det, at vinen er blevet deklassificeret.

De gode tilbud kan være svære at finde, specielt fordi etikkerne på deklassificeret vin ikke må oplyse, fra hvilket område vinen kommer fra, eller hvilken drue den er lavet på.

Rico Jørgensen opfodrer til, at man holder øjne og øre åbne, og desuden snakker med sin lokale vinmand i supermarkedet eller i en vinhandel, da de tit kender til, hvor man kan finde de rigtig gode tilbud.

Kilde:
http://www.dr.dk/DR1/Rabatten

Share This Post

Valgdag

Vores demokratiske ret at stemme vores EU politikkere til Europa-parlamentet skal udnyttes.

Derfor har jeg stemt, uanset om der er en grundlovsændring eller ej! Jeg har også stemt ja til en ændring af tronfølgeloven, da jeg mener det er vigtigt der er ligestilling i vores samfund……..
også på det punkt!

Men jeg er enig med de mange, der siger det ville være godt, hvis man afventede en større reform af grundloven og der tog ligestillingen til arvefølgen op.

Det vil være godt hvis man under den proces tog stilling til monarkiet.

Skal vi have et konstituelt monarki?

Eller skal vi sætte noget andet i stedet og hvad i givet fald?

Se det er noget helt andet end en “listig genistreg” fra Anders Fogh Rasmussen for at få vælgerne ud af busken til et EU-valg.

Share This Post

Grundlovsdag

Grundlovsdagen er for mig og alle danskere en festdag. Den sikrer os mod overgreb fra statsmagten, som det sker i mange andre lande.

Det er vigtigt for mig, der står i Grundloven:

§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Det er jo lige netop det der gør Danmark så dejlig at leve i, vi skal ikke være bange for at sige vores mening til naboen!!!
§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Det er ytringsfrihedens paragraf! Og her skal ikke lyde et ord om JP’s Muhammed tegninger, som jeg anser for at være et vildskud på ytringsfriheden.

Og hvorfor det vil du sikkert tænke?

Det er jo netop ikke ytringsfrihed………………….
det er en chikane af andres tro……………………..
det er ytringsfrihedens force at udvise respekt overfor anderledes tænkende!

§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Den giver os trosfrihed og politisk frihed.

§ 81
Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

Denne § trænger til modernisering. For kvinderne skal i ligestillingens tid også bidrage til forsvaret af vores danske samfund!! Tænk bare på debatten om tronfølgeloven!!

Jeg mener godt vi kan modernisere grundloven og der er også punkter der helt oplagt trænger til modernisering, hvor jeg kun nævner kravet om værnepligt/forsvar af Danmark.

Men jeg er glad for den danske grundlov, der giver mig de basale rettigheder som borger i Danmark.

PS!
Det er fars dag i dag.

Share This Post