Byfest og hærværk i Ansager

Ansager har holdt byfest. Det er fint nok! Det skaber indtægter til Idrætsforeningen og samtidig skaber byfesten et socialt  sammenhold mellem Ansagers borgere på tværs af aldersgrupper. Det bakker jeg helt op om!
Der var fredag fest på sportspladsen i teltet. Den sluttede ved cirka 2-tiden. Det er fint nok for mig, selvom jeg hører musikken, som var den spillet på vores anlæg i stuen.
På vej hjem gik en gruppe mennnesker på stien ud for vores hus på Lindegade. De skulle imponere hinanden …. det gik ud over vores rosenbue, som står ud til stien. Denne rosenbue har vi gennem forsommeren haft megen glæde af og den havde givet os mere glæde hen over sommeren, hvis den ikke var blevet ødelagt klokken 2:17 denne fredag nat.
At det ikke var spontan ødelæggelse tillægger jeg den oplevelse, at hærværksmanden kravlede rundt på rosenbuen, som en anden abe, og han hoppede på espaliet indtil det var ødelagt. Jeg så hændelsen fra mit vindue og jeg så hærværksmanden i skæret fra gadebelysningen, som står lige uden for rosenbuen. Jeg så også hvor gruppen gik hen.
Nu efter de fysiske tømmermænd har lagt síg og hverdagen kommer igen opfordrer jeg hærværksmanden til at melde sig på Lindegade 13, så vi i fællesskab kan få den sag ud af verden. Kammeraterne, der overværede hærværket,  kan hjælpe ham med træffe den eneste rigtige rigtige beslutning, nemlig at få løst problemet og gå ned til mig.
Jeg opfordrer forældrene i Ansager til at snakke med de unge om byfest og hærværk, så vi kan få byfester fremover uden hærværk. Her har idrætsforeningen et ansvar i sin egenskab af arrangør.
God byfest til næste år.
Share This Post

Naser Khader og personlige ambitioner?

Jyllands Posten skriver i dag:
Med dannelsen af det nye parti i Danmark i flere end 10 står det politiske danmarkskort over for store forandringer, hvis det lykkes trekløveret Naser Khader, Gitte Seeberg og Anders Samuelsen at få Ny Alliance godt fra start. Citat slut

Det har ligget i luften længe, at enten gik Naser eller Marianne Jelved fra de radikale! Der var ikke plads til dem begge i partiet, da Naser Khaders ambitioner rakte længeree end at blive irettesat af Jelved!

Der er nu fortid og kan Naser Khader holde gejsten oppe i sit nye parti? Han var godt et år om at miste pusten i sit forrige projekt “Moderate muslimer”.

Jeg ved ikke om det er nok med to unge, der bruger tre uger til at strikke hjemmesiden http://www.nyalliance.dk?sammen. Er det nok med to EU parlamentsmedlemmer, samt den tidligere direktør Lars Kolind fra OPTICON og Mette Bock,der er tidligere chefredaktør Vestjyske Medier – til at fastholde kampen for et nyt parti i to år til Fogh er tvunget til at udskrive valg?

Det virker på mig, som de er taget med bukserne nede af Dagbladet BT og derfor har kastet sig hovedkuls ud i projektet. Der mangler en plan og en politik! Hidtil har jeg oplevet en tågesnak og meget brede formuleringer fra de tre politikere. Men jeg hilser partiet velkommen, hvis det f岠en st?se, som betyder et farvel til primert Pia K. og dernæst til fald af regeringen Fogh! Det tyder dog på det nye parti ensidigt går efter en borgerlig regering?

Et eksempel på min påstand om løse formuleringer og tågesnak:
“Ny Alliance” skriver på deres hjemmeside om deres nye skattepolitk, jeg citerer: “Skattereform: Skattestoppet har været nødvendigt, men nu skal vi videre. Vi ønsker at flytte flere fra overførselsindkomst til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi have skatten ned til omkring 40 % for alle. Det kræver en skattereform. Citat slut!

Det er jeg helt enig! Danmarks Statistik opgiver den personlige slutskat til 309.088.000.000 gode danske kroner. Skal indkomstskatten lettes med 40% for den enkelte borger, hvor kommer der så 23.635.200.000 gode danske kroner fra?

Ja – det står der af gode grunde ikke noget om, men det vil betyde store omvæltninger i det danske samfund!?Skal pengene hentes via brugerbetaling eller nye afgifter? Eller er sandheden, at det danske samfund skal neddrosles med 123 milliarder? Svaret flyver i vinden, men for mig er det et alvorligt problem!

Ak ja Marianne Jelved.
– Hvor er det trist du ikke holdt som formand i tide! Jeg havde holdt i dit sted før eksperimentet med mig ( Marianne) som statsministerkandidat! Nu venter jeg bare på du indser slaget er tabt og trækker dig – inden de andre smider dig på porten?

Share This Post

Morten Messerschmidt ofret af Pia!

Henrik Qvortrup i BT den 30. april 2007: Morten Messerschmidt er et offerlam, der skal signalere, at Pia Kjærsgaard har styr på sit parti.

Morten Messerschmidt traf måske teknisk set selv beslutningen om at forlade Dansk Folkeparti for at blive løsgænger i Folketinget. Men reelt er han blevet tvunget til at gøre det eller har i al fald fået at vide, at hvis han ikke gjorde det selv, ville beslutningen blive truffet for ham? Citat slut.

Min kommentar:
Fru Pia Kjærsgaard har nu fået modstand i sit parti. Er hun ved at miste magten i sit parti?

Spørgsmålet kan besvares med et ja – jeg tror denne uges krasserier i Dansk Folkeparti kun er toppen af Dansk Folkepartis interne problemer. Jeg tror, det betyder Dansk Folkeparti er vej mod faldende vælgertilslutning og regeringen Fogh vil miste sit parlamentariske flertal. Den højre radikale præst har jo klart sagt han ikke vil rette ind.

Den tidligere socialdemokrat Mogens Camre (Ham med pistolen) sidder uden for Pias rækkevidde i EU Parlamentet og vil ikke tage i mod mundkurven. Han er erklærede sit venskab med Messerschmidt i TV-Avisen i går aftes.

Tiden for Pias partiejerskab nærmer sig afslutningen. Der er to ting som fortsat kan holde hende ved magten. Det første er regeringssamarbejdet med Fogh, det andet er, at der ikke på nuværende tidspunkt er en der tør stille op mod Pia og hendes hendes håndgangne mænd! Det sker når Dansk Folkeparti og Fogh mister regeringsmagten.

Er du uenig, så skriv en kommentar…………….

 

Share This Post

Statslig islamisme?

Religiøs muslimsk vækkelse er vejen til demokratiet, derfor skal muslimerne ind i varmen og statsstøtten op af lommen, skriver Erik Meier Carlsen i ny bog. Det var en overskrift i Information tirsdag den 24. april 2007.

I bogen slåes der til lyd for den “Fjerde Alliance” – Det danske samfund har indgået 3 store alliancer med store samfundsgrupper. Den første med bønderne, som blev fri, den anden med arbejderne, som fik rettigheder, og den tredie med kvinderne, som kom ud på arbejdsmarkedet. Alle tre alliancer har været store kulturelle og økonomiske succeser for Danmark, mener Carlsen.

I baggrundsartiklen er der meninger for og i mod Carlsens holdning. Yderpunkterne tegnes af Flemming Rose (Jyllands Posten – ham med muhammedtegningerne), der mener Carlsen gået for vidt med sine tilbud til islamisterne og den islamiske imam Abdul Wahid Pedersen, der gør opmærksom på at islamisterne ikke er en homogen gruppe, men udgøres af flere grupperinger. Abdul Wahid er enig i, at religiøsitet ikke skal ses som en hindring for integration i det danske samfund.

Jeg mener, det er vigtigt, at der sættes spørgsmål ved Dansk Folkepartis syn på muslimer også den danske regerings integrationspolitik, med nedskæringer i indvandrernes rettigheder og deres økonomiske muligheder for at blive integreret i det samfund – vi holder af – som danskere.

Jeg vil derfor anbefale dig at læse bogen, det vil jeg selv – min anbefaling gælder også for dig, som sympatiserer med Dansk Folkeparti og Søren Krarup på udlændingepolitiken.

Personligt tror jeg på de 10-12% af den danske befolkning, som udgøres af muslimer, kan bidrage til fortsat fremgang for det danske samfund. Jeg tror også en integration med respekt over for deres religion er mulig og nødvendig.

Denne forståelse vil gøre at grobunden for ekstremisme i denne befolkningsgruppe vil dø – for helt at forsvinde efter en længere periode. Der vil ved en succesfuld integration ikke være grobund for islamistisk fundamentalisme i det danske samfund – ja det er min påstand – er du uenig så kommenter dette indlæg……………….

Share This Post

Et selvmål til Post Danmark

TV2 viste Operation X torsdag aften og de skriver på deres hjemmesside:
Morten Spiegelhauer er tilbage i det undersøgende magasin “Operation X” på TV 2, og han gået på fitnessbutikkerne på internettet……………………………………………………..De danske myndigheder er klar over problemet, men da hjemmesiderne gemmer sig bag et slør af falske udenlandske adresser, er det næsten umuligt at komme til bunds i lovovertrædelserne……………………….

I jagten på bagmændene finder “Operation X” også frem til et par højst overraskende afsløringer angående de ulovlige pillers vej ind til de danske forbrugere…………………………….

……………………………………….Blandt andet dokumenteres det, at det delvist statsejede Post Danmark deltager særdeles aktivt i at levere en skudsikker smuglerrute ind i Danmark til de illegale pillers bagmænd. Citat slut.

På Post Danmark hjemmeside kan du læse brevvekslingen mellem TV2’s produktionsselskab og Post Danmark.

Denne brevveksling opfatter jeg som to kamphaner, der ikke forstår hinanden og de strides om nogle meget små nyancer, men er begge parter fastholder egne synspunkter uden egentlig at se på substansen i sagen. Prøv at læse de enkelte breve i denne sag om Post Danmarks rolle i “pillesmugling”.

Post Danmark fastholder:
Helt grundlæggende skal pakker fra et andet EU-land som udgangspunkt ikke toldbehandles. Det følger af EU’s Indre marked. Det udelukker dog ikke, at pakker fra et andet EU-land kan udtages til toldkontrol. Det er tolderne, der alene afgør og hvordan en pakke skal kontrolleres.

Men det betyder da ikke at man ikke kan ændre praksis, hvis der er mulighed for omgåelse af regler og k?isse til udlandscenteret? Det var jo kun det Operation X plæderede for? Jeg mener også repræsentanterne for min arbejdsplads Post Danmmark optrådte meget lidt professionelt – ja – jeg giver dem dumpe karrakter.

Post Danmark fastholder videre:
Derimod har medarbejderen dokumenteret, at han efter møde med folkene fra Operation X klart har gjort dem opmærksom på at Post Danmark ikke vil medvirke til omgåelse af lovgivningen ved at transportere pakker med ulovligt indhold.

Det var ikke det han sagde foran det skjulte camera, som jeg opfattede, med al respekt for klipningens muligheder for at give folk de rigtige synspunkter i forhold til udsendelsens formål. Jeg oplevede i udsendelsen at han fik klar besked om det var ulovlige varer og han trak på skuldrene af det og accepterede det! Brevvekslingen tjener kun til formål, at redde et selvmål. Post Damarks udenlandschef burde have taget “tyren ved hornene” i udsendelsen og have ændret praksis for denne forsendelsesform og lade være med at dække over en medarbejder, som faktisk handlede mod det etiske i sagen – nemlig at post Danmark ikke vil medvirke til ulovlig import af varer til det danse marked.Det gjorde han ikke! Han fastholdt stædigt en brevhemmelig! Ikke et ord om etik og moral?

Det er flere års image og position på markedet, der ødelagt for Post Danmark med disse to ledere og deres uduelige ageren på Operation X.

Nu venter jeg spændt på om direktionen i Post Danmark vil placere nye og mere kompetente ledere på disse poster?

Share This Post